Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Аналіз регуляторного впливу (12.02.2016)

до проекту рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд міськими автобусними маршрутами, що працюють у «звичайному режимі руху».

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог  Закону України «Про засади Державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. №1160-4 та з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд міськими автобусними маршрутами, що працюють у «звичайному режимі руху».

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

У відповідності до Закону України "Про автомобільний транспорт" основною метою діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності (перевізників) є надання послуг з перевезення пасажирів автобусами на міських маршрутах загального та забезпечення належних умов транспортного обслуговування населення м. Куп’янськ. Тарифи на проїзд міськими автобусними маршрутами загального користування, що працюють у звичайному режимі руху на території міста Куп’янськ  встановлені на підставі розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 23 травня 2000 року №465, що зареєстровано в Харківському обласному управлінні юстиції 30 травня 2000 року за №59/408 на рівні 0,50 грн.

Зважаючи на ріст мінімальної заробітної плати, цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини та комплектуючі, існуючий тариф не може в повному обсязі покривати витрати підприємця на здійснення перевезень. Тому склалася необхідність в перегляді та затвердженні нового економічно обґрунтованого розміру тарифу на перевезення пасажирів.

2. Цілі державного регулювання.

Повноваження виконавчих органів міських рад щодо регулювання тарифів на міські пасажирські перевезення встановлені ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і зумовлені необхідністю забезпечити соціальний захист населення від необґрунтованого завищення вартості зазначених послуг перевізниками, що займають монопольне становище з надання цих послуг на умовах конкурсних засад.
Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:

- забезпечення отримання населенням міста якісних послуг з пасажирських перевезень;
- забезпечення стабільної та беззбиткової роботи перевізників шляхом приведення тарифів на міські пасажирські перевезення до рівня економічно обґрунтованих.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

 

Можливі способи досягнення цілі

Переваги та недоліки

Збереження діючого тарифу

Переваги:

- незмінні витрати громадян на проїзд;

Нелодіки:

- погіршення обслуговування через велику зношуваність автотранспорту, що приведе до часткової або повної зупинки громадського транспорту;

- зростання  напруги cеред перевізників через збитковість пасажироперевезень.

- відмова перевізників від обслуговування соціальних маршрутів з огляду на збитковість

Перегляд тарифу

Переваги:

- забезпечення відповідності тарифу економічно обґрунтованим витратам суб'єктів підприємницької діяльності;

- можливість підтримання в належному технічному стані  автотранспортного парку ;

- підвищення якості та безпеки надання послуг автомобільним транспортом;

- безперебійне обслуговування населення автомобільним транспортом загального користування

Недоліки:

- збільшення витрат громадян на оплату цієї послуги.

 

Альтернативою цього регуляторного акту може бути збереження існуючого рівня тарифу, але в такому разі діяльність перевізників буде збитковою, що в свою чергу зменшить кількість учасників перевезень, та приведе до погіршення якості послуг населенню. Враховуючи відсутність альтернативного транспорту, у разі відмови від соціальних маршрутів, віддалені райони міста залишаться без транспортного обслуговування.

Перегляд тарифу відповідає діючому законодавству, а також дозволить стабілізувати роботу автобусних маршрутів загального користування, що працюють у звичайному режимі руху.

Затвердження даного регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.

 

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізмом вирішення зазначеної проблеми – є затвердження тарифу на проїзд у міських автобусних маршрутах загального користування на економічно обґрунтованому рівні.

Основними складовими собівартості послуги з перевезення пасажирів маршрутами загального користування, що працюють у звичайному режимі руху є :

  • Витрати з основної заробітної плати працівникам;
  • Вартість запасних частин та агрегатів;
  • Вартість паливно-мастильних матеріалів

У порівнянні з роком останнього регулювання вартості проїзду (2000р.) собівартість основних складових зросла :

  • Мінімальна заробітна плата у 8,5 разів
  • Вартість паливно-мастильних матеріалів – у 14 разів;
  • Вартість запасних частин та агрегатів – у 17 разів.

Діючі тарифи на міські пасажирські перевезення, встановлені у 2000 році, не в змозі в повній мірі перекрити значного зростання ціни на паливно-мастильні матеріали, запчастини та комплектуючі, а також росту рівня мінімальної заробітної плати. Враховуючи вищезазначене, пропонується такий спосіб досягнення державного регулювання, як збільшення тарифу, що дасть змогу встановлення його на рівні економічно обґрунтованих витрат та забезпечення надійного транспортного обслуговування населення.

Відповідно до вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект рішення розміщений для обговорення та отримання зауважень, пропозицій на офіційному сайті Куп’янської міської ради http://kupyansk-rada.gov.ua

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

На досягнення цілей, у разі прийняття цього рішення, можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори як: підвищення цін на складові собівартості тарифу, що не підлягають державному регулюванню: ріст мінімальної заробітної плати, незаплановане збільшення витрат у зв‘язку із ремонтами та зносом автотранспортних засобів.

Позитивним фактором може бути збільшення обсягів, якості та безпечності послуг, що надаються.
Впровадження вимог такого регуляторного акта органами місцевого самоврядування, не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів..

6. Аналіз вигод та втрат.

Прийняття даного регуляторного акта приведе тарифи на перевезення автобусними маршрутами загального користування, що працюють у звичайному режимі руху до рівня економічно обґрунтованих, що створить належні умови для забезпечення стабільного та безперебійного перевезення населення, покращення якості надання послуги, стабілізації діяльності перевізників та поліпшення якості обслуговування населення.

Сфери впливу, вигоди та втрати:

Перевізники:
вигоди – відшкодування витрат та беззбиткова діяльність суб’єктів господарювання, можливість оновлення рухомого складу.

Втрати – можливе зменшення пасажиропотоку внаслідок збільшення тарифу.

Населення:
вигоди – своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення послугами перевезення;

втрати – збільшення розміру плати за послуги.

Органи місцевого самоврядування:

вигоди – стабільне надходження коштів до бюджету за рахунок сплати податків та інших обов‘язкових платежів, безперебійне надання послуги з перевезення на маршрутах соціального занчення;

Прийняття даного рішення не можливо відкладати надалі, так як це може призвести до погіршення транспортного обслуговування населення міста та можливого зменшення обсягів надання перевізниками послуг.

Прийняття рішення виконавчим комітетом Куп’янської  міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд міськими автобусними маршрутами, що працюють у «звичайному режимі руху»  має створити умови щодо позитивних соціально-економічних наслідків.

7. Показники результативності регуляторного акту.

Регуляторний акт досягне своєї цілі, якщо:

робота міського пасажирського транспорту буде якісною, зросте культура обслуговування пасажирів;

зменшиться кількість скарг громадян на погану якість пасажирських перевезень;

встановлені тарифи на проїзд у міському транспорті відповідатиме економічно обґрунтованим витратам.

8. Термін дії регуляторного акту та відстеження його результативності.

Термін дії регуляторного акта - не обмежений і залежить від економічної стабільності у країні. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу показників якості надання послуги пасажирського автомобільного трнаспорту.

Базове відстеження здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з виконання заходів повторного відстеження результативності цього акту.

 

 

Заступник міського голови –

начальник управління економіки КМР                                                            В. М. ПИСЬМАК

 

 

 

 
Переглядів: 35
Дата публікації: 13:46 18.03.2016
Пошук
Анонс подій
26.03.2018
день - Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Літературна подорож «Рядки, що дарують радість» (письменники – ювіляри 2018 р.). Організатор:Грініна Л.В., молодші класи Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. II Турнір з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. Організатор:ДЮСШ "Металург" Час проведення:26.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:спортзала ДЮСШ "Металург" смт. Ківшарівка
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
10:00 - Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Науково-практичний семінар вчителів суспільних дисциплін Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №11
11:00 - Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Засідання відділу народних інструментів. Семінарське заняття викладача Ковальової Т. О. Організатор:Завідуючий відділом Костюченко Л. О., викладач Ковальова Т. О. Час проведення:26.03.2018 11:00 Місце проведення:Кабінет № 13 ДМШ№1
11:30 - Засідання педагогічної ради: Засідання педагогічної ради:
1. Доповідь викладача класу фортепіано Папуциної Т.А. за темою: “Музика як засіб комунікації”.
2 Звіт про стан методичної, навчально-виховної роботи в ΙΙΙ чверті.
3. Звіт викладачів, які атестуються в 2017-2018 навчальному році.
4. Обговорення заходів, пов’язаних з проведенням набору учнів до наступного навчального року.
5. Затвердження календарного плану роботи школи на ΙV чверть 2017-2018 навчального року.
6. Щодо дотримання трудової дисципліни, правил і норм організації навчально-виховного процесу.
7. Про організацію та зміст роботи викладачів під час весняних канікул
Організатор:Ляшенко І.М. Час проведення:26.03.2018 11:30 Місце проведення:КДМШ № 3

12:00 - Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Засідання фортепіанного відділу. Семінарське заняття викладача Прудивус І. О. Організатор:Завідуючий відділом Гелеверя С. П., викладач Прудивус І. О. Час проведення:26.03.2018 12:00 Місце проведення:Кабінет № 6 ДМШ№1
13:00 - Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:26.03.2018 13:00 Місце проведення:Кабінет заступника начальника відділу освіти, вул. Студентська, 2
27.03.2018
день - ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» ІІ тур Обласного огляду - конкурсу учнівських творчих колективів ПСМНЗ Харківської області «Весняний вернісаж» Організатор:Директор Акентьєва Н. А. Час проведення:27.03.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБК
10:00 - І (міський) педагогічний науково-практичний форум І (міський) педагогічний науково-практичний форум Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:27.03.2018 10:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №1
11:30 - Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Участь творчих колективів школи у ΙΙ турі Обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів ППСМНЗ Харківської області “Весняний вернісаж” Організатор:Ляшенко І.М. – директор школи Час проведення:27.03.2018 11:30 Місце проведення:м.Куп’янськ
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Семінар для директорів та методистів закладів позашкільної освіти Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:27.03.2018 13:00 Місце проведення:Центр дитячої та юнацької творчості
28.03.2018
Докладніше
Стрічка подій:

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. ...

27.03.2018р. відбувся особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В.

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несп ...

Дата проведення II Турніру з футболу «Кубок ДЮСШ «Металург»» серед юнаків 2006-2007 р.р.н. перенесена на квітень 2018 року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, ...

Станом на 23.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1386 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 319, дітей – 287, інвалідів – 87, пенсіонерів – 693.
21.01.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток. На засіданні комісії розглянуто 21 звернення, в тому числі 7 – з питань надання пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, 14 – з питання призначення субсидій. За результатами комісії 20 заявників отримали призначення. Відповідні рішення приймалися на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, по зверненням громадян, які згідно діючого законодавства права на вказані допомоги на загальних підставах не мають.
22.03.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Підтверджено факт проживання 25 внутрішньо переміщеним особам.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 74 особи, за призначенням житлових субсидій – 37 осіб.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній ст ...

22.03.2018р на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №4 проведено семінар для класних керівників 5-11-х класів. Детальніше на головній сторінці сайту.

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

22.03.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця прожив ...

22.03.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання.

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в Д ...

22.03.2018р. на прийом з питань влаштування дітей до ДНЗ звернулося 7 осіб: направлення отримали 3 дитини, роз'яснення щодо зарахування в ДНЗ було надано 4 особам.

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

22.03.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін. ...

21.03.2018р. семінар для заступників директорів з виховної роботи перенесено на інший термін.

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосв ...

21.03.2018р. на базі Куп’янської гімназії №2 відбувся науково-практичний семінар вчителів природничо-математичного циклу за темою: "Медіаосвіта як складова формування природничо-математичної грамотності для реалізації освітніх стандартів".

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патрі ...

21.03.2018р. на базі гімназії № 1 відбулось засідання міського методичного об’єднання вчителів української мови за темою: "Національно-патріотичне виховання гімназистів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження інноваційних форм і методів навчання".

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

21.03.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих