Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Рішення сесії (07.10.2011)

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХІІІ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 480-VI

 

м. Куп’янськ                                                                                 07.10.2011 р.

 

Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру

і використання коштів  пайової участі у розвитку інфраструктури

м. Куп’янська, смт. Ківшарівка та смт. Куп’янськ-Вузловий

 

З метою створення  сприятливих та рівних умов для залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, враховуючи пропозиції постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, відповідно ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності,  п. 42 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів  пайової участі у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Ківшарівка та смт. Куп’янськ-Вузловий (додаток №1).

2. Затвердити Типовий договір про пайову участь у створені інфраструктури міста Куп’янська, смт. Ківшарівка та смт. Куп’янськ –Вузловий (додаток № 2).

3. Відділу внутрішньої політики (Борисов В.М.) оприлюднити дане рішення на офіційному сайті міста.

4. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

5. Рішення Куп’янської міської ради № 923-V  від 21.11.2008р. «Про затвердження Положення про Порядок залучення коштів замовників (забудовників) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Куп’янська» вважати таким, що втратило чинність.

6. Організацію виконання даного рішення покласти на управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради (Керімов В.К.).

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку (Лущик Д.М.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                   В.В. ДЕМЧЕНКО

 

Сивні 5 64 29


Додаток № 1 до рішення ХІІІ сесії

Кп’янської міської ради VI скликання

№ 480-VI від 07.10. 2011 р.

 

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Ківшарівка та смт. Куп’янськ – Вузловий

1. Загальні положення.

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвиток інженерно-транспортної та соціальної   інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка (далі - Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі - розвитку інфраструктури) м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка належить до відання Купянської міської ради Харківської області.

Залучення пайових внесків до спеціального цільового фонду міського бюджету здійснює Куп’янська міська рада Харківської області в особі управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради Харківської області.

1.2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у м. Куп’янськ, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка, зобов’язаний взяти участь у розвитку (створенні) інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка.

Пайова участь (внесок) у розвиток інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка полягає у перерахуванні замовником до прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію до міського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

1.3. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

-   замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

- будівництво ­­­­– спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об’єктів будівництва;

- об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

- інженерно - транспортна інфраструктура - транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадкові смуги, мости, естакади тощо), трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, спортивні та розважальні споруди та т. ін. Інженерні споруди - це об'ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів та т. ін.

- соціальна інфраструктура — комплекс галузей, які безпосередньо пов'язані зі створенням загальних умов для відтворення робочої сили і забезпечення нормальної життєдіяльності людей. Ця сфера охоплює освітуохорону здоров'яжитлово-комунальне господарствопасажирський транспорт і зв'язоккультурупобутове обслуговування.

1.4. До пайової участі у розвитку  інфраструктури  м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

- об’єктів релігійно-культового призначення.

2. Розмір пайового внеску.

2.1. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради Харківської області (відповідно до встановленого Куп’янською міською радою розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затвердженої замовником будівництва.

При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі коли загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається  виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Харківської області станом на день оплати або на підставі експертної оцінки вартості будівництва.

2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, затвердженої замовником та  інших передбачених законом відрахувань, становить:

- 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для нежитлових будівель та споруд;

- 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових будинків;

Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1-2000, затверджується Замовником будівництва.

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка, Куп’янська міська рада може прийняти рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка за рахунок пайових внесків у розвиток інфраструктури інших замовників, що мають намір підключитися до таких інженерних мереж або об’єктів та пайової участі у розвиток інфраструктури сплаченої замовниками зазначеними в п. 1.4. цього Порядку, які мають намір підключитися до таких інженерних мереж та/або об’єктів, на добровільних засадах в розмірі частки вартості будівництва інженерних мереж та/або об’єктів, яка розраховується Куп’янською міською радою, при прийняті рішення про таке відшкодування.

При будівництві інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури кошторисна вартість яких перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка функції замовника виконує Куп’янська міська рада Харківської області. Порядок відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка визначається в договорі укладеному між ним та управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради  Харківської області при такому будівництві.

3. Лист-згода замовника взяти участь у розвитку (створені) інфраструктури міста

3.1. Лист-згода замовника взяти пайову участь у розвитку (створені) інфраструктури міста є обов’язковим документом, що подається замовником при наданні вихідних даних та/або прийнятті виконавчим комітетом Куп’янської міської ради Харківської області рішення про надання згоди на забудову земельної ділянки, яка знаходяться у користуванні або власності замовника.

3.2. Листом-згодою замовник бере на себе зобов’язання в подальшому при будівництві об’єктів містобудування взяти участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка та вчасно, не пізніше ніж за один місяць до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, подати до управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради звернення про укладення договору про пайову участь.

3.3. У рішенні органу місцевого самоврядування про надання згоди на забудову земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні або власності замовника,  визначаються вимоги щодо пайової участі замовників у створенні інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка.

3.4. До листа–згоди замовник обов’язково додає копію затвердженої проектно-кошторисної документації розроблена на підставі вимог ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва».

3.5. В разі відсутності затвердженої проектно-кошторисної документації, замовником надається експертна оцінка вартості будівництва.

4. Договір про пайову участь

4.1. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Ківщарівка та смт. Куп’янськ-Вузловий визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради Харківської області звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.

У разі відсутності документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, розмір пайової участі в розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка визначається відповідно до п. 2.1. цього Порядку.

4.2. Пайовий внесок сплачується на підставі Договору про пайову участь у створенні інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка, що укладається між замовником та Куп’янською міською радою, в особі управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради Харківської області.

Договір про пайову участь у розвитку  інфраструктури   м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка  укладається  не  пізніше  п'ятнадцяти  робочих  днів з дня  реєстрації  звернення  замовника  про  його  укладення, але до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівництва.

4.3. Істотними умовами договору  про  пайову участь у розвитку  інфраструктури  населеного пункту є:

- розмір пайового участі (внеску);

- терміни (графік) оплати пайового внеску;

- відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною  договору є розрахунок величини пайового участі замовника у  створення  інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка.

4.4. У всіх питаннях щодо організації залучення пайових коштів Куп’янська міська рада виступає в особі управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради Харківської області.

5. Порядок сплати коштів пайової участі.

5.1. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка сплачуються в  повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем  або  частинами за графіком, що визначається договором.

Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка зараховується до міського бюджету на безоплатній, безповоротній основі.

Органу місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва або реконструкції надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів, крім пайової участі (внеску) замовника.

5.2. У разі невиконання замовником умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка щодо перерахування в повному обсязі коштів, управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради Харківської області вживає всі необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

5.3.  Виконавчий комітет Куп’янської міської ради приймає рішення про видачу свідоцтва про право власності на введене в експлуатацію нерухоме майно за умови укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка та сплати визначених у договорі коштів в повному обсязі.

6. Використання коштів пайової  участі.

6.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об'єктів  містобудування,  можуть  використовуватися виключно на створення і  розвиток  інженерно-транспортної  та   соціальної   інфраструктури  м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка та відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка.

6.2. Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громади м. Куп’янська.

6.3. Платник перераховує кошти (внесок) на рахунок місцевого бюджету м. Куп’янська по  коду бюджетної класифікації доходів 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади» відкритий у Куп’янському управлінні Державного казначейства Головного управління Державного казначейства України у харківській області, в платіжному доручені зазначаються всі реквізити платника та вказуються призначення платежу: « На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Куп’янська згідно договору №_____від_____».

Щомісячно управлінню фінансів Куп’янської міської ради та управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради проводити звіряння фактично зарахованих коштів до відповідного цільового фонду бюджету.

6.4. Розподіл коштів за основними напрямами використання проводиться головним розпорядником – управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради.

6.4. Спори, пов'язані  з  пайовою  участю  у створенні і  розвитку  інженерно-транспортної  та   соціальної   інфраструктури  м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка, вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар Куп’янської міської ради                                                    Ю.І. Мартинов


Додаток № 2 до рішення ХІІІ сесії

Кп’янської міської ради VI скликання

№ 480-VI від 07.10. 2011 р.

 

Типовий договір

про пайову участь у створенні інфраструктури

м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка

Куп’янська міська ради Харківської області, в особі Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради, в особі __________________________________________________, що діє на підставі Положення про управління, з однієї сторони  та ____________________________________________________

                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові  фіз. особи або найменування юр. особи )

_______________________________________________________________________________,

що діє на підставі_____________________________________________________________ (далі – Замовник), з другої сторони, далі - Сторони,  уклали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору

1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка та перерахувати до міського бюджету м. Куп’янська Харківської області (рахунок № ____________________, код ___________, МФО _________, ККД ____________, банк одержувача ___________________) (далі – Спеціальний рахунок), кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка у розмірі, що дорівнює ____% відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку, що становить_____________________грн.(____________________________________________). У разі коли загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта містобудування не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається  виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, установленої центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури для Харківської області станом на день оплати або експертної оцінки вартості будівництва. Розрахунок величини пайового участі (внеску) у розвитку (створені) інфраструктури визначено в Додатку 1 до договору, який є його невід’ємною частиною.

ІІ. Зобов’язання Сторін.

2.1. Замовник зобов’язується сплатити в повному обсязі  ______________________________________________________________________________

(однією сумою або частинами за графіком)

кошти, зазначені у розділі І цього Договору в термін до _________________________20___року, але не пізніше ніж за один місяць до  прийняття об’єкту в експлуатацію, на спеціальний рахунок з призначенням платежу: «Пайова участь у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка».

ІІІ.  Відповідальність Сторін.

3.1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Куп’янська, смт. Куп’янськ – Вузловий та смт. Ківшарівка  щодо перерахування в повному обсязі коштів, Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради Харківської області здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

3.2. Замовник у випадку несвоєчасної сплати внеску, передбаченого розділом 1 цього Договору  сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення від суми договору.

3.3. Замовник, який прострочив сплату пайового внеску, зобов'язаний сплатити суму пайового внеску з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

3.3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання викликане обставинами форс-мажору (непереборної сили), що засвідчується Торгово-промисловою палатою.

ІV. Строк дії договору

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного ними виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

V. Інші умови.

5.1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання додаткових угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору неприпустима.

5.3. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством України.

5.4. У випадку виникнення спору між Куп’янською міською радою Харківської області  і Замовником, що стосується виконання зобов'язань згідно з умовами цього договору, сторони вживають заходи до їх врегулювання шляхом переговорів або у судовому порядку.

5.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий –  в управлінні житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради Харківської області.

VI. Адреси та реквізити Сторін.

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради Харківської області

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Посада, ПІБ, підпис:

______________________________________

__________________  /__________________/

МП

Замовник

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Посада, ПІБ, підпис:

______________________________________

__________________  /__________________/

МП

 

Секретар Куп’янської міської ради                                                                 Ю.І. Мартинов

Переглядів: 43
Дата публікації: 21:00 01.12.2015
Пошук
Анонс подій
22.03.2018
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:22.03.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
08:30 - Прийом громадян з питань влаштування дітей до ДНЗ Прийом громадян з питань влаштування дітей до ДНЗ Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:22.03.2018 08:30 Місце проведення:Кабінет № 7, відділ освіти, вул. Студентська, 2
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:22.03.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор: УПСЗН Час проведення:22.03.2018 13:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
13:30 - Семінар для класних керівників 5-11-х класів Семінар для класних керівників 5-11-х класів Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:22.03.2018 13:30 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №4
14:00 - Засідання адміністративної комісії виконавчого комітетету Куп'янської міської ради Засідання адміністративної комісії виконавчого комітетету Куп'янської міської ради Організатор:Єльджарова Т.І. - керуючий справами виконавчого комітету Куп’янської міської ради Час проведення:22.03.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, проспект Конституції 3, 2 поверх, каб.25
23.03.2018
12:00 - Засідання інструментального відділу: Засідання інструментального відділу:
1. Відкритий урок викладача класу фортепіано Ревека С.Л. за темою: “Робота над творами великої форми у молодших класах”.
2. Обговорення підсумків проведення відкритих концертів, колоквіуму.
3. Обговорення та затвердження календарного плану роботи відділу на ΙV чверть
Організатор:Ревека С.Л. Час проведення:23.03.2018 12:00 Місце проведення:КДМШ № 3

14:00 - Урочиста церемонія присвоєння почесної відзнаки «Людина року 2017» Урочиста церемонія присвоєння почесної відзнаки «Людина року 2017» Організатор:Хаустова О.М. Час проведення:23.03.2018 14:00 Місце проведення:Велика зала ПК
16:00 - Прослуховування програм учнів випускного класу Прослуховування програм учнів випускного класу Організатор:Ревека С.Л. – завідувач інструментальним відділом Час проведення:23.03.2018 16:00 Місце проведення:КДМШ № 3
24.03.2018
Докладніше
Стрічка подій:

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів Куп’янської міської ради Замули Л.В. ...

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів Куп’янської міської ради Замули Л.В.

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несп ...

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній ст ...

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній сторінці сайту.

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця прожив ...

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання.

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін. ...

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін.

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосв ...

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосвіта як складова формування природничо-математичної грамотності для реалізації освітніх стандартів".

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патрі ...

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патріотичне виховання гімназистів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження інноваційних форм і методів навчання".

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток.

21.03.2018 у дошкільному навчальному закладі (Центр розвитку дитини) "Іскорка" проведено засідання міського методичного об’єднання виховател ...

21.03.2018 у дошкільному навчальному закладі (Центр розвитку дитини) "Іскорка" проведено засідання міського методичного об’єднання вихователів дітей середнього віку закладів дошкільної освіти міста за темою "Формування екологічного світобачення дошкільників через дослідницько-експерементальну діяльність". Для обговорення представлено перегляд заняття в інклюзивній групі "В гості до краплинки".

20.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

20.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

20.03.2018р. на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №6 відбулися міські змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед дівчат "Влу ...

20.03.2018р. на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №6 відбулися міські змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед дівчат "Влучний стрілець". Результати змагань будуть оприлюднені на головній сторінці сайту.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих