Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Аналіз регуляторного впливу (13.05.2016)

до проекту рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд міськими автобусними маршрутами, що працюють у «звичайному режимі руху».

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог  Закону України «Про засади Державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.03р. №1160-4 та з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд міськими автобусними маршрутами, що працюють у «звичайному режимі руху».

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

У відповідності до Закону України "Про автомобільний транспорт" основною метою діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності (перевізників) є надання послуг з перевезення пасажирів автобусами на міських маршрутах загального користування та забезпечення належних умов транспортного обслуговування населення м. Куп’янськ. Тарифи на проїзд міськими автобусними маршрутами загального користування, що працюють у звичайному режимі руху на території міста Куп’янськ встановлені на підставі розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 23 травня 2000 року №465, що зареєстровано в Харківському обласному управлінні юстиції 30 травня 2000 року за №59/408 на рівні 0,50 грн.

Зважаючи на ріст мінімальної заробітної плати, цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини та комплектуючі, існуючий тариф не може в повному обсязі покривати витрати підприємця на здійснення перевезень. Тому склалася необхідність в перегляді та затвердженні нового економічно обґрунтованого розміру тарифу на перевезення пасажирів.

2. Цілі державного регулювання.

Повноваження виконавчих органів міських рад щодо регулювання тарифів на міські пасажирські перевезення встановлені ст.28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і зумовлені необхідністю забезпечити соціальний захист населення від необґрунтованого завищення вартості зазначених послуг перевізниками, що займають монопольне становище з надання цих послуг на умовах конкурсних засад.
Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:

- забезпечення отримання населенням міста якісних послуг з пасажирських перевезень;
- забезпечення стабільної та беззбиткової роботи перевізників шляхом приведення тарифів на міські пасажирські перевезення до рівня економічно обґрунтованих.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Можливі способи досягнення цілі

Переваги та недоліки

Збереження діючого тарифу

Переваги:

- незмінні витрати громадян на проїзд;

Нелодіки:

- погіршення обслуговування через велику зношуваність автотранспорту, що приведе до часткової або повної зупинки громадського транспорту;

- зростання  напруги cеред перевізників через збитковість пасажироперевезень.

- відмова перевізників від обслуговування соціальних маршрутів з огляду на збитковість

Перегляд тарифу

Переваги:

- забезпечення відповідності тарифу економічно обґрунтованим витратам суб'єктів підприємницької діяльності;

- можливість підтримання в належному технічному стані  автотранспортного парку ;

- підвищення якості та безпеки надання послуг автомобільним транспортом;

- безперебійне обслуговування населення автомобільним транспортом загального користування

Недоліки:

- збільшення витрат громадян на оплату цієї послуги.

Альтернативою цього регуляторного акту може бути збереження існуючого рівня тарифу, але в такому разі діяльність перевізників буде збитковою, що в свою чергу зменшить кількість учасників перевезень, та приведе до погіршення якості послуг населенню. Враховуючи відсутність альтернативного транспорту, у разі відмови від соціальних маршрутів, віддалені райони міста залишаться без транспортного обслуговування.

Перегляд тарифу відповідає діючому законодавству, а також дозволить стабілізувати роботу автобусних маршрутів загального користування, що працюють у звичайному режимі руху.

Затвердження даного регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізмом вирішення зазначеної проблеми – є затвердження тарифу на проїзд у міських автобусних маршрутах загального користування на економічно обґрунтованому рівні.

Основними складовими собівартості послуги з перевезення пасажирів маршрутами загального користування, що працюють у звичайному режимі руху є :

  • Витрати з основної заробітної плати працівникам;
  • Вартість запасних частин та агрегатів;
  • Вартість паливно-мастильних матеріалів

У порівнянні з роком останнього регулювання вартості проїзду (2000р.) собівартість основних складових зросла :

  • Мінімальна заробітна плата у 8,5 разів
  • Вартість паливно-мастильних матеріалів – у 14 разів;
  • Вартість запасних частин та агрегатів – у 17 разів.

Діючі тарифи на міські пасажирські перевезення, встановлені у 2000 році, не в змозі в повній мірі перекрити значного зростання ціни на паливно-мастильні матеріали, запчастини та комплектуючі, а також росту рівня мінімальної заробітної плати. Враховуючи вищезазначене, пропонується такий спосіб досягнення державного регулювання, як збільшення тарифу, що дасть змогу встановлення його на рівні економічно обґрунтованих витрат та забезпечення надійного транспортного обслуговування населення.

Відповідно до вимог Закону України «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект рішення розміщений для обговорення та отримання зауважень, пропозицій на офіційному сайті Куп’янської міської ради http://kupyansk-rada.gov.ua

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

На досягнення цілей, у разі прийняття цього рішення, можуть вплинути такі негативні зовнішні фактори як: підвищення цін на складові собівартості тарифу, що не підлягають державному регулюванню: ріст мінімальної заробітної плати, незаплановане збільшення витрат у зв‘язку із ремонтами та зносом автотранспортних засобів.

Позитивним фактором може бути збільшення обсягів, якості та безпечності послуг, що надаються.
Впровадження вимог такого регуляторного акта органами місцевого самоврядування, не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету, оскільки здійснюватиметься в межах повноважень відповідних органів..

6. Аналіз вигод та втрат.

Прийняття даного регуляторного акта приведе тарифи на перевезення автобусними маршрутами загального користування, що працюють у звичайному режимі руху до рівня економічно обґрунтованих, що створить належні умови для забезпечення стабільного та безперебійного перевезення населення, покращення якості надання послуги, стабілізації діяльності перевізників та поліпшення якості обслуговування населення.

Сфери впливу, вигоди та втрати:

Перевізники:
вигоди – відшкодування витрат та беззбиткова діяльність суб’єктів господарювання, можливість оновлення рухомого складу.

Втрати – можливе зменшення пасажиропотоку внаслідок збільшення тарифу.

Населення:
вигоди – своєчасне, повне та якісне задоволення потреб населення послугами перевезення;

втрати – збільшення розміру плати за послуги.

Органи місцевого самоврядування:

вигоди – стабільне надходження коштів до бюджету за рахунок сплати податків та інших обов‘язкових платежів, безперебійне надання послуги з перевезення на маршрутах соціального занчення;

Прийняття даного рішення не можливо відкладати надалі, так як це може призвести до погіршення транспортного обслуговування населення міста та можливого зменшення обсягів надання перевізниками послуг.

Прийняття рішення виконавчим комітетом Куп’янської  міської ради «Про встановлення тарифу на проїзд міськими автобусними маршрутами, що працюють у «звичайному режимі руху»  має створити умови щодо позитивних соціально-економічних наслідків.

7. Показники результативності регуляторного акту.

Регуляторний акт досягне своєї цілі, якщо:

робота міського пасажирського транспорту буде якісною, зросте культура обслуговування пасажирів;

зменшиться кількість скарг громадян на погану якість пасажирських перевезень;

встановлені тарифи на проїзд у міському транспорті відповідатиме економічно обґрунтованим витратам.

8. Термін дії регуляторного акту та відстеження його результативності.

Термін дії регуляторного акта - не обмежений і залежить від економічної стабільності у країні. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу показників якості надання послуги пасажирського автомобільного трнаспорту.

Базове відстеження здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта. Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки з виконання заходів повторного відстеження результативності цього акту.

 

Заступник міського голови –

начальник управління економіки КМР                                                            В. М. ПИСЬМАК

Переглядів: 3
Дата публікації: 13:09 17.06.2016
Пошук
Анонс подій
18.01.2018
день - Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: школярі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Організатор:Відп. Осадча І.А., Дробот І.Г. Радченко І.А. Учасники: всі бажаючі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
09:30 - Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Дошкільний навчальний заклад №1
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:18.01.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
14:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор:УПСЗН Час проведення:18.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
15:00 - Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Не визначено! Час проведення:18.01.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 1
19.01.2018
20.01.2018
день - Учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) Учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) Організатор:Ширяєва С.В. Час проведення:20.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Київ
09:00 - Участь учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:20.01.2018 09:00 Місце проведення:м. Харків
16:00 - Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Організатор:Пухлич Р.І. Гейдарова Р.Б. Час проведення:20.01.2018 16:00 Місце проведення:Міський будинок культури, пров. Духовний, 2
Докладніше
Стрічка подій:

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час ...

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання реалізації Концепції "Нова українська школа", реформування початкової освіти та основні завдання закладів освіти міста та органів управління освітою у 2018 році.

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для виховате ...

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для вихователів груп середнього дошкільного віку за темою "Формування особистості дитини через інтегрований підхід до національно-патріотичного виховання". З метою підвищення компетентності педагогів було проведено майстер-клас з теми. Захід організовано та проведено на високому методичному рівні.

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені п ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені питання підготовки до реалізації концепції Нова українська школа у школі І ступеня, підготовки до наради керівників закладів освіти міста, до проведення міської конференції школярів "Відкриття".

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило ...

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян звернень до начальника відділу освіти не надходило.

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналі ...

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення;
- підготовка матеріалів про результати виконання міського бюджету за 2017 рік для доповіді на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.


13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднанн ...

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімп ...

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Результати участі будуть оприлюднені пізніше.

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради бу ...

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання впровадження інтерактивних форм і методів організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста.

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – ...

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 313, дітей – 292, інвалідів – 87, пенсіонерів – 700.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 126 осіб, за призначенням житлових субсидій – 83 особи.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверну ...

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернулися перевізники міста з метою організації надання пільг учням під час доїзду до навчальних закладів та в зворотньому напрямку.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих