Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Рішення сесії (06.05.2011)

Україна

Харківська область

Куп’янська міська рада

VIII СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ  № 287-VI

 

м. Куп‘янськ                                                 від  06.05.2011 року

 

Про затвердження Правил торгівлі  на

ринках в м. Куп’янську

 

У зв’язку з необхідністю приведення діючих Правил торгівлі на ринках м. Куп’янську у відповідність до вимог чинного законодавства, з метою подальшого впорядкування торгівлі на ринках міста, ураховуючи вступ у дію Податкового кодексу України від 02.12.2010  № 2755-VІ, керуючись Законами України “Про захист прав споживачів”, “Про безпечність та якість харчових продуктів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правилами торгівлі на ринках, затвердженими спільним Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року  № 57/188/84/105 (зі змінами та доповненнями), керуючись п.44 ст. 26 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку та з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища,  КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила торгівлі на ринках м. Куп’янська  (додаток).

2. Управлінню економіки Купянської міської ради (Письмак В.М.) відповідно до делегованих повноважень із питань організації роботи ринків:

 • забезпечити суворий контроль за виконанням Правил торгівлі на ринках м. Куп’янська;
 • один раз на рік:

- проводити паспортизацію ринків;

- погоджувати план розвитку ринків.

3. Відділу внутрішньої політики міськвиконкому (Борисов В.М.) оприлюднити дане рішення на сайті міста.

4. Рішення набуває чинності з моменту його опублікування.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісії з питань бюджету, фінансів,  цінової політики та соціально-економічного розвитку (Ларіонов О.В.)  та   з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища (Стокоз С.В.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                               В.В.ДЕМЧЕНКО Додаток до рішення VIII сесії

Куп’янської міської ради VI скликання

від 06.05.2011 року №287-VI

 

Правила

торгівлі на ринках  м. Куп’янську

1. Загальні положення

1.1. Правила торгівлі на ринках м. Куп’янська  (надалі - Правила) визначають вимоги щодо функціонування створених у встановленому порядку ринків, їх філіалів, міні-ринків, торговельних майданчиків та рядів, ринкових та торгово-сервісних комплексів (надалі - ринки) усіх форм власності, організації оптового та роздрібного продажу на них сільгосппродуктів, продовольчих і непродовольчих товарів, худоби, тварин, кормів тощо, надання послуг, додержання ветеринарних, санітарних, протипожежних вимог і правил безпеки праці, прав споживачів і вимог податкового законодавства.

1.2. Ринок – це об'єкт торгівлі, на території якого суб'єкт господарювання, що має право на користування чи розпорядження земельною ділянкою, на якій цей об'єкт розташовано, організовує та/або забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності підприємцями.

Для здійснення своєї   діяльності ринок повинен мати:

  • свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта  господарювання;
  • правові підстави щодо користування земельною ділянкою;
  • план території ринку, затверджений відповідно до чинного законодавства, в якому зазначається розмір земельної ділянки, інформація про наявність правоустановчих документів на неї, кількість торговельних місць та займана ними площа, площа стоянок  для  транспортних  засобів (із  зазначенням кількості таких засобів, що можуть розміститися на стоянці), найменування, призначення і площа будівель та інших споруд, розташованих на території ринку;
  • довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), про взяття на облік державною податковою інспекцією;
  • реєстрацію як платника внесків до Пенсійного фонду, цільового страхового фонду на випадок безробіття, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Куп’янську;

1.3. Ринок незалежно від форми власності та організаційно-правової форми керується у своїй  діяльності законодавством України. Послуги за обслуговування та утримання торговельних місць на території ринку надаються суб'єктом господарювання.

Організація роботи ринків і контроль за їх діяльністю здійснюється управлінням економіки Куп’янської міської ради разом з органами держконтролю, податковими, правоохоронними органами згідно з їх компетенцією.

1.4. Торгівлю на ринках можуть здійснювати фізичні особи-громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства та суб'єкти господарювання (надалі - продавці). Громадяни, які здійснюють системний  продаж товарів на ринку, повинні мати свідоцтво  про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця та знаходитися на обліку у податковій інспекції.

1.5. Відповідно до методичних рекомендацій щодо базових моделей ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 28 липня 2004 року № 281, ринки за масштабом і потужністю поділяються на міні-ринки, середні та великі ринки. Показниками для такого поділу є показники потужності ринків: площа і число торговельних місць, обладнаних на ньому.

Міні-ринки – це ринки площею 0,1-0,3 га, що обслуговують окремі житлові мікрорайони, із кількістю торговельних місць до 100 одиниць і можуть об’єднувати кілька невеликих підприємств.

Середні ринки – це ринкові комплекси площею 0,3-0,9 га, що обслуговують окремі житлові райони на 30-100 тис. осіб, або їх частину та об’єднують велику кількість торговельних підприємств і об’єктів сфери послуг.

Великі ринки – це ринкові комплекси площею 0,9-3,0 га і більше міського значення, що обслуговують один або декілька адміністративних районів більше ніж на 100 тис. осіб. Вони об’єднують велику кількість торгово-побутових підприємств.

Філіали ринків – несамостійні відокремлені підрозділи ринків, які створюються в місцях виникнення стихійної торгівлі й підпорядковуються найближчим ринкам.

Торговельні майданчики – замощені чи заасфальтовані ділянки землі, облаштовані на територіях ринків або автономно, що зареєстровані у встановленому порядку і призначені для індивідуальної торгівлі.

Торговельні майданчики використовуються для продажу продукції і товарів з автомашин, візків, причепів та організації сезонних ярмарків, базарів.

Торговельні ряди – криті або відкриті прилавки (столи) або об’єкти  дрібнороздрібної торговельної мережі (кіоски, палатки, ларки, павільйони тощо), розташовані на замощених або заасфальтованих ділянках територій ринків чи автономних територіях, відведених у встановленому порядку.

Ринкові комплекси – об’єкти ринкової торгівлі цілорічного використання (у капітальних будівлях) і сезонного використання (на відкритих майданчиках під навісами) з приміщеннями підприємств торгово-побутового призначення – роздрібної та оптової торгівлі, побутового обслуговування, закладів ресторанного господарства, готелів.

Торгово-сервісний комплекс – сукупність функціонально й організаційно взаємозв’язаних об’єктів торгівлі  та послуг, зосереджених у єдиному архітектурному комплексі.

За ступенем господарської самостійності ринки поділяються на юридичні особи – самостійні суб’єкти господарювання та філії ринків – територіально відокремлені зони і майданчики для ведення власної діяльності під керівництвом основних ринків.

За конструкцією ринки можуть бути криті, павільйонного типу, відкриті і комбіновані.

До критих належать будівлі  ринків різної поверховості, побудовані за типовим або індивідуальним проектом.

Ринки павільйонного типу розміщуються у  спеціально обладнаних некапітальних спорудах відносно невеликої місткості або спорудах із легких конструкцій.

Відкритий ринок – це належним чином облаштована відкрита територія або майданчик, на якому торгівля ведеться зі столів-прилавків, пунктів дрібно-роздрібної торговельної мережі, автомобілів, гужових і ручних візків, а також із рук.

Спеціалізація або товарний  профіль  ринку залежить від основного асортименту продукції, що реалізується. За цією ознакою  всі  ринки поділяються на спеціалізовані і змішані.

Спеціалізовані і вузькоспеціалізовані ринки – це продовольчі, непродовольчі, автомобільні, фуражні, тваринні, квіткові та інші ринки.

Змішані ринки поєднують різні напрями товарної спеціалізації – продовольчо-речові, продовольчо-квіткові, худобо-фуражні тощо.

За сезонністю ведення ринкового торгу та часом діяльності ринки поділяються на:

 • постійно діючі, що функціонують безперервно протягом року;
 • сезонні, що діють у сезон виробництва продукції, яка реалізується, або відповідно до певних кліматичних умов;
 • одноразові ярмарки-базари – одномоментні комерційно-торговельні заходи, що носять тематичний характер і поєднуються з виїзною торгівлею товаровиробників і представників різних торговельних систем.

За режимом роботи відповідно до спеціалізації, місцезнаходження, рівня розвитку матеріально-технічної бази і ступеня благоустрою ринки поділяються на щоденні, такі, що працюють з одним-двома вихідними днями та такі, що працюють кілька (один-чотири) днів на тиждень.

За видами економічної діяльності ринки поділяються  на оптової та роздрібної торгівлі.

Об'єкти торгівлі,  які функціонують як гіпер-, супер-, мінімаркети, торговельні центри, універмаги, універсами, магазини, крамниці, є відокремленими капітальними спорудами та мають окрему поштову адресу, до ринків не належать.

1.6. Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення громадського транспорту загального користування, підземні чи наземні переходи для пішоходів, стоянки, парковки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок, парковок та під'їздів, телефонний зв'язок, радіовузол або гучномовець (на ринках із кількістю торговельних місць більше 50), електро- та водопостачання, водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами для збирання відходів і сміття майданчики, урни тощо.

Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.

Вхід на ринки безплатний.

1.7. Адміністрація ринку:

 • узгоджує режим його роботи з виконкомами районних у місті рад за місцем розташування ринку;
 • узгоджує проектну документацію щодо функціонального планування території ринку, проведення реконструкції, розміщення приміщень,  торговельних  місць  і об'єктів, їх кількості і розміру, забезпечення їх торговельно-технологічним обладнанням - з територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби, ветеринарної медицини, пожежного нагляду, міської архітектурно-містобудівної ради, державтоінспекції;
 • забезпечує утримання території ринку й організацію продажу товарів відповідно до затвердженого плану.

Улаштування та утримання територій ринків повинно відповідати вимогам Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів, України щодо захисту населення від впливу шуму”, санітарних правил “Утримання територій населених місць” (СанПіН 42-128-4690-88), ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил пожежної безпеки на ринках України, архітектурним та будівельним нормам і правилам.

1.8. На центральному вході до ринку розміщується вивіска  із зазначенням повної назви ринку і його власника, спеціалізації ринку, режиму роботи, а також графічно виконаний план території з позначенням усіх стаціонарних об'єктів ринку (обов'язково лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, павільйонів, кіосків, палаток, торговельних рядів, місць розташування автотранспорту, пішохідних і транспортних маршрутів, місця розміщення пожежних гідрантів, кількість в’їздів та виїздів, у т.ч. аварійний, наявність та кількість первинних засобів пожежогасіння).

На  видному, доступному для огляду місці встановлюється оформлений стенд із розміщенням на ньому:

 • копії свідоцтва про реєстрацію ринку як суб'єкта господарювання;
 • Правил торгівлі на ринках м. Куп’янська;
 • витягів із Закону України "Про захист прав споживачів";
 • нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій при сплаті тарифів за послуги ринків;
 • ветеринарно-санітарних правил для ринків;
 • переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні відповідно до спеціалізації ринку;
 • інформації про адресу і номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, здійснюють державний контроль та нагляд за якістю і безпекою товарів, засобів вимірювальної техніки, до яких можна звернутися з питань сертифікації продукції та повірки засобів вимірювальної техніки, місцезнаходження і телефон суб'єкта господарювання, що організував ринкову торгівлю, розміщення Книги відгуків і пропозицій тощо.

1.9. Реконструкція (переобладнання, модернізація) та закриття ринку здійснюється в установленому порядку за умови забезпечення підприємців іншими торговельними місцями.

Суб'єкт господарювання за рік до початку проведення робіт із реконструкції (переобладнання, модернізації) та закриття ринку повідомляє про це підприємців, які проводять торговельну діяльність на території ринку, та надає до виконкому міської у місті ради за місцем розташування ринку, заяву про забезпечення таких підприємців іншими торговельними місцями.

1.10. Для потреб і зручностей продавців і покупців на території ринку або поруч можуть відкриватися магазини, заклади  ресторанного господарства, побутового обслуговування, телефонного зв'язку, каси продажу квитків на транспорт, готелі, пункти обміну валюти, обов’язково – медичної допомоги, охорони правопорядку.

1.11. Реалізація сільгосппродуктів, продовольчих, непродовольчих товарів, живої худоби, птиці, кормів, домашніх тварин, декоративних птахів, акваріумних риб, посадкового матеріалу плодово-ягідних культур,  овочевої  і  квіткової  розсади,  живих  садових квітів, насіння овочевих культур і квітів проводиться на спеціалізованих ринках чи спеціально виділених рядах (секціях) змішаних ринків з  обов'язковим дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог та ветеринарно-санітарних Правил та Правил пожежної безпеки на ринках України.

1.12. На території відкритого ринку, у критих ринках та павільйонах, де реалізуються продукти рослинного і тваринного походження, повинні бути обладнані спеціалізовані зони з продажу окремих видів продукції: овочів і фруктів, м'яса і битої птиці, яєць, молочних продуктів, риби, меду, олії тощо.

Спеціалізовані зони створюються відповідно до вимог ветеринарно-санітарних правил для ринків.

1.13. Розташування торговельних місць, торговельно-технологічного обладнання має бути зручним для здійснення торгівлі, відповідати вимогам санітарних правил, пожежної безпеки на ринках України та безпечним умовам праці, забезпечувати вільний прохід покупців та належну культуру обслуговування.

Робоче місце продавця повинно бути належним чином обладнано (криті або відкриті столи, прилавки), мати площу для викладки і зберігання запасів товарів тощо.

Торговельне місце - площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (вагів, лотків тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках тощо.

Розмір одного торговельного місця при торгівлі з прилавку дорівнює одному погонному метру, а при торгівлі з  транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, кіосках, палатках – двом повним чи неповним квадратним метрам займаної площі.

Інвентаризація торгових місць здійснюється управлінням економіки Куп’янськлї міської ради один раз на рік (станом на 1 грудня) з метою інформованості підприємців та споживачів про стан інфраструктури ринків.

1.14. Місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках таким чином, щоб не створювати небезпеки для покупців (пішоходів).

Продаж продовольчих і непродовольчих товарів здійснюється в окремих зонах цих майданчиків згідно із затвердженою адміністрацією ринку схемою дислокації торговельних місць. У відведених місцях торгівлі  пересування транспортних засобів дозволяється лише до початку торгівлі та після її завершення.

Використання транспортних стоянок, парковок для продажу товарів  не  дозволяється

1.15. Спеціалізовані  зони повинні мати інформацію про їх призначення. Ряди прилавків (столів) та торговельні місця обов’язково нумеруються  (додаток 1).

Продавцям забороняється використовувати торговельні місця у спеціальних зонах для продажу інших видів продукції.

При здійсненні торгівлі з палаток, на кожній палатці, у видному місці розміщується табличка, на якій обов’язково зазначається ряд, місце у цьому ряді та кількість торговельних місць, які займає ця палатка.

1.16. На торговельному місці продавця - юридичної особи установлюється табличка із зазначенням назви, місцезнаходження і номера телефону суб'єкта господарювання, що організував торгівлю, ідентифікаційного коду, прізвища, імені та по батькові продавця (додаток 2); у разі здійснення господарської діяльності підлягає ліцензуванню розміщується копія ліцензії.

На торговельному місці продавця - фізичної особи (підприємця) установлюється табличка із зазначенням його прізвища, імені та по батькові,  номера свідоцтва про державну реєстрацію та назви органу, що здійснив цю реєстрацію, прізвища, імені, по батькові його реалізатора, (додаток 3) та розміщуються копія патенту за фіксованим розміром податку чи свідоцтва про сплату єдиного податку, у разі здійснення господарської діяльності, що  підлягає ліцензуванню, - копія ліцензії.

Продавець повинен мати при собі:

 • свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
 • копію паспорта;
 • копію ідентифікаційного коду;
 • трудову угоду між фізичною особою-підприємцем та найманим працівником;
 • документи про сплату податків та тарифів за послуги ринку;
 • належним чином оформлену особисту медичну книжку в разі продажу продовольчих товарів;
 • копії документів, що підтверджують якість та безпеку продукції, у т.ч.  висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, якісне посвідчення, або декларацію виробника про відповідність;
 • у разі реалізації плодоовочевої продукції – документ, в якому зазначено кількісний показник нітратів та пестицидів, а для тропічних плодів - копії документів, що підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю;
 • висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ринку про відповідність якості продуктів харчування;
 • бланки товарних чеків.

На торговельному місці продавця може бути також  журнал реєстрації перевірок установленого зразка.

У разі використання торговельного місця на умовах оренди у продавця повинна бути копія угоди з адміністрацією ринку про оренду, а на умовах суборенди - копія такої угоди із суб'єктом господарювання (орендодавцем), погоджена з адміністрацією ринку.

Під час проведення контролюючими органами разом з адміністрацією ринку перевірок роботи суб'єктів господарювання  продавці повинні пред'явити зазначені документи.

1.17. У разі надходження на ринок продукції в кількості, яка перевищує технічні можливості ринку щодо її розміщення, диспетчер (інша відповідальна особа) ринку зобов'язаний повідомити про це адміністрацію ринку. Адміністрація ринку повинна сприяти розміщенню продукції для продажу на іншому ринку.

1.18. За окрему плату продавцям можуть надаватися такі послуги: бронювання торговельних місць; прокат торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, санітарного одягу; зберігання особистих речей і продукції в камерах схову, на складах і в холодильниках; зважування на товарних вагах; розрубка м'яса  (рубачами м'яса ринку); утримання торговельного місця в належному стані; інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру; забезпечення місцями в готелях, на автостоянках, парковках, за наявності їх на ринку; консультації спеціалістів; вантажно-розвантажувальні роботи і транспортні послуги; приймання для подальшого продажу сільгосппродуктів та інших товарів у бюро торгових послуг тощо.

Тарифи на послуги ринку, що пов’язані  із забезпеченням діяльності ринкового господарства, установлюються адміністрацією ринку відповідно до чинного законодавства.

1.19. У разі, коли підприємець здійснює торгівлю протягом 30 і більше днів на одному ринку, суб'єкт господарювання зобов’язаний за його заявою укласти з ним договір оренди торговельного місця згідно з рекомендованою чинним законодавством типовою формою.

Суб'єкт господарювання забезпечує створення та ведення реєстру укладених договорів оренди та суборенди торговельних місць і присвоює кожному такому місцю порядковий номер.

У разі укладення договору суборенди підприємець письмово у п’ятиденний термін повідомляє про це суб'єкта господарювання. Надання торговельного місця в суборенду не може бути підставою для збільшення суб'єктом господарювання розміру орендної плати.

При укладенні договорів оренди на два і більше торговельних місця враховувати наявність трудових договорів між найманими працівниками і фізичними особами–підприємцями.

1.20. Адміністрація ринку повинна забезпечувати централізоване прання санітарного та спеціального одягу, миття та дезінфекцію торговельного інвентарю, обладнання, засобів вимірювальної техніки, що надаються продавцям.

Інформація про санітарні дні з прибирання території, приміщень, обладнання та інвентарю повинна розміщуватися на видному місці при вході на ринок та в приміщенні адміністрації.

1.21. Продавцям (фізичним особам, які не є суб'єктами господарювання) забороняється використовувати власний санітарний та спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки.

Продавці (суб'єкти господарювання) можуть мати свій санітарний чи інший одяг, торговельний інвентар, засоби вимірювальної техніки, занесені до Державного реєстру України засобів вимірювальної техніки, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 22.09.2005 №218 “Про затвердження Положення про Державний реєстр засобів вимірювальної техніки”.

Суб'єкти господарювання, які використовують власний санітарний або спеціальний одяг, торговельний інвентар та засоби вимірювальної техніки, несуть персональну відповідальність за його відповідність до санітарних та технічних норм.

Засоби вимірювальної техніки, які використовуються продавцями на ринку, повинні бути в справному стані, повірені в установленому порядку (мати діюче повірочне тавро та свідоцтво про повірку). При торгівлі на ринку забороняється використання засобів вимірювальної техніки побутового призначення.

Продавці повинні дотримуватися вимог Закону України від 15.06.2004 №1765- ІV “Про метрологію та метрологічну діяльність”, правил застосування засобів вимірювальної техніки згідно з експлуатаційною документацією та термінів повірки. Ваги повинні відповідати вимогам Держстандарту 29329-92 “Ваги для статичного зважування. Загальні технічні умови”, а гирі - ДСТУ ОІМLRІІІ – 1:2008. Використання засобів вимірювальної техніки з порушеним тавром або з вичерпаним терміном повірки забороняється.

1.22. Продавці на ринках зобов'язані сплатити тарифи за утримання торговельного місця в належному стані й інші послуги ринку до початку торгівлі. Справляння оплати здійснюють касири та контролери ринку із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій відповідно до вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (зі змінами та доповненнями) з видачею касових чеків, або за погодженням з адміністрацією ринку, можуть сплачувати тарифи через установи банків, у тому числі  у вигляді предоплати.

Платежі справляються після проведення ветеринарно-санітарної експертизи продукції до початку торгівлі.

Торгівля без документів, що підтверджують сплату послуг за утримання торговельного місця в належному стані та інших послуг ринку, забороняється. Відповідальність за сплату несуть продавці та адміністрація ринку відповідно до чинного законодавства.

При сплаті за послуги ринку початком торгівлі вважається час, що настає через дві години з початку роботи ринку. Після закінчення двох годин від початку роботи ринку послуги сплачуються продавцем до зайняття торговельного місця.

1.23. Документи про сплату за утримання торговельного місця повинні зберігатися продавцем до закінчення торгівлі в належному стані. Передача торговельного місця та документів про сплату за послуги ринку третім особам забороняється.

1.24. За видані напрокат санітарний одяг, торговельний інвентар, обладнання вноситься заставна плата, облік цих операцій проводиться із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Розмір плати встановлюється адміністрацією ринку і не повинен перевищувати вартості виданих напрокат речей у цінах на момент їх видачі.

Заставна плата повертається платнику після повернення у робочому стані взятих напрокат інвентарю, санітарного одягу та інших предметів.

У разі втрати взятих напрокат речей або їх псування продавець відшкодовує суб'єкту господарювання завданий збиток з урахуванням унесеної заставної плати.

1.25. Усі продавці зобов'язані надавати покупцям відомості про товари, не допускати порушення прав споживачів, бути ввічливими, охайно одягненими, відпускати товар упакованим або в тару покупця повною мірою і вагою, на робочому місці їм забороняється палити, розпивати спиртні напої. Особи в нетверезому стані не допускаються до торгівлі на ринку.

На вимогу покупців продавці зобов'язані пред'явити їм висновок лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи про відповідність продуктів, що реалізуються, до ветеринарно-санітарних норм.

Зразки товарів,  що є у продажу, повинні бути виставлені на видному для покупців місці. Продавці (суб'єкти господарювання) повинні позначати ціни на товари на ярликах цін (цінниках) та  забезпечити наявність необхідної, доступної,достовірної і своєчасної інформації про товари на державній мові згідно з вимогами законодавства.

Інформація доводиться до відома покупців виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом для окремих видів продукції або окремих сферах обслуговування.

Адміністрація ринку повинна проводити роботу щодо недопущення монополізації цін на товари, що реалізуються, ознайомлювати торгуючих зі змістом нормативних та законодавчих документів, пов'язаних з державним регулюванням цін на товари.

1.26. Розрахунки з покупцями за товари, придбані на  ринку, здійснюються відповідно до встановленого законодавством порядку.

При реалізації товару продавець (суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства звільнений від застосування реєстраторів розрахункових операцій та розрахункових книжок) зобов’язаний видати покупцю разом із товаром товарний чек установленого зразка (додаток 4), що засвідчує факт купівлі, у якому зазначаються: найменування суб'єкта господарювання, ряд та номер торговельного місця, найменування товару, ціна товару, дата продажу, прізвище, ініціали продавця та його підпис.

1.27. Якщо покупцю продано неякісний товар, він має право вимагати від продавця задоволення своїх вимог відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів".

1.28. Усі працівники ринку повинні бути одягнуті в одяг, що відповідає санітарним вимогам, а контролери повинні мати спеціальний одяг із позначкою “контролер”.

Працівники, які безпосередньо продають або надають послуги з продажу продовольчих товарів (продавці, рубачі м'яса та інші), підлягають обов'язковому медичному обстеженню, результати якого заносяться в їх особисті медичні книжки встановленого зразка відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 № 280 “Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб”. Особи, які не пройшли медичне обстеження відповідно до “Санітарних правил підприємств продовольчої торгівлі” СанПіН 5781-91, до роботи не допускаються.

1.29. Ринок повинен мати зареєстрований санітарний журнал установленої форми, Книгу відгуків і пропозицій, яка має міститися у приміщенні адміністрації ринку на   видному і доступному місці. Ринок може мати також журнал реєстрації перевірок установленого зразка.

30. Адміністрація ринку зобов'язана:

 • підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки;
 • дотримуватися затвердженого режиму роботи ринку;
 • забезпечувати продавців на ринку торговельними місцями за профілем торгівлі, спеціальним одягом залежно від виду харчової продукції, що реалізується, засобами вимірювальної техніки, згідно з кількістю торговельних місць, що надаються, для фізичних осіб, які здійснюють реалізацію продовольчих товарів, і торговельним інвентарем, зберігання харчової продукції на складах, у холодильниках та інших приміщеннях ринку відповідно до санітарних норм і правил, табличками, які встановлюються на торговельному місці продавця згідно зі зразками;
 • забезпечувати безпечний та безперешкодний рух людей та транспортних засобів; здійснювати контроль за додержанням вимог щодо паркування останніх;
 • узгоджувати свою роботу з установами державної санітарно-епідеміологічної служби, управлінням ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, карантинною інспекцією та іншими органами з попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил;
 • надавати в користування лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи пристосовані службові приміщення;
 • систематично організовувати ярмарки з залученням безпосередніх виробників сільгосппродукції та продуктів харчування;
 • не допускати до продажу товарів, що заборонені; створювати належні умови для дотримання продавцями цих правил торгівлі, санітарного і протипожежного стану, правильного використання засобів вимірювальної техніки, інвентарю ринку, підвищення рівня культури торгівлі та безпечних умов праці;
 • установити на доступному місці достатню кількість контрольних вагів,  із відповідними інформаційними табличками, обов'язково зазначити їх місцезнаходження на графічно виконаному плані території ринку;
 • здійснювати контроль за використанням продавцями торговельних місць за призначенням;
 • забезпечувати дотримання продавцями правил торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами;
 • не допускати здійснення на території ринку незаконних операцій з обміну валют;
 • на ринках з кількістю торговельних місць більше 50 організовувати консультативні пункти для розгляду звернень громадян;
 • забезпечувати поточне прибирання, безперервно впродовж усього дня, за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення та дотримання норм охорони праці, а після закінчення роботи ринку - належне очищення (з вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень, торгових об’єктів і торговельних місць, прибирання ринку та прилеглої до нього території,  постійне (щодобове) вивезення сміття із залученням спеціалізованих підприємств, відповідно до укладених із ними договорів на санітарну очистку прилеглої території;
 • забезпечувати відповідно до вимог чинного законодавства (Закону України “Про відходи”) відокремлене збирання чи сортування, належне тимчасове розміщення (зберігання) небезпечних відходів у складі побутових, оформлення договорів на передачу їх спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій із відходами;
 • забезпечувати приміщення, торгові об’єкти на території ринку, відкриту та прилеглу до нього територію необхідною кількістю урн відповідно до нормативних вимог;
 • щомісячно проводити дезінфекцію, дезінсекцію, дератизацію;
 • створювати на ринку необхідні умови правоохоронним і контролюючим органам для здійснення їх повноважень, а саме – забезпечувати приміщеннями для роботи, засобами зв’язку тощо;
 • постійно поліпшувати умови праці продавців на ринку;
 • обов’язково розглядати пропозиції підприємців, що торгують на ринку, що пов'язані з розвитком підприємницької діяльності на території ринку та створенням нових робочих місць;

Створювати умови для продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а саме забезпечити реалізацію:

1) м'яса, м’ясопродуктів, молока, молочної продукції, курячих яєць, отриманих від власних чи фермерських господарств, виключно у критих павільйонах;

2) м'яса, м’ясопродуктів, молока, молочної продукції, курячих яєць та іншої продукції промислового виробництва у критих павільйонах і за умови наявності холодильного обладнання для забезпечення необхідних температурних режимів при їх реалізації, передбачених Правилами продажу продовольчих товарів та вимогами інших нормативних документів;

3) живої риби - в акваріумах з водою, обладнаних пристроями для збагачення води киснем із забезпеченням термінів зберігання і реалізації живої риби при температурі води в акваріумі +11...+150С:

- в осінньо-зимовий період - 48 годин;

- у весняно-літній період   - 24 години;

4) нефасованих товарів бакалійної групи через підприємства торгівлі згідно з вимогами Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами та вимогами інших нормативних документів;

5) швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних товарів та головних уборів, вивішених при розміщенні їх на передбачених для цього вішалках, гірках, полицях, обладнаних кронштейнами, тримачами, підставками із обов’язковим забезпеченням примірочними кабінами із дзеркалами, користування якими є безоплатним;

6) текстильних товарів, взуття, товарів господарського побутового призначення на обладнаних торговельних місцях зі зручностями для викладки товару, відмірювання тканин, примірювання взуття, відповідно до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.

Надання обладнаних належним чином торговельних місць торгуючим здійснюється за плату, згідно з тарифом на послуги ринку, без будь-якої додаткової плати.

1.31. За угоду купівлі-продажу, укладену на ринку між продавцем і покупцем, адміністрація ринку відповідальності не несе.

1.32. Особи, винні в порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством.

1.33. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у межах їх компетенції.

За згодою контролюючих органів проведення перевірок роботи суб'єктів господарювання, інших продавців, які здійснюють свою діяльність на території ринку, відбувається в присутності представників адміністрації ринку.

1.34. Адміністрація сприяє запровадженню багатоджерельного фінансування ринку, спрямованого на його перетворення в сучасний торговельний комплекс.

2. Особливості торгівлі продовольчими товарами

2.1. Продаж продовольчих товарів на ринках здійснюється з додержанням ветеринарно-санітарних правил для ринків, Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами, Правил роботи дрібно-роздрібної торговельної мережі, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність та захист прав споживачів.

2.2. Безпосереднім товаровиробникам продукції, у першу чергу, місцевим, на ринках міста надаються пріоритетні місця. Їх кількість повинна бути не менше 25% місць, призначених для торгівлі сільськогосподарськими та продовольчими товарами.

На фізичних осіб–сільгосптоваровиробників не розповсюджуються вимоги пункту 1.16 цих Правил щодо встановлення таблички.

2.3. На ринках дозволяється продавати харчові продукти, не заборонені для реалізації. Такі харчові продукти можна продавати тільки за умови:

 • готові м'ясні вироби і м'ясні напівфабрикати, молоко і молочні продукти, консерви, курячі яйця та інші продукти промислового виробництва - при наявності документів, що підтверджують їх якість і безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну її якість, а також відповідних ветеринарних документів, завірених оригіналом печатки постачальника або виробника цієї продукції);
 • м'ясо, отримане від забою лише ідентифікованої великої рогатої худоби та свиней у власних чи фермерських господарствах, при наявності ветеринарної довідки про передзабійний клінічний стан тварин із зазначенням ідентифікаційного номера та попереднього післязабійного огляду або ветеринарного свідоцтва (довідки), виданих місцевою установою державної ветеринарної медицини, та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку з нанесенням позначок придатності;
 • молоко і молочну продукцію, отриману від власних чи фермерських господарств, при наявності ветеринарного паспорта, ветеринарної картки на худобу,  довідок про дослідження тварини на субклінічні мастити, клінічного огляду тварини і про  епізоотичний стан місцевості, виданих установою державної ветеринарної медицини за місцем вироблення продукції; особистої медичної книжки продавця, виданої в установленому порядку, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
 • курячі яйця, отримані від власних чи фермерських господарств, при наявності свідоцтва або довідки про клінічний огляд птиці та епізоотичний стан місцевості, виданої місцевою установою державної ветеринарної медицини, та за наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку,при температурі в павільйоні вище +25С, термін реалізації не більше 24 годин;
 • мед, отриманий від власних чи фермерських господарств, при наявності ветеринарно-санітарного паспорта на пасіку, ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини та наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
 • рибу і рибопродукти, інші гідробіонти промислового виробництва при наявності копії документа виробника, що підтверджує належну якість, та копії сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, а також відповідних ветеринарних документів, завірених оригіналом печатки постачальника або виробника цієї продукції;
 • рибу, інші гідробіонти непромислового виробництва при наявності ветеринарного свідоцтва (довідки) місцевої установи ветеринарної медицини, акта епізоотичного обстеження водоймища та висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
 • картоплю, овочі, фрукти, ягоди, баштанні культури, сухофрукти, горіхи, сушені грибипри наявності документа, в якому зазначено кількісний показник нітратів та пестицидів,висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
 • тропічних плодів при наявності копії документів, що підтверджують їх походження та проходження фітосанітарного контролю, висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
 • продукцію рослинного походження від власних чи фермерських тепличних господарств, що має експертний висновок державної лабораторії ветеринарної медицини за місцем виходу продукції щодо якості та безпеки,  документ про зазначення кількісних показників нітратів та пестицидів - після ветеринарного контролю (огляду), а за необхідності й лабораторного дослідження;
 • олію (крім промислової розфасовки), дикорослі плоди, ягоди та свіжі гриби при наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
 • солоно-квашені, мариновані овочі та фрукти при наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та дотримання чинних ветеринарно-санітарних вимог при торгівлі;
 • зернові, круп'яні продукти, борошно в чистих мішках або іншій тарі, розміщеній на підставках, стелажах або піддонах, при наявності висновку державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку;
 • тютюнові вироби через спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, відділи підприємств з універсальним асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів, магазини системи споживчої кооперації, стаціонарні пункти дрібно-роздрібної торговельної мережі (кіоски, павільйони), заклади ресторанного господарства.

Продукція, що підлягає обов’язковій сертифікації, дозволяється до продажу за наявності в документах, згідно з якими вона надійшла, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом із підтвердження відповідності на відповідну продукцію.

2.4. На ринках забороняється продаж:

 • хліба і хлібобулочних виробів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів фізичними особами, які не є суб’єктами господарювання;
 • кондитерських і кулінарних виробів, напівфабрикатів із м'яса і риби (фарш, котлети, кров'яні та домашні ковбаси, зельць, холодець, ікра рибна тощо), а також консервованих продуктів (овочі, м'ясо, риба, ікра та інші консерви), виготовлених у домашніх умовах;
 • готових продуктів тваринного походження промислового виробництва - масла вершкового, сирів, ковбас, копчення тощо без наявності документів, що засвідчують їх якість та безпеку (копії сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання, якщо продукція підлягає обов'язковій сертифікації, та копії документа виробника, що підтверджує належну якість товару, завірені оригіналом печатки постачальника або виробника цієї продукції, а також відповідних ветеринарних документів);
 • тварин, риб і рослин, занесених до Червоної книги України, та інших дикорослих рослин, у тому числі лікарських, польових квітів;
 • тропічних фруктів та овочів без документів, що підтверджують джерело їх придбання та проходження фітосанітарного контролю;
 • зернових, круп'яних продуктів, забруднених насінням шкідливих бур'янів;
 • продовольчих товарів, для яких відсутні умови щодо дотримання санітарних норм і правил, додержання температурних режимів, умов зберігання та продажу;
 • продовольчих товарів, що не мають відповідного маркування, етикетування, належного товарного вигляду, на яких не зазначено термін  придатності або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, які надійшли без документів, передбачених законодавством, у т.ч. що засвідчують їх якість та безпеку;
 • продаж олії та молочної продукції у пластикових пляшках, які були у використанні.

2.5. Продукція тваринного і рослинного походження, що не реалізована протягом робочого дня і не зберігалася в холодильних камерах ринків, наступного дня підлягає огляду та органолептичній оцінці спеціалістами державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, а за потреби - і додатковим лабораторним дослідженням.

3. Особливості торгівлі непродовольчими товарами

3.1. На ринках  дозволяється реалізовувати як нові непродовольчі товари, так і ті, що були  в  користуванні, крім заборонених для продажу.

Продаж непродовольчих товарів здійснюється з додержанням Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, санітарних норм і правил, інших нормативно-правових актів, що регламентують торговельну діяльність та захист прав споживачів.

3.2. Окремі непродовольчі товари можна продавати на ринках тільки за умови:

 • нові товари, які підлягають обов’язковій сертифікації, - наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом із підтвердження відповідності на відповідний товар;
 • предмети гігієни, санітарії, товари побутової хімії, іграшки для немовлят лише в індивідуальній споживчій тарі із зазначенням на ній необхідної для споживача інформації відповідно до чинного законодавства. На кожній іграшці або індивідуальній споживчій тарі повинна бути зазначена необхідна доступна, достовірна інформація відповідно до вимог Закону України "Про захист прав споживачів". Перевірка іграшок на звук повинна проводитися за допомогою повітродувного устаткування;
 • косметично-парфумерні вироби – при додержанні температурних режимів у місцях, недоступних попаданню прямих сонячних променів;
 • побутові газові прилади, що були в користуванні (газові плити, газові котли, газові колонки тощо) – за наявності документів, що підтверджують їх придатність до подальшої експлуатації і видані відповідними службами газового господарства;
 • транспортні засоби (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок  і моделей, причепи, напівпричепи та мотоколяски, інші транспортні засоби вітчизняного та іноземного виробництва), складові частини до них (двигуни, шасі, кузови, рами), що мають ідентифікаційні номери, а також ті транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, перебували в користуванні і були зареєстровані в Державтоінспекції згідно з Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 №1200;
 • меблі, одяг та головні убори з натурального хутра, електропобутові та телерадіотовари – при розміщенні в приміщеннях, пристосованих для торгівлі цими товарами. В експлуатаційних документах (інструкції з експлуатації, паспорті, етикетці, гарантійному талоні) нової побутової техніки продавцем обов'язково робиться відмітка про  продаж;
 • шкури цінних порід звірів, одяг та головні убори з них за відповідного їх маркування та наявності документів, що підтверджують законність їх придбання. У  разі реалізації зазначених товарів власного виробництва – наявності довідки про благополуччя з інфекційних хвороб господарства, виданої лікарнею ветеринарної медицини за місцем його розташування, згідно із Законом України “Про ветеринарну медицину” (зі змінами та доповненнями);
 • примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних – через стаціонарні підприємства торгівлі (магазини), спеціалізовані відділи, секції підприємств з універсальним асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів,  а також стаціонарні дрібно-роздрібні пункти продажу (кіоски)  за умови наявності контрольних марок на зазначених примірниках;
 • ювелірні та інші вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного  каміння – через спеціалізовані підприємства торгівлі, спеціалізовані відділи підприємств з універсальним асортиментом товарів відповідно до Правил роздрібної торгівлі ювелірними і іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
 • пестициди та агрохімікати – через підприємства торгівлі відповідно до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами;
 • ліки, лікарські рослини – через аптеки та їх структурні підрозділи відповідно до Закону України “Про лікарські засоби”;
 • товари типу “Secondhand” – через об’єкти торгівлі, відповідно до Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.

3.3. Адміністрація ринку при розробці проекту планування ринку повинна передбачити спеціальні зони і обладнати їх необхідним устаткуванням.

Для  продажу товарів, що були в користуванні, відводяться спеціальні місця.

3.4. На ринках з продажу непродовольчих товарів дозволяється здійснювати торгівлю продовольчими товарами з додержанням вимог чинного законодавства та Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами та цих Правил.

3.5. На ринку забороняється продавати:

 • вогнепальну, газову, холодну зброю, бойові припаси та спеціальні засоби самооборони;
 • готове армійське спорядження, а також тканини, які використовуються для його виробництва, інші товари військового асортименту, формене обмундирування;
 • білизну зі штампом організацій і підприємств;
 • наркотичні засоби;
 • балони зі скрапленим газом;
 • піротехнічні побутові вироби та вибухові засоби (крім спеціалізованих об’єктів торгівлі та спеціалізованих відділів (секцій), підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів);
 • порнографічні видання;
 • заборонені знаряддя для лову (добування) водних живих ресурсів та  добування мисливських тварин.

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                         Ю.І.МАРТИНОВ


Переглянути Додаток 1 до Правил торгівлі на ринках м. Куп’янська


 

Додаток 2

до Правил торгівлі на ринках

м. Куп’янська 

З Р А З О К

таблички, яка встановлюється на торговельному

місці продавця – юридичної особи

   

150 мм

1. Прізвище, ім’я,                    Петренко Ганна Іванівна

по батькові продавця

2. Назва суб’єкта Товариство з обмеженою

господарювання                 відповідальністю

“Прометей”

3. Ідентифікаційний код         10256478

4. Місце знаходження               м. Купֹянськ

пл. .Жовтнева, 5

номер телефону

підприємства                        6-02-00

 
 

200 мм

     

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                           Ю.І.МАРТИНОВ


Додаток 3

до Правил торгівлі на ринках 

м. Купянська

 

З Р А З О К

таблички, яка встановлюється на торговельному

місці продавця – фізичної особи-підприємця

   
 

50 мм

1. Прізвище,  ім’я, по

батькові продавця

(підприємця,  або реалізатора)          Петренко Ганна    Іванівна

 

 

 

 
 

2. Прізвище, ім’я,            

по батькові фізичної

особи-підприємця                                Іванова Ірина Миколаївна

3. Номер свідоцтва про

державну реєстрацію

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

4. Назва органу, що

здійснив реєстрацію                        Купянський міськвиконком

 

 

 
         

200 мм

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                           Ю.І.МАРТИНОВ


Додаток 4

до Правил торгівлі на ринках

м. Куп’янська

 

З Р А З О К

товарного чеку для видачі покупцям, що засвідчує

факт купівлі

Товарний чек

Назва ринку                             _____________________________

Назва суб’єкта

господарювання                       _____________________________

Номер свідоцтва

про держреєстрацію                _____________________________

Ряд, номер

торговельного

місця                                      _____________________________

Зовнішній бік

Найменування товару         ___________________________

Ціна                                  ___________________________

Дата продажу                     ___________________________

Прізвище, ініціали

продавця (підприємця)       ___________________________

Підпис продавця                ___________________________

Зворотній бік

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                      Ю.І.МАРТИНОВ

Переглядів: 50
Дата публікації: 21:16 01.12.2015

Центр надання
адміністративних
послуг

Пошук
Анонс подій
25.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:25.06.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:25.06.2018 13:00 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
26.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:26.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
10:00 - Нарада керівників закладів освіти міста Нарада керівників закладів освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:26.06.2018 10:00 Місце проведення:Зала засідань відділу освіти, вул. Студентська, 2
11:00 - Бесіда до дня Конституції «Головний закон України» Бесіда до дня Конституції «Головний закон України» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:26.06.2018 11:00 Місце проведення:Міська бібліотека №3
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замулою Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замулою Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:26.06.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
27.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Правова панорама «Конституція – оберег нашої державності» Організатор:Грініна Л. В Час проведення:25.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Бібліотечний мікс «Коституція України:традиційне і нове» до Дня Конституції України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:26.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
Докладніше
Стрічка подій:

22.06.2018р. 10:00 - 22.06.2018р. 10:30 На майданчику біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни відбулось урочисте п ...

22.06.2018р. 10:00 - 22.06.2018р. 10:30 На майданчику біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни відбулось урочисте покладання квітів до Дня Скорботи в Україні «Тих днів не меркне пам’ять»

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускн ...

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускний бал-2018", кращі з них отримали відзнаки та квіти.

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІ ...

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ МІСТА ТА РАЙОНУ
Зі словами привітань та найкращими побажаннями до випускників також звернулися депутати Харківської обласної ради Вячеслав Чигрінов та Геннадій Мацегора.

Вячеслав Васильович Чигрінов висловив слова вдячності організаторам свята, голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній та народному депутату України, президенту Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктору Остапчуку за ініціативність і всебічну підтримку в реалізації проектів, які спрямовані на розвиток території міста та району.

За досягнення нового, долання перешкод, перемогу над гідними суперниками і результативність в навчанні заступник міського голови Геннадій Мацегора нагородив медалістів міста та району грамотами «Золотий фонд Куп’янщини».

Наполегливих, ініціативних, ерудованих випускників 2018 року, які не тільки вчились на відмінно, але й брали активну участь у житті школи і громади, Юлія Світлична та Вячеслав Чигрінов нагородили відзнакою Харківської обласної державної адміністрації та народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» В.М.Остапчука грошовими преміями і квітами.

Наприкінці свята випускники закружляли у вальсі під пісню «Чемпіон» у виконанні вокального колективу «Конопушки».

Святковий вечір завершився концертом відомих українських виконавців народної артистки України Катерини Бужинської та ЕХ вокаліста гурту Quest Pistols Микити Горюка, який став подарунком куп’янчанам та гостям міста від народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктора Остапчука.

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загал ...

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загальноосвітньої школи №11. Цього вечора атестати про повну загальну середню освіту отримали 20 випускників цього навчального закладу.

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під ч ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під час наради були обговорені організаційні питання щодо проведення обласного семінару завідувачів методичними кабінетами (центрами) Харківської області, урочистостей з нагоди випуску учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста, підготовки до проведення планової наради керівників закладів освіти міста.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до нач ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до начальника відділу освіти надійшло одне колективне звернення батьків щодо матеріально-технічного забезпечення закладу освіти. За підсумками звернення батькам надано роз’яснення. Питання залишено на контролі.

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матер ...

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матеріалів по внесенню змін до бюджету м.Куп’янська на 2018 рік для затвердження на черговій сесії міської ради ;
-проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення.

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської ...

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської міської ради, в ході якої розглянуті питання:
- про підготовку засідання виконавчого комітету міської ради;
- про підготовку проектів до участі у конкурсі "Місто своїми руками";
- про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період об ’єктів житлово-комунального господарства міста;
- про проведення ремонтних робіт водогону по вулиці Садовій;
- щодо проведення загальноміського заходу "Випускний бал-2018" та Дня молоді.

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фе ...

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фестивалі «слобожанські передзвони «2018»

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих