Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Рішення сесії 11.07.2014

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

LІV СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 1325- VI

 

м. Куп’янськ від 11.07.2014р.

Про затвердження Порядку розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську (нова редакція).

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника управління економіки Куп’янської міської ради Письмака В.М., враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, керуючись п.п.30,31 п.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про телекомунікації», Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. №150, Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 14.09.2000р. №201 “ Про затвердження Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (ДБНД.2.4-1-2000 — ДБНД.2.4-2000) тавказівок щодо їх застосування (ДБНД1.1-4-2000), КУП'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську (додається).

 

 1. Організацію виконання даного рішення покласти на управління житлово-комунального господарства та містобудування Куп’янської міської ради (Керімов В.К ).

 

 1. Визначити таким, що втратило чинність, рішення міської ради ХLІV сесії VІ скликання від 04.10.2013 №1159-VІ “Про затвердження Порядку розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську”.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Куп’янської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (ЛущикД.М.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.В.ДЕМЧЕНКО

 

Письмак 5 52 64

Додаток

до рішення LІV сесії

Куп’янської міської ради

VI скликання від 11/07/2014 року

1325-VI

 

Порядок розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську (друга редакція).

 

1.Загальні положення

1.1. Порядок розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних кабельних мереж, до яких належать: кабельне телебачення, Інтернет- мережа, мережі пожежно-охоронних систем, супутникового телебачення, індивідуальних антен ефірного та супутникового телебачення в житлових будинках, будівлях і спорудах громадського призначення та опорах електроосвітлення територіальної громади м. Куп’янськ (надалі Порядок), розроблено відповідно до:

Законів України:

 • «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 • «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

 • «Про житлово-комунальні послуги»;

 • «Про радіочастотний ресурс України»;

 • «Про телекомунікації»;

- «Про приватизацію державного житлового фонду»;

- «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Постанов Кабінету Міністрів України:

 • №720 від 09.08.2005р. «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг».

Наказів:

 • Міністерства охорони здоров’я України №239 від 01.08.96р. “Про затвердження державних санітарних правил та норм»;

 • Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005р №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій»;

 • у відповідності до ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки».

 

 1. Порядок врегульовує та визначає порядок розгляду питань розміщення телекомунікаційних мереж, іншого слабкострумового обладнання в житлових будинках, будівлях і спорудах громадського призначення та опорах в м.Куп’янську.

 

 1. Всі технічні елементи (пристрої), які встановлюються в житлових будинках та будівлях і спорудах громадського призначення та опорах електроосвітлення міста Куп’янська, повинні бути сертифіковані на території України, а пристрої, які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, мати висновок санітарної епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.

 

1.4. Порядок є обов'язковим для фізичних та юридичних осіб всіх форм власності, які встановлюють технічні елементи телекомунікаційних мереж та для балансоутримувачів житлових будинків, будівель, споруд та опор комунальної власності.

 

2. Поняття і терміни.

 

У цьому Порядку наведені нижче терміни відповідно до діючого законодавства, які вживаються або мають бути використані у такому значенні:

Житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, призначена для постійного в ній проживання;

Будівлі і споруди громадського призначення - основні типи дитячих та шкільних закладів, охорони здоров'я і відпочинку, спортивних, фізкультурно - оздоровчих, культурно-видовищних закладів, дозвілля та культових закладів, будинки для підприємств торгівлі та громадського харчування, адміністративні будівлі, будинки підприємств побутового обслуговування, соціального захисту населення, для науково-дослідних установ, проектних організацій та управлінь і інші технічні споруди;

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію;

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпорядження приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване відповідно до чинного законодавства України;

Загальнодоступні (універсальні) телекомунікаційні послуги - мінімальний набір визначених Законом України «Про телекомунікації» послуг нормованої якості, доступний усім споживачам на всій території України;

Ліцензія - документ, що засвідчує право суб'єкта господарювання на здійснення зазначеного в ньому виду діяльності у сфері телекомунікацій протягом визначеного строку на конкретних територіях з виконанням ліцензійних умов;

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

Користувач (провайдер, оператор телекомунікацій, рекламне агентство та інше) - суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює на підставі відповідних дозволів та ліцензій будівництво, експлуатацію та технічне обслуговування телерадіомовних та (чи) телеінформаційних мереж і надає абоненту телекомунікаційні послуги, фізична особа, що використовує індивідуальну чи супутникову антену, що розміщена на даху будинку;

Абонент (споживач) - юридична або фізична особа, яка потребує, замовляє та/або отримує телекомунікаційні послуги для власних потреб на договірних засадах;

Абонентський ввід - частина абонентської лінії від кінцевого лінійно-кабельного пристрою у будинку або від розподільчої коробки до точки підключення кінцевого обладнання абонента;

Точка закінчення мережі користувача - місце з'єднання телекомунікаційної мережі та абонентського вводу;

Будинкова розподільча мережа - телемережа, що розповсюджує телерадіомовні чи телеінформаційні сигнали в межах однієї багатоквартирної будівлі чи єдиного комплексу будівель;

Система кабельного телебачення - комплекс обладнання, що складається з головної станції, електронних приладів та кабельних мереж, що здійснює однонаправлене розповсюдження програм телебачення і радіо шляхом ретрансляції (трансляції).

3. Порядок отримання погодження на розміщення телекомунікаційних мереж, мереж зв'язку та іншого слабко струмового обладнання в м. Куп’янську.

 

3.1. Для отримання погодження на розміщення телекомунікаційних мереж юридичні особи та фізичні особи підприємці подають заяву встановленого зразка (додаток 1) до управління житлово-комунального господарства архітектури та містобудування Куп’янської міської ради (надалі – УЖКГА та МБ). До заяви додається:

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

 • технічні умови балансоутримувача будівлі.

- копія ліцензії національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (ліцензія провайдера програмної послуги та/чи ліцензія на мовлення)- при наданні послуг телебачення для представників надання даних послуг;

 • копія ліцензії на використання радіочастотного ресурсу та/чи ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, та/чи ліцензія на отримання номерного ресурсу - при наданні послуг фіксованого телефонного зв'язку, послуг бездротового інтернету для представників даних послуг;

- робочий проект та схеми ліній магістралей електрозв'язку або електропостачання із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), які потрібні для організації такої мережі для представників даних послуг;

 • план кабельних трас між будівлями в масштабі 1: 500 або 1:2000;

- у випадку встановлення радіотехнічних об'єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище – копія дозволу на розміщення РТО.

Для встановлення індивідуальних антен супутникового чи ефірного телебачення фізична особа подає заяву встановленого зразка (додаток 1) до управління житлово-комунального господарства архітектури та містобудування Куп’янської міської ради. До заяви додається:

 • технічні умови балансоутримувача будівлі.

 

3.2. УЖКГА та МБ разом з балансоутримувачами об'єктів здійснює перевірку правильності оформлення планів прокладання кабелю з зазначенням місць розміщення елементів (пристроїв) і конструкцій кріплення. У випадку відсутності зауважень в термін, що не перевищує 15 робочих днів, погоджують план прокладання кабелів без стягнення за це оплати.

 

3.3. УЖКГА та МБ здійснює перевірку наявності та правильності оформлення документів, доданих до заяви. У випадку відсутності зауважень, в термін, що не перевищує 15 робочих днів, видаються Погодження встановленого зразка (додаток 2) без стягнення за це оплати.

 

 1. УЖКГА та МБ має право мотивовано відмовити у видачі погодження виключно з наступних причин:

- наявність заборгованості за раніше отримані послуги, надані балансоутримувачем по розміщенню обладнання;

- відсутність маркування надавачем послуг технологічного обладнання для ідентифікації власника обладнання для раніше змонтованих мереж;

- надання недостовірних відомостей;

- подання неповного пакету документів;

- якщо заявник протягом 30 робочих днів з моменту отримання листа про усунення недоліків, що були ним допущені раніше, не усунув їх та не повідомив про це УЖКГА та МБ.

 

Погодження видається на термін 1 рік. У випадку коли заявник не скористався погодженням, воно вважається таким, що втратило чинність, але не раніше терміну, на який його видали.

 

3.6. Після виконання робіт, користувачем оформляється Акт про виконання робіт із залученням балансоутримувача (власника) будівлі (споруди) та УЖКГА та МБ (додаток 3).

 

4. Вимоги до прокладання телекомунікаційних мереж та встановлення

технічних елементів.

 

4.1. Технічні елементи телекомунікаційних мереж: Інтернету, кабельного телебачення, та охоронні засоби, повинні прокладатися та обслуговуватись з дотриманням пожежних і будівельних норм та інших нормативних документів в цій сфері. Надавач послуг проводить маркування встановленого обладнання для ідентифікації власника.

  1. Для уникнення механічного пошкодження електричної мережі всі кабелі живлення мають бути прокладені у відповідності до вимог технічних умов енергопостачальної організації:

- в металевому рукаві або пластиковій гофрі, із застосуванням кабелів в оболонці, з матеріалів, що не підтримують горіння.

 1. Через проїжджу частину та між будинками дозволяється прокладати лише магістральні кабелі із застосуванням лише оптично-волоконного кабелю, за виключенням мереж радіомовлення:

- Номінальна відстань прольоту підвісного магістрального кабелю 50 метрів, а максимальна не повинна перевищувати допустимі параметри самонесучого кабелю згідно з паспортними даними.

 1. При підключенні обладнання повинні застосовуватись пристрої захисного вимкнення електричного струму (автоматичні вимикачі).

 2. В приміщеннях технічні елементи телекомунікаційних мереж мають бути прокладені в кабельних каналах відповідно до нормативних документів:

 • обладнання повинно розміщуватись в металевій шафі охайного вигляду;

 • металева шафа повинна мати маркування, стосовно її належності тому чи іншому власнику, з обов'язковим зазначенням контактних телефонних номерів;

 • маркування кабелів, трубостійок та кабельних каналів мають бути на вході і виході з будинку та з комутаційної шафи;

 • встановлені елементи мережі повинні мати марківання з зазначенням власника мережі.

4.6. Користувач зобов'язаний слідкувати за станом технічних елементів телекомунікаційних мереж і демонтувати обладнання, яке не використовується.

4.7. При переобладнанні, реконструкції, ремонту фасадів та дахів балансоутримувач (власник) будинку перед початком робіт повідомляє письмово Користувачів для вирішення питань щодо впорядкування, розміщення телекомунікаційних мереж.

4.8. Вихід на покрівлю будинків і споруд обмежується Балансоутримувачем шляхом замикання вихідних дверей. В разі необхідності прокладення кабельних мереж на дахах, Користувач повинен звернутися до Балансоутримувача за отриманням дозволу на виконання таких робіт і провести комісійне обстеження покрівлі до початку робіт. Якщо під час роботи покрівлю буде пошкоджено, Користувач зобов'язаний провести відновлювальний ремонт за свій рахунок.

4.9. Балансоутримувачі об’єктів, в яких уже розміщені (існують) телекомунікаційні мережі, зобов'язані в термін 2 місяці з дати затвердження Порядку провести інвентаризацію наявних мереж на відповідність ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки». Користувачу необхідно звернутися до Балансоутримувача з метою складання графіка обстеження для вжиття заходів з приведення їх у відповідність до чинного Порядку. При невжитті заходів, Балансоутримувач має право скласти припис.

4.10. У разі неусунення у місячний термін вказаних в приписах порушень, балансоутримувач розриває договір та відмовляє у наданні технологічних приміщень для здійснення діяльності Користувачам у односторонньому порядку.

4.11. У разі невиконання чи несвоєчасного виконання користувачем припису Балансоутримувача, погодження на розміщення телекомунікаційних мереж вважається анульованим.

4.12 Для існуючих мереж договір нанадання послуги з доступу та використання місця на об’єктах житлового фонду комунальної власності (Додаток 4) заключається за погодженням управління житлово комунального господарства, архітектури та містобудування по заяві користувача з додавання слідуючих документів:

- акт обстеження існуючих мереж на відповідність чинному порядку;

- схеми існуючої телекомунікаційної мережі із позначенням на ній технічних елементів (пристроїв), такої мережі;

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія ліцензії національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (ліцензія провайдера програмної послуги та/чи ліцензія на мовлення)- при наданні послуг телебачення;

 • копія ліцензії на використання радіочастотного ресурсу та/чи ліцензія на надання послуг фіксованого телефонного зв'язку, та/чи ліцензія на отримання номерного ресурсу - при наданні послуг фіксованого телефонного зв'язку, послуг бездротового інтернету;

 • план кабельних трас між будівлями в масштабі 1: 500 або 1:2000;

- у випадку встановлення радіотехнічних об'єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище – копія дозволу на розміщення РТО.

 

5. Обмеження та заборона на встановлення технічного обладнання.

 

5.1. Забороняється:

- розміщення телекомунікаційних мереж та встановлення технічного обладнання (пристроїв) без відповідного погодження, визначеного цим Порядком;

- кріплення кабелю та технічного обладнання до цегляних оголовків димовентканалів.

- експлуатація телекомунікаційних мереж без маркування для ідентифікації власникамережі.

 

5.2. Обмеження:

Встановлення індивідуальних телевізійних антен, антен супутникового телебачення та інше на дахах будинків та споруд дозволяється за умови обов'язкової герметизації місця врізки.

 

6. Надання послуги з використання місця на об’єктах комунальної власності.

 

6.1. Балансоутримувач надає послуги з доступу та використання місця на Об’єктах Користувачам для розміщення незахищених мереж в існуючих стояках слабих струмів або для розміщення нових стояків, коробів, кабелів та для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання. Доступ та використання місця на Об’єктах надаються за письмовою заявою Користувача.

6.2. До заяви Користувач додає:

- витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

-схему проходження існуючого кабелю Користувача, якщо він планує використовувати його під час реалізації технічних умов;

- адреси об’єктів, де встановлене телекомунікаційне обладнання Користувача.

Додатково для оператора/провайдера телекомунікацій:

- копія ліцензії національної комісії з питань регулювання зв’язку України на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій.

6.3. Після отримання документів від Користувача Балансоутримувач реєструє заяву Користувача.

6.4. Балансоутримувач впродовж десяти календарних днів оформляє у двох примірниках Договір про надання послуги з доступу та використання місця на об’єктах комунальної власності, розташованих у м. Куп’янську (додаток 4), та надає їх Користувачу.

6.5. Користувач протягом десяти днів має розглянути наданий Договір.

6.5.1. У разі досягнення згоди запропонованим проектом Договору, Користувач підписує обидва примірники, один з яких надає Балансоутримувачу.

6.5.2. У разі незгоди Користувача з пунктами Договору, зміни оформляються згідно чинного законодавства.

 

7. Розрахунки за користування частинами будинків для розміщення телекомунікаційних мереж.

 

7.1. Розміщення телекомунікаційних мереж є платним. Плата стягується у формі плати за користування:

- конструктивними елементами житлового будинку.

- опор електроосвітлення

7.2. Вартість на послуги з підготовки та видачі ТУ на прокладання телекомунікаційних мереж, погодження проектної документації та здійснення технічного нагляду є договірними та узгоджуються сторонами (Балансоутримувачем та Користувачем).

7.3. Ціни на на об’єктах комунальної власності, розташованих у м. Куп’янську розраховуються для кожного під’їзду житлового будинку в якому встановлено обладнання надавача послуг чи лінійно-кабельні пристрої як добуток мінімальної заробітної плати на момент заключення угоди та коефіцієнту, що застосовується виходячи з кількості поверхів житлових будинків.

 

Пм = Зарп мін * К

Значення К – коефіціенту для суб’єктів підприємницької діяльності, які надають телекомунікаційні послуги:

0,02 – для будинків до трьох поверхів включно;

0,04 – для будинків до п’яти поверхів включно ;

0,05 – для будинків від 6 поверхів та вище .

Для операторів домофонного зв’язку:

0,005 – для будинків до п’яти поверхів включно з кожного під'їзду;

0,008 – для будинків від 6 поверхів до чотирнадцяти з кожного під'їзду .

В разі встановлення обладнання надавача послуг чи лінійно-кабельних пристроїв в місцях поза межами під’їздів (дах,технологічний поверх, зовнішні конструктиви будинку та інше) плата за послуги з доступу та використання місця обраховується як плата за встановлення обладнання в одному під’їзді.

7.4. Кошти перераховуються на рахунок Балансоутримувача згідно з договорами.

 

7.5 Плата за користування опорами електроосвітлення розраховується згідно формули : .

Поп = Сосв/ Ка;

де:

Поп – щомісячна плата за користування опорами електроосвітлення;

Сосв – собівартість утримання опор електроосвітлення балансоутримувачем .

Ка – кількість користувачів спільного використання опор електроосвітлення.

 

8. Порядок оформлення Акта про виконання робіт прокладання телекомунікаційних мереж та обладнання.

 

8.1. Після виконання робіт по прокладанню телекомунікаційних мереж та монтажу обладнання Користувачем оформляється Акт (додаток 3) про виконання робіт відповідно до погодженого робочого проекту. До акту додаються наступні документи:

1) Виконавча схема з позначенням довжини, діаметру та способу прокладання всіх побудованих телекомунікаційних мереж та обладнання;

2) Акт огляду прихованих робіт по прокладанню телекомунікаційних мереж та обладнання;

3) Сертифікати /копії/ відповідності обладнання, кабельної продукції, систем автоматичного контролю, замірних пристроїв санітарним та технічним вимогам органів нагляду України. Застосування не сертифікованих матеріалів та обладнання забороняється;

4) Копія договору про надання послуги з доступу та використання місця на об’єктах комунальної власності, розташованих у м. Куп’янську з власником (балансоутримувачем).

8.2. Примірники Погодження та Акта робочої комісії реєструються та зберігаються у Користувача, балансоутримувача (власника) та УЖКГА та МБ.

 

9. Відповідальність за порушення порядку розміщення телекомунікаційних мереж м. Куп’янськ.

 

9.1. Відповідальність за організацію заходів з виявлення і усунення порушень вимог цього Порядку у частині розміщення мереж та встановлення технічного обладнання в усіх випадках покладається на балансоутримувачів (власників) житлових будинків, будівель, споруд та опор.

9.2. У випадках виявлення факту встановлення технічного обладнання на об'єктах з порушенням вимог цього Порядку (на які отримано відповідне погодження), Балансоутримувач (власник) будинку, будівлі чи споруди, опори видає особі, яка встановила обладнання, припис про усунення порушень.

9.3. Самовільно розміщені телекомунікаційні мережі та обладнання для їх функціонування підлягають демонтажу власником мереж у двохмісячний термін з моменту отримання письмового повідомлення - припису Балансоутримувача (Власника) будинку, а по закінченню цього терміну - балансоутримувачем (власником) будинку з відшкодуванням вартості робіт за рахунок власника мережі.

9.4. В разі виявлення власника такої телекомунікаційної мережі з ним може бути укладений договір відповідно до даного Положення.

9.5. Делегування Балансоутримувачем (власником) своїх повноважень щодо надання послуг та отримання розрахунків іншій організації будь-якої форми власності заборонено.

9.6. Фізичні і юридичні особи всіх форм власності, винні у порушенні вимог цього Порядку, Державних санітарних норм і правил при встановленні технічних елементів (пристроїв), притягуються до відповідальності, згідно чинного законодавства.

  1. В разі пошкодження конструктивних елементів Об'єктів винні у цьому Користувачі повинні відновити зазначені конструкції Об'єкта або відшкодувати Балансоутримувачу суму збитків в розмірах заподіяної шкоди.

 

10. Вирішення спорів.

 

10.1. Усі спори між Користувачем, Абонентом та Балансоутримувачем, які виникають при наданні доступу та використання місця на Об'єктах вирішуються шляхом проведення переговорів.

10.2. У разі недосягнення згоди будь-яка зі сторін має право звернутися до суду для вирішення спору в порядку, передбаченому законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ Ю.І. МАРТИНОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виконавець: Письмак

узгоджено: юр. відділ

Додаток 1

до Порядку розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську, затвердженого рішенням LIV сесії Куп’янської міської ради VI скликання від 11.07.2014 року № 1325-VI

Заступнику міського голови - начальнику управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп'янської міської ради

Керімову В.К.

____________________________________________

(П.І.Б. осіб, що звертаються)

індетифікаційний номер______________________

паспорт серія____№________________виданий

____________________________________________

адреса:_____________________________________

банківські реквізити_______ телефон __________

ЗАЯВА

Прошу(симо) надати погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв): ___________________________________________________________, які будуть розташовані на буд. № __ на вул.____________назва установи___________________.

До заяви додаю, документи згідно з вимогами пункту 3.1. Порядку розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську (друга редакція).

Додаток: на ___ арк.

Підпис(си) фізичної чи юридичної особи

(відповідальної особи) (підпис) ___________________

(прізвище, ініціали)

 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління

житлово-комунального господарства,

архітектури та містобудування (ініціал, прізвище)

Куп'янської міської ради (дата візування)

 

Керівник підприємства (установи) (ініціал, прізвище)

балансоутримувача (власник) будинку (дата візування)

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ Ю.І. МАРТИНОВ

виконавець: Письмак

узгоджено: юр. відділ

Додаток 2

до Порядку розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську, затвердженого рішенням LIV сесії Куп’янської міської ради VI скликання від 11.07.2014 року № 1325-VI

 

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп'янської міської ради

м. Куп'янськ, вул. ____________________тел._____________________

Погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

_____________________________________________________________________________

від «___»___________201__р. №__________

видано ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я по батькові фізичної особи чи найменування юридичної особи, назва установи, телефон)

індетифікаційний номер______________________паспорт серія_____№___________

виданий_________________________________ адреса:______________________________,

банківські реквізити____________________

на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв), які будуть розташовані

на буд. № ____________ на вул.________________________________________________

Кріплення здійснюється відповідно до технічної документації, погодженої _____________________________________________________від «__»__________201__р.

Монтажні роботи проводить_______________________________________________________

(прізвище, ініціали фізичної чи юридичної особи, його адреса, телефон)

Начальник управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп'янської міської ради

_____________________ (підпис) _________________________

(печатка) (ініціал, прізвище) (дата візування)

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ Ю.І. МАРТИНОВ

 

 

 

 

 

виконавець: Письмак

узгоджено: юр. відділ

Додаток 3

до Порядку розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську, затвердженого рішенням LIV сесії Куп’янської міської ради VI скликання від 11.07.2014 року № 1325-VI

 

 

 

АКТ

про виконання робіт

з розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв)

________________________________________________________________________________

 

Ми, що нижче підписалися, комісія в складі :

___________________________________________________________________________________________________________

(представник управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради)

________________________________________________________________________

(ПІБ представника оператора)

_________________________________________________________________________

(ПІБ балансоутримувача/власника будинку)

_________________________________________________________________________

(ПІБ представника підрядника у випадку залучення до виконання робіт)

 

«___» _________________ склали даний Акт, про те, що Користувачем виконані роботи відповідно до погодження на розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) від «___»___________201__р. №_____ та представленого робочого проекту розміщення мережі , що є невід’ємною частиною даного Акта в повному обсязі.

 

Підписи _________________

___________________

___________________

_________________________

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ Ю.І. МАРТИНОВ

 

виконавець: Письмак

узгоджено: юр. відділ

Додаток 4

до Порядку розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м.Куп’янську, затвердженого рішенням LIV сесії Куп’янської міської ради VI скликання від 11.07.2014 року № 1325-VI

 

 

Типовий Договір №___

Про надання послуги з доступу та використання місця на об’єктах розташованих у м. Куп’янську (встановлення сервітуту).

м. Куп’янськ “_____”_________ 20__р.

 

Балансоутримувач ____________в особі ______________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Користувач ___________________________________,в особі керівника _______________________________, який діє на підставі __________________________, з другої сторони, уклали цей договір про наступне.

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Балансоутримувач, надає Користувачу в платне користування доступ для розміщення незахищених мереж, місця для розміщення стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання на Об’єктах.

1.2. Користувач користується внутрішніми стояками слабих струмів для надання мешканцям будинку, у відповідності з ліцензійними умовами діяльності Користувача, телекомунікаційних послуг та послуг з домофонного зв’язку, оплачує Балансоутримувачу використання місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання на умовах цього Договору.

1.3. Перелік Об’єктів, на яких Користувачу надається доступ до вказаних місць, погоджується сторонами окремо у додатку до цього договору, який після його підписання стає невід’ємною частиною цього Договору.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1. Балансоутримувач зобов'язується:

 1. . Надавати Користувачу повний доступ до місця для розміщення незахищених мереж, внутрішніх стояків слабих струмів, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання для проведення профілактичних робіт.

2.1.2. Протягом 5 (п’яти) днів з моменту підписання цього Договору виставити Користувачу рахунок на оплату послуг з користування місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання.

2.1.3. При необхідності, направляти по запиту Користувача, відповідального працівника для проведення технічного нагляду, за виконанням робіт.

 

2.2. Користувач зобов'язується:

 1. Користуватися місцем для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місцем для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місцем для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання для надання мешканцям будинку, у відповідності з ліцензійними умовами діяльності Користувача, телекомунікаційних послуг, здійснювати технічне обслуговування систем, мереж, обладнання.

 2. Оплачувати Балансоутримувачу на умовах цього Договору використання місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання.

 3. Проводити щомісячну оплату за цим Договором в порядку та в строки, визначені в розділі 3 цього договору.

 4. Власними або залученими силами та засобами відшкодувати збитки у повному обсязі у разі їх заподіяння майну Балансоутримувача або майну третіх сторін, яке розміщено на Об’єктах, які були заподіяні працівниками Користувача.

 5. Користувач зобов’язаний демонтувати незахищені мережі, власні стояки, короби, точки кріплення кабелів та відповідне сертифіковане телекомунікаційне обладнання, які прокладено на підставі цього Договору, впродовж 10 (десяти) днів з дати припинення Договору або з дати підписання Акту прийому-передачі, у разі відмови демонтажу Балансоутримувач здійснює демонтаж даних елементів власними силами з відшкодуванням Користувачем затрат Балансоутримувача; якщо Користувач не відшкодує витрати по демонтажу протягом місяця з моменту виставлення претензії, Балансоутримувач має право залишити кабель та обладнання у своїй власності у рахунок відшкодування витрат по демонтажу; якщо вартість кабелю та обладнання не покриває витрат по їх демонтажу Користувач зобов’язаний відшкодувати Балансоутримувачу непокриті витрати протягом одного місяця з моменту демонтажу.

 6. Будь-які роботи, які виконує Користувач на Об’єктах згідно цього Договору, виконуються при оформленні погодження (Додаток 2 до Порядку).

 7. Персонал Користувача при виконанні будь-яких робіт на Об’єктах повинен мати при собі відповідне посвідчення.

 8. При виконанні робіт по будівництву, або експлуатації обладнання, Користувач повинен дотримуватись правил протипожежної безпеки, правил техніки безпеки, роботи виконувати тільки згідно технічної документації.

 9. Після закінчення робіт по монтажу обладнання, приміщення, де виконувались роботи, має буди приведено до належного стану.

 10. У період з 01 листопада по 15 квітня вихід на покрівлю будинків можливий лише за узгодженням з уповноваженою особою Балансоутримувача.

 

2.3. Права сторін:

2.3.1. Сторони можуть укладати інші, не заборонені чинним законодавством угоди.

2.3.2. Зміни до тарифів вартості на послуги з використання місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання узгоджуються між Балансоутримувачем та Користувачем шляхом внесення змін до даного договору.

2.3.3. Балансоутримувач має право вимагати своєчасної та повної оплати вартості послуг, визначених відповідно до умов цього Договору, на підставі виставлених ним рахунків.

2.3.4.Балансоутримувач має право достроково розірвати Договір в односторонньому порядку в зв’язку з несплатою Користувачем рахунку протягом двох місяців з дати його виставлення, письмово попередивши про це Користувача - за 10 (десять) днів до дати розірвання Договору.

2.3.5.Балансоутримувач має право контролювати порядок використання місця на Об’єктах Користувачем.

2.3.6.Балансоутримувач має право вимагати від Користувача належного виконання цього договору, а в разі виявлення недоліків використання місць для розміщення обладнання на Об’єктах, вимагати їх усунення.

2.3.7.Користувач має право використовувати незахищені мережі, існуючі внутрішні стояки слабих струмів, власні стояки, короби, та відповідне сертифіковане телекомунікаційне обладнання для надання мешканцям будинків телекомунікаційних послуг.

2.3.8.Користувач має право відмовитися від послуги використання місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання та розірвати договір у разі незгоди з новою вартістю цих послуг, про що повідомити Балансоутримувача протягом 20 днів з дати отримання інформації про зміну вартості цих послуг.

2.3.9.Користувач має право проводити всі необхідні роботи, пов’язані з обслуговуванням технологічного обладнання що направлені на поліпшення своїх послуг.

2.3.10.Використовувати місця на Об’єктах Балансоутримувача для надання платних послуг населенню у відповідності до цього Договору, розміщувати інформацію для споживачів послуг.

 

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 1. За користування місцем для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, коробів, точок кріплення кабелів та місцем для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання, Користувач зобов'язується до 20-го числа кожного місяця сплачувати Балансоутримувачу грошові кошти згідно встановлених тарифів на оплату даних видів послуг.

 1. Сума щомісячної оплати за цим Договором може змінюватись шляхом укладання додаткової угоди у зв'язку зі зміною вартості послуг, цін, тарифів, які впливають на розмір оплати, зміною кількості будинків, розширення кабельної мережі, зміною встановленого обладнання.

 2. Плата за користування місцем для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, коробів, точок кріплення кабелів та місцем для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання починає нараховуватись з моменту підписання Сторонами Акту приймання побудованих телекомунікаційних мереж та обладнання на Об’єктах.

 3. Всі платежі за цим Договором здійснюються Користувачем в гривнях шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Балансоутримувача.

 4. На вартість всіх послуг додатково нараховується податок на додану вартість за ставкою, визначеною відповідно до чинного законодавства України.

 

4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 1. Балансоутримувач не несе відповідальності по майнових збитках Користувача, які трапились внаслідок виходу з ладу підключеного до внутрішньо-будинкової мережі обладнання, в разі тимчасового зниження показників якості або повного відключення електроенергії, які трапились не з вини Балансоутримувача.

 2. Балансоутримувач не несе відповідальність за дії третіх осіб, що призвели до пошкодження/викрадення мереж, обладнання та каналів Користувача, або до погіршення якості послуг, що надаються Користувачем.

 3. За несвоєчасне або не в повному обсязі внесення Користувачем плати за даним Договором, Користувач сплачує Балансоутримувачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. Прострочена оплата проводиться з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення. Сплата штрафних санкцій не звільняє Користувача від виконання зобов’язань за Договором.

4.4. За невиконання умов цього Договору, винна Сторона несе відповідальність, згідно чинного законодавства та умов цього Договору.

4.5. У випадку заподіяння шкоди інженерним конструкціям будинку, спорудам та мереж, при виконанні будівельно-монтажних робіт або робіт пов’язаних з обслуговування мереж та іншого обладнання, Користувач повинен усунути пошкодження власними силами або відшкодувати Балансоутримувачу вартість робіт, проведеного Балансоутримувачем підрядним способом. Факт нанесення шкоди фіксується актом, який складається та підписується представниками обох сторін.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за Договором, якщо вказане невиконання (неналежне виконання) стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.2. До форс-мажорних обставин належать обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як війна, страйки пожежа, повінь, землетрус , буревій, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або органів місцевого самоврядування, дії третіх осіб, громадське безладдя, що виникли після укладання цього Договору, якщо ці обставини вплинули на виконання сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

5.3. Сторона зобов’язана письмово, не пізніше 7 (семи) календарних днів з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити іншу Сторону про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню зобов’язань за Договором. Дія обставин форс-мажору повинна бути підтверджена компетентним органом, за винятком випадків, коли ці обставини загальновідомі або відповідно до цього прийняті нормативно-правові акти органів влади в межах їх компетенції.

 

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ,

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

 1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє протягом одного року.

6.2. Дія Договору припиняється достроково у таких випадках:

 • за взаємною згодою Сторін;

- у разі односторонньої відмови Балансоутримувача від Договору відповідно до п. 2.3.4 цього Договору;

- у разі односторонньої відмови Користувача від Договору відповідно до п. 2.3.8 цього Договору;

- у разі визнання банкрутом Користувача;

- скасування державної реєстрації однієї зі Сторін.

6.3. У разі прийняття нормативно-правового акту, який впливає на виконання сторонами умов Договору сторони зобов'язуються внести відповідні зміни в Договір.

6.4. Закінчення строку дії Договору або його дострокове припинення не звільняє Користувача від виконання грошових зобов’язань, які виникли під час дії Договору.

 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

7.1 Сторони зобов’язані з моменту підписання цього Договору і протягом 3 (трьох) років після його припинення, не розголошувати третій особі конфіденційну інформацію, передану однією Стороною іншій Стороні, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. Конфіденційною вважається вся інформація, що обумовлена укладенням, виконанням та припиненням дії даного Договору. У разі порушення вимог конфіденційності інформації винна Сторона відшкодовує іншій завдані збитки та додатково сплачує штраф в розмірі 10% суми Договору.

 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів Сторони передають його на розгляд до суду згідно з чинним законодавством України.

 

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Даний Договір складений українською мовою у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

9.2 Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміну своєї адреси, банківських реквізитів та службових телефонів шляхом надіслання відповідного письмового повідомлення.

9.3. Всі документи, на підставі яких виконується даний Договір, включаючи Акти приймання-передачі, додаткові угоди до Договору є невід’ємними частинами Договору.

9.4. Договір може бути змінений за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору, окрім випадків, передбачених Договором.

9.5. По питаннях, що неврегульовані даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

9.6. Сторони не мають права передавати свої права та обов'язки за даним Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони.

 

10. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ

 

__________________________________

__________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОРИСТУВАЧ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ Ю.І. МАРТИНОВ

 

 

виконавець: Письмак

узгоджено: юр. відділ

Переглядів: 89
Дата публікації: 18:01 29.11.2015

Центр надання
адміністративних
послуг

Пошук
Анонс подій
25.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:25.06.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:25.06.2018 13:00 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
26.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:26.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
10:00 - Нарада керівників закладів освіти міста Нарада керівників закладів освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:26.06.2018 10:00 Місце проведення:Зала засідань відділу освіти, вул. Студентська, 2
11:00 - Бесіда до дня Конституції «Головний закон України» Бесіда до дня Конституції «Головний закон України» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:26.06.2018 11:00 Місце проведення:Міська бібліотека №3
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замулою Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замулою Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:26.06.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
27.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:26.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
Докладніше
Стрічка подій:

22.06.2018р. 10:00 - 22.06.2018р. 10:30 На майданчику біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни відбулось урочисте п ...

22.06.2018р. 10:00 - 22.06.2018р. 10:30 На майданчику біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни відбулось урочисте покладання квітів до Дня Скорботи в Україні «Тих днів не меркне пам’ять»

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускн ...

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускний бал-2018", кращі з них отримали відзнаки та квіти.

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІ ...

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ МІСТА ТА РАЙОНУ
Зі словами привітань та найкращими побажаннями до випускників також звернулися депутати Харківської обласної ради Вячеслав Чигрінов та Геннадій Мацегора.

Вячеслав Васильович Чигрінов висловив слова вдячності організаторам свята, голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній та народному депутату України, президенту Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктору Остапчуку за ініціативність і всебічну підтримку в реалізації проектів, які спрямовані на розвиток території міста та району.

За досягнення нового, долання перешкод, перемогу над гідними суперниками і результативність в навчанні заступник міського голови Геннадій Мацегора нагородив медалістів міста та району грамотами «Золотий фонд Куп’янщини».

Наполегливих, ініціативних, ерудованих випускників 2018 року, які не тільки вчились на відмінно, але й брали активну участь у житті школи і громади, Юлія Світлична та Вячеслав Чигрінов нагородили відзнакою Харківської обласної державної адміністрації та народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» В.М.Остапчука грошовими преміями і квітами.

Наприкінці свята випускники закружляли у вальсі під пісню «Чемпіон» у виконанні вокального колективу «Конопушки».

Святковий вечір завершився концертом відомих українських виконавців народної артистки України Катерини Бужинської та ЕХ вокаліста гурту Quest Pistols Микити Горюка, який став подарунком куп’янчанам та гостям міста від народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктора Остапчука.

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загал ...

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загальноосвітньої школи №11. Цього вечора атестати про повну загальну середню освіту отримали 20 випускників цього навчального закладу.

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під ч ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під час наради були обговорені організаційні питання щодо проведення обласного семінару завідувачів методичними кабінетами (центрами) Харківської області, урочистостей з нагоди випуску учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста, підготовки до проведення планової наради керівників закладів освіти міста.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до нач ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до начальника відділу освіти надійшло одне колективне звернення батьків щодо матеріально-технічного забезпечення закладу освіти. За підсумками звернення батькам надано роз’яснення. Питання залишено на контролі.

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матер ...

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матеріалів по внесенню змін до бюджету м.Куп’янська на 2018 рік для затвердження на черговій сесії міської ради ;
-проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення.

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської ...

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської міської ради, в ході якої розглянуті питання:
- про підготовку засідання виконавчого комітету міської ради;
- про підготовку проектів до участі у конкурсі "Місто своїми руками";
- про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період об ’єктів житлово-комунального господарства міста;
- про проведення ремонтних робіт водогону по вулиці Садовій;
- щодо проведення загальноміського заходу "Випускний бал-2018" та Дня молоді.

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фе ...

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фестивалі «слобожанські передзвони «2018»

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих