Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Рішення сесії (04.10.2013)

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

XLIV СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 1158-VI

 

 

м. Куп’янськ 04.10.2013р

 

Про затвердження Порядку

обліку об’єктів нерухомого

майна на території м.Куп’янська

 

У зв’язку із впровадженням Урядом України реформ, пов’язаних з оптимізацією в системі державної реєстрації речових прав, збереження цілісності напрацьованої бази по даному напрямку та з метою забезпечення належного функціонування системи обліку нерухомого майна на території м. Куп’янська, керуючись ст.ст.7, 140, 142, 143 Конституції України, ст.ст. 25,59,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, КУП'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Порядок обліку об”єктів нерухомого майна на території міста Куп’янська (додається).

 

 1. Встановити, що комунальне підприємство Куп’янське бюро технічної інвентаризації є єдиним суб’єктом господарювання, на який покладається відповідальність за ведення обліку об’єктів нерухомого майна (відмінних від земельної ділянки), функції поточної систематизації, поповнювання, використання та подальшого збереження напрацьованої бази матеріалів технічної інвентаризації.

 

 1. Комунальному підприємству Куп’янське бюро технічної інвентаризації (ШишовВ.М.) забезпечити взаємодію з органами місцевого самоврядування щодо інформування в межах чинного законодавства про роботу, яка проводиться.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (ЛущикД.М.) та постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища (Стокоз С.В.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.В.ДЕМЧЕНКО

 

Письмак 5 52 64

 

Додаток

до рішення XLIV сесії

Куп’янської міської ради VI

скликання від 04.10.2013 року 1158-VI

Порядок

обліку об`єктів нерухомого

майна на території м. Куп’янськ

 

1. Порядок визначає правила ведення та формування Єдиної бази даних обліку об’єктів нерухомого майна та надання інформації щодо цього майна на території м. Куп’янськ і діє до часу врегулювання порядку ведення обліку об’єктів нерухомого майна на законодавчому рівні.

2. Основним завданням обліку об’єктів нерухомого майна є отримання даних про їх кількісний та якісний стан, приналежність, технічний стан та його вартість.

3. Облік об’єктів нерухомого майна здійснює комунальне підприємство Куп’янське бюро технічної інвентаризації ( в подальшому – БТІ).

4. Обліку в БТІ підлягають всі об’єкти нерухомості незалежно від форми власності, які розташовані на території, підвідомчій Куп’янській міській раді.

5. Для користування цим Порядком вживаються наступні терміни:

 • інвентаризаційна справа – сукупність матеріалів технічної інвентаризації, що характеризують об’єкт;

 • облік об’єктів нерухомого майна – це процес накопичення, зберігання на постійній основі, узагальнення та опрацювання інформації щодо об”єктів нерухомого майна на паперових носіях.

6. До об’єктів нерухомого майна, які підлягають обліку в БТІ, відносяться:

 • будинковолодіння, житлові та садові будинки, які розташовані на земельних ділянках, за окремою адресою;

 • будівлі, розміщені на окремих земельних ділянках, такі як гаражі, будівлі виробничого, господарського, соціально-побутового, складського та іншого призначення;

 • приміщення, як частини внутрішнього об'єму житлових будинків, будівель, обмежені будівельними елементами;

 • квартири багатоквартирних будинків;

 • споруди ( інженерні, гідротехнічні і т.п.) – земельні поліпшення, які не відносяться до будівель і приміщень і призначені для виконання спеціальних технічних функцій.

7. Облік об`єктів нерухомого майна проводиться з метою:

 • ведення Єдиної бази об`єктів нерухомого майна;

 • збереження достовірної інформації про фактичний стан об`єктів;

 • інформаційного забезпечення органів місцевого самоврядування, органів державної влади, їх посадових осіб, власників - для виконання покладених на такі органи повноважень;

8. Облік об`єктів нерухомого майна здійснюється на підставі технічної інвентаризації таких об`єктів незалежно від того, побудовані вони по належно оформленим документам або самовільно.

9. Технічна інвентаризація проводиться згідно Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 року за № 127 та зареєстрованої в Мінюсті України 10.07.2001 року за № 582/5773 ( із змінами та доповненнями).

10. Облік об`єктів поділяється на первинний та поточний.

 

Первинний облік - це дія, коли об`єкт нерухомості вперше заноситься в інвентаризаційну справу і облікову книгу і йому присвоюється черговий реєстраційний номер. Разом з об`єктом нерухомості в інвентаризаційну справу і облікову книгу під тим же реєстраційним номером записується і суб`єкт права власності – фізична або юридична особа. Поточний облік – це поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи для встановлення змін за відповідний період часу і облік переходу права власності на об`єкт нерухомості від одних власників до інших.

11. Облік об`єктів нерухомого майна здійснюється на паперових носіях (по мірі можливості електронних носіях) шляхом ведення облікових книг та інвентаризаційних справ.

12. Правовстановлювальним документом, який засвідчує виникнення або перехід права власності на об`єкт нерухомого майна, є одним із документів, перерахованих в п.27 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703 ( із змінами та доповненнями) та інші документи, які були чинні до прийняття Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.

Якщо заявник не надав копію правовстановлювального документа на об`єкт нерухомого майна, який підлягає обліку, БТІ запитує інформаційну довідку у відповідності з Порядком надання інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703 ( із змінами та доповненнями).

13. Облік переходу права власності на об`єкт нерухомого майна здійснюється в тій же інвентаризаційній справі та обліковій книзі і під тим же реєстраційним номером, під яким здійснювався первинний облік цього об`єкта.

14. Облік об`єктів нерухомого майна здійснюється шляхом внесення записів в облікові книги, які ведуться окремо по житловому і нежитловому фонду.

15. Облікова книга повинна бути пронумерована, прошита, скріплена печаткою БТІ і підписом начальника БТІ.

16. Нумерація в реєстраційних книгах йде з першого номера, записи в книгах ведуться по мірі надходження замовлень.

17. Об`єкту, який підлягає первинному обліку, присвоюється один реєстраційний номер незалежно від кількості співвласників.

18. Запис в облікову книгу при первинному обліку проводиться з врахуванням того, що надалі виникне потреба в проведенні поточного обліку, тобто при первинному обліку залишаються декілька сторінок незаповненими. Коли в процесі поточного обліку всі сторінки будуть заповненими, реєстрація продовжується в додатковій книзі, а в попередній робится позначка, що запис продовжується в додатковій книзі ( вказати номер книги і номер сторінки).

19.Облікові записи здійснюється в таких облікових книгах:

а) на житлові об`єкти нерухомого майна, які належать фізичним та юридичним особам;

б) на нежитлові об`єкти нерухомого майна, які належать фізичним та юридичним особам.

20. Всі виправлення в облікових книгах посвідчуються підписом посадової особи, яка відповідає за правильність записів і скріплюється печаткою БТІ. При цьому виправлені записи закреслюються так, щоб було видно старі записи.

21. Для обліку безхозного нерухомого майна БТІ здійснює підготовку необхідних документів у відповідності з Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 року № 703.

22. Після проведення всіх робіт по обліку та інвентаризації об'єктів нерухомого майна заявнику видається технічний паспорт, який є невід`ємною частиною правовстановлювального документу.

23. Суб`єкт господарювання, який виготовив технічну документацію на об`єкт нерухомого майна перед видачею її замовнику передає два примірника для взяття на облік в БТІ, якому доручено вести цей облік в зоні його обслуговування, для проставляння на всіх примірниках технічної документації штампу наступного змісту:

 

Прийнято на облік

Начальник__________

БТІ м.п.

____________________

дата

Один примірник технічної документації залишається в БТІ для зберігання.

24. При виявленні факту неподання суб`єктом господарювання технічної документації в БТІ для взяття на облік, бюро інформує про це виконавчий комітет, що надає йому право, як суб`єкту, який уповноважений і має право вести облік нерухомого майна згідно чинного законодавства, звертатися у визначеному законом порядку щодо скасування сертифіката, який надає право суб`єкту господарювання проводити технічну інвентаризацію об`єктів нерухомого майна.

25. Комунальне підприємство Куп’янське бюро технічної інвентаризації відповідно до вимог Закону України „ Про інформацію”, Закону України „ Про звернення громадян”, Закону України „Про доступ до публічної інформації”, Закону України „Про захист персональних даних”, Закону України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” надає довідки про технічний стан об`єкту нерухомості, інформацію про власників об`єкту нерухомості, підстав виникнення права власності (станом до 31.12.2012 року), копії матеріалів інвентаризаційних справ на запити і звернення, із врахуванням того, що БТІ є суб`єктом господарювання, діяльність якого здійснюється на підставі госпрозрахунку.

26.Всі виконавчі органи Куп’янської міської ради, підприємства, установи і організації, підпорядковані виконкому та раді, при оформленні будь-яких документів дозвільного порядку, укладання і виконання договорів житлово-комунальних послуг, реєстрації місця проживання громадян, виконанні певних дій, пов`язаних з об`єктами нерухомого майна, зобов`язані використовувати інформацію, яка наявна в технічному паспорті, виданого комунальним підприємством „Куп’янське бюро технічної інвентаризації”, і не вправі приймати до роботи правовстановлювальні документи на об`єкти нерухомого майна, до яких не доданий технічний паспорт БТІ або техпаспорт, виданий суб`єктом господарювання із штампом про взяття на облік.

 

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В.В.ДЕМЧЕНКО

Переглядів: 40
Дата публікації: 18:31 29.11.2015
Пошук
Анонс подій
26.03.2018
день - Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Організатор:Грініна Л.В., молодші класи Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. Організатор:ДЮСШ "Металург" Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:спортзала ДЮСШ "Металург" смт. Ківшарівка
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
10:00 - Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №11
11:00 - Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Організатор:Завідуючий відділом Костюченко Л. О., викладач Ковальова Т. О. Час проведення:26.03.2018 11:00 Місце проведення:Кабінет № 13 ДМШ№1
11:30 - Засідання педагогічної ради: Засідання педагогічної ради:
1. Доповідь викладача класу фортепіано Папуциної Т.А. за темою: “Музика як засіб комунікації”.
2 Звіт про стан методичної, навчально-виховної роботи в ΙΙΙ чверті.
3. Звіт викладачів, які атестуються в 2017-2018 навчальному році.
4. Обговорення заходів, пов’язаних з проведенням набору учнів до наступного навчального року.
5. Затвердження календарного плану роботи школи на ΙV чверть 2017-2018 навчального року.
6. Щодо дотримання трудової дисципліни, правил і норм організації навчально-виховного процесу.
7. Про організацію та зміст роботи викладачів під час весняних канікул
Організатор:Ляшенко І.М. Час проведення:26.03.2018 11:30 Місце проведення:КДМШ № 3

12:00 - Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Організатор:Завідуючий відділом Гелеверя С. П., викладач Прудивус І. О. Час проведення:26.03.2018 12:00 Місце проведення:Кабінет № 6 ДМШ№1
13:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 13:00 Місце проведення:Кабінет заступника начальника відділу освіти, вул. Студентська, 2
27.03.2018
день - ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» Організатор:Директор Акентьєва Н. А. Час проведення:27.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБК
10:00 - І (міський) педагогічний науково-практичний форум І (міський) педагогічний науково-практичний форум Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:27.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №1
11:30 - Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Організатор:Ляшенко І.М. – директор школи Час проведення:27.03.2018 11:30 Місце проведення:м.Куп’янськ
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
28.03.2018
Докладніше
Стрічка подій:

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. ...

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В.

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несп ...

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, ...

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, дітей – 287, інвалідів – 87, пенсіонерів – 693.
21.01.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток. На засіданні комісії розглянуто 21 звернення, в тому числі 7 – з питань надання пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, 14 – з питання призначення субсидій. За результатами комісії 20 заявників отримали призначення. Відповідні рішення приймалися на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, по зверненням громадян, які згідно діючого законодавства права на вказані допомоги на загальних підставах не мають.
22.03.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Підтверджено факт проживання 25 внутрішньо переміщеним особам.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 74 особи, за призначенням житлових субсидій – 37 осіб.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній ст ...

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній сторінці сайту.

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця прожив ...

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання.

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в Д ...

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в ДНЗ було надано 4 особам.

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін. ...

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін.

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосв ...

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосвіта як складова формування природничо-математичної грамотності для реалізації освітніх стандартів".

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патрі ...

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патріотичне виховання гімназистів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження інноваційних форм і методів навчання".

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих