Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Куп’янську
Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Куп’янську

                                                                                                            проект депутата Куп’янської міської ради Кобелєвої В.А.

Україна

Харківська область

Куп’янська міська рада

ХХІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № ______-VІІ

 

м. Куп’янськ                                  від__________2016

 

Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності у м. Куп’янську

 

Враховуючи необхідність приведення місцевих нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства, з метою координації заходів щодо впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Куп’янську, відповідно до норм Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», керуючись статтею 25, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Куп’янську  (далі – Порядок, додається).

2. Рішення ХVI сесії Куп’янської міської ради VI скликання від 16.12.2011 року № 553-VI «Про затвердження про Порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті Куп’янськ та про Порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових підстав та належать до комунальної власності територіальної громади міста Куп’янськ» визнати таким, що втратило чинність.

3. Організацію  виконання даного рішення покласти на управління містобудування, архітектури та земельних відносин Куп’янської міської ради (Кошелєва-Скляр О.В.).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища (Говоров В.С.).

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                     О.В. ВОЙТЮК


 Додаток 1

до рішення ______ сесії Куп’янської міської ради VII скликання від «_____»______________ 2017 року

 № _______________

                                                                                  

 

ПОРЯДОК

розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності  у м. Куп’янську

 

1. Загальні положення

1.1.Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Куп’янську  (далі – Порядок) розроблений згідно із нормами Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, та наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.11 № 244  «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

1.2. Дія Порядку не поширюється на розміщення тимчасових споруд (далі – ТС)  для провадження підприємницької діяльності на землях із особливим режимом використання.

1.3.Розміщення ТС самовільно забороняється.

1.4. Терміни   у   цьому   Порядку  застосовуються  у  такому значенні:
архітектурний тип   ТС   (далі   -   архітип)   -   зовнішній архітектурний вигляд ТС із розміщенням інформації про її  власника (користувача),  назви продукції та/або послуг,  які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення  ТС застосовуються типові ТС;
замовник - суб'єкт господарювання,  який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив'язки ТС;
комплексна схема розміщення  ТС  -  схема  розміщення  ТС  на території населеного пункту або його частині;
тимчасова схема розміщення  ТС  -  схема  розміщення  ТС  на території населеного пункту або його частині, яка розроблена Управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин Куп’янської міської ради, яка включає текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, яка затверджується рішенням Куп’янської міської ради Харківської області. За необхідності до тимчасової схеми розміщення ТС вносяться зміни, які затверджуються рішенням Куп’янської міської ради;
паспорт прив'язки ТС - комплект документів,  у яких визначено місце  встановлення  ТС  на  топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;
пересувна ТС  - споруда,  яка не має закритого приміщення для тимчасового  перебування  людей,  у  якій  може   бути   розміщене торговельне   обладнання,   низькотемпературний  прилавок,  лоток, ємність,  торговельний  автомат,  інші   пристрої   для   сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;
схема благоустрою ТС - схема, виконана замовником у довільній формі  на  топографо-геодезичній  основі  М  1:500  із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території,  прилеглої до ТС (розташування квітників,  під'їздів,  урн,  влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);
стаціонарна ТС  -  споруда,  яка  має  закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому  контуру  площу  до 30 кв.м.;
типові ТС  -  види  ТС,  виконані  за  проектами   повторного використання;
висновки та пропозиції постійної комісії  Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища (далі - Комісія) - висновки та пропозиції, зазначені в протоколі засідання Комісії, які надаються на виконання повноважень з вирішення питань землеустрою, архітектури та містобудування при розміщенні ТС, делегованих комісії Куп’янською міською радою . 
1.5. Комплексна схема розміщення ТС в межах вулиці (скверу, бульвару, провулку, узвозу, проїзду, площі, майдану тощо), мікрорайону (кварталу), населеного пункту - текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень,  вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального  використання територій, охорони  історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою.  
1.6. Комплексна  схема розміщення ТС та архітип розробляються за рішенням Куп’янської  міської ради суб'єктом господарювання,  який  має  ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат, та  затверджуються рішенням виконавчого комітету Куп’янської міської ради з урахуванням висновків та рекомендацій постійної комісії Куп’янської міської ради з питань з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища. 
Розроблення   комплексної   схеми   розміщення   ТС   та  архітипу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших  джерел, не заборонених законодавством. 

1.7. Розміщення окремих ТС здійснюється згідно з  цим Порядком.

1.8. Холодильне та інше обладнання,  що розміщується поряд  з ТС,  необхідне  для  забезпечення санітарних заходів чи дотримання вимог санітарних норм,  не потребує отримання будь-якого  дозволу. При  цьому  загальна  площа,  що  займає таке обладнання,  не може перевищувати 25%  площі цієї ТС,  а обладнання  має  розміщуватися поряд з ТС.           

1.9. Дообладнання (переобладнання) приміщень усередині будинків та споруд здійснюється на частині їх  площі  залежно  від функціонального  призначення  та  бажаного місця розміщення ТС,  а також комплексної схеми розміщення ТС на підставі договору  оренди з   власником   (користувачем)   приміщення  будинку,  споруди  за погодженням з органами державного нагляду,  необхідність отримання яких  передбачено  законами  України,  з  дотриманням будівельних, санітарних та пожежних норм. При дообладнанні  (переобладнанні) приміщень усередині  будинків  та  споруд  IV  або  V  категорій складності розміщення таких приміщень здійснюється  відповідно  до комплексної схеми розміщення ТС.
1.10. Розміщення ТС на території ринку як торговельного об'єкта визначається  планувальною документацією території цього ринку або проектною документацією його споруди.
1.11. Для  розміщення групи ТС (але не більше п'яти) розробляється  єдиний паспорт прив'язки ТС з прив'язкою кожної окремої ТС з  відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).
У разі виділу ТС з групи ТС за заявою власника виготовляється дублікат паспорту прив’язки, в яком вказується ТС, що виділяється.
1.12. Розміщення ТС під час проведення ярмарок, державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких  заходів регулюється окремим порядком, який затверджується рішенням Харківської міської ради.

1.13. При розміщенні ТС ураховуються всі наявні планувальні  обмеження, передбачені будівельними нормами.

2. Порядок отримання паспорта прив'язки ТС

2.1. Підставою для  розміщення  ТС  є  паспорт  прив'язки  ТС (додаток 1).

2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Куп’янської міської ради Харківської області із заявою у довільній формі до Управління містобудування, архітектури та земельних відносин Куп’янської міської ради (далі - Управління) про можливість розміщення ТС.

2.3. До заяви замовником додаються:

- графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування
ТС, виконані замовником у довільній формі на топографо-геодезичній
основі М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив'язкою до місцевості;

-  реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

2.4. Управління  протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви визначає відповідність  намірів  щодо  місця розташування  ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним, санітарним та протипожежним нормам, вимогам генерального плану забудови міста.

2.5. Заявник подає до Управління належним чином посвідчені копії документів, які підтверджують його право власності або користування земельною ділянкою, на якій планується розміщення ТС. У разі, якщо розміщення ТС планується на земельній ділянці, яка є комунальною власністю територіальної громади міста Куп’янська , заявник зобов’язаний вирішити питання щодо укладання договору про відшкодування втрат від недоотримання коштів за користування земельної ділянки в порядку, встановленому розділом 3 цього Порядку.
2.6. Про відповідність намірів замовника щодо місця розташування  ТС  комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам замовник повідомляється Управлінням  письмово  протягом трьох робочих  днів з дня такого визначення відповідності намірів або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.
2.7. Для оформлення паспорта прив'язки замовник звертається до Управління із  додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС, до якої додає:

- схему розміщення ТС (додаток 1); схема розміщення ТС погоджується з балансоутримувачем інженерних комунікацій у разі розміщення ТС в межах охоронних зон цих комунікацій;

- належним чином посвідчені копії документів, що підтверджують право власності/користування відповідною земельною ділянкою (за наявності);

-  ескізи фасадів  ТС  у кольорі М 1:  50 (для стаціонарних ТС), які  виготовляє  суб'єкт  господарювання,  що  має   ліцензію   на виконання  проектних робіт,  або архітектор,  який має відповідний кваліфікаційний сертифікат (додаток 1);
-  схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб'єктом  підприємницької  діяльності,  який  має  відповідну ліцензію, архітектором,  який  має  відповідний  кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України "Про   благоустрій населених пунктів України" ;
-  технічні умови щодо інженерного забезпечення (за  наявності), отримані  замовником  у  балансоутримувача  відповідних інженерних мереж.
Зазначені документи замовником отримуються самостійно. 
2.8. Паспорт  прив'язки  ТС  оформлюється  Управлінням протягом десяти робочих днів  з  дня подання зазначеної заяви. 
2.9. Час,  витрачений на підготовку та подачу до Управління схеми розміщення ТС,ескізів фасадів   ТС   та   отримання   технічних  умов  щодо  інженерного забезпечення (за   наявності), схеми   благоустрою  прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив'язки ТС. 
2.10. Для  підготовки паспорта прив'язки ТС містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки не надаються. 
2.11. Паспорт прив'язки  ТС  оформлюється  Управлінням за формою,  наведеною у додатку 1 до цього Порядку. 
2.12. Паспорт прив'язки включає:
- схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;
- ескізи фасадів ТС у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС);
- технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;
- реквізити замовника (найменування,  П.І.Б., адреса, контактна інформація).
Цей перелік документів є вичерпним. 
2.13. Паспорт прив'язки підписується керівником  (заступником керівника)   Управління за умови надання позитивного висновку та рекомендацій постійної комісії Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища щодо підписання відповідного паспорту прив’язки.
Керівник Управління самостійно звертається до постійної комісії Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища для отримання висновку та рекомендацій щодо підписання паспорту прив’язки у строк не пізніше як через 3 (три) робочих днів з  дня подання заявником до Управління заяви щодо оформлення паспорта прив'язки ТС та всіх документів, перелік яких встановлений пунктом 2.6 цього Порядку.
Комісія Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища заслуховує думку керівника Управління з питання оформлення та підписання паспорту прив’язки, розглядає документи, заслуховує думку депутата, обраного від території, на якій планується розташування ТС, та надає свої висновки та рекомендації щодо підписання керівником Управління відповідного паспорту прив’язки та строку його дії, про що зазначається у протоколі засідання комісії.
За відсутності позитивного висновку та рекомендацій постійної комісії Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища щодо підписання паспорту прив’язки ТС оформлений та підписаний паспорт прив’язки ТС вважається недійсним.
2.14. При оформлені паспорта  прив'язки ТС забороняється вимагати  від  замовника  додаткові документи та отримання ним погоджень, не передбачених законом та цим Порядком. 
Паспорт прив’язки ТС виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий – в Управлінні.
2.15. Паспорт прив'язки ТС не надається за умов:
-              подання неповного пакета документів,  визначених пунктом  2.6 цього Порядку;
-              подання недостовірних відомостей,  зазначених  у  пункті  2.6 цього Порядку.
Ненадання паспорта прив'язки з інших підстав не допускається. 
2.16. Паспорт прив'язки видається на безоплатній основі. 
2.17. Паспорт  прив'язки  підлягає  реєстрації в  журналі реєстрації  паспортів  прив'язки або електронному журналі Управлінням, яке його видало, з подальшим внесенням  інформації  про  ТС  до містобудівного кадастру. 
2.18. Строк  дії  паспорта  прив'язки  визначається Управлінням з урахуванням висновків та рекомендацій   постійної комісії Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища відповідно до  генерального  плану,  плану  зонування  та  детального   плану територій та з урахуванням строків реалізації їх положень. 
3. Особливості розміщення ТС з використанням земель комунальної власності
3.1. Для розміщення ТС з використанням земель комунальної власності , право власності або користування якою не оформлено належним чином, замовник звертається до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Куп’янської міської ради Харківської області (далі – центр надання адміністративних послуг) із заявою на ім’я міського голови щодо укладання договору про відшкодування втрат від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою.

До заяви додаються:

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців; 

-графічні матеріали, виконані замовником на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням місця розташування ТС, кресленнями контурів ТС та меж земельної ділянки з прив’язкою до місцевості;

-реквізити замовника (найменування юридичної особи/П.І.Б. фізичної особи-підприємця, адреса, контактна інформація, копія паспорту та ідентифікаційного коду),

-лист Управління про відповідність намірів замовника щодо місця розташування  ТС  комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним нормам.

3.2. Заява направляється Управління.

3.3. Управління у десятиденний строк з дня подання заяви готує проект договору про відшкодування втрат від недоотримання коштів за користування земельною ділянкою (далі - договір) та запрошує заявника для його підписання.

3.4. Після підписання договору заявником керівник Управління подає договір для розгляду на засіданні постійної комісії Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища.
Комісія Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища заслуховує думку керівника Управління з питання оформлення та підписання договору, розглядає документи та та надає свої висновки та рекомендації, про що зазначається у протоколі засідання комісії.

3.5. У разі прийняття комісією висновків про відмову від укладення договору заявник повідомляється Управлінням такі висновки шляхом надсилання листа з відповідним змістом.

3.6. У разі прийняття позитивного висновку про укладання договору, такий договір разом з копією протоколу комісії надається міському голові, підписується міським головою та реєструється Управлінням. Один примірник укладеного договору надається заявнику, а другий зберігається в Управлінні.

3.7. Продовження строку дії договору здійснюється шляхом укладання додаткової угоди до договору в порядку, визначеному п. 3.1-3.6 цього Порядку.

4. Порядок внесення змін, продовження строку дії, призупинення та анулювання паспорту прив’язки ТС

4.1. Для продовження строку дії паспорта прив’язки замовник звертається до центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Куп’янської міської ради Харківської області із відповідною заявою у довільній формі до Управління, до якої додається оригінал діючого паспорту прив’язки ТС.
Керівник Управління самостійно звертається до постійної комісії Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища для отримання висновку та рекомендацій щодо продовження строку дії паспорту прив’язки у строк не пізніше як через 3 (три) робочих днів з  дня подання заявником до Управління заяви щодо оформлення паспорта прив'язки ТС та всіх документів, перелік яких встановлений пунктом 2.6 цього Порядку.
Комісія Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища заслуховує думку керівника Управління з питання продовження строку дії паспорту прив’язки, розглядає документи, заслуховує думку депутата, обраного від території, на якій планується розташування ТС, та надає свої висновки та рекомендації щодо продовження керівником Управління строку його дії паспорта прив’язки ТС, про що зазначається у протоколі засідання комісії.
За відсутності позитивного висновку та рекомендацій постійної комісії Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища щодо підписання паспорту прив’язки ТС оформлений та підписаний паспорт прив’язки ТС вважається недійсним.

При продовження строку дії паспорта прив’язки Управління визначає відповідність місця   розташування   ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі її наявності), будівельним, санітарним та протипожежним нормам, вимогам генерального плану забудови міста.

Продовження  строку дії паспорта прив'язки здійснюється Управлінням шляхом зазначення  нової  дати,  підпису  та печатки  у  паспорті  прив'язки за умови позитивного висновку та відповідних рекомендацій постійної комісії Куп’янської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища.
4.2. У разі змін, які відбулися у містобудівній документації на місцевому рівні,  будівельних  нормах,  розташуванні  існуючих будівель  і  споруд,  інженерних  мереж  або з ініціативи суб'єкта господарювання, паспорт прив'язки може переоформлюватись на строк дії цього паспорта прив'язки або на новий строк за заявою власника ТС або за ініціативою Управління шляхом оформлення нового паспорту  прив’язки ТС, при цьому раніше виданий паспорт прив’язки ТС анулюється.
4.3. У разі зміни власника ТС власник звертається до Управління із заявою про переоформлення паспорту прив’язки, до якої додаються в двох примірниках:
- реквізити заявника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація), 
- належним чином посвідчені копії документів, які підтверджують перехід права власності на ТС.
Управління розглядає подані документи та, за відсутності підстав для відмови, переоформлює паспорт прив’язки ТС.
Переоформлення паспорту прив’язки ТС у разі зміни власника ТС здійснюється у десятиденний строк з дня подання заявником документів шляхом внесення змін до титульного аркушу паспорту прив’язки ТС, а саме: внесення напису про зміну власника ТС, реквізити нового власника ТС, підстави переоформлення паспорту, дати переоформлення, посвідченою підписом керівника Управління та печаткою управління.
До переоформленого паспорту прив’язки ТС додаються реквізити заявника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація), належним чином посвідчені копії документів, які підтверджують перехід права власності на ТС, надані заявником.
Управління  вносить інформацію про зміну власника до журналу реєстрації паспортів прив’язки або електронного журналу, з подальшим внесенням інформації про ТС до містобудівного кадастру.
4.4. Паспорт прив'язки ТС не переоформлюється у зв’язку зі зміною власника ТС  за таких умов:
- подання неповного пакета документів,  визначених пунктом  4.3 цього Порядку;
-подання недостовірних відомостей,  зазначених  у  пункті  4.3 цього Порядку.
Відмова у переоформленні паспорту прив’язки ТС у зв’язку зі зміною власника з інших підстав не допускається. 
4.5. У разі коли власник (користувач) ТС має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до Управління з  письмовою заявою щодо  внесення змін  до  паспорта  прив'язки  у частині ескізів фасадів. Управління розглядає нові ескізи фасадів ТС  впродовж  десяти  робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень керівник (заступник) Управління візує нові ескізи фасадів ТС. 
4.6. Дія паспорта прив'язки призупиняється за таких умов:
- необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій  розміщена ТС, - з обов'язковим попередженням власника ТС за 1 місяць та наданням  тимчасового місця для розміщення такої ТС;
- необхідність проведення   аварійних   ремонтних   робіт    на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, - без попередження. 
4.7. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС  надається  тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі  з  перенесенням  на  попереднє  місце)  за  рахунок балансоутримувача  цих  мереж  у  місячний  строк  (при  аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття наказа начальника  Управління про призупинення дії паспорта прив'язки.
На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС  розташовується  в  межах  місця  проведення  ремонтних робіт. 
4.8. Балансоутримувачі інженерних мереж зобов’язані попередити Управління письмово про проведення наступних робіт:

- планових ремонтних робіт – за 40 календарних днів до дати їх проведення із зазначенням терміну проведення робіт;

- аварійних ремонтних робіт – протягом двох годин з часу виникнення аварійної ситуації із зазначенням терміну проведення робіт.

4.9. Призупинення дії дозволу на розміщення ТС здійснюється на підставі обґрунтованого наказу начальника Управління, копія якого направляється замовнику/власнику ТС у тижневий строк з дати його видачі на адресу, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або зазначену в паспорті прив’язки ТС.

До наказу додається викопіювання з плану міста М 1:500 із зазначенням тимчасового місця розміщення ТС.

4.10. Підставою для відновлення дії дозволу на розміщення ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт. Дія паспорту ТС відновляється за наказом начальника Управління.

4.11. Дія паспорта прив'язки ТС анулюється за таких умов:
- недотримання вимог паспорта прив'язки при її встановленні - що підтверджується актом;
- невстановлення ТС   протягом   6  місяців  з  дати  отримання паспорта прив'язки - за умови, що заявником не направлено до Управління заяву про виконання вимог паосорту прив’язки, форму якої наведено  у додатку 2 до цього порядку;
- надання недостовірних  відомостей у документах,  зазначених у пункті 2.6 цього Порядку,  під час підготовки  паспорта  прив'язки ТС. 
4.12. За наявності вказаних у п. 4.11 цього Порядку умов керівником Управління видається припис власнику ТС про усунення встановлених порушень у місячний термін, який направляється замовнику/власнику ТС невідкладно на адресу, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або адресу, зазначену в паспорті прив’язки ТС. 
У разі невиконання власником ТС припису про усунення порушень у місячний термін, визначений в наказі начальника Управління, спеціалістами управління за участю депутатів міської ради складається акт, на підставі якого начальником управління виноситься наказ про анулювання паспорта прив’язки ТС.
4.13. У  разі  закінчення  строку  дії,  анулювання  паспорта прив'язки,   самовільного   встановлення   ТС   така  ТС  підлягає демонтажу. 
5. Вимоги до зовнішнього вигляду ТС та благоустрою прилеглих територій

5.1. Встановлення  ТС  здійснюється  відповідно  до паспорта прив'язки.

5.2. Відхилення від паспорта прив'язки ТС не допускається.

5.3. Відновлення благоустрою замовником є обов'язковим.

5.4. Замовник у місячний строк після  розміщення  ТС  подає  до  Управління письмову  заяву  за  формою,  наведеною  у додатку 2 до цього Порядку, у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив'язки.

5.5. Замовники/власники (користувачі) ТС зобов’язані: 
- розмістити на фасаді ТС у доступному для огляду місці табличку, на якій повинно бути зазначено відомості про суб’єкта господарювання, який продавить у ТС підприємницьку діяльність та режим роботи, режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання відповідно до законодавства;
- забезпечити постійний догляд за зовнішнім виглядом ТС: тримати в чистоті і порядку, своєчасно фарбувати і усувати пошкодження в скляних вивісках, конструктивних елементах фасадів;
- забезпечити відповідність зовнішнього вигляду ТС паспорту прив’язки, відновлювати зовнішній вигляд ТС за необхідності;
- підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС;
- укласти договір про вивезення відходів на строк дії паспорту прив’язки ТС;
- встановити стаціонарну урна для збирання твердих побутових відходів біля ТС ;
- забезпечити належний стан закріплених і прилеглих територій, виконувати правила благоустрою територій міста Куп’янська та норми чинного законодавства щодо благоустрою населених пунктів;
- забезпечити догляд за газонами, квітниками і зеленими насадженнями, якщо такі входять в закріплену за ними територію;
- забезпечити зовнішнє штучне освітлення ТС у темну пору доби.

5.6. Забороняється складування тари, матеріалів, різних конструкцій і відходів на дахах ТС і прилеглих територіях.

5.7. Благоустрій виконується замовником/власником ТС як обов’язковий супутній захід при розміщенні ТС відповідно до паспорту прив'язки ТС.

6. Вимоги до розміщення ТС

6.1. Вимоги до розміщення ТС визначається за нормами таких нормативно-правових актів:

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закон України «Про охорону культурної спадщини»;

- Закон України «Про автомобільні дороги»;

- Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 № 481/95-ВР;

- Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV;

- Водний кодекс України;   

- Земельний кодекс України;                                                

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.94 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони»;

- Наказ  Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 21.10.11р.  № 244 «Про затвердження порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»;

- Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України» від 10.04.2006 № 105;

- Наказ  Міністерства внутрішніх страв України від 30.12.2014  № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки»;

- ДБН 360-92* «Планування та забудова міських та сільських поселень»;

- ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі»;

- ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

- ДБН В.2.2-10-2001  «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я»;

- ДБН В.2.2-3-97 «Будинки i споруди. Будинки та споруди навчальних закладів»;

- ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»;

- Правила благоустрою території міста Куп’янська, ;

- ДСТУ 3587-97. «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану».

6.2. Розташування ТС або їх частин у межах "червоних ліній" вулиці не допускається без погодження з власниками  автомобільних  доріг  та  Державтоінспекцією.

6.3. ТС (крім кіосків для продажу проїзних квитків на зупинках громадського транспорту) розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше ніж 1 метр, але не ближче ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і вулиць.

6.4. Дозволяється розміщення ТС на вулицях і дорогах, де існуючі будинки, споруди та огорожа розміщені на відстані менше, ніж 5 метрів від проїжджої частини в одну лінію з фасадами будівель, споруд або огорожі.

6.5. Тимчасові споруди сезонної торгівлі, павільйони, кіоски, тощо повинні розміщуватися до будинків та інших споруд на відстані, яку слід приймати залежно від ступеня їх вогнестійкості згідно з ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», але не менше 10 м.

Допускається розташовувати вказані споруди біля зовнішніх стін будинків та інших споруд, якщо такі стіни не мають отворів (прорізів) і відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін та за умови забезпечення проїзду для пожежних машин згідно з вимогами нормативних документів. Інвентарні будівлі  мобільного  типу,  кіоски,  інші  подібні будівлі допускається розміщувати групами, але не більше10 у групі і площею не більше 800 кв. м. Відстань між групами цих будівель та від них до інших споруд повинна становити не менше 15 м. (пункт 4.1.16 наказу  Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 р.  №126 «Про затвердження Правил пожежної безпеки»).

6.6. Забороняється розміщувати ТС, які здійснюють продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території навчальних закладів, закладів охорони здоров'я. (ст.15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»).

6.7. Забороняється розміщувати ТС:

- біля фасадів адміністративних і культових будівель -  ближче ніж за 50 метрів;

- біля закладів охорони здоровя (медичних закладів) - ближче ніж за 50 метрів;

- безпосередньо біля пам'ятників, пам’ятників архітектури, будинків і споруд, що мають історичну цінність,  фонтанів, клумб, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків і декоративного благоустрою території;

- ближче ніж за 20 метрів до перехресть вулиць;

- на зупинці громадського транспорту на відстані ближче ніж 20 метрів в обидва боки по тротуару від установленого дорожнього знака, що її позначає (крім ТС, зблокованих з кіосками для продажу проїзних квитків);

- на штучних спорудах (крім випадків, коли розміщення цих споруд передбачено проектом будівництва або реконструкції, погодженим та затвердженим в установленому порядку;

- ближче ніж за 100 метрів до залізничних переїздів.

6.8. Забороняється розміщення стаціонарних ТС від споруд АЗС на відстані, яку слід приймати залежно від типів резервуарів АЗС у відповідності до табл. 7.9* ДБН-360-92, а саме:

- мінімальна відстань від підземних резервуарів типів А і Б (малі та середні)   - 20 метрів:

- мінімальна відстань від підземних резервуарів типів А і Б (великі) - 25 метрів:

- мінімальна відстань від наземних  резервуарів типів В (малі та середні)  - 25 метрів.

6.9. Забороняється розміщення стаціонарних ТС на інженерних комунікаціях.

6.10.  Дозволяється розміщувати ТС в охоронних зонах інженерних комунікацій за обов’язковим погодженням з організаціями, які експлуатують ці комунікації, перелік яких визначається Управлінням при визначенні відповідності намірів замовника щодо розміщення ТС. Такий перелік надається заявнику, який звернувся з заявою про можливість розміщення ТС. Заявник самостійно отримує від відповідних організацій та установ погодження та надає їх до Управління до звернення із заявою щодо оформлення паспорту прив’язки ТС. Вказані погодження додаються до паспорту прив’язки ТС та є його невід’ємною частиною.

6.11. Розміщення ТС на земельних ділянках в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинне бути письмово узгоджене з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду (ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»).

6.12. Забороняються без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні,  шляхові,  земляні роботи на  охоронюваних  археологічних  територіях,  у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць   України   (ст.32 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

6.13. Не допускається будівництво будь яких споруд в прибережних захисних зонах водних об’єктів ( ст 89 Водного кодексу України).

6.14. Забороняється користуватися стаціонарними ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечено закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки.

6.15. Підключення ТС до інженерних мереж повинне  здійснюватися  з  дотриманням  умов  і  правил  технічної експлуатації  відповідних мереж і гарантувати безпеку користувачів  дорожніх  об'єктів. 

6.16.  Розміщення ТС під час проведення ярмарок,  державних та місцевих святкових, урочистих масових заходів на строк проведення таких заходів здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради.

6.17.  Під   час   розміщення   ТС  не допускається  пошкодження  або знищення зелених насаджень без належних дозвільних документів.

6.18. Рішеннями Куп’янської міської ради можуть бути встановлені інші обмеження та заборони розміщення ТС.

7. Демонтаж ТС

7.1. ТС  підлягає демонтажу, а відповідна земельна ділянка – поверненню та приведенню в попередній стан, у разі:

-         закінчення  строку  дії,  анулювання  паспорта прив'язки;

- недотримання вимог паспорта прив’язки ТС;

-         невідповідності розташування ТС паспорту прив’язки ТС, будівельним, санітарним              

          та протипожежним нормам і правилам;

-         самовільного встановлення ТС;

-         відсутності документа, що посвідчує право (користування) на земельну ділянку;

-         заборгованості за оренду земельної ділянки або за її використання;

-         в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2. При виявленні ТС, які використовуються з порушенням чинного законодавства та цього Порядку, представниками Управління, складається та підписується відповідний акт, копія якого надсилається власнику (користувачу) ТС, з пропозицією добровільно демонтувати ТС.

7.3.  У разі не здійснення власником (користувачем) демонтажу ТС добровільно у 15-денний строк, Управління невідкладно готує і подає на розгляд Куп’янської міської ради  проект рішення про демонтаж ТС та звільнення земельної ділянки.

7.4. Прийняте  сесією Куп’янської міської ради рішення про демонтаж ТС та  звільнення земельної ділянки оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

7.5. Управління організовує демонтаж ТС на підставі рішення Куп’янської міської ради. Демонтаж здійснюється за попереднім повідомленням органів Національної поліції у присутності депутатів міської ради. Під час демонтажу ТС можуть бути присутні представники державних та правоохоронних органів, міських служб та організацій тощо.

7.6. Демонтаж ТС здійснюється в такому порядку:

7.6.1. Представники комунального підприємства, що виконують демонтаж ТС, та/або суб’єкт господарювання, задіяний у демонтажі складають акт про її демонтаж, який містить:

-       дату та час проведення демонтажу, місце розташування ТС та підстави для її демонтажу;

-      прізвище, ім’я, по-батькові, посади та підписи представників підприємства, яке виконує демонтаж ТС;

-      найменування підприємства, що виконує відключення від інженерних мереж;

-      опис ТС, що демонтується, а саме: геометричні розміри, матеріал, наявність підключення до мереж електро- та водопостачання  і перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень;

-      відомості про власника ТС;

-      матеріали фотофіксації ТС;

-      опис майна, що знаходиться в ТС.

7.6.2. Після складання акта про демонтаж ТС вона опечатується, демонтується та передається  для тимчасового зберігання комунальному підприємству або суб’єкту господарювання, яке забезпечує зберігання ТС. Термін зберігання становить три місяці з дати демонтажу.

7.7. Витрати на демонтаж ТС у випадках, передбачених пунктом 9.1 цього Порядку, покладаються на орган або суб’єкт господарювання, який безпосередньо займається демонтажем, а в подальшому, в разі виявлення власника, вони компенсуються власником ТС.

7.8. Демонтовані ТС повертаються власникові після надання ним до Управління відповідних документів, які засвідчують право власності на ТС, та після оплати витрат, пов’язаних з демонтажем ТС.

7.9. Після закінчення терміну зберігання примусово демонтованих ТС, власники яких протягом трьох років не з’явилися за їх поверненням та не сплатили витрати, передбачені цим Порядком, рішення щодо їх подальшого використання приймає міська рада відповідно чинного законодавства України.

8. Контроль за розміщенням та утриманням ТС

8.1. Відповідальним за утримання ТС в належному експлуатаційному  та санітарному стані є замовник.

8.2. Контроль за утриманням ТС в належному стані та додержанням вимог цього Порядку при розміщенні ТС здійснюється Управлінням у межах наданих йому повноважень.

8.3. Контроль за виконанням умов договору, повнотою сплати коштів за договором здійснюється Управлінням.
9. Прикінцеві положення
9.1. Документація щодо встановлення ТС,  видана до  набрання чинності цим Порядком, дійсна до закінчення її терміну дії. 

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                               В.В. ЗАНІК


                     

 

Додаток 1

до Порядку розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності

 у м. Куп’янську, затвердженому

рішенням ___ сесії Куп’янської міської ради VII скликання від «_____»______________ 2017 року

 № _______________

 


 
ПАСПОРТ ПРИВ’ЯЗКИ

_______________________________
(назва тимчасової споруди)

_________________________________

_________________________________

(місце розташування ТС)

 

 Замовник _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
                                      (найменування, П.І.Б., реквізити замовника)
 

 

 Примірник N ______________
 

 Реєстраційний N ___________
 

Паспорт прив’язки виданий управлінням містобудування, архітектури та земельних відносин Куп’янської міської ради Харківської області

 

 Паспорт прив’язки дійсний до «__» ________ 20___ року
 

 Паспорт прив’язки продовжено до «__» _____ 20___ року

 

 Паспорт прив’язки продовжено до «__» _____ 20___ року
 

 _________________                                 _______________                      ____________________
              (посада)                                                    (підпис)                                      (прізвище, ініциали)
 М.П.


 Дата видачі « ____» ____________ 20____ року
 
 


ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС
у кольорі М 1: 50 (для стаціонарних ТС)

 

М 1:50
 

---------------------------------

|                               |

|                               |

                                                               | Місце креслення   |

|                               |

|                               |

---------------------------------
 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС
 

     Площа земельної   ділянки    згідно    з    документами    на  землекористування ____ га
 

М 1:500
 

---------------------------------

|                               |

|                               |

                                                               | Місце креслення   |

|                               |

|                               |

---------------------------------
 

     Експлікація:

     1) місце розташування ТС;

     2) червоні лінії;

     3) лінії регулювання забудови;

     4) місця підключення до інженерних мереж.
 

     Умовні позначення:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|________                                                    _____________________________________________        |

     |(підпис)                                                                                   (прізвище, ініціали керівника (заступника)         

|                                                                                                         підприємства, установи, організації             

|                                                                                                                                                   розробника)                          |

|                                                            

|М.П.                                                            

|                                                                

|Дата складання  «____» ____________ 20____ року                   


Додаток 2

до Порядку розміщення тимчасових споруд

для провадження підприємницької діяльності

 у м. Куп’янську, затвердженому

рішенням ___ сесії Куп’янської міської ради VII скликання від «_____»______________ 2017 року

 № _______________

                             
 
 
 

ЗАЯВА      Заявник (суб’єкт господарювання) _______________________________________________ 

     Цією заявою   повідомляю,   що   вимоги   паспорта  прив’язки тимчасової споруди для  провадження  підприємницької  діяльності,  виданого  ____________________________________________________________ від  _______________ N _____,  виконані у повному  обсязі. 

_______________________________________________________________________________ 

            (П.І.П. керівника підприємства, установи, організації або П.І.П. фізичної особи - підприємця, підпис, дата, печатка (за наявності))

 

 

Переглядів: 166
Дата публікації: 14:07 26.12.2016

Центр надання
адміністративних
послуг

Пошук
Анонс подій
22.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Виставка – пам'ять «Війни священні сторінки навіки в пам`яті людській» (до Дня скорботи) Виставка – пам'ять «Війни священні сторінки навіки в пам`яті людській» (до Дня скорботи) Організатор:Нардід О. М. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
10:00 - Мітинг, приурочений до Дня Скорботи в Україні «Тих днів не меркне пам’ять» Мітинг, приурочений до Дня Скорботи в Україні «Тих днів не меркне пам’ять» Організатор:Пухлич Р.І. Осадча І.А. Буймер С.В. Давиденко К.В. Мотузний С.А. Час проведення:22.06.2018 10:00 Місце проведення:Майданчик біля пам’ятника загиблим куп’янчанам у роки Другої світової війни
23.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Організатор:Пухлич Р.І. Христенко Л.Ф. Гейдарова Р.Б. Давиденко К.В. Водолажська К.В. Буймер С.В. Мотузний С.А. Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Центральна площа міста, міський парк культури та відпочинку
10:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №6 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №6 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 10:00 Місце проведення:Актова зала ЗОШ №6
11:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №12 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №12 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 11:00 Місце проведення:Актова зала ЗОШ №12
19:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників гімназії №1 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників гімназії №1 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 19:00 Місце проведення:Актова зала Куп’янського медичного коледжу
19:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3" Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3" Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.06.2018 19:00 Місце проведення:Будинок науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий
24.06.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Виставка прасок Виставка самоварів Виставка – продаж рекламної продукції Проведення екскурсій, музейних занять на замовлення організацій та закладів освіти міста і району Співпраця з підприємствами, організаціями, закладами, установами, мешканцями міста та району з метою поповнення музейного фонду Організатор:Дробот І.Г Загоруйко К.В. Осадча І.А., Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ промисловий» Організатор:Осадча І.А. Дробот І.А. Радченко І.А.Козорєзова О.В. Час проведення:01.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2,№4,№3, Увідна зала 1 поверху
день - Тематична міні-виставка «День Конституції України» Тематична міні-виставка «День Конституції України» Організатор:Осадча І.А., Радченко І.А. Час проведення:11.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Увідна зала цокольного поверху
день - Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Виставка - адвайзер «Що читати сучасній молоді?» до Дня молоді України Організатор: Сохар Т.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Книжкова виставка до дня скорботи та пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни «У війни не жіноче обличчя» Організатор:Григорова А.М. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Тематична виставка «Чарівна веселка» (майстерня «Творча ідея») Організатор:Осадча І.А. Козорєзова О.В. Час проведення:18.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
день - Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Молодіжний кінофестиваль (2 дні) та пісенний молодіжний фестиваль, присвячений Дню молоді «Молодість –це весна життя» Організатор:Пухлич Р.І. Христенко Л.Ф. Гейдарова Р.Б. Давиденко К.В. Водолажська К.В. Буймер С.В. Мотузний С.А. Час проведення:23.06.2018 (протягом дня) Місце проведення:Центральна площа міста, міський парк культури та відпочинку
09:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №1 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №1 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:24.06.2018 09:00 Місце проведення:Майданчик перед ЗОШ №1
Докладніше
Стрічка подій:

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускн ...

20.06.2018р. 250 випускників закладів загальної середньої освіти міста, їх класні керівники та батьки взяли участь у міському святі "Випускний бал-2018", кращі з них отримали відзнаки та квіти.

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІ ...

20 ЧЕРВНЯ НА ГОЛОВНІЙ ПЛОЩІ МІСТА ВІДБУВСЯ ЗАГАЛЬНИЙ ОБ'ЄДНАНИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ «ВИПУСКНИЙ БАЛ – 2018»
ЮЛІЯ СВІТЛИЧНА ПРИВІТАЛА ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ МІСТА ТА РАЙОНУ
Зі словами привітань та найкращими побажаннями до випускників також звернулися депутати Харківської обласної ради Вячеслав Чигрінов та Геннадій Мацегора.

Вячеслав Васильович Чигрінов висловив слова вдячності організаторам свята, голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній та народному депутату України, президенту Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктору Остапчуку за ініціативність і всебічну підтримку в реалізації проектів, які спрямовані на розвиток території міста та району.

За досягнення нового, долання перешкод, перемогу над гідними суперниками і результативність в навчанні заступник міського голови Геннадій Мацегора нагородив медалістів міста та району грамотами «Золотий фонд Куп’янщини».

Наполегливих, ініціативних, ерудованих випускників 2018 року, які не тільки вчились на відмінно, але й брали активну участь у житті школи і громади, Юлія Світлична та Вячеслав Чигрінов нагородили відзнакою Харківської обласної державної адміністрації та народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» В.М.Остапчука грошовими преміями і квітами.

Наприкінці свята випускники закружляли у вальсі під пісню «Чемпіон» у виконанні вокального колективу «Конопушки».

Святковий вечір завершився концертом відомих українських виконавців народної артистки України Катерини Бужинської та ЕХ вокаліста гурту Quest Pistols Микити Горюка, який став подарунком куп’янчанам та гостям міста від народного депутата України, президента Громадської спілки «Соціальний Рух Поваги» Віктора Остапчука.

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

20.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загал ...

19.06.2018р. у Будинку науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий відбулися урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загальноосвітньої школи №11. Цього вечора атестати про повну загальну середню освіту отримали 20 випускників цього навчального закладу.

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

19.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

18.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під ч ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під час наради були обговорені організаційні питання щодо проведення обласного семінару завідувачів методичними кабінетами (центрами) Харківської області, урочистостей з нагоди випуску учнів 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста, підготовки до проведення планової наради керівників закладів освіти міста.

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до нач ...

18.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому до начальника відділу освіти надійшло одне колективне звернення батьків щодо матеріально-технічного забезпечення закладу освіти. За підсумками звернення батькам надано роз’яснення. Питання залишено на контролі.

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матер ...

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матеріалів по внесенню змін до бюджету м.Куп’янська на 2018 рік для затвердження на черговій сесії міської ради ;
-проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення.

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської ...

18.06.2018р. в кабінеті заступника міського голови Мацегори Г.М. відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської міської ради, в ході якої розглянуті питання:
- про підготовку засідання виконавчого комітету міської ради;
- про підготовку проектів до участі у конкурсі "Місто своїми руками";
- про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період об ’єктів житлово-комунального господарства міста;
- про проведення ремонтних робіт водогону по вулиці Садовій;
- щодо проведення загальноміського заходу "Випускний бал-2018" та Дня молоді.

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фе ...

17.06.2018р. 13:00 - 17.06.2018р. 16:30 В Парк ім. Горького м.Харків відбулась участь колективів художньої самодіяльності ПК в обласному фестивалі «слобожанські передзвони «2018»

13 червня на майданчику зі штучним покриттям міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» відбувся V останній тур ...

13 червня на майданчику зі штучним покриттям міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак» відбувся V останній тур першого туру Першості міста з футболу серед КФК та груп здоров’я футбольного сезону 2018 року. У рамках туру зустрілися команди «КМКК», «Джокер», «Ніка» та «Арсенал». Результати двобоїв наступні: «КМКК» ₰ «Ніка» - 8 : 0, «Джокер» ₰ «Арсенал» - 6 : 0. За підсумками першого кола замикає трійку лідерів «Трансгаз», середня позиція у «КМКК», переможцями став «Джокер». У «Ніки», «Арсеналу» та «Радуги» IV, V та VI місця, відповідно.
Ігри другого кола Першості стартують 13 вересня, то ж у команд-учасниць є час для відпочинку та підготовки до успішного завершення Першості.
Бажаємо всім учасникам Першості позитивних вражень від літнього відпочинку та наснаги на шляху до нових перемог.

Директор КУФКС «МЦФЗН «Спорт для всіх»-«Спартак» А.Ф.Москаленко.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих