Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Аналіз регуляторного впливу (17.03.2011)

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Куп’янської міської ради

«Про затвердження Правил благоустрою території м. Куп’янська”

1. Проблеми, які передбачається розв'язати шляхом введення в дію «Правил благоустрою території міста Куп’янська» (далі - Правила благоустрою).

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів” до повноважень міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить затвердження правил благоустрою територій населених пунктів.

Пунктом 44 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлено, що виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Загальна проблема поліпшення стану благоустрою в місті Куп’янську є актуальною. Наданим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми як:

- відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою міста;

- відсутність чітко встановленого комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті, зокрема, порядку санітарного очищення, особливостей утримання території міста у зимовий період; неналежне утримання зупинок громадського транспорту;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинковій території, територіях житлової та громадської забудови, зелених зонах;

- відсутності у юридичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів у непризначених для цього місцях;

- паркування транспорту на територіях зелених зон (газонах, квітниках, клумбах) та майданчиках для відпочинку та дозвілля.

2. Цілі регулювання.

Цілями регулювання території благоустрою міста Куп’янська є:

1) встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, організацій, установ, фізичних осіб-підприємців, мешканців міста при виконанні робіт та заходів з благоустрою міста;

2) надання суб'єктам підприємницької діяльності рівних гарантованих можливостей у здійсненні діяльності з благоустрою міста;

3) створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату міста, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона;

4) створення умов для реалізації своїх прав суб'єктами у сфері благоустрою міста.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей.

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1. Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень. Чинні норми певним чином застарілі та не дають змоги суб’єктам господарювання , міській громаді та окремим мешканцям міста використовувати свої права в галузі благоустрою.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах. Однак, вказаною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність відповідним вимогам чинного законодавства Правил благоустрою території міста унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності.

2. Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання міста у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільної основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою міста, оскільки такі дії можуть вчинюватися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним.

3. Постійне приведення території міста у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, освітлення території міста за рахунок місцевого бюджету.

Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою. Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою міста власними силами та за власний рахунок.

4. Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою території міста Куп’янська є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту.

Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей - затвердження проекту рішення, є формування прозорих вимог щодо проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади міста, захисту довкілля.

4. Механізм розв'язання проблеми.

Згідно з Законом України „Про благоустрій населений пунктів ” , утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або шляхом залучення інших підприємств, установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торгівельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об'єкта благоустрою зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території).

На суб’єктів господарювання покладається обов’язок по прибиранню тротуарів, територій, прилеглих до об’єктів стаціонарної та виносної торгівлі та громадського харчування.

Проектом рішення детально визначені основні вимоги щодо встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення, санітарного очищення території, зниження рівня шуму, створення сприятливого для життєдіяльності мешканців довкілля;

- визначено:

1) сферу дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері;

2) права та обов’язки громадян у сфері благоустрою території міста;

3) права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою міста;

4) порядок здійснення благоустрою та утримання території;

5) вимоги до утримання елементів благоустрою;

6) контроль у сфері благоустрою території;

7) відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста;

8) порядок громадського обговорення проекту Правил та заходи з його реалізації.

За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленою Кодексу України про адміністративні правопорушення, стягуватимуться збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються згідно Закону України „Про благоустрій населений пунктів”.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановелний цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання юридичними та фізичними особами його вимог.

Прийняття рішення “Про затвердження Правил благоустрою території міста Куп’янська ” надає можливість:

- докладно визначити основні вимоги при виконанні заходів з благоустрою та озеленення території міста;

- встановити чіткі умови та порядок виконання робіт з комплектного благоустрою міста суб'єктами підприємницької діяльності та мешканцями.

- залучити суб'єктів підприємницької діяльності для здійснення заходів з благоустрою території міста;

- створити сприятливі умови щодо дотримання вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі позитивні зовнішні фактори, як:

- відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

- здійснення будь-якої господарської діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

Негативними факторами будуть:

- відсутність коштів для фінансування робіт по утриманню та відновленню об'єктів та елементів благоустрою.

не здійснення обов’язку власника (балансоутримувача) по утриманню об’єктів благоустрою у належному санітарно-технічному стані;

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з утриманням об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності; здійснення контролю за додержанням правил благоустрою; притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою.

Впровадження та виконання вимог акта органами місцевого самоврядування можливе, оскільки у теперішній утримання майна, що є комунальною власністю здійснюється місцевою радою та уповноваженими нею особами, для чого місцевий бюджет виділяє відповідні кошти, міська рада уповноважує відповідних осіб складувати протоколи про адміністративні правопорушення, які розглядає адмінкомісія.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1

2

3

Органи місцевого самоврядування

- упорядкування відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;

- покращення санітарного стану території міста;

- створення умов сталого розвитку міста.

- надходження у місцевий бюджет сум фінансових санкцій за порушення правил благоустрою території ради;

- витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та з утриманням відповідних служб, які наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням Правил благоустрою території міста.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці

- упорядкування відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;

- створення умов для реалізації прав суб’єктів господарювання у сфері благоустрою території міста;

- ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою території м. Куп’янська, зелених насаджень;

- покращення санітарного стану території міста;

- покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання доріг, вулиць, споруд, будівель, парків, рекламоносіїв, малих архітектурних форм, інших об’єктів та елементів благоустрою;

- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, парків, інших об'єктів та елементів благоустрою загального користування;

- дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забрудненню земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;

- створення умов сталого розвитку м. Куп’янська.

- витрати на оплату послуг за вивезення твердих побутових відходів, сміття;

- витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, будівель тощо;

- витрати на підтримання у належному санітарному стані територій, прилеглих до об’єктів виносної-вуличної торгівлі, іншим малих архітектурним формам для здійснення підприємницької діяльності, які належать суб'єктам господарювання.

1

2

3

Населення

- упорядкування відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;

- створення умов для реалізації прав громадян у сфері благоустрою території міста;

- ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою території м. Куп’янська, зелених насаджень;

- покращення санітарного стану території території міста;

- покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання доріг, вулиць, споруд, будівель, парків, рекламоносіїв, малих архітектурних форм, інших об’єктів та елементів благоустрою;

- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, парків, інших об'єктів та елементів благоустрою загального користування;

- дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забрудненню земель побутовими відходами, покращення мікроклімату.

- витрати на оплату послуг за вивезення твердих побутових відходів, сміття;

- витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, будівель тощо;

- витрати на підтримання у належному санітарному стані територій.

7. Обґрунтовування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності зазначеного акту передбачається визначити за наступними критеріями:

- кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП;

- обсяг послуг з проведення благоустрою території міста за рахунок міського бюджету;

- кількість укладених договорів про вивезення сміття, відходів;

- кількість скарг від мешканців ради щодо виконання заходів з благоустрою міської ради.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Результативність даного регуляторного акта буде відстежуватись управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради.

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Проведення базового відстеження здійснюється протягом дев’яти місяців з дня прийняття Правил. Повторне відстеження результативності акта здійснюється через рік, після набрання чинності Правилами, періодичне – 1 раз на 3 роки.

 

Міський голова                                              В.В.Демченко

Переглядів: 36
Дата публікації: 21:10 01.12.2015
Пошук
Анонс подій
24.03.2018
26.03.2018
день - Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Організатор:Грініна Л.В., молодші класи Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. Організатор:ДЮСШ "Металург" Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:спортзала ДЮСШ "Металург" смт. Ківшарівка
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
10:00 - Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №11
11:00 - Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Організатор:Завідуючий відділом Костюченко Л. О., викладач Ковальова Т. О. Час проведення:26.03.2018 11:00 Місце проведення:Кабінет № 13 ДМШ№1
11:30 - Засідання педагогічної ради: Засідання педагогічної ради:
1. Доповідь викладача класу фортепіано Папуциної Т.А. за темою: “Музика як засіб комунікації”.
2 Звіт про стан методичної, навчально-виховної роботи в ΙΙΙ чверті.
3. Звіт викладачів, які атестуються в 2017-2018 навчальному році.
4. Обговорення заходів, пов’язаних з проведенням набору учнів до наступного навчального року.
5. Затвердження календарного плану роботи школи на ΙV чверть 2017-2018 навчального року.
6. Щодо дотримання трудової дисципліни, правил і норм організації навчально-виховного процесу.
7. Про організацію та зміст роботи викладачів під час весняних канікул
Організатор:Ляшенко І.М. Час проведення:26.03.2018 11:30 Місце проведення:КДМШ № 3

12:00 - Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Організатор:Завідуючий відділом Гелеверя С. П., викладач Прудивус І. О. Час проведення:26.03.2018 12:00 Місце проведення:Кабінет № 6 ДМШ№1
13:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 13:00 Місце проведення:Кабінет заступника начальника відділу освіти, вул. Студентська, 2
27.03.2018
день - ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» Організатор:Директор Акентьєва Н. А. Час проведення:27.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБК
10:00 - І (міський) педагогічний науково-практичний форум І (міський) педагогічний науково-практичний форум Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:27.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №1
11:30 - Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Організатор:Ляшенко І.М. – директор школи Час проведення:27.03.2018 11:30 Місце проведення:м.Куп’янськ
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
Докладніше
Стрічка подій:

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. ...

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В.

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несп ...

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, ...

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, дітей – 287, інвалідів – 87, пенсіонерів – 693.
21.01.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток. На засіданні комісії розглянуто 21 звернення, в тому числі 7 – з питань надання пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, 14 – з питання призначення субсидій. За результатами комісії 20 заявників отримали призначення. Відповідні рішення приймалися на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, по зверненням громадян, які згідно діючого законодавства права на вказані допомоги на загальних підставах не мають.
22.03.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Підтверджено факт проживання 25 внутрішньо переміщеним особам.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 74 особи, за призначенням житлових субсидій – 37 осіб.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній ст ...

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній сторінці сайту.

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця прожив ...

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання.

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в Д ...

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в ДНЗ було надано 4 особам.

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін. ...

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін.

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосв ...

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосвіта як складова формування природничо-математичної грамотності для реалізації освітніх стандартів".

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патрі ...

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патріотичне виховання гімназистів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження інноваційних форм і методів навчання".

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих