Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Рішення сесії (06.05.2011)

Україна

Харківська область

Куп’янська міська рада

VІІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 312-VІ

 

м. Куп’янськ                                                             від 06.05.2011 р.

 

Про впорядкування плати за користування земельними

ділянками до укладення договорів оренди

 

З метою врегулювання механізму реалізації принципу платності використання земельного фонду  міста, залучення додаткових коштів до міського бюджету для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, реалізації конституційного принципу платності використання земельних ресурсів та керуючись Конституцією України,  Земельним кодексом України, ч.1 ст.6 та ч3. ст. 631 Цивільного кодексу України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про плату за землю”, ст. 4 «Європейської хартії місцевого самоврядування», ратифікованої Законом України № 452/97- ВР від 15.07.1997, Постановою Кабінету Міністрів України  від 19.04.93 №  284 “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”,  ураховуючи необхідність впорядкування земельних питань, питання відшкодування збитків за фактичне користування земельними ділянками або їх частками без належно оформлених правовстановлюючих документів на них, а також врегулювання вищезазначених відносин, приймаючи до уваги рекомендації постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища, постійної комісії міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. У разі використання земельної ділянки без відповідних документів, які посвідчують право на неї, встановити, що з моменту прийняття рішення і до часу видачі документа на право землекористування або  власності, користувач земельної ділянки сплачує за окремим договором Куп’янській міській раді втрати від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою у розмірах, нарахованих і підтверджених відповідною довідкою управління фінансів Куп’янської  міської ради.

2. Затвердити  форму Договору про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне  землекористування ( додаток № 1)  та форму розрахунку суми втрат міського бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування ( додаток  № 2).

3. Доручити управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради здійснювати підготовку проектів договорів відшкодування втрат від недоотримання коштів за використання земель у місті Куп’янську, реєстрацію цих договорів та контроль за платою.

4. Надати міському голові повноваження щодо укладення договорів відшкодування втрат від недоотримання коштів за використання земель у місті Куп’янську.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища та постійну комісію міською ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                              В.В.ДЕМЧЕНКО


Додаток №1 до рішення VIII сесії

Куп’янської міської ради VІ скликання

від 06.05.2011р. № 312-VІ

Договір

Про відшкодування втрат від недоотримання коштів Куп’янською міською радою

за фактичне землекористування

м. Куп’янськ                                                                                     № ____від           ________року

 

ВЛАСНИК – Куп’янська міська рада, що знаходиться за адресою: м. Куп’янськ, вул. Леніна, 3, в особі міського голови Демченка Володимира Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве  самоврядуванняв Україні», з одного  боку       і

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ_____________________________________

Юридична адреса:___________________________________________

в особі _______________________________________________, проживає за адресою _______________________________________та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, зареєстрованого

за № ____ від ________ р., з другого боку, в подальшому “Сторони”, відповідно до рішення  Куп’янської міської ради від _______, уклали Договір  про наступне:

1. ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ, що фактично користується (користувався) земельною ділянкою без необхідне підкреслити правовстановлюючих документів за адресою вул. ___________________________________________________________

площею __________ кв.м за  період від  _________________________ року  до _____________________року, зобов’язується сплатити на розрахунковий  рахунок

____________________, в УДК у  Харківській  бласті, МФО _______, ЄДРПОУ___________, одержувач: Управління фінансів міської ради, код платежу _______________, кошти в сумі __________________грн.,  прописом_____________________ за фактичне землекористування за період
від ___________________ року до ___________________ року.

2. При наявності  сплати земельного податку за вищевказаний період  по цій земельній ділянці ( що підтверджується відповідною довідкою ОДПІ у м. Куп’янську) сума плати, передбачена в п.1, зменшується на суму сплати земельного податку.

3. Договір діє з дати укладення до  дати видачі правовстановлюючих документів ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧУ на зазначену  вище ділянку.

4. До Договору додаються довідка про грошову оцінку та розрахунок суми втрат міського бюджету від недоотримання коштів за фактичне користування земельною ділянкою.

5. Згідно з розрахунком заборгованості на дату укладення Договору за фактичне використання земельної ділянки з ______________ по __________________ складає ____________ грн. Термін погашення заборгованості протягом _________ місяців з дати укладення Договору, по __________________________ грн. в місяць.

6. При збільшенні коефіцієнтів індексації грошової оцінки землі, розмір щомісячної плати змінюватиметься без внесення змін та доповнень до цього Договору. У разі несвоєчасного внесення плати за землю сплачується пеня у розмірах 120 відсотків ставки НБУ суми заборгованості за кожний день .

Землекористувач бере на себе зобов’язання уточнення розміру щомісячної оплати на наступний рік.

7. Договір складено в двох примірниках, з яких один примірник передається ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧУ, другий ВЛАСНИК.

ВЛАСНИК                                                                         ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ

_____________________                                                    _______________________

Юридична адреса:                                                                 Юридична адреса:

63701, м. Куп’янськ                                                ________________________

вул. Леніна, 3                                                         ________________________

Куп’янська міська рада                                         (фізична особа, юридична особа)

_____________________________

(реквізити в установах банку)

В особі  міського голови                                           __________________________

(дані про затвердження статуту)

_______________ В.В.ДЕМЧЕНКО                                  ______________________________

М.П.   (підпис)                                                             ( паспорт, серія)

______________________________

( номер, коли і ким виданий)

№ телефону___________________

______________________________

М.П.     ( підпис)

Договір зареєстровано у виконавчому комітеті Куп’янської міської ради “____” ___________ 20__р. за № _______ , про що у книзі реєстрації Договорів про відшкодування втрат від недоотримання коштів міським бюджетом за фактичне користування земельною ділянкою  зроблено запис.

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради:

Відповідальна посадова особа ____________________________ (прізвище, підпис)

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                   Ю.І.МАРТИНОВ


Додаток №2 до рішення VIII сесії Куп’янської міської ради VІ скликання від 06.05.2011р.          № 312-VІ

Розрахунок

суми втрат міського бюджету від недоотримання коштів за фактичне користування земельною ділянкою

(додаток до Договору №_________ від ____________________)

Землекористувач: __________________________________________________________
Адреса земельної ділянки: __________________________________________________________

назва ( ПІБ), ідентифікаційний код (номер)

Конкретний вид використання земельної ділянки __________________________________________________________

Категорія земель за цільовим призначенням __________________________________________________________

Категорія земель за функціональним призначенням __________________________________________________________

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

За фактичне використання

ПІДСТАВА

ЗНАЧЕННЯ

РІК

РІК

1

2

3

4

5

За фактичне використання   у минулих роках

1

Площа земельної ділянки у межах землекористувань (кв.м)

Довідка про грошову оцінку (міський відділ земельних ресурсів)

   

2

Ставка орендної плати ( %)

ЗУ «Про плату за землю» відповідні рішення Куп’янської міської ради

   

3

Сума орендної плати грн. у рік

Довідка про грошову оцінку (міський відділ земельних ресурсів)

   

4

Сума орендної плати грн. у день

     

5

Період використання (днів)

по факту з________________

по _______________

по факту з __________________

по _______________

   

6

Нараховано за фактичне використання в період

Колонка 4 (5) ряд. 4 х колонку 4 (5) ряд. 5

   

7.

Нараховано за фактичне використання у минулих роках

колонка 4 ряд. 6 + колонка 5 ряд. 6

 

За фактичне використання з 01.01.2011 року

8

Площа земельної ділянки у межах землекористувань (кв.м)

Довідка про грошову оцінку (міський відділ земельних ресурсів)

 

9

Ставка орендної плати ( %)

Податковий кодекс України, Рішення Куп’янської міської ради «Про орендну плату за землю в м. Куп’янську»

 

10

Сума плати за землю

грн.у рік

Довідка про грошову оцінку (міський відділ земельних ресурсів)

 

11

Сума плати за землю

грн.у день

   

12

Період використання у цьому році (днів)

по факту з__________

по _______________

 

13

Нараховано за фактичне використання в період

ряд.11 х ряд 12

 
           

Загальна сума заборгованості за фактичне використання (ряд. 7 + ряд. 13)__________ грн., прописом _______________________________________________

Фактично сплачено за відповідний період  згідно з довідкою ДПІ:

_________________________________ грн., прописом_______________________________

Заборгованість на дату укладання угоди:

______________________________ грн., прописом __________________________________

Щомісячна плата у _________ році до оформлення правовстановлюючих документів складає: ______________грн., прописом ________________________________

Відповідальна посадова особа ____________________________ (прізвище, підпис)

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                    Ю.І.МАРТИНОВ

Переглядів: 2
Дата публікації: 21:19 01.12.2015
Пошук
Анонс подій
18.01.2018
день - Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: школярі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Організатор:Відп. Осадча І.А., Дробот І.Г. Радченко І.А. Учасники: всі бажаючі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
09:30 - Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Дошкільний навчальний заклад №1
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:18.01.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
14:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор:УПСЗН Час проведення:18.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
15:00 - Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Не визначено! Час проведення:18.01.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 1
19.01.2018
20.01.2018
день - Учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) Учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) Організатор:Ширяєва С.В. Час проведення:20.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Київ
09:00 - Участь учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:20.01.2018 09:00 Місце проведення:м. Харків
16:00 - Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Організатор:Пухлич Р.І. Гейдарова Р.Б. Час проведення:20.01.2018 16:00 Місце проведення:Міський будинок культури, пров. Духовний, 2
Докладніше
Стрічка подій:

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час ...

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання реалізації Концепції "Нова українська школа", реформування початкової освіти та основні завдання закладів освіти міста та органів управління освітою у 2018 році.

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для виховате ...

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для вихователів груп середнього дошкільного віку за темою "Формування особистості дитини через інтегрований підхід до національно-патріотичного виховання". З метою підвищення компетентності педагогів було проведено майстер-клас з теми. Захід організовано та проведено на високому методичному рівні.

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені п ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені питання підготовки до реалізації концепції Нова українська школа у школі І ступеня, підготовки до наради керівників закладів освіти міста, до проведення міської конференції школярів "Відкриття".

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило ...

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян звернень до начальника відділу освіти не надходило.

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналі ...

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення;
- підготовка матеріалів про результати виконання міського бюджету за 2017 рік для доповіді на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.


13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднанн ...

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімп ...

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Результати участі будуть оприлюднені пізніше.

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради бу ...

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання впровадження інтерактивних форм і методів організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста.

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – ...

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 313, дітей – 292, інвалідів – 87, пенсіонерів – 700.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 126 осіб, за призначенням житлових субсидій – 83 особи.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверну ...

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернулися перевізники міста з метою організації надання пільг учням під час доїзду до навчальних закладів та в зворотньому напрямку.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих