Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Аналіз регуляторного впливу (17.03.2011)

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Куп’янської міської ради

«Про затвердження Правил благоустрою території м. Куп’янська”

1. Проблеми, які передбачається розв'язати шляхом введення в дію «Правил благоустрою території міста Куп’янська» (далі - Правила благоустрою).

Відповідно до пункту 6 частини 1 статті 10 Закону України „Про благоустрій населених пунктів” до повноважень міських рад у сфері благоустрою населених пунктів належить затвердження правил благоустрою територій населених пунктів.

Пунктом 44 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" встановлено, що виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

Загальна проблема поліпшення стану благоустрою в місті Куп’янську є актуальною. Наданим регуляторним актом пропонується розв'язати такі проблеми як:

- відсутність чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою міста;

- відсутність чітко встановленого комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у місті, зокрема, порядку санітарного очищення, особливостей утримання території міста у зимовий період; неналежне утримання зупинок громадського транспорту;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прибудинковій території, територіях житлової та громадської забудови, зелених зонах;

- відсутності у юридичних осіб договорів на вивезення твердих побутових відходів, складування відходів у непризначених для цього місцях;

- паркування транспорту на територіях зелених зон (газонах, квітниках, клумбах) та майданчиках для відпочинку та дозвілля.

2. Цілі регулювання.

Цілями регулювання території благоустрою міста Куп’янська є:

1) встановлення чітких вимог до організації роботи підприємств, організацій, установ, фізичних осіб-підприємців, мешканців міста при виконанні робіт та заходів з благоустрою міста;

2) надання суб'єктам підприємницької діяльності рівних гарантованих можливостей у здійсненні діяльності з благоустрою міста;

3) створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності середовища, захист довкілля, покращення санітарного стану та мікроклімату міста, збереження об’єктів та елементів благоустрою, у тому числі зелених насаджень, їх раціональне використання, належне утримання та охорона;

4) створення умов для реалізації своїх прав суб'єктами у сфері благоустрою міста.

3. Визначення та оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення цілей.

Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту є:

1. Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими об’єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів та Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо утримання у належному санітарно-технічному стані тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень. Чинні норми певним чином застарілі та не дають змоги суб’єктам господарювання , міській громаді та окремим мешканцям міста використовувати свої права в галузі благоустрою.

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за порушення правил благоустрою територій міст та інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах. Однак, вказаною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення не конкретизовано види порушень благоустрою. Відсутність відповідним вимогам чинного законодавства Правил благоустрою території міста унеможливлює притягнення осіб, винних у порушені благоустрою до передбаченої законом відповідальності.

2. Залучення юридичних та фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання міста у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до вказаних дій на добровільної основі не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою міста, оскільки такі дії можуть вчинюватися виключно на добровільній основі. Застосування такого способу є неефективним.

3. Постійне приведення території міста у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об’єктів та елементів благоустрою, освітлення території міста за рахунок місцевого бюджету.

Вказаний спосіб не може бути прийнятим оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою. Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення всіх об’єктів та елементів благоустрою міста власними силами та за власний рахунок.

4. Таким чином, спосіб досягнення цілей – закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою території міста Куп’янська є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акту.

Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей - затвердження проекту рішення, є формування прозорих вимог щодо проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади міста, захисту довкілля.

4. Механізм розв'язання проблеми.

Згідно з Законом України „Про благоустрій населений пунктів ” , утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або шляхом залучення інших підприємств, установ, організацій, здійснює балансоутримувач.

Власники будівель та споруд торгівельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об'єкта благоустрою зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території).

На суб’єктів господарювання покладається обов’язок по прибиранню тротуарів, територій, прилеглих до об’єктів стаціонарної та виносної торгівлі та громадського харчування.

Проектом рішення детально визначені основні вимоги щодо встановлення порядку комплексного виконання робіт з благоустрою та озеленення, санітарного очищення території, зниження рівня шуму, створення сприятливого для життєдіяльності мешканців довкілля;

- визначено:

1) сферу дії Правил та учасників правовідносин в цій сфері;

2) права та обов’язки громадян у сфері благоустрою території міста;

3) права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою міста;

4) порядок здійснення благоустрою та утримання території;

5) вимоги до утримання елементів благоустрою;

6) контроль у сфері благоустрою території;

7) відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території міста;

8) порядок громадського обговорення проекту Правил та заходи з його реалізації.

За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленою Кодексу України про адміністративні правопорушення, стягуватимуться збитки та суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються згідно Закону України „Про благоустрій населений пунктів”.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановелний цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі добросовісного виконання юридичними та фізичними особами його вимог.

Прийняття рішення “Про затвердження Правил благоустрою території міста Куп’янська ” надає можливість:

- докладно визначити основні вимоги при виконанні заходів з благоустрою та озеленення території міста;

- встановити чіткі умови та порядок виконання робіт з комплектного благоустрою міста суб'єктами підприємницької діяльності та мешканцями.

- залучити суб'єктів підприємницької діяльності для здійснення заходів з благоустрою території міста;

- створити сприятливі умови щодо дотримання вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів".

На досягнення цілей у разі прийняття цього рішення можуть вплинути такі позитивні зовнішні фактори, як:

- відповідальне ставлення юридичних та фізичних осіб до збереження об’єктів та елементів благоустрою;

- здійснення будь-якої господарської діяльності з додержанням санітарних та будівельних норм і правил;

Негативними факторами будуть:

- відсутність коштів для фінансування робіт по утриманню та відновленню об'єктів та елементів благоустрою.

не здійснення обов’язку власника (балансоутримувача) по утриманню об’єктів благоустрою у належному санітарно-технічному стані;

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з утриманням об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності; здійснення контролю за додержанням правил благоустрою; притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні правил благоустрою.

Впровадження та виконання вимог акта органами місцевого самоврядування можливе, оскільки у теперішній утримання майна, що є комунальною власністю здійснюється місцевою радою та уповноваженими нею особами, для чого місцевий бюджет виділяє відповідні кошти, міська рада уповноважує відповідних осіб складувати протоколи про адміністративні правопорушення, які розглядає адмінкомісія.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1

2

3

Органи місцевого самоврядування

- упорядкування відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;

- покращення санітарного стану території міста;

- створення умов сталого розвитку міста.

- надходження у місцевий бюджет сум фінансових санкцій за порушення правил благоустрою території ради;

- витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та з утриманням відповідних служб, які наділені повноваженнями щодо контролю за дотриманням Правил благоустрою території міста.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці

- упорядкування відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;

- створення умов для реалізації прав суб’єктів господарювання у сфері благоустрою території міста;

- ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою території м. Куп’янська, зелених насаджень;

- покращення санітарного стану території міста;

- покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання доріг, вулиць, споруд, будівель, парків, рекламоносіїв, малих архітектурних форм, інших об’єктів та елементів благоустрою;

- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, парків, інших об'єктів та елементів благоустрою загального користування;

- дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забрудненню земель побутовими відходами, покращення мікроклімату;

- створення умов сталого розвитку м. Куп’янська.

- витрати на оплату послуг за вивезення твердих побутових відходів, сміття;

- витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, будівель тощо;

- витрати на підтримання у належному санітарному стані територій, прилеглих до об’єктів виносної-вуличної торгівлі, іншим малих архітектурним формам для здійснення підприємницької діяльності, які належать суб'єктам господарювання.

1

2

3

Населення

- упорядкування відносин між суб’єктами у сфері благоустрою;

- створення умов для реалізації прав громадян у сфері благоустрою території міста;

- ефективне використання та збереження об’єктів та елементів благоустрою території м. Куп’янська, зелених насаджень;

- покращення санітарного стану території території міста;

- покращення та підтримка належного санітарно-технічного стану земельних ділянок, збереження і утримання доріг, вулиць, споруд, будівель, парків, рекламоносіїв, малих архітектурних форм, інших об’єктів та елементів благоустрою;

- користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, парків, інших об'єктів та елементів благоустрою загального користування;

- дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забрудненню земель побутовими відходами, покращення мікроклімату.

- витрати на оплату послуг за вивезення твердих побутових відходів, сміття;

- витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок та прилеглих до них територій, зелених насаджень, будівель тощо;

- витрати на підтримання у належному санітарному стані територій.

7. Обґрунтовування терміну дії запропонованого регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні корегування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, так як його впровадження відповідає чинному законодавству.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показники результативності зазначеного акту передбачається визначити за наступними критеріями:

- кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП;

- обсяг послуг з проведення благоустрою території міста за рахунок міського бюджету;

- кількість укладених договорів про вивезення сміття, відходів;

- кількість скарг від мешканців ради щодо виконання заходів з благоустрою міської ради.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Результативність даного регуляторного акта буде відстежуватись управлінням житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради.

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою проведення базового, повторного та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Проведення базового відстеження здійснюється протягом дев’яти місяців з дня прийняття Правил. Повторне відстеження результативності акта здійснюється через рік, після набрання чинності Правилами, періодичне – 1 раз на 3 роки.

 

Міський голова                                              В.В.Демченко

Переглядів: 3
Дата публікації: 21:10 01.12.2015
Пошук
Анонс подій
18.01.2018
день - Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: школярі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Організатор:Відп. Осадча І.А., Дробот І.Г. Радченко І.А. Учасники: всі бажаючі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
09:30 - Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Дошкільний навчальний заклад №1
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:18.01.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
14:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор:УПСЗН Час проведення:18.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
15:00 - Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Не визначено! Час проведення:18.01.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 1
19.01.2018
20.01.2018
день - Учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) Учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) Організатор:Ширяєва С.В. Час проведення:20.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Київ
09:00 - Участь учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:20.01.2018 09:00 Місце проведення:м. Харків
16:00 - Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Організатор:Пухлич Р.І. Гейдарова Р.Б. Час проведення:20.01.2018 16:00 Місце проведення:Міський будинок культури, пров. Духовний, 2
Докладніше
Стрічка подій:

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час ...

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання реалізації Концепції "Нова українська школа", реформування початкової освіти та основні завдання закладів освіти міста та органів управління освітою у 2018 році.

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для виховате ...

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для вихователів груп середнього дошкільного віку за темою "Формування особистості дитини через інтегрований підхід до національно-патріотичного виховання". З метою підвищення компетентності педагогів було проведено майстер-клас з теми. Захід організовано та проведено на високому методичному рівні.

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені п ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені питання підготовки до реалізації концепції Нова українська школа у школі І ступеня, підготовки до наради керівників закладів освіти міста, до проведення міської конференції школярів "Відкриття".

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило ...

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян звернень до начальника відділу освіти не надходило.

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналі ...

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення;
- підготовка матеріалів про результати виконання міського бюджету за 2017 рік для доповіді на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.


13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднанн ...

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімп ...

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Результати участі будуть оприлюднені пізніше.

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради бу ...

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання впровадження інтерактивних форм і методів організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста.

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – ...

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 313, дітей – 292, інвалідів – 87, пенсіонерів – 700.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 126 осіб, за призначенням житлових субсидій – 83 особи.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверну ...

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернулися перевізники міста з метою організації надання пільг учням під час доїзду до навчальних закладів та в зворотньому напрямку.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих