Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Проект рішення 08.05.2014

ПРОЕКТ

станом на 08.05.2014

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

LІV СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № _______- VI

м. Куп’янськ                                                                                      від 06.06.2014р.

Про затвердження Порядку  розміщення, встановлення технічних

елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення),

супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в

м.Куп’янську (нова редакція)

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника управління економіки Куп’янської міської ради Письмака В.М., враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, керуючись п.п.30,31 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про телекомунікації», Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. №150, Державними санітарними нормами і правилами при встановленні технічних елементів (пристроїв) та відповідно до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, затверджених наказом Держбуду України від 14.09.2000р. №201 та введених в дію з 01.10.2000р., КУП'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську (додається).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на управління житлово-комунального господарства та містобудування Куп’янської міської ради (Керімов В.К ).

3. Визначити таким, що втратило чинність, рішення міської ради ХLІV сесії VІ скликання від 04.10.2013 №1159-VІ “Про затвердження Порядку розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м.Куп’янську”.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Куп’янської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (ЛущикД.М.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                            В.В.ДЕМЧЕНКО

Письмак  5 52 64


Додаток до рішення LIV сесії

Куп’янської міської ради VI скликання

від 06.06.2014 року № _______-VI

Порядок розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську.

1. Загальні положення

1.1. Порядок розміщення телекомунікаційних кабельних мереж, до яких належать: кабельне телебачення, Інтернет- мережа, мережі пожежно-охоронних систем, супутникового телебачення, ідивідуальних  антен ефірного та супутникового телебачення  в житлових будинках, будівлях і спорудах громадського призначення та опорах електроосвітлення територіальної громади м. Куп’янськ (надалі Порядок), розроблено відповідно до:

Законів України:

-  «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-  «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

-  «Про житлово-комунальні послуги»;

-  «Про радіочастотний ресурс України»;

-  «Про телекомунікації»;

- «Про приватизацію державного житлового фонду»;

- «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Постанов Кабінету Міністрів України:

-  №720 від 09.08.2005р. «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

Наказів:

-  Міністерства охорони здоров’я України №239 від 01.08.96р. “Про затвердження державних санітарних правил та норм»;

-  Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005р №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;

-  у відповідності до ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки».

1.2 Порядок врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення телекомунікаційних мереж, іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках, будівлях і спорудах громадського призначення та опорах в м.Куп’янську.

1.3 Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються в житлових будинках та будівлях і спорудах громадського призначення та опорах електроосвітлення міста Куп’янська, повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

1.4. Порядок є обов'язковим для фізичних та юридичних осіб всіх форм власності, які згідно з чинним законодавством мають право на виконання робіт з встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж та для балансоутримувачів житлових будинків, будівель, споруд та опор усіх форм власності.

2. Поняття і терміни.

У цьому Порядку наведені нижче терміни відповідно до діючого законодавства, які вживаються або мають бути використані у такому значенні:

Жилий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, призначена для постійного в ній проживання;

Будівлі і споруди громадського призначення - основні типи дитячих та шкільних закладів, охорони здоров'я і відпочинку, спортивних, фізкультурно - оздоровчих, культурно-видовищних закладів, дозвілля та культових закладів, будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування, адміністративні будівлі, будинки підприємств побутового обслуговування, соціального захисту населення, для науково-дослідних установ, проектних організацій та управлінь і інші технічні споруди;

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також  веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію;

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить  право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване відповідно до чинного законодавства України;

Загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - мінімальний набір визначених Законом України «Про телекомунікації» послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;

Ліцензія - документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо,  проводових,  оптичних  чи  інших  електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

Користувач (провайдер, оператор телекомунікацій, рекламне агентство та інше) - суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює на підставі відповідних дозволів та ліцензій будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування телерадіомовних та (чи) телеінформаційних мереж і надає абоненту телекомунікаційні послуги, фізична особа, що використовує індивідуальну чи супутникову антену, що розміщена на даху будинку;

Абонент (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб на договірних засадах;

Абонентський ввід - частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку або від розподільчої коробки до точки підключення кінцевого обладнання абонента;

Точка закінчення мережі користувача - місце з'єднання телекомунікаційної мережі та абонентського вводу;

Будинкова розподільча мережа - телемережа, що розповсюджує телерадіомовні чи телеінформаційні сигнали в межах однієї багатоквартирної будівлі чи єдиного комплексу будівель;

Система кабельного телебачення - комплекс обладнання, що складається з головної станції, електронних приладів та кабельних мереж, що здійснює однонаправлене розповсюдження програм телебачення і радіо шляхом ретрансляції (трансляції).

3. Порядок отримання погодження на розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого слабкострумового обладнання в м. Куп’янську.

3.1. Для отримання погодження на розміщення телекомунікаційних мереж Користувач подає заяву встановленого зразка (додаток 1) до управління житлово-комунального господарства архітектури та містобудування Куп’янської міської ради (надалі – УЖКГА та МБ). До заяви додається:

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

-   технічні умови балансоутримувача будівлі.

Додатково:

- копія ліцензії національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (ліцензія провайдера програмної послуги та/чи ліцензія на мовлення)- при наданні послуг телебачення;

-  копія ліцензії на використання радіочастотного ресурсу та/чи ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, та/чи ліцензія на отримання номерного ресурсу - при наданні послуг фіксованого телефонного зв'язку, послуг бездротового інтернету;

-   робочий проект та схеми ліній магістралей електрозв'язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації такої мережі;

-  план кабельних трас між будівлями в масштабі 1: 500 або 1:2000;

- у випадку встановлення радіотехнічних об'єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище – копія дозволу на розміщення РТО.

Для  встановлення індивідуальних антен супутникового чи ефірного телебачення  фізична особа  подає заяву встановленого зразка (додаток 1) до управління житлово-комунального господарства архітектури та містобудування Куп’янської міської ради. До заяви додається:

-   технічні умови балансоутримувача будівлі.

3.2. УЖКГА та МБ разом з балансоутримувачами об'єктів здійснює перевірку правильності оформлення планів прокладання кабелю з зазначенням місць розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення. У випадку відсутності зауважень в термін, що не перевищує 15 робочих днів, погоджують картограму без стягнення за це оплати.

3.3. УЖКГА та МБ здійснює перевірку наявності та правильності оформлення документів, доданих до заяви. У випадку відсутності зауважень, в термін, що не перевищує 15 робочих днів, видаються Погодження встановленого зразка (додаток 2) без стягнення за це оплати.

3.4. УЖКГА та МБ має право мотивовано відмовити у видачі погодження виключно з наступних причин:

-   наявність заборгованості за раніше отримані послуги, надані балансоутримувачем по розміщенню обладнання;

- надання недостовірних відомостей;

- подання неповного пакету документів;

- якщо заявник протягом 30 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше, не усунув їх та не повідомив про це УЖКГА та МБ.

Погодження видається на термін 1 рік. У випадку коли заявник не скористався погодженням, воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше терміну, на який його видали.

3.6. Після виконання робіт, користувачем оформляється Акт про виконання робіт із залученням балансоутримувача (власника) будівлі (споруди) та УЖКГА та МБ (додаток 3).

4. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення технічних елементів.

4.1. Технічні елементи телекомунікаційних мереж: Інтернету, кабельного телебачення, та охоронні засоби, повинні прокладатися та обслуговуватись з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів в цій сфері.

4.2. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення мають бути прокладені у відповідності до вимог технічних умов енергопостачальної організації:

- в металевому рукаві або пластиковій гофрі, із застосуванням кабелів в оболонці, з матеріалів, що не підтримують горіння.

4.3. Через проїжджу частину та між будинками дозволяється прокладати лише магістральні кабелі із застосуванням лише оптично-волоконного кабелю, за виключенням мереж радіомовлення:

- Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабелю 50 метрів, а максимальна не повинна перевищувати допустимі параметри самонесучого кабелю згідно з паспортними даними.

4.4. При підключенні обладнання повинні застосовуватись пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

4.5. В приміщеннях технічні елементи телекомунікаційних мереж мають бути прокладені в кабельних каналах відповідно до нормативних документів:

-   обладнання повинно розміщуватись в металевій шафі охайного вигляду;

-   металева шафа повинна мати маркування, стосовно її належності тому чи іншому власнику, з обов'язковим зазначенням контактних телефонних номерів;

-   маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів мають бути на вході і виході з будинку та з комутаційної шафи.

4.6. Користувач зобов'язаний слідкувати за станом технічних елементів телекомунікаційних мереж і демонтувати обладнання, яке не використовується.

4.7. При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів балансоутримувач (власник) будинку перед початком робіт повідомляє письмово Користувачів для вирішення питань щодо впорядкування, розміщення телекомунікаційних мереж.

4.8. Вихід на покрівлю будинків і споруд обмежується Балансоутримувачем шляхом замикання вихідних дверей. В разі необхідності прокладення кабельних мереж на покрівлі, Користувач повинен звернутися до Балансоутримувача за отриманням дозволу на виконання таких робіт і провести комісійне обстеження покрівлі до початку робіт. Якщо під час роботи покрівлю буде пошкоджено, Користувач зобов'язаний провести відновлювальний ремонт за свій рахунок.

4.9. Балансоутримувачі, в яких уже розміщені (існують) телекомунікаційні мережі, зобов'язані в термін 2 місяці з дати затвердження Порядку провести інвентаризацію наявних мереж на відповідність нормам. Користувачу необхідно звернутися до Балансоутримувача з метою складання графіка обстеження для вжиття заходів з приведення їх у відповідність до чинного Порядку. При невжитті заходів, Балансоутримувач має право скласти припис.

4.10. У разі невиконання у місячний термін вказаних в приписах порушень, балансоутримувач попереджує про розірвання договору  та відмову у наданні технологічних приміщень для здійснення діяльності Користувачам у односторонньому  порядку.

4.11. У разі невиконання чи несвоєчасного виконання користувачем припису Балансоутримувача, погодження на розміщення телекомунікаційних мереж вважається анульованим.

4.12.  Для існуючих мереж договір на доступ до об’єктів житлового фонду комунальної власності заключається за погодженням управління житлово комунального господарства, архітектури та містобудування по заяві користувача з додавання слідуючих  документів:

- акт обстеження існуючих мереж на відповідність чинному порядку;

- схеми існуючої телекомунікаційної мережі із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), такої мережі.

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

-  копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія ліцензії національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (ліцензія провайдера програмної послуги та/чи ліцензія на мовлення)- при наданні послуг телебачення;

-  копія ліцензії на використання радіочастотного ресурсу та/чи ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, та/чи ліцензія на отримання номерного ресурсу - при наданні послуг фіксованого телефонного зв'язку, послуг бездротового інтернету;

-   план кабельних трас між будівлями в масштабі 1: 500 або 1:2000;

- у випадку встановлення радіотехнічних об'єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище – копія дозволу на розміщення РТО.

5. Обмеження та заборона на встановлення технічного обладнання.

5.1. Забороняється:

- розміщення телекомунікаційних мереж та встановлення технічного обладнання (пристроїв) без відповідного погодження, визначеного цим Порядком;

- кріплення кабелю та технічного обладнання до цегляних оголовків димовентканалів.

5.2. Обмеження:

Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється за умови обов'язкової герметизації місця врізки.

6. Надання послуги з використання місця на об’єктах комунальної власності.

6.1. Балансоутримувач надає послуги з доступу та використання місця на Об’єктах Користувачам для розміщення незахищених мереж в існуючих стояках слабих струмів або для розміщення нових стояків, коробів, кабелів та для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання. Доступ та використання місця на Об’єктах надаються за письмовою заявою Користувача.

6.2. До заяви Користувач додає:

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

-схему проходження існуючого кабелю Користувача,  якщо він планує використовувати його під час реалізації технічних умов;

- адреси об’єктів, де встановлене телекомунікаційне обладнання Користувача.

Додатково для оператора/провайдера телекомунікацій:

- копія ліцензії національної комісії з питань регулювання зв’язку України на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

6.3. Після отримання документів від Користувача Балансоутримувач реєструє запит Користувача.

6.4. У разі відсутності підстав для відмови, Балансоутримувач впродовж десяти календарних днів оформляє у двох примірниках Договір  про надання послуги з доступу та використання місця на об’єктах комунальної власності, розташованих у м. Куп’янську  (додаток 4), та надає їх Користувачу. 

6.5. Користувач протягом десяти днів має розглянути наданий Договір.

6.5.1. У разі досягнення згоди запропонованим проектом Договору, Користувач підписує обидва примірники, один з яких надає Балансоутримувачу.

6.5.2. У разі незгоди Користувача з пунктами Договору, зміни в пунктах Договору проводяться згідно чинного законодавства.

7. Розрахунки за користування частинами будинків для розміщення телекомунікаційних мереж.

7.1. Розміщення телекомунікаційних мереж є платним. Плата стягується у формі плати за користування:

-  конструктивними елементами  житлового будинку.

- опор електроосвітлення.

7.2. Вартість на послуги з підготовки та видачі ТУ на прокладання телекомунікаційних мереж, погодження проектної документації та здійснення технічного нагляду є договірними та  узгоджуються сторонами (Балансоутримувачем та Користувачем).

7.3. Ціни на послуги з доступу  на об’єктах, розташованих у м.Куп’янську розраховуютьсядля кожного під’їзду житлового будинку в якому встановлено обладнання надавача послуг ви лінійно-кабельні пристрої  як добуток мінімальної заробітної плати на момент заключення угоди  та коефіцієнту, що застосовується  виходячи з кількості поверхів житлових будинків.

Пм = Зарп мін * К

Значення К – коефіціенту для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають телекомунікаційні послуги:

0,02 – для будинків до трьох поверхів включно;

0,04 – для будинків до п’яти поверхів включно;

0,05 – для будинків від 6 поверхів та вище.

Для операторів домофонного зв’язку:

0,005 – для будинків до п’яти поверхів включно з кожного під'їзду;

0,008 –  для будинків від 6 поверхів до чотирнадцяти з кожного під'їзду.

7.4. Кошти перераховуються на рахунок Балансоутримувача згідно з  договорами.

7.5 Плата за користування опорами електроосвітлення розраховується згідно формули:

Поп = Сосв/ Ка;

де:

Поп – щомісячна плата за користування опорами електроосвітлення;

Сосв – собівартість утримання опор електроосвітлення балансоутримувачем.

Ка – кількість користувачів спільного використання опор електроосвітлення.

8. Порядок оформлення Акта про виконання робіт прокладання телекомунікаційних мереж та обладнання.

8.1. Після виконання робіт Користувачем оформляється Акт (додатком 3) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту. До акту додаються наступні документи:

1) Виконавча схема з позначенням довжини, діаметру та способу прокладання всіх побудованих телекомунікаційних мереж та обладнання;

2) Акт огляду прихованих робіт по прокладанню телекомунікаційних мереж та обладнання;

3) Сертифікати /копії/ відповідності обладнання, кабельної продукції, систем автоматичного контролю, замірних пристроїв санітарним та технічним вимогам органів нагляду України. Застосування не сертифікованих матеріалів та обладнання забороняється;

4) Копія договору з власником (балансоутримувачем).

8.2. Примірники Погодження та Акта робочої комісії реєструються та зберігаються у Користувача, балансоутримувача (власника) та УЖКГА та МБ.

9.Відповідальність за порушення порядку розміщення телекомунікаційних мереж м. Куп’янськ.

9.1. Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього Порядку у частині розміщення мереж та встановлення технічного обладнання в усіх випадках покладається на балансоутримувачів (власників) житлових будинків, будівель, споруд та опор.

9.2. У випадках виявлення факту встановлення технічного обладнання на об'єктах з порушенням вимог цього Порядку (на які отримано відповідне погодження), Балансоутримувач (власник) будинку, будівлі чи споруди, опори видає особі, яка встановила обладнання, припис про усунення порушень.

9.3. Самовільно розміщені телекомунікаційні мережі та обладнання для їх функціонування підлягають демонтажу у двохмісячний термін з моменту отримання письмового повідомлення - припису Балансоутримувача (Власника) будинку, а по закінченню цього терміну - балансоутримувачем (власником) будинку з відшкодуванням вартості робіт.

9.4. В разі виявлення власника такої телекомунікаційної мережі з ним може бути укладений договір відповідно до даного Положення.

9.5. Делегування Балансоутримувачем (власником) своїх повноважень щодо надання послуг та отримання розрахунків іншій організації будь-якої форми власності заборонено.

9.6. Фізичні і юридичні особи всіх форм власності, винні у порушенні вимог цього Порядку, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), притягуються до відповідальності, згідно чинного законодавства.

9.7. В разі пошкодження конструктивних елементів Об'єктів винні у цьому Користувачі повинні відновити зазначені конструкції Об'єкту або відшкодувати Балансоутримувачу суму збитків в розмірах заподіяної шкоди.

10. Вирішення спорів.

10.1. Усі спори між Користувачем, Абонентом та Балансоутримувачем, які виникають при наданні доступу та використання місця на Об'єктах вирішуються шляхом проведення переговорів.

10.2. У разі недосягнення згоди будь-яка зі сторін має право звернутися до суду відповідної інстанції для вирішення спору в порядку, передбаченому законодавством України.

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                       Ю.І. МАРТИНОВ

виконавець:  Письмак

узгоджено:  юр. відділ


Додаток 1 

до Порядку  розміщення, встановлення

технічних елементів телекомунікаційних

мереж (Інтернету, кабельного телебачення),

супутникових антен та охоронних засобів на

будівлях, спорудах в м. Куп’янську,

затвердженого рішення LIV сесії Куп’янської міської ради

VІ скликання від 06.06.2014 № _______-VI 

 

Заступнику міського голови -

начальнику управління житлово-

комунального господарства,

архітектури та містобудування

Куп'янської міської ради

Керімову В.К.

__________________________

(П.І.Б. осіб, що звертаються)

індетифікаційний номер______________

паспорт серія____№__________виданий

__________________________________ 

адреса:____________________________

банківські реквізити_____ телефон _____

ЗАЯВА

Прошу(симо) надати погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв): ___________________________________________________________, які будуть розташовані на буд. № __ на вул.____________назва установи___________________.

До заяви додаю, документи згідно з вимогами пункту 3.1. даного Порядку.

Додаток: на ___ арк.

Підпис(си) фізичної чи юридичної особи

(відповідальної особи)                                 (підпис)      ___________________             (прізвище, ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

житлово-комунального господарства,

архітектури та містобудування                                                                           (ініціал, прізвище)

Куп'янської міської ради                                                                                          (дата візування)

                                                                                                             

Керівник підприємства (установи)                                                                     (ініціал, прізвище)

балансоутримувача (власник) будинку                                                                  (дата візування)

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                         Ю.І. МАРТИНОВ

виконавець:  Письмак

узгоджено:  юр. відділ


Додаток 2 

до Порядку  розміщення, встановлення технічних

елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету,

кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних

засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську, 

затвердженого рішення LIV сесії Куп’янської міської ради

VІ скликання від 06.06.2014  № __________ -VI 

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп'янської міської ради

м. Куп'янськ, вул. ____________________тел._____________________

Погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

_____________________________________________________________________________

від «___»___________201__р.                                                                               №__________

видано ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я по батькові фізичної особи чи найменування юридичної особи, назва установи, телефон)

індетифікаційний номер______________________паспорт            серія_____№___________

виданий_________________________________ адреса:______________________________,

банківські реквізити____________________

на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв), які будуть розташовані

на буд. № ____________ на вул.________________________________________________

Кріплення здійснюється відповідно до технічної документації, погодженої _____________________________________________________від «__»__________201__р.

Монтажні роботи проводить_____________________________________________________

                                         (прізвище, ініціали фізичної чи юридичної особи, його адреса, телефон)

Начальник управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп'янської міської ради

_____________________                          (підпис)                            _________________________

(печатка)                                                                                      (ініціал, прізвище) (дата візування)

ПРИМІТКА:

Відповідальність за порушення порядку розміщення технічних елементів (пристроїв).

За порушення Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м. Куп'янську фізичні і юридичні особи всіх форм власності притягуються до кримінальної відповідальності, встановленої Кримінальним Кодексом України, адміністративної відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також вимог, встановлених Законами України «Про охорону культурної спадщини», «Про відповідальність підприємств, їх об єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації», «Про підтвердження відповідності», Положенням про порядок накладання штрафів за правопорушення у сфері містобудування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1995р. No 244, іншими законодавчими актами України.

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                         Ю.І. МАРТИНОВ

виконавець:  Письмак

узгоджено:  юр. відділ


Додаток 3

до Порядку  розміщення, встановлення технічних

елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету,

кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних

засобів на будівлях, спорудах в м.Куп’янську,  

затвердженого рішення LIV сесії Куп’янської міської ради

VІ скликання від 06.06.2014  № __________-VI

АКТ

про виконання робіт

з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

___________________________________________________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі :

___________________________________________________________________________________________________________

(представник управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради)

________________________________________________________________________________

(ПІБ представника оператора)

________________________________________________________________________________

(ПІБ балансоутримувача/власника будинку)

________________________________________________________________________________

(ПІБ представника підрядника у випадку залучення до виконання робіт)

«___» _________________ склали даний Акт, про те, що Оператором виконані роботи відповідно до погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) від «___»___________201__р. №_____ та представленого робочого проекту, що є невід’ємною частиною даного Акта в повному обсязі.

Підписи _________________

          ___________________

            ___________________

            _________________________

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                  Ю.І. МАРТИНОВ

виконавець:  Письмак

узгоджено:  юр. відділ


Додаток 4

до Порядку  розміщення, встановлення технічних

елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету,

кабельного телебачення), супутникових антен

та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м.Куп’янську, 

затвердженого рішення LIV сесії Куп’янської міської ради

VІ скликання від 06.06.2014  № _________-VI

Договір №___

Про надання послуги з доступу та використання місця на об’єктах розташованих у м. Куп’янську (встановлення сервітуту).

  м. Куп’янськ                                                                                                                                                               “_____”_________ 20__р.

Балансоутримувач ____________в особі ______________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Користувач ___________________________________,в особі керівника _______________________________, який діє на підставі __________________________, з другої сторони, уклали цей договір про наступне.

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Балансоутримувач, надає Користувачу в платне користування доступ для розміщення незахищених мереж, місця для розміщення стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання на Об’єктах.

1.2. Користувач користується внутрішніми стояками слабих струмів для надання мешканцям будинку, у відповідності з ліцензійними умовами діяльності Користувача, телекомунікаційних послуг та послуг з домофонного зв’язку, оплачує Балансоутримувачу використання місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання на умовах цього Договору.

1.3. Перелік Об’єктів, на яких Користувачу надається доступ до вказаних місць, погоджується сторонами окремо у додатку до цього договору, який після його підписання стає невід’ємною частиною цього Договору.

2.    ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1.   Балансоутримувач зобов'язується:

2.1.1. Надавати Користувачу повний доступ до місця для розміщення незахищених мереж, внутрішніх стояків слабих струмів, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання для проведення профілактичних робіт.

2.1.2. Протягом 5 (п’яти) днів з моменту підписання цього Договору виставити Користувачу рахунок на оплату послуг з користування місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання.

2.1.3. При необхідності, направляти  по запиту Користувача, відповідального працівника для проведення технічного нагляду, за виконанням робіт.

2.2.      Користувач зобов'язується:

2.2.1. Користуватися місцем для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місцем для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місцем для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання для надання мешканцям будинку, у відповідності з ліцензійними умовами діяльності Користувача, телекомунікаційних послуг, здійснювати технічне обслуговування систем, мереж, обладнання.

2.2.2. Оплачувати Балансоутримувачу на умовах цього Договору використання місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання.

2.2.3. Проводити щомісячну оплату за цим Договором в порядку та в строки, визначені в розділі 3 цього договору.

2.2.4. Власними або залученими силами та засобами  відшкодувати збитки у повному обсязі у разі їх заподіяння майну Балансоутримувача або майну третіх сторін, яке розміщено на Об’єктах, які були заподіяні працівниками Користувача.

2.2.5. Користувач зобов’язаний демонтувати незахищені мережі, власні стояки, короби, точки кріплення кабелів та відповідне сертифіковане телекомунікаційне обладнання, які прокладено на підставі цього Договору, впродовж 10 (десяти) днів з дати припинення Договору або з дати підписання Акту прийому-передачі, у разі відмови демонтажу Балансоутримувач здійснює демонтаж даних елементів власними силами з відшкодуванням Користувачем затрат Балансоутримувача; якщо Користувач не відшкодує витрати по демонтажу протягом місяця з моменту виставлення претензії, Балансоутримувач має право залишити кабель та обладнання у своїй власності у рахунок відшкодування витрат по демонтажу; якщо вартість кабелю та обладнання не покриває витрат по їх демонтажу Користувач зобов’язаний відшкодувати Балансоутримувачу непокриті витрати протягом одного місяця з моменту демонтажу.

2.2.6. Будь-які роботи, які виконує Користувач на Об’єктах згідно цього Договору, виконуються при оформленні погодження (Додаток  2 до Порядку).

2.2.7. Персонал Користувача при виконанні будь-яких робіт на Об’єктах повинен мати при собі відповідне посвідчення.

2.2.8. При виконанні робіт по будівництву, або експлуатації обладнання, Користувач повинен дотримуватись правил протипожежної безпеки, правил техніки безпеки, роботи виконувати тільки згідно технічної документації.

2.2.9. Після закінчення робіт по монтажу обладнання, приміщення, де виконувались роботи, має буди приведено до належного стану.

2.2.10. У період з 01 листопада по 15 квітня вихід на покрівлю будинків можливий лише за узгодженням з уповноваженою особою Балансоутримувача.

2.3.  Права сторін:

2.3.1. Сторони можуть укладати інші, не заборонені чинним законодавством угоди.

2.3.2. Зміни до тарифів вартості на послуги з використання місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання узгоджуються між Балансоутримувачем та Користувачем шляхом внесення змін до даного договору.

2.3.3. Балансоутримувач має право вимагати своєчасної та повної оплати вартості послуг, визначених відповідно до умов цього Договору, на підставі виставлених ним рахунків.

2.3.4. Балансоутримувач має право достроково розірвати Договір в односторонньому порядку в зв’язку з несплатою Користувачем рахунку протягом двох місяців з дати його виставлення, письмово попередивши про це Користувача - за 10 (десять) днів до дати розірвання Договору.

2.3.5. Балансоутримувач має право контролювати порядок використання  місця на Об’єктах Користувачем.

2.3.6. Балансоутримувач має право вимагати від Користувача належного виконання цього договору, а в разі виявлення недоліків використання місць для розміщення обладнання на Об’єктах, вимагати їх усунення.

2.3.7. Користувач має право використовувати незахищені мережі, існуючі внутрішні стояки слабих струмів, власні стояки, короби, та відповідне сертифіковане телекомунікаційне обладнання для надання мешканцям будинків телекомунікаційних послуг.

2.3.8. Користувач має право відмовитися від послуги використання місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання та розірвати договір у разі незгоди з новою вартістю цих послуг, про що повідомити Балансоутримувача протягом 20 днів з дати отримання інформації про зміну вартості цих послуг.

2.3.9. Користувач має право проводити всі необхідні роботи, пов’язані з обслуговуванням технологічного обладнання що направлені на поліпшення своїх послуг.

2.3.10. Використовувати місця на Об’єктах Балансоутримувача для надання платних послуг населенню у відповідності до цього Договору, розміщувати інформацію для споживачів послуг.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. За користування місцем для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, коробів, точок кріплення кабелів та місцем для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання, Користувач зобов'язується до 20-го числа кожного місяця сплачувати Балансоутримувачу грошові кошти згідно встановлених тарифів на оплату даних видів послуг.

3.2. Сума щомісячної оплати за цим Договором може змінюватись шляхом укладання додаткової угоди у зв'язку зі зміною вартості послуг, цін, тарифів, які впливають на розмір оплати, зміною кількості будинків, розширення кабельної мережі, зміною встановленого обладнання.

3.3. Плата за користування місцем для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, коробів, точок кріплення кабелів та місцем для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання починає нараховуватись з моменту підписання Сторонами Акту приймання побудованих телекомунікаційних мереж та обладнання на Об’єктах.

3.4. Всі платежі за цим Договором здійснюються Користувачем в гривнях шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Балансоутримувача.

3.5. На вартість всіх послуг додатково нараховується податок на додану вартість за ставкою, визначеною відповідно до чинного законодавства України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Балансоутримувач не несе відповідальності по майнових збитках Користувача, які трапились внаслідок виходу з ладу підключеного до внутрішньо-будинкової мережі обладнання, в разі тимчасового зниження показників якості або повного відключення електроенергії, які трапились не з вини Балансоутримувача.

4.2. Балансоутримувач не несе відповідальність за дії третіх осіб, що призвели до пошкодження/викрадення мереж, обладнання та каналів Користувача, або до погіршення якості послуг, що надаються Користувачем.

4.3. За несвоєчасне або не в повному обсязі внесення Користувачем плати за даним Договором, Користувач сплачує Балансоутримувачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. Прострочена оплата проводиться з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Сплата штрафних санкцій не звільняє Користувача від виконання зобов’язань за Договором.

4.4. За невиконання умов цього Договору, винна Сторона несе відповідальність, згідно чинного законодавства та умов цього Договору.

4.5. У випадку заподіяння шкоди інженерним конструкціям будинку, спорудам та мереж, при виконанні будівельно-монтажних робіт або робіт пов’язаних з обслуговування мереж та іншого обладнання, Користувач повинен усунути пошкодження власними силами або відшкодувати Балансоутримувачу вартість робіт, проведеного Балансоутримувачем підрядним способом. Факт нанесення шкоди фіксується актом, який складається та підписується представниками обох сторін.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за Договором, якщо вказане невиконання (неналежне виконання) стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. До форс-мажорних обставин належать обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як війна, страйки пожежа, повінь, землетрус , буревій, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або органів місцевого самоврядування, дії третіх осіб, громадське безладдя, що виникли після укладання цього Договору, якщо ці обставини вплинули на виконання сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

5.3. Сторона зобов’язана письмово, не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити іншу Сторону про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню зобов’язань за Договором. Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена компетентним органом, за винятком випадків, коли ці обставини загальновідомі або відповідно до цього прийняті нормативно-правові акти органів влади в межах їх компетенції.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ,

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє протягом одного року.

6.2. Дія Договору припиняється достроково у таких випадках:

-    за взаємною згодою Сторін;

- у разі односторонньої відмови Балансоутримувача від Договору відповідно до п. 2.3.4 цього Договору;

- у разі односторонньої відмови Користувача від Договору відповідно до п. 2.3.8 цього Договору;

- у разі визнання банкрутом Користувача;

-  скасування державної реєстрації однієї зі Сторін.

6.3. У разі прийняття нормативно-правового акту, який впливає на виконання сторонами умов Договору сторони зобов'язуються внести відповідні зміни в Договір.

6.4. Закінчення строку дії Договору або його дострокове припинення не звільняє Користувача від виконання грошових зобов’язань, які виникли під час дії Договору.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1 Сторони зобов’язані з моменту підписання цього Договору і протягом 3 (трьох) років після його припинення, не розголошувати третій особі конфіденційну інформацію, передану однією Стороною іншій Стороні, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. Конфіденційною вважається вся інформація, що обумовлена укладенням, виконанням та припиненням дії даного Договору. У разі порушення вимог конфіденційності інформації винна Сторона відшкодовує іншій завдані збитки та додатково сплачує штраф в розмірі 10% суми Договору.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів Сторони передають його на розгляд до суду згідно з чинним законодавством України.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Даний Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

9.2. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміну своєї адреси, банківських реквізитів та службових телефонів шляхом надіслання відповідного письмового повідомлення.

9.3. Всі документи, на підставі яких виконується даний Договір, включаючи Акти приймання-передачі, додаткові угоди до Договору є невід’ємними частинами Договору.

9.4. Договір може бути змінений за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до  Договору, окрім випадків, передбачених Договором.

9.5. По питаннях, що неврегульовані даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.6. Сторони не мають права передавати свої права та обов'язки за даним Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

10. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

_________________________________

_________________________________

_________________________________

КОРИСТУВАЧ

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                         Ю.І. МАРТИНОВ

Переглядів: 45
Дата публікації: 17:59 29.11.2015
Пошук
Анонс подій
26.03.2018
день - Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Організатор:Грініна Л.В., молодші класи Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. Організатор:ДЮСШ "Металург" Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:спортзала ДЮСШ "Металург" смт. Ківшарівка
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
10:00 - Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №11
11:00 - Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Організатор:Завідуючий відділом Костюченко Л. О., викладач Ковальова Т. О. Час проведення:26.03.2018 11:00 Місце проведення:Кабінет № 13 ДМШ№1
11:30 - Засідання педагогічної ради: Засідання педагогічної ради:
1. Доповідь викладача класу фортепіано Папуциної Т.А. за темою: “Музика як засіб комунікації”.
2 Звіт про стан методичної, навчально-виховної роботи в ΙΙΙ чверті.
3. Звіт викладачів, які атестуються в 2017-2018 навчальному році.
4. Обговорення заходів, пов’язаних з проведенням набору учнів до наступного навчального року.
5. Затвердження календарного плану роботи школи на ΙV чверть 2017-2018 навчального року.
6. Щодо дотримання трудової дисципліни, правил і норм організації навчально-виховного процесу.
7. Про організацію та зміст роботи викладачів під час весняних канікул
Організатор:Ляшенко І.М. Час проведення:26.03.2018 11:30 Місце проведення:КДМШ № 3

12:00 - Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Організатор:Завідуючий відділом Гелеверя С. П., викладач Прудивус І. О. Час проведення:26.03.2018 12:00 Місце проведення:Кабінет № 6 ДМШ№1
13:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 13:00 Місце проведення:Кабінет заступника начальника відділу освіти, вул. Студентська, 2
27.03.2018
день - ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» Організатор:Директор Акентьєва Н. А. Час проведення:27.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБК
10:00 - І (міський) педагогічний науково-практичний форум І (міський) педагогічний науково-практичний форум Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:27.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №1
11:30 - Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Організатор:Ляшенко І.М. – директор школи Час проведення:27.03.2018 11:30 Місце проведення:м.Куп’янськ
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
28.03.2018
Докладніше
Стрічка подій:

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. ...

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В.

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несп ...

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, ...

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, дітей – 287, інвалідів – 87, пенсіонерів – 693.
21.01.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток. На засіданні комісії розглянуто 21 звернення, в тому числі 7 – з питань надання пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, 14 – з питання призначення субсидій. За результатами комісії 20 заявників отримали призначення. Відповідні рішення приймалися на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, по зверненням громадян, які згідно діючого законодавства права на вказані допомоги на загальних підставах не мають.
22.03.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Підтверджено факт проживання 25 внутрішньо переміщеним особам.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 74 особи, за призначенням житлових субсидій – 37 осіб.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній ст ...

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній сторінці сайту.

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця прожив ...

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання.

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в Д ...

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в ДНЗ було надано 4 особам.

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін. ...

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін.

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосв ...

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосвіта як складова формування природничо-математичної грамотності для реалізації освітніх стандартів".

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патрі ...

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патріотичне виховання гімназистів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження інноваційних форм і методів навчання".

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих