Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Проект рішення (09.08.2013)

проект

 

 УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

XLII  СЕСІЯ   VI СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ №_____

 

м. Куп’янськ                     ___________ 2013 р

 

Про затвердження Порядку

обліку об’єктів нерухомого

майна на території м.Куп’янська

 

У зв’язку із впровадженням урядом України  реформ, пов’язаних з оптимізацією в системі державної реєстрації речових прав, збереження цілісності напрацьованої бази по даному напрямку та з метою забезпечення належного функціонування системи обліку нерухомого  майна на території м. Куп’янська, керуючись ст.ст.7, 140, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 30,43,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, КУП'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Порядок обліку об”єктів нерухомого майна на території міста Куп’янська (додається).

2. Встановити, що комунальне підприємство „Куп’янське бюро технічної інвентаризації” є єдиним суб’єктом господарювання, на який покладається відповідальність за ведення обліку об’єктів нерухомого майна (відмінних від земельної ділянки), функції поточної систематизації, поповнювання, використання та подальшого збереження напрацьованої бази матеріалів технічної інвентаризації.

3. Комунальному підприємству „Куп’янське бюро технічної інвентаризації” (Шишов В.М.) забезпечити взаємодію з органами місцевого самоврядування щодо інформування в межах чинного законодавства про роботу, яка проводиться.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Куп’янської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Лущик Д.М.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                 В.В.ДЕМЧЕНКО

 Письмак  5-52-64                                                                                                


Додаток

до рішення  _______ сесії

Куп’янської міської ради  VI

скликання  від _____  2013 року

Порядок

обліку об`єктів нерухомого

майна на території м. Куп’янськ

 

1. Порядок визначає правила ведення та формування Єдиної бази даних обліку об’єктів нерухомого майна та надання інформації щодо цього майна на території м. Куп’янськ і діє до часу врегулювання порядку ведення обліку об’єктів нерухомого майна  на законодавчому рівні.

2. Основним Завданням обліку об’єктів нерухомого майна  є отримання даних про їх кількісний та якісний стан, приналежність, технічний стан та його вартість.

3. Облік об’єктів нерухомого майна здійснює комунальне підприємство «Куп’янське  бюро технічної інвентаризації» ( в подальшому – БТІ).

4. Обліку в БТІ підлягають  всі об’єкти нерухомості незалежно від форми власності, які розташовані на території, підвідомчій Куп’янській міській раді.

5. Для користування цим Порядком вживаються наступні терміни:

  • інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об’єкт;
  • облік об’єктів нерухомого майна – це процес накопичення, зберігання на постійній основі, узагальнення та опрацювання  інформації щодо об”єктів нерухомого майна на паперових  носіях.

6. До об’єктів нерухомого майна, які підлягають обліку в БТІ, відносяться:

  • будинковолодіння, житлові та садові будинки, які розташовані на земельних ділянках, за окремою адресою;
  • будівлі, розміщені на окремих земельних ділянках, такі як гаражі, будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового, складського та іншого призначення;
  • приміщення, як частини внутрішнього об'єму житлових будинків, будівель, обмежені будівельними елементами;
  • квартири багатоквартирних будинків;
  • споруди ( інженерні, гідротехнічні і т.п.) – земельні поліпшення, які не відносяться до будівель і приміщень і призначені для виконання спеціальних технічних функцій.

7. Облік об`єктів нерухомого майна проводиться з метою:

  • ведення Єдиної бази об`єктів нерухомого майна;
  • збереження достовірної інформації про фактичний стан об`єктів;
  • інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, органів державної влади,   їх посадових осіб, власників -  для виконання покладених на такі органи повноважень;

8. Облік об`єктів нерухомого майна здійснюється на підставі технічної інвентаризації таких об`єктів незалежно від того, побудовані вони по належно оформленим документам або самовільно.

9. Технічна інвентаризація проводиться згідно Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 року за  № 127 та зареєстрованої  в Мінюсті України 10.07.2001 року за № 582/5773 ( із змінами та доповненнями).

10. Облік об`єктів поділяється на первинний та поточний.

Первинний облік - це дія, коли об`єкт нерухомості вперше заноситься в інвентаризаційну справу і облікову книгу і йому присвоюється черговий реєстраційний номер. Разом з об`єктом  нерухомості в інвентаризаційну  справу і облікову книгу під тим же реєстраційним номером  записується і суб`єкт права власності – фізична або юридична особа.            Поточний облік – це поточні  інвентаризаційно-оцінювальні роботи для встановлення змін за відповідний період часу і облік переходу права власності  на об`єкт нерухомості від одних власників до інших.

11. Облік об`єктів нерухомого майна здійснюється на паперових носіях (по мірі можливості електронних носіях) шляхом ведення облікових книг та інвентаризаційних  справ.

12. Правовстановлювальним документом, який засвідчує виникнення або перехід права власності на об`єкт нерухомого майна, є одним із документів, перерахованих в п.27 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703 ( із змінами та доповненнями) та інші документи, які були чинні до прийняття  Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

Якщо заявник не надав копію правовстановлювального   документа на об`єкт нерухомого майна, який підлягає обліку, БТІ запитує інформаційну довідку у відповідності з Порядком надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703 ( із змінами та доповненнями).

13. Облік переходу права власності  на об`єкт нерухомого майна здійснюється в тій же інвентаризаційній справі та обліковій книзі і під тим же реєстраційним номером, під яким здійснювався первинний облік цього об`єкта.

14. Облік об`єктів нерухомого майна здійснюється шляхом  внесення записів в облікові книги, які ведуться окремо по житловому і нежитловому фонду.

15. Облікова  книга  повинна бути пронумерована, прошита, скріплена печаткою БТІ і підписом начальника БТІ.

16. Нумерація в реєстраційних книгах йде з першого номера, записи в книгах ведуться  по мірі надходження замовлень.

17. Об`єкту, який підлягає первинному обліку, присвоюється один реєстраційний номер незалежно від кількості співвласників.

18. Запис в облікову  книгу при первинному обліку проводиться з врахуванням того, що надалі виникне потреба в проведенні поточного обліку, тобто при первинному  обліку залишаються декілька сторінок  незаповненими. Коли в процесі поточного обліку всі сторінки будуть  заповненими, реєстрація продовжується  в додатковій книзі, а в попередній робится позначка, що запис продовжується в додатковій книзі  ( вказати номер книги і номер сторінки).

19.Облікові записи здійснюється в таких  облікових  книгах:

а) на житлові об`єкти нерухомого майна, які  належать фізичним та юридичним особам;

б) на нежитлові  об`єкти нерухомого майна, які належать фізичним та  юридичним особам.

20. Всі виправлення в облікових книгах посвідчуються підписом посадової особи, яка відповідає за правильність записів і скріплюється печаткою БТІ. При цьому  виправлені записи закреслюються так, щоб  було видно старі записи.

21. Для обліку безхозного нерухомого майна БТІ здійснює підготовку необхідних документів у відповідності з Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх  обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703.

22. Після проведення всіх робіт по обліку та інвентаризації об”єктів нерухомого майна заявнику видається технічний паспорт, який є невід`ємною частиною правовстановлювального документу.

23.Суб`єкт господарювання, який виготовив технічну документацію на об`єкт нерухомого майна перед видачею її замовнику передає два примірника для взяття на облік в БТІ, якому доручено вести цей облік в зоні його обслуговування, для проставляння на всіх примірниках технічної документації штампу наступного змісту:

Прийнято на облік

                        Начальник__________

                        БТІ            м.п.

                        ____________________

                                   дата

Один примірник технічної документації залишається в БТІ  для зберігання.

24. При виявленні факту неподання суб`єктом господарювання технічної документації в БТІ для взяття на облік, зобов`язати бюро інформувати про це Куп’янський міськвиконком, що надає йому право, як суб`єкту, який уповноважений і має право вести облік згідно чинного законодавства, звертатися у визначеному законом порядку щодо скасування сертифіката, який надає право суб`єкту господарювання проводити технічну інвентаризацію об`єктів нерухомого майна.

25. Комунальне підприємство „Куп’янське  бюро технічної інвентаризації” відповідно до вимог Закону України „ Про інформацію”, Закону України „ Про звернення громадян”, Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Закону України „Про захист персональних даних”, Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” надає довідки про технічний стан  об`єкту нерухомості, інформацію про власників об`єкту нерухомості, підстав виникнення права власності  (станом до 31.12.2012 року), копії матеріалів  інвентаризаційних справ на запити і звернення, із врахуванням того, що БТІ є суб`єктом господарювання, діяльність якого здійснюється на підставі госпрозрахунку.

26.Всі виконавчі органи Куп’янської міської ради, підприємства, установи і організації, підпорядковані виконкому та раді,  при оформленні будь-яких документів дозвільного порядку, укладання і виконання договорів житлово-комунальних послуг, реєстрації місця проживання громадян, виконанні певних дій, пов`язаних з об`єктами нерухомого майна, зобов`язані використовувати інформацію, яка наявна в технічному паспорті, виданого комунальним підприємством „ Куп’янське бюро технічної інвентаризації”, і не вправі приймати до роботи правовстановлювальні документи на об`єкти нерухомого майна, до яких не доданий технічний паспорт БТІ або техпаспорт, виданий суб`єктом господарювання із штампом про взяття на облік.

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОї РАДИ                                   Ю.І.МАРТИНОВ

Переглядів: 5
Дата публікації: 18:29 29.11.2015
Пошук
Анонс подій
18.01.2018
день - Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: школярі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Організатор:Відп. Осадча І.А., Дробот І.Г. Радченко І.А. Учасники: всі бажаючі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
09:30 - Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Дошкільний навчальний заклад №1
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:18.01.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
14:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор:УПСЗН Час проведення:18.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
15:00 - Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Не визначено! Час проведення:18.01.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 1
19.01.2018
20.01.2018
день - Учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) Учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) Організатор:Ширяєва С.В. Час проведення:20.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Київ
09:00 - Участь учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:20.01.2018 09:00 Місце проведення:м. Харків
16:00 - Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Організатор:Пухлич Р.І. Гейдарова Р.Б. Час проведення:20.01.2018 16:00 Місце проведення:Міський будинок культури, пров. Духовний, 2
Докладніше
Стрічка подій:

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час ...

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання реалізації Концепції "Нова українська школа", реформування початкової освіти та основні завдання закладів освіти міста та органів управління освітою у 2018 році.

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для виховате ...

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для вихователів груп середнього дошкільного віку за темою "Формування особистості дитини через інтегрований підхід до національно-патріотичного виховання". З метою підвищення компетентності педагогів було проведено майстер-клас з теми. Захід організовано та проведено на високому методичному рівні.

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені п ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені питання підготовки до реалізації концепції Нова українська школа у школі І ступеня, підготовки до наради керівників закладів освіти міста, до проведення міської конференції школярів "Відкриття".

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило ...

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян звернень до начальника відділу освіти не надходило.

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналі ...

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення;
- підготовка матеріалів про результати виконання міського бюджету за 2017 рік для доповіді на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.


13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднанн ...

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімп ...

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Результати участі будуть оприлюднені пізніше.

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради бу ...

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання впровадження інтерактивних форм і методів організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста.

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – ...

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 313, дітей – 292, інвалідів – 87, пенсіонерів – 700.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 126 осіб, за призначенням житлових субсидій – 83 особи.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверну ...

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернулися перевізники міста з метою організації надання пільг учням під час доїзду до навчальних закладів та в зворотньому напрямку.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих