Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Рішення сесії (06.05.2011)

Україна

Харківська область

Куп’янська міська рада

VІІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 312-VІ

 

м. Куп’янськ                                                             від 06.05.2011 р.

 

Про впорядкування плати за користування земельними

ділянками до укладення договорів оренди

 

З метою врегулювання механізму реалізації принципу платності використання земельного фонду  міста, залучення додаткових коштів до міського бюджету для успішної реалізації програм соціально-економічного розвитку міста, реалізації конституційного принципу платності використання земельних ресурсів та керуючись Конституцією України,  Земельним кодексом України, ч.1 ст.6 та ч3. ст. 631 Цивільного кодексу України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про плату за землю”, ст. 4 «Європейської хартії місцевого самоврядування», ратифікованої Законом України № 452/97- ВР від 15.07.1997, Постановою Кабінету Міністрів України  від 19.04.93 №  284 “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам”,  ураховуючи необхідність впорядкування земельних питань, питання відшкодування збитків за фактичне користування земельними ділянками або їх частками без належно оформлених правовстановлюючих документів на них, а також врегулювання вищезазначених відносин, приймаючи до уваги рекомендації постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища, постійної комісії міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. У разі використання земельної ділянки без відповідних документів, які посвідчують право на неї, встановити, що з моменту прийняття рішення і до часу видачі документа на право землекористування або  власності, користувач земельної ділянки сплачує за окремим договором Куп’янській міській раді втрати від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою у розмірах, нарахованих і підтверджених відповідною довідкою управління фінансів Куп’янської  міської ради.

2. Затвердити  форму Договору про відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне  землекористування ( додаток № 1)  та форму розрахунку суми втрат міського бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування ( додаток  № 2).

3. Доручити управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування Куп’янської міської ради здійснювати підготовку проектів договорів відшкодування втрат від недоотримання коштів за використання земель у місті Куп’янську, реєстрацію цих договорів та контроль за платою.

4. Надати міському голові повноваження щодо укладення договорів відшкодування втрат від недоотримання коштів за використання земель у місті Куп’янську.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища та постійну комісію міською ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики.

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                              В.В.ДЕМЧЕНКО


Додаток №1 до рішення VIII сесії

Куп’янської міської ради VІ скликання

від 06.05.2011р. № 312-VІ

Договір

Про відшкодування втрат від недоотримання коштів Куп’янською міською радою

за фактичне землекористування

м. Куп’янськ                                                                                     № ____від           ________року

 

ВЛАСНИК – Куп’янська міська рада, що знаходиться за адресою: м. Куп’янськ, вул. Леніна, 3, в особі міського голови Демченка Володимира Володимировича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве  самоврядуванняв Україні», з одного  боку       і

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ_____________________________________

Юридична адреса:___________________________________________

в особі _______________________________________________, проживає за адресою _______________________________________та діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, зареєстрованого

за № ____ від ________ р., з другого боку, в подальшому “Сторони”, відповідно до рішення  Куп’янської міської ради від _______, уклали Договір  про наступне:

1. ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ, що фактично користується (користувався) земельною ділянкою без необхідне підкреслити правовстановлюючих документів за адресою вул. ___________________________________________________________

площею __________ кв.м за  період від  _________________________ року  до _____________________року, зобов’язується сплатити на розрахунковий  рахунок

____________________, в УДК у  Харківській  бласті, МФО _______, ЄДРПОУ___________, одержувач: Управління фінансів міської ради, код платежу _______________, кошти в сумі __________________грн.,  прописом_____________________ за фактичне землекористування за період
від ___________________ року до ___________________ року.

2. При наявності  сплати земельного податку за вищевказаний період  по цій земельній ділянці ( що підтверджується відповідною довідкою ОДПІ у м. Куп’янську) сума плати, передбачена в п.1, зменшується на суму сплати земельного податку.

3. Договір діє з дати укладення до  дати видачі правовстановлюючих документів ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧУ на зазначену  вище ділянку.

4. До Договору додаються довідка про грошову оцінку та розрахунок суми втрат міського бюджету від недоотримання коштів за фактичне користування земельною ділянкою.

5. Згідно з розрахунком заборгованості на дату укладення Договору за фактичне використання земельної ділянки з ______________ по __________________ складає ____________ грн. Термін погашення заборгованості протягом _________ місяців з дати укладення Договору, по __________________________ грн. в місяць.

6. При збільшенні коефіцієнтів індексації грошової оцінки землі, розмір щомісячної плати змінюватиметься без внесення змін та доповнень до цього Договору. У разі несвоєчасного внесення плати за землю сплачується пеня у розмірах 120 відсотків ставки НБУ суми заборгованості за кожний день .

Землекористувач бере на себе зобов’язання уточнення розміру щомісячної оплати на наступний рік.

7. Договір складено в двох примірниках, з яких один примірник передається ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧУ, другий ВЛАСНИК.

ВЛАСНИК                                                                         ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧ

_____________________                                                    _______________________

Юридична адреса:                                                                 Юридична адреса:

63701, м. Куп’янськ                                                ________________________

вул. Леніна, 3                                                         ________________________

Куп’янська міська рада                                         (фізична особа, юридична особа)

_____________________________

(реквізити в установах банку)

В особі  міського голови                                           __________________________

(дані про затвердження статуту)

_______________ В.В.ДЕМЧЕНКО                                  ______________________________

М.П.   (підпис)                                                             ( паспорт, серія)

______________________________

( номер, коли і ким виданий)

№ телефону___________________

______________________________

М.П.     ( підпис)

Договір зареєстровано у виконавчому комітеті Куп’янської міської ради “____” ___________ 20__р. за № _______ , про що у книзі реєстрації Договорів про відшкодування втрат від недоотримання коштів міським бюджетом за фактичне користування земельною ділянкою  зроблено запис.

Управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради:

Відповідальна посадова особа ____________________________ (прізвище, підпис)

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                   Ю.І.МАРТИНОВ


Додаток №2 до рішення VIII сесії Куп’янської міської ради VІ скликання від 06.05.2011р.          № 312-VІ

Розрахунок

суми втрат міського бюджету від недоотримання коштів за фактичне користування земельною ділянкою

(додаток до Договору №_________ від ____________________)

Землекористувач: __________________________________________________________
Адреса земельної ділянки: __________________________________________________________

назва ( ПІБ), ідентифікаційний код (номер)

Конкретний вид використання земельної ділянки __________________________________________________________

Категорія земель за цільовим призначенням __________________________________________________________

Категорія земель за функціональним призначенням __________________________________________________________

№ п/п

ПОКАЗНИКИ

За фактичне використання

ПІДСТАВА

ЗНАЧЕННЯ

РІК

РІК

1

2

3

4

5

За фактичне використання   у минулих роках

1

Площа земельної ділянки у межах землекористувань (кв.м)

Довідка про грошову оцінку (міський відділ земельних ресурсів)

   

2

Ставка орендної плати ( %)

ЗУ «Про плату за землю» відповідні рішення Куп’янської міської ради

   

3

Сума орендної плати грн. у рік

Довідка про грошову оцінку (міський відділ земельних ресурсів)

   

4

Сума орендної плати грн. у день

     

5

Період використання (днів)

по факту з________________

по _______________

по факту з __________________

по _______________

   

6

Нараховано за фактичне використання в період

Колонка 4 (5) ряд. 4 х колонку 4 (5) ряд. 5

   

7.

Нараховано за фактичне використання у минулих роках

колонка 4 ряд. 6 + колонка 5 ряд. 6

 

За фактичне використання з 01.01.2011 року

8

Площа земельної ділянки у межах землекористувань (кв.м)

Довідка про грошову оцінку (міський відділ земельних ресурсів)

 

9

Ставка орендної плати ( %)

Податковий кодекс України, Рішення Куп’янської міської ради «Про орендну плату за землю в м. Куп’янську»

 

10

Сума плати за землю

грн.у рік

Довідка про грошову оцінку (міський відділ земельних ресурсів)

 

11

Сума плати за землю

грн.у день

   

12

Період використання у цьому році (днів)

по факту з__________

по _______________

 

13

Нараховано за фактичне використання в період

ряд.11 х ряд 12

 
           

Загальна сума заборгованості за фактичне використання (ряд. 7 + ряд. 13)__________ грн., прописом _______________________________________________

Фактично сплачено за відповідний період  згідно з довідкою ДПІ:

_________________________________ грн., прописом_______________________________

Заборгованість на дату укладання угоди:

______________________________ грн., прописом __________________________________

Щомісячна плата у _________ році до оформлення правовстановлюючих документів складає: ______________грн., прописом ________________________________

Відповідальна посадова особа ____________________________ (прізвище, підпис)

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                    Ю.І.МАРТИНОВ

Переглядів: 35
Дата публікації: 21:19 01.12.2015
Пошук
Анонс подій
24.03.2018
26.03.2018
день - Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Організатор:Грініна Л.В., молодші класи Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. Організатор:ДЮСШ "Металург" Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:спортзала ДЮСШ "Металург" смт. Ківшарівка
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
10:00 - Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №11
11:00 - Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Організатор:Завідуючий відділом Костюченко Л. О., викладач Ковальова Т. О. Час проведення:26.03.2018 11:00 Місце проведення:Кабінет № 13 ДМШ№1
11:30 - Засідання педагогічної ради: Засідання педагогічної ради:
1. Доповідь викладача класу фортепіано Папуциної Т.А. за темою: “Музика як засіб комунікації”.
2 Звіт про стан методичної, навчально-виховної роботи в ΙΙΙ чверті.
3. Звіт викладачів, які атестуються в 2017-2018 навчальному році.
4. Обговорення заходів, пов’язаних з проведенням набору учнів до наступного навчального року.
5. Затвердження календарного плану роботи школи на ΙV чверть 2017-2018 навчального року.
6. Щодо дотримання трудової дисципліни, правил і норм організації навчально-виховного процесу.
7. Про організацію та зміст роботи викладачів під час весняних канікул
Організатор:Ляшенко І.М. Час проведення:26.03.2018 11:30 Місце проведення:КДМШ № 3

12:00 - Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Організатор:Завідуючий відділом Гелеверя С. П., викладач Прудивус І. О. Час проведення:26.03.2018 12:00 Місце проведення:Кабінет № 6 ДМШ№1
13:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 13:00 Місце проведення:Кабінет заступника начальника відділу освіти, вул. Студентська, 2
27.03.2018
день - ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» Організатор:Директор Акентьєва Н. А. Час проведення:27.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБК
10:00 - І (міський) педагогічний науково-практичний форум І (міський) педагогічний науково-практичний форум Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:27.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №1
11:30 - Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Організатор:Ляшенко І.М. – директор школи Час проведення:27.03.2018 11:30 Місце проведення:м.Куп’янськ
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
Докладніше
Стрічка подій:

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. ...

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В.

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несп ...

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, ...

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, дітей – 287, інвалідів – 87, пенсіонерів – 693.
21.01.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток. На засіданні комісії розглянуто 21 звернення, в тому числі 7 – з питань надання пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, 14 – з питання призначення субсидій. За результатами комісії 20 заявників отримали призначення. Відповідні рішення приймалися на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, по зверненням громадян, які згідно діючого законодавства права на вказані допомоги на загальних підставах не мають.
22.03.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Підтверджено факт проживання 25 внутрішньо переміщеним особам.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 74 особи, за призначенням житлових субсидій – 37 осіб.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній ст ...

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній сторінці сайту.

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця прожив ...

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання.

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в Д ...

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в ДНЗ було надано 4 особам.

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін. ...

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін.

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосв ...

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосвіта як складова формування природничо-математичної грамотності для реалізації освітніх стандартів".

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патрі ...

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патріотичне виховання гімназистів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження інноваційних форм і методів навчання".

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих