Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Проект рішення (09.08.2013)

проект

 

 УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

XLII  СЕСІЯ   VI СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ №_____

 

м. Куп’янськ                     ___________ 2013 р

 

Про затвердження Порядку

обліку об’єктів нерухомого

майна на території м.Куп’янська

 

У зв’язку із впровадженням урядом України  реформ, пов’язаних з оптимізацією в системі державної реєстрації речових прав, збереження цілісності напрацьованої бази по даному напрямку та з метою забезпечення належного функціонування системи обліку нерухомого  майна на території м. Куп’янська, керуючись ст.ст.7, 140, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 30,43,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, КУП'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Порядок обліку об”єктів нерухомого майна на території міста Куп’янська (додається).

2. Встановити, що комунальне підприємство „Куп’янське бюро технічної інвентаризації” є єдиним суб’єктом господарювання, на який покладається відповідальність за ведення обліку об’єктів нерухомого майна (відмінних від земельної ділянки), функції поточної систематизації, поповнювання, використання та подальшого збереження напрацьованої бази матеріалів технічної інвентаризації.

3. Комунальному підприємству „Куп’янське бюро технічної інвентаризації” (Шишов В.М.) забезпечити взаємодію з органами місцевого самоврядування щодо інформування в межах чинного законодавства про роботу, яка проводиться.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Куп’янської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Лущик Д.М.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                 В.В.ДЕМЧЕНКО

 Письмак  5-52-64                                                                                                


Додаток

до рішення  _______ сесії

Куп’янської міської ради  VI

скликання  від _____  2013 року

Порядок

обліку об`єктів нерухомого

майна на території м. Куп’янськ

 

1. Порядок визначає правила ведення та формування Єдиної бази даних обліку об’єктів нерухомого майна та надання інформації щодо цього майна на території м. Куп’янськ і діє до часу врегулювання порядку ведення обліку об’єктів нерухомого майна  на законодавчому рівні.

2. Основним Завданням обліку об’єктів нерухомого майна  є отримання даних про їх кількісний та якісний стан, приналежність, технічний стан та його вартість.

3. Облік об’єктів нерухомого майна здійснює комунальне підприємство «Куп’янське  бюро технічної інвентаризації» ( в подальшому – БТІ).

4. Обліку в БТІ підлягають  всі об’єкти нерухомості незалежно від форми власності, які розташовані на території, підвідомчій Куп’янській міській раді.

5. Для користування цим Порядком вживаються наступні терміни:

  • інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об’єкт;
  • облік об’єктів нерухомого майна – це процес накопичення, зберігання на постійній основі, узагальнення та опрацювання  інформації щодо об”єктів нерухомого майна на паперових  носіях.

6. До об’єктів нерухомого майна, які підлягають обліку в БТІ, відносяться:

  • будинковолодіння, житлові та садові будинки, які розташовані на земельних ділянках, за окремою адресою;
  • будівлі, розміщені на окремих земельних ділянках, такі як гаражі, будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового, складського та іншого призначення;
  • приміщення, як частини внутрішнього об'єму житлових будинків, будівель, обмежені будівельними елементами;
  • квартири багатоквартирних будинків;
  • споруди ( інженерні, гідротехнічні і т.п.) – земельні поліпшення, які не відносяться до будівель і приміщень і призначені для виконання спеціальних технічних функцій.

7. Облік об`єктів нерухомого майна проводиться з метою:

  • ведення Єдиної бази об`єктів нерухомого майна;
  • збереження достовірної інформації про фактичний стан об`єктів;
  • інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, органів державної влади,   їх посадових осіб, власників -  для виконання покладених на такі органи повноважень;

8. Облік об`єктів нерухомого майна здійснюється на підставі технічної інвентаризації таких об`єктів незалежно від того, побудовані вони по належно оформленим документам або самовільно.

9. Технічна інвентаризація проводиться згідно Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 року за  № 127 та зареєстрованої  в Мінюсті України 10.07.2001 року за № 582/5773 ( із змінами та доповненнями).

10. Облік об`єктів поділяється на первинний та поточний.

Первинний облік - це дія, коли об`єкт нерухомості вперше заноситься в інвентаризаційну справу і облікову книгу і йому присвоюється черговий реєстраційний номер. Разом з об`єктом  нерухомості в інвентаризаційну  справу і облікову книгу під тим же реєстраційним номером  записується і суб`єкт права власності – фізична або юридична особа.            Поточний облік – це поточні  інвентаризаційно-оцінювальні роботи для встановлення змін за відповідний період часу і облік переходу права власності  на об`єкт нерухомості від одних власників до інших.

11. Облік об`єктів нерухомого майна здійснюється на паперових носіях (по мірі можливості електронних носіях) шляхом ведення облікових книг та інвентаризаційних  справ.

12. Правовстановлювальним документом, який засвідчує виникнення або перехід права власності на об`єкт нерухомого майна, є одним із документів, перерахованих в п.27 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703 ( із змінами та доповненнями) та інші документи, які були чинні до прийняття  Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

Якщо заявник не надав копію правовстановлювального   документа на об`єкт нерухомого майна, який підлягає обліку, БТІ запитує інформаційну довідку у відповідності з Порядком надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703 ( із змінами та доповненнями).

13. Облік переходу права власності  на об`єкт нерухомого майна здійснюється в тій же інвентаризаційній справі та обліковій книзі і під тим же реєстраційним номером, під яким здійснювався первинний облік цього об`єкта.

14. Облік об`єктів нерухомого майна здійснюється шляхом  внесення записів в облікові книги, які ведуться окремо по житловому і нежитловому фонду.

15. Облікова  книга  повинна бути пронумерована, прошита, скріплена печаткою БТІ і підписом начальника БТІ.

16. Нумерація в реєстраційних книгах йде з першого номера, записи в книгах ведуться  по мірі надходження замовлень.

17. Об`єкту, який підлягає первинному обліку, присвоюється один реєстраційний номер незалежно від кількості співвласників.

18. Запис в облікову  книгу при первинному обліку проводиться з врахуванням того, що надалі виникне потреба в проведенні поточного обліку, тобто при первинному  обліку залишаються декілька сторінок  незаповненими. Коли в процесі поточного обліку всі сторінки будуть  заповненими, реєстрація продовжується  в додатковій книзі, а в попередній робится позначка, що запис продовжується в додатковій книзі  ( вказати номер книги і номер сторінки).

19.Облікові записи здійснюється в таких  облікових  книгах:

а) на житлові об`єкти нерухомого майна, які  належать фізичним та юридичним особам;

б) на нежитлові  об`єкти нерухомого майна, які належать фізичним та  юридичним особам.

20. Всі виправлення в облікових книгах посвідчуються підписом посадової особи, яка відповідає за правильність записів і скріплюється печаткою БТІ. При цьому  виправлені записи закреслюються так, щоб  було видно старі записи.

21. Для обліку безхозного нерухомого майна БТІ здійснює підготовку необхідних документів у відповідності з Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх  обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703.

22. Після проведення всіх робіт по обліку та інвентаризації об”єктів нерухомого майна заявнику видається технічний паспорт, який є невід`ємною частиною правовстановлювального документу.

23.Суб`єкт господарювання, який виготовив технічну документацію на об`єкт нерухомого майна перед видачею її замовнику передає два примірника для взяття на облік в БТІ, якому доручено вести цей облік в зоні його обслуговування, для проставляння на всіх примірниках технічної документації штампу наступного змісту:

Прийнято на облік

                        Начальник__________

                        БТІ            м.п.

                        ____________________

                                   дата

Один примірник технічної документації залишається в БТІ  для зберігання.

24. При виявленні факту неподання суб`єктом господарювання технічної документації в БТІ для взяття на облік, зобов`язати бюро інформувати про це Куп’янський міськвиконком, що надає йому право, як суб`єкту, який уповноважений і має право вести облік згідно чинного законодавства, звертатися у визначеному законом порядку щодо скасування сертифіката, який надає право суб`єкту господарювання проводити технічну інвентаризацію об`єктів нерухомого майна.

25. Комунальне підприємство „Куп’янське  бюро технічної інвентаризації” відповідно до вимог Закону України „ Про інформацію”, Закону України „ Про звернення громадян”, Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Закону України „Про захист персональних даних”, Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” надає довідки про технічний стан  об`єкту нерухомості, інформацію про власників об`єкту нерухомості, підстав виникнення права власності  (станом до 31.12.2012 року), копії матеріалів  інвентаризаційних справ на запити і звернення, із врахуванням того, що БТІ є суб`єктом господарювання, діяльність якого здійснюється на підставі госпрозрахунку.

26.Всі виконавчі органи Куп’янської міської ради, підприємства, установи і організації, підпорядковані виконкому та раді,  при оформленні будь-яких документів дозвільного порядку, укладання і виконання договорів житлово-комунальних послуг, реєстрації місця проживання громадян, виконанні певних дій, пов`язаних з об`єктами нерухомого майна, зобов`язані використовувати інформацію, яка наявна в технічному паспорті, виданого комунальним підприємством „ Куп’янське бюро технічної інвентаризації”, і не вправі приймати до роботи правовстановлювальні документи на об`єкти нерухомого майна, до яких не доданий технічний паспорт БТІ або техпаспорт, виданий суб`єктом господарювання із штампом про взяття на облік.

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОї РАДИ                                   Ю.І.МАРТИНОВ

Переглядів: 46
Дата публікації: 18:29 29.11.2015

Центр надання
адміністративних
послуг

Пошук
Анонс подій
25.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:25.06.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:25.06.2018 13:00 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
26.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:26.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
10:00 - Нарада керівників закладів освіти міста Нарада керівників закладів освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:26.06.2018 10:00 Місце проведення:Зала засідань відділу освіти, вул. Студентська, 2
11:00 - Бесіда до дня Конституції «Головний закон України» Бесіда до дня Конституції «Головний закон України» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:26.06.2018 11:00 Місце проведення:Міська бібліотека №3
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замулою Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замулою Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:26.06.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
27.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:26.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
Докладніше
Стрічка подій:

22.06.2018р. 10:00 - 22.06.2018р. 10:30 На майданчику біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни відбулось урочисте п ...

22.06.2018р. 10:00 - 22.06.2018р. 10:30 На майданчику біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни відбулось урочисте покладання квітів до Дня Скорботи в Україні «Тих днів не меркне пам’ять»

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускн ...

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускний бал-2018", кращі з них отримали відзнаки та квіти.

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІ ...

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ МІСТА ТА РАЙОНУ
Зі словами привітань та найкращими побажаннями до випускників також звернулися депутати Харківської обласної ради Вячеслав Чигрінов та Геннадій Мацегора.

Вячеслав Васильович Чигрінов висловив слова вдячності організаторам свята, голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній та народному депутату України, президенту Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктору Остапчуку за ініціативність і всебічну підтримку в реалізації проектів, які спрямовані на розвиток території міста та району.

За досягнення нового, долання перешкод, перемогу над гідними суперниками і результативність в навчанні заступник міського голови Геннадій Мацегора нагородив медалістів міста та району грамотами «Золотий фонд Куп’янщини».

Наполегливих, ініціативних, ерудованих випускників 2018 року, які не тільки вчились на відмінно, але й брали активну участь у житті школи і громади, Юлія Світлична та Вячеслав Чигрінов нагородили відзнакою Харківської обласної державної адміністрації та народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» В.М.Остапчука грошовими преміями і квітами.

Наприкінці свята випускники закружляли у вальсі під пісню «Чемпіон» у виконанні вокального колективу «Конопушки».

Святковий вечір завершився концертом відомих українських виконавців народної артистки України Катерини Бужинської та ЕХ вокаліста гурту Quest Pistols Микити Горюка, який став подарунком куп’янчанам та гостям міста від народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктора Остапчука.

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загал ...

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загальноосвітньої школи №11. Цього вечора атестати про повну загальну середню освіту отримали 20 випускників цього навчального закладу.

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під ч ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під час наради були обговорені організаційні питання щодо проведення обласного семінару завідувачів методичними кабінетами (центрами) Харківської області, урочистостей з нагоди випуску учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста, підготовки до проведення планової наради керівників закладів освіти міста.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до нач ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до начальника відділу освіти надійшло одне колективне звернення батьків щодо матеріально-технічного забезпечення закладу освіти. За підсумками звернення батькам надано роз’яснення. Питання залишено на контролі.

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матер ...

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матеріалів по внесенню змін до бюджету м.Куп’янська на 2018 рік для затвердження на черговій сесії міської ради ;
-проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення.

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської ...

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської міської ради, в ході якої розглянуті питання:
- про підготовку засідання виконавчого комітету міської ради;
- про підготовку проектів до участі у конкурсі "Місто своїми руками";
- про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період об ’єктів житлово-комунального господарства міста;
- про проведення ремонтних робіт водогону по вулиці Садовій;
- щодо проведення загальноміського заходу "Випускний бал-2018" та Дня молоді.

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фе ...

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фестивалі «слобожанські передзвони «2018»

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих