Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Проект рішення сесії (03.07.2017)

УКРАЇНА

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

 СЕСІЯ VІI СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № _____

 

м. Куп’янськ                                                                                                     від _________ 2017 р.

 

Положення про оренду майна  територіальної

громади м. Куп’янська (друга редакція)

 

З метою підвищення ефективності використання майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Куп’янська, з огляду на необхідність більш  диференційного підходу до умов орендних відносин майна комунальної форми власності, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища, керуючись ст. 26, ст. 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про оренду державного та комунального майна”, Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786, зі змінами, КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська (друга редакція), що складається з 5 розділів:

-  І розділ “Передача в оренду об’єктів комунального майна територіальної громади м. Куп’янська”;

- ІІ розділ “Методика розрахунку орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади м.Куп’янська та пропорції її розподілу”;

-  ІІІ розділ “Діяльність Комісії по передачі в оренду майна територіальної громади м. Куп’янська”;

- ІV розділ “Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська”;

-   V розділ “Положення про договір оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська”.

2. Рішення ХVI сесії Куп’янської міської ради VІ скликання №532-VІ від 16.12.2011 року Про затвердження Положення, що регламентує відносини щодо оренди майна територіальної громади м. Куп’янська (нова редакція) вважати таким, що втратило чинність.

3. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення.

4. Організацію за виконанням рішення покласти на управління економіки Куп’янської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища (Говоров В.С.).

 

Міський голова                                                               О.В. ВОЙТЮК

 

Письмак 5 32 67


 

                                                                                                             Додаток до рішення ___ сесії

Куп’янської міської ради VIІ скликання

від ___________ 2017 р. № _______

 

 

Положення

про оренду майна, що належить до комунальної власності

територіальної громади м. Куп’янська (друга редакція)

 

Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська розроблено у відповідності до Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів діючого законодавства України з питань оренди майна регулює організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м.Куп’янська, відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна та з метою підвищення ефективності його використання.

 

 РОЗДІЛ І.

 

Передача в оренду об’єктів комунального майна територіальної громади м. Куп’янська

 

1. Загальні положення.

1.1. Положення регулює відносини, пов’язані з передачею в оренду фізичним та юридичним особам майна комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська.

1.2. Орендою є засноване на договорі оренди строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Довгострокова оренда – засноване на договорі платне користування майном строком більше 3 (трьох) років.

Короткострокова оренда – засноване на договорі платне користування майном строком до 3 (трьох) років, до 15 (п’ятнадцяти) днів включно або за погодинним графіком роботи.

Орендна плата – платіж, який орендар сплачує орендодавцю за користування майном.

Суборенда - засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в оренду іншій особі за згодою орендодавця.

 

2. Об’єкти оренди.

2.1. Об'єктами оренди комунального майна є:

2.1.1. цілісні майнові комплекси (надалі ЦМК) комунальних підприємств та їх структурних підрозділів. ЦМК є господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення ЦМК структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс;

2.1.2. нерухоме майно (нежитлові приміщення, будівлі, споруди);

2.1.3. окреме індивідуально визначене майно, що знаходиться на балансі комунального підприємства, організації, установи.

       Не може бути об’єктами оренди майно визначене чинним законодавством України або відповідним рішенням сесії Куп’янської міської ради.

 

3. Орендодавці.

3.1. Орендодавцями є:

-Управління економіки Куп’янської міської ради (далі Управління економіки)- щодо цілісних майнових комплексів (за дорученням Куп’янської міської ради);

-комунальні підприємства, яким передане майно в повне господарське відання на об’єкти окремого індивідуально визначеного майна та на нерухомого майна, загальна площа яких понад 200,0 кв.м. (які отримали право ну передачу в оренду об’єктів комунальної власності за висновком Комісії по передачі в оренду майна територіальної громади міста Куп’янська, чи рішенням сесії Куп’янської міської ради);

-установи, організації, що фінансуються з місцевого бюджету, яким передане майно в оперативне управління - на об’єкти індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, площею понад 200,0 кв.м. (які отримали право на передачу в оренду об’єктів комунальної власності за висновком Комісії по передачі в оренду майна територіальної громади міста Куп’янська чи рішенням сесії Куп’янської міської ради).

 

4. Орендарі.

4.1. Орендарями майна можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу комунального підприємства територіальної громади міста, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

4.2. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору оренди зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

 

5. Інформаційне забезпечення відносин оренди комунального майна.

5.1. Інформаційні оголошення

Управління економіки, як орган, що виконує функції управління майном територіальної громади м. Куп’янська в частині контролю за передачею в оренду об’єктів комунального майна, розміщує оголошення про наміри передачі майна в оренду, інформаційні повідомлення про надання права оренди об’єктів комунального майна, оголошення про конкурс на право оренди, оголошення про результати конкурсу у  друкованих засобах масової інформації та на веб – сайті м. Куп’янська.

5.2. Єдиний реєстр договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська.

Управління економіки веде єдиний реєстр договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська в електронному вигляді, дані якого оновлюються постійно згідно інформації отриманої від балансоутримувачів.

Комунальні підприємства, установи і організації, які згідно рішення сесії Куп’янської міської ради чи рішення Комісії по передачі в оренду майна територіальної громади м. Куп’янська уклали договір оренди, зобов’язані протягом п’яти робочих днів з моменту його укладення подати до відділу власності Управління економіки договори для реєстрації.

Комунальні підприємства, установи і організації, в повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться комунальне майно зобов’язані надавати інформацію про виконання орендарями умов договорів оренди, та про наявність вільних приміщень, які можуть бути передані в оренду, для розгляду на засіданні Комісії.

5.3. Єдиний реєстр об’єктів комунального майна територіальної громади м.Куп’янська

Управління економіки веде Єдиний реєстр об’єктів комунального майна територіальної громади м. Куп’янська, (далі - єдиний реєстр), до якого вноситься інформація щодо майна комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська, яке перебуває на балансах юридичних осіб. Оновлення даних єдиного реєстру здійснюється щоквартально згідно інформації отриманої від балансоутримувачів комунального майна.

Комунальні підприємства, установи і організації, в повному господарському віданні або оперативному управлінні яких знаходиться комунальне майно, які є балансоутримувачами комунального майна зобов’язані щоквартально, до 15 числа наступного за звітним місяця надавати інформацію про місцезнаходження об’єктів, вартість, кількісні і якісні показники, статус (вільне, знаходиться в оренді, повному господарському веденні, оперативному управлінні і т. д.), спосіб передачі в оренду (на конкурсній основі або поза конкурсом), інша інформація.

5.4. Дані Єдиного реєстру договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська та Єдиного реєстру об'єктів комунального майна територіальної громади м. Куп’янська надаються Управлінням економіки по письмовому запиту зацікавлених осіб безкоштовно.

 

6. Ініціатива щодо оренди майна та порядок його передачі.

6.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від:

 • фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями;
 • управління економіки Куп’янської міської ради;
 • підприємств;
 • структурних підрозділів міської ради.

6.2. За наявності ініціативи щодо оренди ЦМК комунальних підприємств, їх структурних підрозділів взаємовідносини з трудовим колективом регулюються Законом України “Про оренду державного та комунального майна”.

6.3. Питання щодо можливості та способу передачі в оренду майна територіальної громади міста Куп’янська розглядаються на засіданні Комісії, відповідно до висновків якої, Управління економіки розміщує оголошення в засобах масової інформації.

6.4. Розгляд заяв про оренду майна.

Балансоутримувачі комунального майна подають на розгляд Комісії пропозиції щодо надання в оренду наявних вільних приміщень.

До пропозицій додаються:

-витяг з поетажного плану будівлі з зазначеними приміщеннями або копія технічного паспорту об’єкту;

-довідка підприємства – балансоутримувача з інформацією про об’єкт оренди (можливість передачі в оренду, функціональне призначення, причини невикористання, площа, рік вводу в експлуатацію, первісна вартість, знос, залишкова балансова вартості).

Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву про намір взяти в оренду майно на ім’я міського голови. У заяві зазначається найменування заявника (юридичної особи або суб’єкта господарської діяльності (фізичної особи), прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи), місцезнаходження (місце проживання), засоби зв’язку з потенційним орендарем, назву об’єкту комунального майна, який особа бажає взяти в оренду, його адресу, площу, мета його використання, бажаний термін оренди, інші пропозиції (з ініціативи заявника).

Комісія розглядає подані заяви від претендентів, пропозиції балансоутримувачів  на оренду об’єктів комунальної власності, вирішує доцільність передачі визначених об’єктів в оренду, умови, строки передачі та інше.

Управління економіки після погодження умов передачі об’єкту в оренду Комісією по передачі в оренду майна територіальної громади м. Куп’янська протягом п’яти днів, а у разі якщо заява про оренду майна не потребує узгодження (щодо оренди індивідуально визначеного майна крім нерухомого), протягом 15 днів після дати її реєстрації розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб – сайті оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладанні договору оренди і повідомляє про це заявника.

Протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення прймаються заяви про оренду відповідного майна, та завізовані міським головою, передаються для подальшого розгляду до Управління економіки.

До заяви необхідно надати наступну документацію:

для фізичних осіб – копія паспорту (1,2,11стор.)

для фізичних осіб-підприємців - копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

для юридичних осіб – копії установчих документів; копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія довідки з ЄДРПОУ;

копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого); копія рішення Державної податкової служби про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв Управління економіки своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше  заяв оголошується конкурс на право оренди.

Якщо комісією прийнято рішення про визначення орендаря на конкурсних засадах, вступає в дію Порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська. Комісія приймає рішення про проведення конкурсу згідно заяв про оренду від фізичних чи юридичних осіб, за умови відсутності заяви від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду поза конкурсом, якщо інше не передбачено законом. Заявник письмово повідомляється про проведення конкурсу на потенційний об’єкт оренди та про необхідність подання письмових пропозицій відповідно до умов конкурсу.

6.5. Орендодавець може відмовити в укладенні договору оренди у разі, якщо:

прийнято рішення про приватизацію об’єкта оренди;

об’єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Куп’янської міської ради;

майно необхідне для власних потреб територіальної громади м. Куп’янська;

є інші підстави, передбачені законом.

 

7. Порядок укладення договору оренди.

7.1. Підставою для укладення договору оренди може бути рішення Комісії з передачі в оренду майна територіальної громади м. Куп’янська, рішення сесії Куп’янської міської ради та наказ управління економіки Куп’янської міської ради.

7.2. Укладенню договору оренди передує проведення незалежної оцінки.

Управління економіки на конкурсних засадах визначає суб’єкта оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди. Прийом заяв та підтвердних документів суб’єктів оціночної діяльності на участь у конкурсі, проведення конкурсу здійснюється відповідно вимог чинного законодавства України.

Заявник, який отримав право на укладання договору оренди комунального майна, укладає договір на проведення незалежної оцінки об’єкту оренди з визначеним на конкурсних засадах суб’єктом оціночної діяльності.

Вартість робіт з оцінки майна, витрати на виготовлення та оформлення правовстановлюючої, технічної та іншої документації, витрати на нотаріальні послуги (за наявності таких) сплачує орендар.

7.3. Орендар, у місячний строк, після отримання права оренди повинен звернутися до балансоутримувача з відповідною документацією (звіт про незалежну оцінку, відомості про орендаря), укласти договір оренди.

7.4. Якщо з вини орендаря порушені строки проведення оцінки об’єкту оренди та подання відповідної документації щодо укладення договору оренди балансоутримувачу, за рішенням комісії висновок про право оренди об’єкту може бути скасований, а об’єкт запропонований до передачі в оренду за конкурсом.

7.5. Одночасно з договором оренди підписується акт приймання – передачі майна. Обов’язок щодо складання акта приймання – передавання покладається на орендодавця. Акт приймання – передачі є обов’язковим додатком до договору оренди.

Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди .

7.6. Відповідальна особа балансоутримувача комплектує орендну справу (для цього в окрему папку підшиваються дозвіл про передачу в оренду майна, документи, що містять відомості про орендаря, звіт про незалежну оцінку об’єкта оренди, документи про страхування орендованого майна, технічна документація та інші ).

7.7. Балансоутримувачі зобов’язані після підписання сторонами договору оренди направити примірники договору та копію до Управління економіки внесення даних до Реєстру договорів оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Куп’янська. За результатами реєстрації два примірника повертаються балансоутримувачу, а копія договору залишається у відділі власності Управлінні економіки.

7.8. Питання щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди (пролонгація договорів, збільшення або зменшення площ, ставок  та інше) розглядається Комісією, або виносяться на розгляд сесії Куп’янської міської ради, оформлюються додатковим договором до договору орендию. Додаткові договори підлягають реєстрації в Управлінні економіки на тих самих умовах, що і договори оренди.

 

8. Укладання договору оренди на новий строк з попереднім орендарем.

8.1. Після закінчення строку дії договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий строк, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник, має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

Орендар, який має намір скористатися правом продовження договору оренди, повинен письмово повідомити про це орендодавця (балансоутримувача комунального майна) не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди нерухомого майна. Для розгляду заяви орендаря балансоутримувач виносить питання про пролонгацію, або непролонгацію даного договору оренди , з аналізом виконання договору оренди на засідання Комісії. В разі звернення кількох орендарів, подає на розгляд Комісії список.

8.2. Орендар, який належно виконує свої обов’язки за договором оренди нерухомого майна, строк дії якого закінчується, має право на продовження договору оренди, у разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка.

У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору  оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором

За результатами розгляду Комісією питання щодо пролонгації договорів балансоутримувачу надається висновок. Зміни до договору оренди у частині продовження його строку оформлюються додатковим договором. Функція з оформлення додаткових договорів покладається на балансоутримувачів комунального майна. У разі відмови балансоутримувач заявнику надає мотивовану відповідь.

8.3. Наявність у Орендаря боргів зі сплати комунальних платежів та експлуатаційних витрат на утримання орендованого майна, на протязі дії договору оренди, є підставою для відмови в укладанні договору на новий термін.

 

9. Орендна плата та інші платежі.

9.1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір, визначені згідно з цим Положенням, зазначаються у договорі оренди.

Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов'язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди, який підписується орендодавцем, орендарем та підприємством-балансоутримувачем.

Нарахування орендної плати припиняється у разі припинення договору оренди з дати підписання акта приймання-передачі об'єкта оренди орендарем та підприємством-балансоутримувачем.

9.2. Розмір орендної плати визначається:

 • у разі передачі в оренду майна на конкурсних засадах відповідно до конкурсних пропозицій переможця конкурсу на право оренди;
 • в інших випадках згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади, яке передається в оренду.

9.3. Підприємства-балансоутримувачі є отримувачами орендної плати. Пропорції розподілу між бюджетом м. Куп’янська і підприємством-балансоутримувачем визначаються бюджетом міста на відповідний рік. Частина орендної плати, що підлягає перерахуванню до бюджету міста, розраховується від суми отриманої підприємством - балансоутримувачем орендної плати.

9.4. Орендар за користування об'єктом оренди сплачує орендну плату, витрати підприємства-балансоутримувача на утримання орендованого майна та інші платежі, зазначені цим Положенням, незалежно від результатів господарської діяльності.

У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує пеню. Розмір пені визначається в договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Пеня зараховується на рахунок підприємства-балансоутримувача.

9.5. Крім орендної плати орендар сплачує:

 • податки та збори у розмірах та порядку, визначених законодавством України;
 • компенсацію витрат підприємств-балансоутримувачів за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди, та плату за комунальні послуги відповідно до договору, який укладається між орендарем та підприємством-балансоутримувачем або відповідними особами, що надають такі послуги, а у разі встановлення орендної плати у розмірі 1 гривня на рік, експлуатаційні витрати підприємства-балансоутримувача відповідно до договору, який укладається між орендарем та підприємством-балансоутримувачем;
 • послуги страховика.

9.6. Розмір орендної плати може бути змінений:

 • за погодженням сторін;
 • у разі використання за іншим цільовим призначенням об'єкта оренди за погодженням сторін;
 • на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об’єкта оренди, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

9.7. У разі якщо орендар не може використовувати орендоване майно у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт, за його клопотанням рішенням орендодавця на підставі рішення комісії на період виконання ремонтних робіт орендна плата може бути зменшена на 50 відсотків для об'єктів площею до 150 кв. м на строк не більше 3 місяців, а для об’єктів площею більше 150 кв. м на строк не більше 6 місяців.

            Інформація щодо неможливості використання орендованого майна підтверджується відповідним актом, складеним орендарем та підприємством-балансоутримувачем.

            Зменшена орендна плата, передбачена цим пунктом, може бути встановлена один раз протягом строку дії договору оренди.

9.8. Перерахунок орендної плати здійснюється підприємством-балансоутримувачем після надання орендарем документів, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення ремонтних робіт.

 

10. Порядок передачі майна в оренду на конкурсних засадах.

10.1. Передача майна здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених цим Положенням.

10.2. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади.

 

11. Порядок передачі в оренду майна без проведення конкурсу.

11.1. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у випадках, передбачених в абзаці четвертому, восьмому, дев’ятому частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, підприємствам, що належать до власності територіальної громади міста,установам та організаціям, що фінансуються з місцевих та державного бюджету.

11.2. Для розгляду питання щодо надання майна в оренду без проведення конкурсу особи, зазначені в п.8.1 подають орендодавцю заяви про оренду.

У разі передачі в оренду майна бюджетним установам та на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження стоку дії договору оренди), а також із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії, які зазначені в пп. 2 - 4 п. 1 ст. 12 Законів України «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори Президента України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», орендодавець готує свої пропозиції про передачу майна в оренду без проведення конкурсу та подає їх на розгляд до комісії.

 

12. Страхування об’єкта оренди.

12.1. Орендоване майно на період строку дії договору оренди страхується орендарем на користь підприємства-балансоутримувача впродовж тридцяти днів після укладення договору оренди. Орендар зобов'язаний постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

12.2. Копії договору страхування та платіжного доручення про перерахування страхового платежу, завірені належним чином, надаються підприємству-балансоутримувачу та орендодавцю впродовж 35 днів після укладення договору оренди.

12.3. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).

12.4. Орендодавці контролюють своєчасність укладення договорів страхування на об'єкти оренди та до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, звітують управлінню економіки і комісії про факти непоновлення договорів страхування орендарями строком понад один місяць, а також про вжиті заходи до цих орендарів.

 

13. Передача майна в суборенду.

13.1. Питання передачі в суборенду комунального майна (нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно), продовження договору суборенди, розірвання договору суборенди та інші зміни при суборенді розглядаються на засіданні виконавчого комітету міської ради.

13.2. Орендар за згодою Комісії, має право передати в суборенду частину орендованого приміщення, але не більш 40 % від площі, що передана в оренду. У виключних випадках за наявності поважних причин виконавчий комітет може прийняти рішення про передачу в суборенду більшої площі орендованого майна.

При передачі в суборенду:

 • строк надання майна у суборенду не повинен перевищувати терміну дії договору оренди;
 • плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається у суборенду, сплачується орендарю, який передає у суборенду орендоване ним майно;
 • різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем, і перераховується орендарем до місцевого бюджету.
 • плата за суборенду визначається у відповідності до Методики розрахунку орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади м.Куп’янська та пропорції її розподілу.

13.3. Орендар, та особа, що має намір взяти об’єкт у суборенду подають на ім’я міського голови заяви, в якіх зазначається яке майно планується до передачі в суборенду із зазначенням площі, мети та строку використання.

До заяви додаються:

для фізичних осіб

- копія документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

копія паспорту (1,2,11стор.)

для фізичних осіб — підприємців

- копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику суб’єкта підприємницької діяльності

- копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

для юридичних осіб

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- копії установчих документів; копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, копія довідки з ЄДРПОУ;

- копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого); копія рішення Державної податкової служби про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Подана заява розглядається у відповідності з цим Положенням.

13.4. Дозвіл на передачу Орендарем орендованого майна в суборенду надається рішенням виконавчого комітету Куп’янської міської ради.

13.5. Розміщення інших юридичних або фізичних осіб на площі орендованого приміщення, на праві суборенди без відповідного рішення  виконавчого комітету  не дозволяється.

13.6. Після укладення договору суборенди орендар зобов’язаний надати відомості про факт укладення договору суборенди орендодавцю (балансоутримувачу комунального майна ) для  внесення інформаційних даних про майн, яке перебуває у суборенді. Договір суборенди укладається між орендарем та суборендарем у трьох примірниках, та залишається по одному примірнику у Орендаря, Суборендаря, Орендодавця (балансоутримувача комунального майна), а до Управління економіки балансоутримувачем майна переданого в суборенду надається копія договору.

13.7. Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

13.8. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.

13.9.Суборенда припиняється у випадку закінчення строку дії, розірвання чи припинення договору оренди, або договору суборенди.

13.10. Розмір плати за суборенду розраховується в порядку, встановленому методикою для розрахунку розміру плати за оренду майна. Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

13.11. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається у суборенду, сплачується орендарю, який передає у суборенду орендоване ним майно.

13.12. Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем на рахунок орендодавця для подальшого перерахування до місцевого бюджету.

13.13. Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний. Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до місцевого бюджету здійснюється орендодавцем.

13.14. Не допускається передача в суборенду цілісних майнових комплексів та об'єктів, які передані орендарям, зазначеним в абзаці четвертому частини четвертої ст. 9 Закону України  «Про оренду державного та комунального майна».

            Зазначена норма не застосовується у випадках передачі в суборенду об’єктів оренди або їх частини бюджетними установами.

 

14. Порядок внесення змін до договору оренди.

14.1. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою сторін договору до закінчення терміну його дії.

14.2. З метою розгляду питання про внесення змін до договору оренди орендар подає балансоутримувачу заяву, три підписані ним   примірники додаткового договору про внесення змін до договору оренди та обґрунтування запропонованих змін.

Балансоутримувач розглядає подані документи. Якщо зміни до договору оренди не відносяться до тих, що передбачені підпунктом 12.3 та підпунктом 12.4 цього Положення, протягом 20 робочих днів орендодавець підписує зміни до договору або відмовляє у внесенні запропонованих змін.

Один примірник договору про внесення змін до договору оренди, підписаний орендодавцем, або обґрунтована відмова в підписанні направляється орендарю.

14.3. У випадках, визначених законом, укладення договору оренди на новий термін здійснюється на підставі рішення комісії.

14.4. Для розгляду питання про внесення змін до істотних умов договору оренди орендар, не пізніше ніж за три місяці до дати закінчення договору, подає орендодавцю заяву та у випадках, визначених законом, звіт про оцінку об'єкта оренди у терміни, визначені договором оренди, виписку з Єдиного державного реєстру.

14.5. Орендодавець протягом 15 робочих днів з дати отримання документів або з дати затвердження висновку про вартість об’єкта оренди готує і надає комісії узагальнені пропозиції щодо зміни до істотних умов договору оренди.

14.6. Постійна комісія протягом 15 робочих днів розглядає надані пропозиції та за результатами розгляду погоджує або відмовляє у зміні істотних умов договору оренди, про що орендодавець повідомляє орендарю.

14.7. Орендарю може бути відмовлено в зміні істотних умов договору оренди у випадку, якщо:

 • орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади міста;
 • орендар не виконував або порушував умови договору оренди, в тому числі в частині своєчасної сплати орендної плати, цільового використання об’єкта, страхування об’єкта оренди;
 • орендар подав документи з порушенням терміну подання документів;
 • прийнято рішення про реконструкцію об’єкта нерухомості, у зв’язку з чим неможливе подальше використання об’єкта оренди;
 • об’єкт оренди необхідний для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, організацій;
 • прийнято рішення про включення об'єкта до переліку об’єктів комунальної власності, які не можуть бути об’єктами оренди;
 • прийнято рішення про приватизацію об’єкта оренди;
 • відсутній звіт про оцінку об'єкта оренди у терміни, визначені договором оренди;
 • існують інші підстави, передбачені законом.

14.8. Орендодавець на підставі рішення комісії про погодження питання щодо зміни істотних умов договору оренди видає відповідний розпорядчий документ щодо укладання договору оренди.

14.9. Зміни до договору оренди набирають чинності з дати їх підписання сторонами.

 

15. Поліпшення орендованого майна.

15.1. Невід’ємними поліпшеннями орендованого майна є здійснені орендарем за час оренди заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.

15.2. Надання орендарю згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна включає такі етапи:

 • подання заяви та пакету документів орендарем;
 • розгляд заяви і документації орендаря;
 • прийняття відповідного рішення.

15.3. Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна орендар подає заяву на ім’я міського голови та подає до Управління економіки такий пакет документів:

 • опис поліпшень, що передбачається здійснити, і кошторис витрат на їх проведення;
 • інформаційну довідку балансоутримувача про доцільність проведення поліпшень орендованого майна;
 • за наявності - приписи органів пожежного нагляду, охорони праці тощо;
 • довідку підприємства-балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;
 • завірену копію проектно-кошторисної документації;

            Після надходження пакету документів, Управління економіки виносить питання на розгляд чергового засідання Комісії по оренді комунального майна. З года на здійснення поліпшень надається орендарю у формі висновку комісії. У разі прийняття комісією рішення про відмову у проведенні невідємних поліпшень заявнику надається мотивована відповідь.

15.4. Орендар може розпочати проведення невід’ємних поліпшень орендованого майна лише за наявності згоди Комісії.

Якщо орендарем передбачається проведення робіт з реконструкції орендованого об’єкту, за рішенням Комісії погодження на поліпшення орендованого майна надається у формі витягу з протоколу засідання комісії та передається для прийняття рішення до органу уповноваженого готувати архітектурно-планові завдання та погоджувати проекти на реконструкцію.

Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт, та узгоджує його з балансоутримуваем комунального майна.

Після проведення орендарем з дозволу власника невід'ємних поліпшень, балансотримувач підтверджує фактичне проведення цих робіт довідкою, на підставі підписаних замовником (орендарем) і підрядником (будівельна організація) актів приймання виконаних робіт.

15.5. Орендар вправі залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого мана, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, він може отримати право на викуп об’єкту оренди.

Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, у випадку розірвання договору оренди з ініціативи орендодавця (власника) комунального майна, орендодавець зобов'язаний компенсувати орендарю зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди.

Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.

Вартість реконструкції орендованого приміщення може бути зарахована до невід’ємних поліпшень.

15.6. Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень здійснюється балансоутримувачем.

15.7. Згода на здійснення поліпшень надається протягом 30 календарних днів у формі висновку комісії, у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна. У листі вказується на необхідність першочергового використання амортизаційних відрахувань на орендоване майно для здійснення поліпшень, які збільшують вартість орендованого майна.

15.8. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його до орендодавця та підприємства-балансоутримувача.

15.9. Після здійснення невід'ємних поліпшень орендар надає орендодавцю інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

 

16. Контроль за використанням майна, переданого в оренду,

та виконанням умов договору оренди.

16.1. Орендодавці здійснюють контроль за використанням майна, переданого в оренду, та документальний контроль своєчасності надходження орендної плати до бюджету.

Контроль здійснюється шляхом документальної або фактичної перевірки умов виконання договору оренди та використання орендованого майна.

Орендодавці здійснюють контроль за виконанням орендарями умов договору оренди і, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.

Орендодавці до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надають інформацію Управлінню економіки про сплату за оренду та про перерахування частини орендної плати до бюджету міста, а також про вжиті заходи щодо погашення заборгованості з орендної плати. Зазначені звіти оприлюднюються на офіційному сайті  міської ради.

16.2. Управління економіки та депутати Куп’янської міської ради мають право здійснювати планові та позапланові перевірки виконання умов договорів оренди майна. Позапланові перевірки здійснюються у разі надходження заяв від фізичних та юридичних осіб. У процесі перевірки виконання умов договорів оренди може бути здійснена фото- або відеофіксація стану та умов використання об'єкта оренди.

16.3. Порушення умов договору оренди та суборенди є підставою для розірвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку.

 

17. Припинення договору оренди.

17.1. Одностороння відмова від виконання умов договору оренди не допускається.

17.2. Договір оренди припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його укладено;
 • викупу (відчуження) об’єкта оренди;
 • банкрутства орендаря;
 • загибелі (знищення) об’єкта оренди;
 • ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем;
 • припинення діяльності орендаря як суб’єкта господарювання;
 •  смерті фізичної особи – орендаря.

В разі припинення або розірвання договору оренди, майно протягом трьох робочих днів повертається орендарем балансоутримувачу комунального майна, а факт повернення оформлюється Актом приймання-передачі. Майно вважається поверненим орендодавцю (балансоутримувачу) з моменту підписання сторонами Акту приймання-передачі. Обов’язок щодо складання складання Акту приймання-передачі покладається на орендодавця комунального майна. Після звільнення об’єкту оренди балансоутримувач комунального майна  надає до Управління економіки довідку про наявність вільного об’єкту, та копію Акту приймання-передачі для внесення даних до Реєстру договорів оренди та можливості вивчення попиту на вказаний об’єкт.

17.3. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених Законом.

17.4. Орендодавець звертається до орендарів або з позовом до суду з пропозицією про розірвання договору оренди.

17.5. Підставами для ініціювання розірвання договору оренди можуть бути:

 • невиконання або неповне виконання умов договору;
 • виникнення тримісячної заборгованості по сплаті орендарем орендної плати.

17.6. У разі припинення договору оренди чи дострокового його розірвання орендар зобов’язаний у термін, передбачений договором оренди, повернути орендодавцю об’єкт оренди в тому технічному стані і тій комплектації, в якому він був переданий згідно з актом приймання – передачі, про що складається відповідний акт. Якщо орендар допустив погіршення стану об’єкта оренди або його загибель, він повинен відшкодувати Орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об’єкта оренди сталися не з його вини.

17.7. У разі несвоєчасного звільнення об’єкта оренди у випадку припинення або розірвання договору оренди Орендар сплачує штрафні санкції, визначені чинним законодавством України.

17.8. У разі банкрутства орендаря, він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до законодавства України.

 

 

РОЗДІЛ ІІ.

 

Методика розрахунку орендної плати за майно комунальної власності

 територіальної громади м.Куп’янська та пропорції її розподілу

 

Методика розрахунку орендної плати за майно комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська та пропорції її розподілу (далі - Методика) розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму стягування і використання плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їхніх структурних підрозділів (філії, цеху, ділянки) і відокремленого індивідуально визначеного майна комунальних підприємств, організацій, установ, а також майна, що не ввійшло в статутні фонди господарчих товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

2.1. Методика визначає механізм нарахування орендної плати за користування майном, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська.

2.2. Орендна плата є платежем у формах, визначених законодавством України, що вносить орендар орендодавцю незалежно від результатів своєї господарської діяльності.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

2.3. Розмір орендної плати за користування майном комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська визначається згідно даної Методики.

У окремих випадках розмір орендної плати може бути встановлений чи змінений рішенням сесії Куп’янської міської ради.

2.4. Орендна плата за цією Методикою розраховується в наступній послідовності:

визначається розмір річної орендної плати; на підставі розміру річної орендної плати, встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за яакий визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розрахоувється розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди.

У разі, коли строк оренди менше чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі потреби — на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем ( наказ балансоутримувача ).

2.5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси  визначається за формулою:

Опл = (Воз + Внм) x Сор.ц

100

де,
Опл. - розмір річної орендної плати, грн.;

Воз - вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Внм – вартість нематеріальних активів на час оцінки об’єкта оренди, грн.;

Сор.ц - орендна ставка за користування цілісним майновим комплексом комунального підприємства.

За основу приймаються орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 зі змінами.

2.6 До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальні підприємства, організація, на балансі яких перебуває це майно.

2.7. Комунальні платежі за користування водою, опаленням, електроенергією і витрати на утримання майна сплачуються орендарем відповідним постачальникам за договорами або орендодавцю, якщо це визначено договором оренди, відповідно до договору на споживання послуг.

2.8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями  загальної  площі.

2.9. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості  орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва - не менш як 7 відсотки вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається  в оренду

У випадку оренди нерухомого майна розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = Вп х Сор,

                100

де

Опл – розмір річної орендної плати, грн.;

Вп - вартість  орендованого  майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки,грн.;

Сор - орендна  ставка, визначена Методикою.

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

  
Вп = Вб : Пб х Пп,

 

де

Вп - вартість  орендованого  приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп - площа  орендованого приміщення,  кв.м;

Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

2.10. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається  розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:

          Опл                            
                     Опл.міс =  ------ x Ід.о. x Ім,

          12                            
де

Опл - розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою,  гривень; 

Ід.о.  - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної  або  стандартизованої  оцінки  до базового місяця розрахунку орендної плати;

Ім - індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування  розміру орендної  плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа  наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.

Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки визначені договором оренди.

2.11. У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати, вирахованої на основі незалежної оцінки, розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується  погодинна орендна плата.

2.12. Суми зайво перерахованої орендодавцю орендної плати зараховуються в рахунок майбутніх платежів чи повертаються платнику в 5-денний термін із дня одержання його письмової заяви.

2.13. Користування майном територіальної громади м. Куп’янська на правах оренди з застосуванням розміру річної орендної плати 1 гривня, затвердженого даною Методикою або рішенням сесії Куп’янської міської ради, періодична оренда майна, передбачає повну компенсацію витрат на його утримання, включаючи експлуатаційні витрати, страхування та інше.

2.14. Нарахування податку на додану вартість на суму орендної плати сплачується орендарями окремо від орендної плати в розмірах і порядку, установленому чинним законодавством України.

2.15. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується орендодавцем з орендаря відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені, що розраховується (відповідно до передбаченого договором оренди розміру облікової ставки НБУ) на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати. Пеня зараховується на рахунок орендодавця і використовується відповідно до законодавства.

У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, орендар також сплачує штраф у розмірі передбаченим договором оренди від суми заборгованості.

Витрати, пов'язані з примусовим стягненням заборгованості по орендній платі і пені, відшкодовуються за рахунок боржника.

2.16. Орендна плата за цілісні майнові комплекси і за майно, що не ввійшло в статутний фонд господарчого товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації)  перераховується до бюджету м. Куп’янська.

За нерухоме майно, передане балансоутримувачу (орендодавцю) на правах повного господарчого відання орендна плата зараховується після сплати податку на додану вартість - 70% до місцевого бюджету, 30% на розрахунковий рахунок підприємства, перерахування орендної плати в іншому відсотковому співвідношенні (за окремим рішенням сесії Куп’янської міської ради).

Орендна плата за користування нерухомим та індивідуально визначеним майном переданим установі на праві оперативного управління зараховується на розрахункові рахунки орендодавців (балансоутримувачів).

Орендна плата за окреме індивідуально визначене майно (крім нерухомого) спрямовується  на розрахунковий рахунок підприємства (установи);

У разі, коли орендодавцем комунального майна виступають інші організації, підприємства, після сплати податку на додану вартість орендна плата спрямовується до місцевого бюджету у розмірі 100%.

2.17. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 гривня:

 • бюджетним організаціям, які утримуються за рахунок міського та державного бюджету;
 • органам місцевого самоврядування;
 • державним та комунальним закладам охорони здоров’я, які утримуються за рахунок державного та міського бюджетів;
 • -державним та комунальним телеорганізаціям, редакціям державних та комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих обєднаннями громадян, державними науково – дослідницькими установам, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв’язку, що їх розповсюджують;
 • Товариству Червоного Хреста України та його місцевим організаціям, асоціаціям органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом, а також інвалідам з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування;
 •  підприємствам, власником яких є територіальна громада міста в частині, що використовується для здійснення статутної діяльності.

 

Орендні ставки за використання нерухомого майна

комунальної власності територіальної громади м.Куп’янська

 

Використання приміщень орендарем

за функціональним призначенням

Орендні ставки,%

1

Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів.

80

2

Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти.

35

3

Розміщення:

 • фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, ріелторських контор (агенств нерухомості), банкоматів;

 • ресторанів з нічним режимом роботи;

 • торгівельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

 • операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет.

30

4

Розміщення:

 • виробників реклами;

 • салонів краси, саун, лазень, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів;

 • торгівельних об’єктів з продажу автомобілів;

 • зовнішньої реклами на будівлях та спорудах.

25

5

Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності.

20

6

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність,готелів.

20

7

Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості.

20

8

Розміщення:

 • клірингових установ;

 • майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

 • майстерень з ремонту ювелірних виробів,

 • ресторанів,

 • приватних закладів охорони здоров’я;

 • об’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;

 • приватних медичних лабораторій

 • розміщення торгівельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

 • суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

 • суб’єктів господарювання, що проводять діяльність усфері радіомовлення та телебачення.

20

9

Розміщення редакцій засобів масової інформації:

 • рекламного та еротичного характеру;

 • тих, що засновані в Україні міжнародними  організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб  інших держав, осіб без громадянства;

 • тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації;

 • тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

20

10

Розміщення :

 • крамниць - складів, магазинів – складів;

 • турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

 • торгівельних об’єктів з продажу:

 • непродовольчих товарів,

 • алкогольних та тютюнових виробів;

 • продовольчих товарів разом з алкогольними та тютюновими виробами,

 • промислових товарів, що були у використанні;

 • автотоварів;

 • відео - та аудіо продукції.

18

11

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту.

17

12

Розміщення :

 • суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей;

 • бірж, що мають статус неприбуткових організацій;

 • кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи ;

 • ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

 • суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль;

 • музичних студій з продажем музичної продукції;

 • офісних приміщень;

 • антен ;

 • суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів.

 • торгівельних об’єктів з продажу дитячих товарів вітчизняного виробництва

 • суб’єктів господарювання, що здійснюють показ зразків товарів/послуг, приймають замовлення, з оформленням розрахункової документації.

15

13

Розміщення:

 • закладів ресторанного господарства з постачанням страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

 • суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин.

13

14

Розміщення:

 • складів; підсобних приміщень, кладових,гаражів

 • суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба);

 • стоянок для автомобілів.

12

15

Розміщення:

 • комп’ютерних клубів та інтернет-кафе;

 • ветеренарних аптек;

 • рибних господарств;

 • приватних навчальних закладів;

 • шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

 • торгівельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів

 • суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно – вишукувальні, проектно – конструкторські роботи;

 • видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції,

 • редакцій засобів масової інформації.

10

16

Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі.

10

17

Розміщення торгівельних автоматів, що відпускають продовольчі та непродовольчі товари.

9

18

Розміщення:

 • кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

 • аптек, що реалізують готові ліки;

 • торгівельних об’єктів з продажу  біологічно – активних добавок ;

 • торгівельні об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.

8

19

Розміщення:

 • торгівельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;

 • ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів;

 • комп’ютерно – копіювальних центрів.

7

20

Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні.

7

21

Розміщення:

 • їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж продаж товарів підакцизної групи;

 • фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих що виробляють товари підакцизної групи;

 • об’єкти поштового зв’язку на площі, що використовуються для надання послуг поштового зв’язку;

 • суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки ( вручення ) поштових відправлень;

 • торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео-та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів.

 

6

22

Розміщення:

 • державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів;

 • оздоровчих закладів для дітей та молоді;

 • санаторно – курортних закладів для дітей,

 • приватні навчальні заклади;

 • державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету; 

 • торгівельних об’єктів з продажу книг, журналів, газет, виданих українською мовою;

 • репетиційної бази (для особистого використання);

 • відділень банків виключно на площі, що використовуються для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

 • суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення (хімчистки, пральні, майстерень з ремонту взуття та одягу, годинників, електропобутових товарів, ремонт мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, перукарські послуги.

5

23

Розміщення:

 • їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи у навчальних закладах та військових частинах;

 • громадських вбиралень;

 • камери схову;

 • видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою.

4

24

Розміщення:

 • аптек на площі, що використовуються для виготовлення ліків за рецептами;

 • науково – дослідних установ, крім бюджетних

 • суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

 • майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, площею менш як 50,0 кв.м.

 • творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності  і становить

 •                                    не більш як 50 кв.м.

 •                                    понад 50 кв.м.

3

 

 

 

 

 

 

 

7

25

Розміщення:

 • аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

 • організації, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовами вадами;

 • бібліотек, архівів, музеїв;

 • торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій населення;

 • дитячих молочних кухонь;

 • розміщення підприємств інших форм власності, крім комунальної, що надають житлово-комунальні послуги населенню.

2

26

Розміщення:

 • закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів;

 • державних та комунальних позашкільних навчальних закладів

 • (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів;

 • закладів соціального обслуговування для сімей,дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

 • надання платних послуг позашкільної освіти;

 • об’єднань співвласників багатоквартирного будинку(на площі, що не використовуються для підприємницької діяльності).

1

27

Розміщення транспортних підприємств з:

 • перевезення пасажирів;

 • перевезення вантажів.

 

15

18

28

Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 

 • не більш як 100 кв. метрів

 • понад 100 кв. метрів.

 

 

1

3

29

Інше використання нерухомого майна.

15

 

*Примітка. Орендні ставки для орендарів - вітчизняних  юридичних і фізичних осіб, що є суб’єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.

 

РОЗДІЛ ІІІ.

 

Діяльність Комісії по передачі в оренду майна територіальної громади м. Куп’янська

 

Комісія по передачі в оренду майна територіальної громади міста Куп’янська (далі – Комісія) створена з метою проведення аналітичної роботи по заявах юридичних та фізичних осіб щодо оренди майна територіальної громади міста Куп’янська та прийняття рішень щодо орендних відносин.

Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Статутом територіальної громади міста Куп’янська, іншими нормативними документами, рішеннями сесії Куп’янської міської ради та виконавчого комітету Куп’янської міської ради, а також цим Положенням.

3.1. Основні напрямки діяльності

Основними напрямками діяльності Комісії є:

Проведення засідань Комісії з питань передачі в оренду та суборенду майна територіальної громади міста Куп’янська.

Прийняття висновків про передачу в оренду та суборенду майна територіальної громади міста Куп’янська або відмову щодо оренди.

Проведення конкурсів по передачі в оренду майна територіальної громади міста Куп’янська.

Прийняття висновків  про розірвання договорів оренди згідно з чинним законодавством

Проведення обстежень майна, що передано в оренду, з метою перевірки відповідності використання майна відповідно до договорів оренди.

Надання згоди щодо поліпшення орендованого майна.

Вирішення інших питань щодо орендних відносин.

Комісія розглядає питання :

 • про ефективність використання майна, переданого в оренду;
 • про своєчасність надходження орендної плати.

3.2. Права комісії:

На взаємодію з Куп’янською міською радою, виконавчим комітетом Куп’янської міської ради, їх структурними підрозділами та ін.

На обстеження інформаційних документів у межах питань, що належать до компетенції Комісії.

Залучати в установленому порядку фахівців для вирішення питань по передачі в оренду майна територіальної громади для одержання консультацій з питань оренди.

Використовувати автомобільну техніку підприємств, що засновані на комунальній власності міста Куп’янська, для проведення обстеження майна, що передається в оренду.

3.3. Склад Комісії

Склад Комісії затверджується рішенням сесії Куп’янської міської ради. До складу Комісії входять: депутати Куп’янської міської ради, спеціалісти виконавчого комітету Куп’янської міської ради, управління економіки Куп’янської міської ради, комунального підприємства з технічної інвентаризації, Куп’янської міської санітарно-епідеміологічної станції, та управлінь Куп’янської міської ради.

3.4. Порядок проведення засідання Комісії

Відділом власності Управління економіки по мірі надходження документів від фізичних та юридичних осіб з питань, що відносяться до компетенції комісії формується порядок денний для розгляду комісією та відпрацювується комісією в день призначений головою комісії.

Висновок  щодо орендних відносин приймається на засіданні Комісії шляхом прямого голосування простою більшістю голосів від присутніх членів Комісії. Голова Комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті висновку  голоси членів Комісії розділилися порівну.

Засідання Комісії є правомірним, коли на ньому було присутні не менше 2/3 складу Комісії.

Керує засіданням Комісії його голова.

У межах своєю компетенції голова Комісії:

-          веде засідання Комісії;

-          організує обговорення заяв та інших питань щодо орендних відносин;

-          виносить на голосування пропозиції, які надійшли від присутніх членів Комісії.

Засідання Комісії протоколюється. За результатами прийнятих комісією рішень формується протокол та висновки, листи, повідомлення та інші документи.Протокол підписує голова та секретар комісії.

 

РОЗДІЛ IV.

 

Порядок проведення конкурсу на право оренди майна

комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська.

 

Цей Порядок поширюється на ті об'єкти оренди, по яким за період вивчення попиту надійшли заяявии від двох та більшої кількості претендентів. Об’єктами запропонованими до передачі в оренду на конкурсних засадах можуть бути: цілісні майнові комплекси підприємств комунальної власності, нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення та інше окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Куп’янська.

Конкурс на право оренди об’єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 

4.1. Оголошення конкурсу

Конкурс оголошується Управлінням економіки Куп’янської міської ради, яке забезпечує підготовку матеріалів про оголошення конкурсу та публікацію оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації. Оголошення про конкурс на право оренди публікується у друкованих засобах масової інформації, у т.ч. на веб – сайті м.Куп’янська. Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.

Оголошення повинно містити такі відомості:

-          Інформацію про об’єкт:

для цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу:

- назва об’єкта, його місцезнаходження;

- балансоутримувач;

- обсяг та основна номенклатура продукції (робіт, послуг);

- кiлькiсть робочих місць;

- рівень прибутковості об'єкта за останній рік;

- розмір дебіторської та кредиторської заборгованості;

- стартова орендна плата за перший /базовий місяць оренди, визначена згідно Методики.

- основні вимоги до умов експлуатації об'єкта.

Для об’єктів нерухомості:

- назва об’єкту, його місцезнаходження;

- балансоутримувач;

- призначення використання об’єкту;

- площа;

- балансова вартість об’єкту ;

- стартова орендна плата за перший /базовий місяць оренди, визначена згідно Методики;

- основні вимоги до умов експлуатації об’єкта.

- розмір конкурсної гарантії та реквізити для сплати.

-          Умови конкурсу;

-          Дата, час і місце проведення конкурсу;

-          Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);

-          Перелік документів, які подаються претендентами для  участі в конкурсі;

-          Іншу інформацію.

Орендодавець не має права змінювати умови  проведення  конкурсу  після  публікації оголошення про конкурс.

4.2 Умови конкурсу

Умовами конкурсу є:

-          стартовий розмір орендної плати;

 • ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу – відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

-          дотримання належних умов експлуатації об’єкту, запобігання його пошкодженню та псуванню;

 • забезпечення проведення незалежної оцінки орендованого майна переможцем конкурсу до укладення договору оренди, або компенсація витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкту оренди та публікації оголошення „про конкурс” переможцем конкурсу (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат). 
 • забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкту оренди;

-          страхування протягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь балансоутримувача не менше, ніж на його вартість, визначену незалежною оцінкою;

-          строк оренди.

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об’єкта оренди, можуть бути:

 • здійснення певних видів ремонтних робіт
 • збереження робочих місць (створення нових робочих місць);
 • вживання заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта;
 • створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 • надання благодійної допомоги для розвитку об’єктів, що мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади міста Куп’янська;
 • інші умови з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти комунальним майном, балансоутримувачів майна, що передається в оренду, ін. органів.

Основним  критерієм  визначення  переможця є максимальний розмір орендної плати  при  обов’язковому  забезпеченні  виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку орендної плати за майно комунальної власностиі територіальної громади м. Куп’янська та пропорції її розподілу.

4.3. Документи необхідні для участі у конкурсі

Для участі у конкурсі, претендент подає на розгляд конкурсної комісії заяву про участь у конкурсі з зазначенням повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу (поштова адреса, контактний телефон).

До заяви додаються:

- відомості про учасника конкурсу:

а) для учасників, які є юридичними особами:

- документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

- копії установчих документів посвідчені нотаріусом;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- відповідно завірену копію звіту про фінансові результати претендента на участь у конкурсі з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованостей за останній рік;

- довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.

- платіжний документ, що підтверджує сплату конкурсної гарантії.

б) для учасників, які є фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- декларацію про доходи, завірена належним чином 

- платіжний документ, що підтверджує сплату конкурсної гарантії.

в) для учасників, які є суб’єктами підприємницької діяльності – фізичних осіб:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику суб’єкта підприємницької діяльності 

-завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва - фізичної особи- платника единого податку; 

- платіжний документ, що підтверджує сплату конкурсної гарантії.

Юридичні або фізичні особи для участі у конкурсі на право оренди майна комунальної власності зобов’язані внести на рахунок орендодавця грошовий внесок у розмірі трьохмісячної плати за оренду майна (конкурсну гарантію), що визначається згідно з Методикою розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності.

Конкурсна гарантія повертається учасникам, які не стали переможцями конкурсу, протягом 10 днів з моменту затвердження протоколу конкурсної комісії;

Пропозиції учасника конкурсу щодо використання об’єкту оренди, зобов’язання виконання умов конкурсу, пропозиції до проекту договору оренди (в разі необхідності), крім пропозиції розміру орендної плати, подаються заявником у конверті, запечатаному печаткою заявника (в разі наявності) з написом „На конкурс” до Управління економіки, яке є організатором конкурсу і забезпечує реєстрацію вхідної кореспонденції.

Подані претендентами документи розглядаються на засіданні комісії до проведення конкурсу з метою формування списку його учасників. Пропозиції учасників конкурсу мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному  законодавству України.

Пропозиції у конвертах з написом „На конкурс” щодо цілей використання об’єкту оренду та зобов’язання щодо виконання умов конкурсу (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) зберігаються у секретаря комісії до проведення засідання комісії з визначення списку учасників конкурсу.

Конверти з пропозицією щодо використання об’єктів оренди передаються голові комісії та розпечатуються на закритому засіданні комісії для формування списку учасників.

Сформований список учасників затверджується наказом Управління екнономіки. Потягом одного робочого дня після затвердження списку організатор конкурсу – Управління економіки  повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих забів зв’язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

Пропозиція щодо розміру орендної плати вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів для участі у конкурсі (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу).

У разі, коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться, з таким претендентом укладається договір оренди згідно пропозиції орендної плати, яка є не нижча, ніж визначена в умовах конкурсу.

Конкурс, вважається таким, що не відбувся, про що Управлінням економіки видається відповідний наказ, у разі:

-неподання заяв про участь у конкурсі,

-відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу,

-знищення об’єкту оренди, або істотної зміни його фізичного стану.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.

У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, договір укладається з такою особою.

4.4. Конкурсна комісія

Функцію конкурсної комісії виконує Комісія по передачі в оренду майна територіальної громади міста Куп’янська (далі - Комісія).

Основними завданнями та функціями комісії є:

-          визначення умов та терміну проведення конкурсу;

-          розгляд матеріалів і  пропозицій  учасників  конкурсу;

-          визначенння списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

-          проведення конкурсу з використанням відкритості  пропонування розміру  орендної  плати за принципом аукціону.

-          складання протоколів.

Голова комісії керує діяльністю комісії, організовує її роботу. У межах своєї  компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.

Заступник голови комісії виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності.

Секретар комісії забезпечує підготовку документів до розгляду на комісії, готує матеріали до публікації інформаційних повідомлень щодо оренди майна, протоколює засідання комісії. У разі відсутності секретаря комісії його обов’язки виконує за дорученням голови комісії один з її членів.

Члени комісії та працівники, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення інформації:

-про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

-яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу.

Засідання  комісії є закритими, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за  принципом  аукціону. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях  пояснення  учасників  конкурсу.

Засідання Комісії є правомочним за умови участі в них не менше 1/2 чисельності Комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті Комісією рішення голоси членів комісії розділилися порівну.

Діяльність комісії припиняється:

 • у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;
 • у разі відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу про те, що конкурс не відбувся;
 • у разі укладення договору оренди з особою, яка згідно з законодавством має право  на  отримання відповідного майна в оренду поза конкурсом, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу - з моменту укладення  договору; -у разі проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено - з моменту підписання наказу про припинення діяльності комісії.

4.5. Процедура проведення конкурсу

У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.

На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи.

На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаних непрозорих конвертах.

Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 20 хвилин до початку проведення конкурсу.

Під час конкурсу учасники в порядку черговості, визначеної згідно з їх реєстраційними номерами, вкидають до прозорої скриньки тільки зареєстровані конверти з конкурсними пропозиціями орендної плати.

Голова комісії (у разі  його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених сіб дістає зі скриньки конверти з конкурсними пропозиціями, розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.

Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

Після оголошення всіх конкурсних  пропозицій  орендної плати конкурс проводиться у  вигляді торгів "з  голосу" головою комісії  (у  разі  його відсутності - заступником голови комісії). Початком цього етапу конкурсу вважається момент оголошення головою комісії  найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

Учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим  до голови комісії, називають свою пропозицію, та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначається реєстраційний номер учасника та запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря Комісії. Бланки пропозицій конкурсантів додаються до протоколу Комісії.

Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється протокольним рішенням конкурсної комісії на засіданні, але не може бути меншим за 1%   найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками у конкусних пропозиціях.

Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну,  від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш  високої ціни,  голова комісії оголошує “Вирішено”, називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього Порядку, за рішенням комісії  видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.

Після закінчення засіданння комісії, на якому визначався учасник, який запропонує найвищий розмір орендної плати, складається протокол, у якому зазначаються:  відомості  про учасників; встановлена на торгах початкова орендна плата; пропозиції учасників; результат конкурсу. Протокол проведення засідання підписується всіма членами комісії, та переможцем конкурсу. Інші учасники конкурсу ознайомлюються зі змістом протоколу та підписують його також.

Підписаний протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів затверджується Управлінням економіки.

Управління економіки забезпечує публікацію результатів конкурсу у виданнях, в яких було  надруковано оголошення про конкурс.

За результатами конкурсу переможець отримує право на укладення договору оренди.

До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем  конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

У разі коли переможцем конкурсу є суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонованим ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта передбаченого Методикою (0,7).

У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди, Комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у визначений в оголошенні про конкурс строк пропозицій, що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу яка порушила вимоги цього порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення додаткового засідання Комісії.

На підставі рішень, прийнятих Комісією, організатор конкурсу- Управління економіки  скасовує свій наказ “про визначення переможця”.

Додаткове засідання комісії проводиться на підставі матеріалів відкритого засідання. На засіданні можуть бути присутніми учасники конкурсу, представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. Новим переможцем конкурсу визачається той учасник конкурсу, розмір останньої пропозиції якого був найбільшим з пропозицій інших учасників конкурсу, допущенних до подання конкурсної пропозиції щодо орендної плати, про що складається протокол, який підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і новим переможцем конкурсу. Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом організатора конкурсу- Управління економіки.

Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути скасоване за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:

 • уповноважений орган управління об’єктом оренди відмовив у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю .
 • об’єкт орнди було знищено, або істотно змінено його фізичний стан,
 • якщо укладено договір оренди з особою, яка має право на отримання майна в оренду без проведення конкурсу.

 

РОЗДІЛ V.

 

Положення про договір оренди майна комунальної власності

територіальної громади м. Куп’янська

 

5.1. Істотні умови договору оренди

Істотними умовами договору оренди є:

 • об’єкт оренди (склад і вартість майна з урахуванням її індексації);
 • термін, на  який  укладається договір оренди;
 • орендна плата з урахуванням її індексації;
 • порядок використання  амортизаційних відрахувань;
 • відновлення орендованого  майна та умови його повернення;
 • виконання зобов’язань;
 • забезпечення виконання зобов’язань - неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток,  гарантія тощо;
 • порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;
 • відповідальність сторін;
 • страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
 • обов’язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.

Укладений сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати  типовому  договору оренди майна, затвердженому рішенням Куп’янської міської ради.

За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.

Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, які погіршують становище орендаря.

Реорганізація орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди.

5.2. Момент укладення договору оренди.

Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання  сторонами тексту договору.

5.3. Передача об’єкта оренди.

Передача об’єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди, та оформлюється актом приймання-передачі.

Орендодавець зобов’язаний передати орендарю об'єкт оренди в комплекті та у стані,  що відповідають істотним умовам  договору оренди та призначенню майна, і повідомити орендаря про особливівластивості та недоліки майна, які йому відомі і які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, майна орендаря або інших осіб чи призвести до  пошкодження самого майна під час користування ним.

5.4. Нотаріальне посвідчення договору оренди.

Договір оренди об’єктів нерухомого майна комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська (будівлі, споруди, нежитлового приміщення), що укладається строком   на три роки і більше підлягає  нотаріальному посвідченню.

5.5. Оренда транспортних засобів.

Договір оренди транспортного засобу укладається у письмовій формі, відповідно до чинного законодавства, страхування транспортного засобу здійснюється орендодавцем. Договір оренди транспортного засобу за участю фізичної особи підлягає нотаріальному посвідченню.

6. Типовий договір оренди та додаткової угоди до договору оренди наведені нижче.

 

Типовий договір оренди

індивідуально визначеного ( нерухомого або іншого ) майна,

 що належить до комунальної власності територіальної громади м.Куп’янська

 

Місто _______________________  № ________________ _____________________________

    ( число, місяць, рік - словами )

Ми, що нижче підписалися, _____________________________________________________,

(повна назва Орендодавця)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________,

місцезнаходження якого: _______________________________________________________,

(адреса)

(далі – Орендодавець) в особі ___________________________________________________,

( посада, прізвище, ім’я та по батькові )

що мешкає ___________________________________________________________________

(адреса)

та діє на підставі ______________________________________________________________,

( назва документа, номер наказу )

з одного боку, та ______________________________________________________________,

( повна назва особи Орендаря )

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _______________________________________________,

місцезнаходження якого: _______________________________________________________,

(адреса)

(далі – Орендар) в особі ________________________________________________________,

( посада, прізвище, ім’я та по батькові )

що мешкає ___________________________________________________________________

(адреса)

та діє на підставі ______________________________________________________________,

( статут, довіреність тощо )

з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче.

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування комунальне окреме індивідуально визначене майно ________________________________________________

(повна назва )

( далі – майно ) площею ____________________________________ кв.м., розміщене за адресою:

__________________________________________________________________________________,

на _____________________ поверсі ( ах ) ( будинку, приміщення, будівлі ) __________________,

що перебуває на балансі _____________________________________________________________

(далі – Баласоутримувач), вартість якого визначена зі звітом про оцінку/актом оцінки на

„ _____ „ _____________________20___ р. і становить за незалежною оцінкою /залишковою вартістю ______________ грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою ______________________________________________.

1.3. Стан майна на момент укладення договору (потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передавання.

 

2. Умови передачі орендованого майна Орендарю

 

2.1. Орендар вступає у строкове платне користування майном у строк, зазначений у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору, та акта приймання-передавання майна.

2.2. Передання майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це

майно. Власником майна залишається територіальна громада м.Куп’янська, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

2.3. Передача майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в звіті про незалежну оцінку/ в акті оцінки, складеному за Методикою оцінки.

2.4. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання покладається на Орендодавця.

 

3. Орендна плата

 

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, затвердженої рішенням сесії Куп’янської міської ради №______________від _________________, або за результатами конкурсу на право оренди комунального майна і становить без ПДВ за перший місяць оренди - _______________20      р. ______________ грн.

(місяць)

Орендна плата за перший місяць оренди - ________________ 200___ р. визначається

                                                                        (місяць)

шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за _______________.

                                                                                                                                        (місяці, роки)

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.4. У разі користування майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з  Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Орендна плата перераховується до ___________________________________ щомісяця не пізніше 5 числа місяця наступного за звітнім.

3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Балансоутримувачем (орендодавцем) відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі _______________ облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.8. У разі якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі _____________________ % від суми заборгованості.

3.9. Зайва сума орендної плати, що надійшла Балансоутримувачу (орендодавцю), підлягає заліку в рахунок подальших платежів, чи повертається платнику у п’ятиденний термін із дня одержання його письмової заяви.  

3.10. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції - Балансоутримувачу.

 

4. Використання амортизаційних відрахувань і відновлення орендованого майна

 

4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються і залишаються в розпорядженні балансоутримувача і використовуються ним на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю орендодавця.

4.3. Відновлення орендованого майна здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.6, цього Договору.

4.4. Для отримання згоди на здійснення поліпшень Орендар подає заяву та матеріали згідно з Порядком надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська

 

5. Обов’язки Орендаря

 

Орендар зобов’язується:

5.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.

5.3. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню та псуванню, тримати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передання його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Забезпечити Орендодавцю та власнику доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

5.5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо), надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.6. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

5.7.У разі, якщо об’єкт оренди підлягав екологічному аудиту й у звіті про екологічний аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства та висуваються певні вимоги або надаються рекомендації, до Договору включається  відповідний пункт.

5.8. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване майно не менше ніж на його вартість за звітом про оцінку/актом оцінки на користь орендодавця _____________________________________________________________________________,

який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати Орендодавцю копії страхового полісу та платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

5.9. Щомісяця до 10 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговувального банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.10. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передання його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря.

5.11. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти договори про відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.12. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки та санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.13. У разі зміни рахунка, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця в тижневий строк.

5.14. Здійснити нотаріальне посвідчення цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

 

6. Права Орендаря

 

Орендар має право:

6.1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

6.2. Відповідно до рішення Виконавчого комітету Куп’янської міської ради здавати майно в суборенду.

6.3. За згодою Орендодавця, з дозволу власника проводити заміну, реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого майна, що зумовлює підвищення його вартості.

6.4. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

 

7. Обов’язки Орендодавця

 

Орендодавець зобов’язується:

7.1. Передати Орендарю в оренду майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання майна, який підписується одночасно з цим Договором, а в разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки - після нотаріального посвідчення Договору.

7.2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на умовах цього Договору.

7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

7.4. У разі здійснення Орендарем невід’ємних поліпшень орендованого майна орендодавець зобов’язаний контролювати здійснення таких поліпшень.

 

8. Права Орендодавця

 

Орендодавець має право:

8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання майна, переданого в оренду за цим Договором.

8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

8.3. Здійснювати контроль за станом майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обcтеження.

 

9. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за зобов’язаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобов’язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобов’язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном.

Стягнення за цими зобов’язаннями не може бути звернене на орендоване майно.

9.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.

 

10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

 

10.1. Цей Договір укладено строком на _______________________________________________,

що діє з « ______ » ____________________ 200___ р. до «______» ____________ 20__ р. включно.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку цього Договору, у тому числі  у випадках коли після його укладення законодавством установлені правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов’язань.

10.3. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємної згоди Сторін.

10.4. У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця, Договір уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною Договору при обов’язковій наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.

10.5. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого майна Орендарем.

10.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок: закінчення строку, на який його було укладено; приватизації орендованого майна Орендарем; загибелі орендованого майна; достроково- за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду; банкрутства Орендаря; ліквідації Орендаря - юридичної особи; у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа), у разі прийняття рішення Куп’янської міської ради про використання орендованого об’єкту для соціально-суспільної необхідності.

10.7. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю Орендаря, а невід’ємні поліпшення - власністю Орендодавця.

10.8. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених Орендарем за згодою Орендодавця, компенсується Орендодавцем після припинення (розірвання) Договору оренди/або не підлягає компенсації (необхідне зазначити) :___________________________________________.

10.9. У разі припинення або розірвання цього Договору майно протягом трьох робочих днів повертається Орендарем ________________________________________________________

Орендодавцю

_____________________________________________________________________________.

У разі якщо Орендар затримав повернення майна, він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

10.10. Майно вважається поверненим Орендодавцю/Балансоутримувачу з моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов’язок щодо складання акта приймання-передавання  про повернення майна покладається на Орендодавця.

10.11. Якщо Орендар не виконує обов’язки щодо повернення майна, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки в розмірі __________________ за користування майном за час прострочення.

10.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим  Договором, регулюються чинним законодавством України.

10.13. Цей Договір укладено в 2 (двох ) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, для Орендодавця й Орендаря.

 

11. Платіжні та поштові реквізити Сторін

 

Орендодавець __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

Орендар _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

12. Додатки

 

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:

розрахунок орендної плати;

акт приймання-передавання орендованого майна;

 

Орендодавець                                                                                 Орендар

_____________________________                       _____________________________________                                                                                                     

_____________________________                       _____________________________________

М.П.                                                                                                                                     М.П.

 

 

Додаткова угода № ______ до договору оренди

нежитлового приміщення №_____ від _____________

 

м. Куп’янськ                                               “    ”__________200    року

______________________ (орендодавець),

в особі____________________, що діє на підставі _________________з одного боку, та __________________(орендар) в особі_____________________, що діє на підставі ________________________від ______________року, з другого боку, склали цю додаткову угоду про наведене нижче, а саме:

Внести зміни до договору №____________________, а саме: Додати до пункту______________________________________

Викласти в новій редакції_______________________________

 

Дана додаткова угода складена в 2-х примірниках, підписана сторонами за договором, являється невід’ємною частиною договору оренди нежитлового приміщення №____ від ___________ 200_ року.

Ця додаткова угода вступає в дію з________________ та діє протягом всього строку дії договору оренди № ____ від __________.

Ця додаткова угода підлягає обов’язковій реєстрації в відділі власності Управління економіки Куп’янської міської ради.

 

Юридичні адреси сторін:

 

 

Орендодавець       

 

 

М.П.

 

Орендар                  

 

 

М.П.

 

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                        В.В. ЗАНІК

 

 

виконавець: Письмак В.М.

узгоджено: Саяпін В.М.

Переглядів: 75
Дата публікації: 16:17 04.07.2017

Центр надання
адміністративних
послуг

Пошук
Інформація для населення
Оголошено міський конкурс «Місто своїми руками» 2018 року (оновлено)Мережа Комунального некомерційного підприємства Куп’янський центр первинної медичної допомоги Куп’янської міської радиОСББ ТА ЖБК МІСТА КУП’ЯНСЬККОМУНАЛЬНИЙ ПРОЖЕКТОРКуп'янський об'єднаний міський військовий комісаріатТелефони оперативно-диспетчерських служб житлово-комунальних підприємствІсторії успіху переможців міського конкурсу міні-проектів «Місто своїми руками» 2017 р.Переможці обласного конкурсу "Разом у майбутнє - 2017"Програма Служби безпеки України "На тебе чекають вдома"Телефони "Гарячих" лінійАдміністративні послугиКуди звернутись для отримання ритуальних послугРозклад руху громадського транспортуWeb-камера "Центральна площа"Web-камера "Сесійна зала КМР "Куп'янська телерадіокомпаніяПерейменування вулиць по місту Куп’янськ та сел.Куп’янськ-ВузловийПротидія торгівлі людьми
Анонс подій
18.07.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Журнал – кросинг «Дефіле періодичних видань» Журнал – кросинг «Дефіле періодичних видань» Організатор:Нардід О. М., всі групи читачів Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Книжкова виставка «Будь сучасним! Читай українське!» Книжкова виставка «Будь сучасним! Читай українське!» Організатор:Грініна Л. В., всі групи читачів Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», надувних атракціонів (батутів). Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», надувних атракціонів (батутів). Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Черненко Т.С. Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку культури та відпочинку
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ очима художника» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ очима художника» Організатор:Відп. Осадча І.А.,Радченко І.А., Дробот І.Г., Рябих С.С. Учасники: всі бажаючі Відп. Осадча І.А. Дробот І.Г. Козорєзова О.В. Учасники: всі бажаючі Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху Увідна зала цокольного поверху Виставкова зала № 4 Увідна зала 1 поверху Виставкова зала №3
день - Книжкова виставка ювілярів «У пошуках творчості» Книжкова виставка ювілярів «У пошуках творчості» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:16.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
19.07.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Журнал – кросинг «Дефіле періодичних видань» Журнал – кросинг «Дефіле періодичних видань» Організатор:Нардід О. М., всі групи читачів Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Книжкова виставка «Будь сучасним! Читай українське!» Книжкова виставка «Будь сучасним! Читай українське!» Організатор:Грініна Л. В., всі групи читачів Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», надувних атракціонів (батутів). Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», надувних атракціонів (батутів). Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Черненко Т.С. Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку культури та відпочинку
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ очима художника» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ очима художника» Організатор:Відп. Осадча І.А.,Радченко І.А., Дробот І.Г., Рябих С.С. Учасники: всі бажаючі Відп. Осадча І.А. Дробот І.Г. Козорєзова О.В. Учасники: всі бажаючі Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху Увідна зала цокольного поверху Виставкова зала № 4 Увідна зала 1 поверху Виставкова зала №3
день - Книжкова виставка ювілярів «У пошуках творчості» Книжкова виставка ювілярів «У пошуках творчості» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:16.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Виставка – портрет « Письменники – ювіляри 2018р.» Виставка – портрет « Письменники – ювіляри 2018р.» Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: читачі різних вікових груп Час проведення:19.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №1
08:30 - Прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста Прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:19.07.2018 08:30 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замулою Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замулою Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:19.07.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
15:00 - Особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:19.07.2018 15:00 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
20.07.2018
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», «Гойдалки», «Батути» Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Хомутов В.М. Шапка М.П. Єрмакова Н.Б. Черненко Т.С. Час проведення:01.05.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку
день - Журнал – кросинг «Дефіле періодичних видань» Журнал – кросинг «Дефіле періодичних видань» Організатор:Нардід О. М., всі групи читачів Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Книжкова виставка «Будь сучасним! Читай українське!» Книжкова виставка «Будь сучасним! Читай українське!» Організатор:Грініна Л. В., всі групи читачів Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ№2
день - Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», надувних атракціонів (батутів). Робота атракціонів «Веселі гірки», «Ракетоплан», «Павучок», «Колесо огляду», «Ланцюгова карусель», надувних атракціонів (батутів). Організатор:Тихоненко О. М. Пономарьова Ю. М. Слєпньов І. П. Решетняк О. В. Стінковий Ю. В. Черненко Т.С. Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Територія парку культури та відпочинку
день - Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ очима художника» Постійно діюча виставка «Етнографія» Постійно діюча виставка «Археологія краю» Постійно діюча виставка «Куп’янськ і знаменитості» Постійно діюча виставка «Зала бойової слави» Постійно діюча виставка «Утворення Куп’янська» Постійно діюча виставка «Куп’янськ очима художника» Організатор:Відп. Осадча І.А.,Радченко І.А., Дробот І.Г., Рябих С.С. Учасники: всі бажаючі Відп. Осадча І.А. Дробот І.Г. Козорєзова О.В. Учасники: всі бажаючі Час проведення:01.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №2 Увідна зала 1 поверху Увідна зала цокольного поверху Виставкова зала № 4 Увідна зала 1 поверху Виставкова зала №3
день - Книжкова виставка ювілярів «У пошуках творчості» Книжкова виставка ювілярів «У пошуках творчості» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:16.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Виставка – портрет « Письменники – ювіляри 2018р.» Виставка – портрет « Письменники – ювіляри 2018р.» Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: читачі різних вікових груп Час проведення:19.07.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №1
Докладніше
Стрічка подій:

16.07.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матер ...

16.07.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матеріалів про результати виконання міського бюджету за і півріччя 2018 року для доповіді на засіданнях виконавчого комітету та сесії міської ради ;
- підготовка матеріалів по внесенню змін до бюджету м.Куп'янська на 2018 рік для затвердження на черговій сесії міської ради .

16.07.2018р. о 09:00 годині в кабінеті секретаря Куп’янської міської ради В.В.Заніка відбулась апаратна нарада з керівниками структурних під ...

16.07.2018р. о 09:00 годині в кабінеті секретаря Куп’янської міської ради В.В.Заніка відбулась апаратна нарада з керівниками структурних підрозділів Куп’янської міської ради, в ході якої розглянуті питання:
- про створення робочої групи з питання проведення реконструкції дитячого містечка у міському парку культури та відпочинку;
- про підготовку об’єктів господарського комплексу та соціальної інфраструктури до роботи в осінньо-зимовий період;
- про внесення змін до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу;
- про підготовку святкування дня смт. Куп’янськ-Вузловий та Дня міста;
- про участь структурних підрозділів міської ради в проекті кредитування НЕФКО;
- про підготовку чергового засідання сесії 27.07.2018 року.

Чергове засідання сесії не відбулося у зв’язку з відсутністю кворуму. У сесійній залі були присутні лише 13 депутатів з 34. ...

Чергове засідання сесії не відбулося у зв’язку з відсутністю кворуму. У сесійній залі були присутні лише 13 депутатів з 34.

Станом на 13.07.18 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1454 внутрішньо переміщені особи, з них осіб працездатного віку – 340, діте ...

Станом на 13.07.18 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1454 внутрішньо переміщені особи, з них осіб працездатного віку – 340, дітей - 311, інвалідів – 87, пенсіонерів – 716.
12.07.18 року проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеними особами, щодо фактичного місця проживання На засіданні підтверджено факт проживання 12 внутрішньо переміщеним особам із зони АТО. Призупинити дію довідки 1 особі до з’ясування підтвердження / не підтвердження факту проживання ВПО.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 98 осіб, за призначенням житлових субсидій – 183 особи.
Звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило.

13 липня, не дивлячись на те, що це була ще й п’ятниця, для двох дружніх колективів управління культури, молоді та спорту міськради видалося ...

13 липня, не дивлячись на те, що це була ще й п’ятниця, для двох дружніх колективів управління культури, молоді та спорту міськради видалося незабутнім та багатим на позитивні емоції. Дві спортивні споруди міста, які зазвичай обслуговують змагання та забезпечують навчально-тренувальний процес, цього дня на базі яхт-клубу «Оскіл» села Сенькове схрестили свої шпаги у товариській зустрічі з видів спорту, яка вже стала традиційною щорічною.
До змагальної програми цьогоріч ввійшли змагання з дартсу, стрільби з пневматичної гвинтівки, пляжного волейболу та перетягування канату. З перших хвилин зустрічі спортивну фортуну, як і канат, перетягла на свій бік команда міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»-«Спартак», за якою були перемоги і у трьох інших протистояннях.
Кращими у дартсі в команді ДЮСШ «Металург» стали Наталя Мирошниченко та Марина Рудковська. Чи то так склалося, чи то природа взяла своє, але тільки ці дівчата з ківшарівської дружини на практиці зуміли влучно метати дротики, набравши символічну суму очок – 13, на відміну від своїх колежанок, в яких вміння стріляти очима безповоротно затьмарило вміння потрапляти в ціль будь-яким іншим способом. Серед представників спартаківської дружини найбільшу суму очок набрали працівники з переможними іменами - Віктор Холодков та Вікторія Ковальова, у них 25 та 21 очко відповідно.
У стрільбі з пневматичної гвинтівки снайперські здібності краще проявили теж представники «Спорт для всіх»-«Спартак». Три спартаківця вибили по 4 з 5 можливих мішеней – це Д.І.Мироненко, С.Г.Гнилицький та С.О.Петров. Перевершила всі сподівання директора підпорядкованого закладу представниця відділу фізичної культури та спорту УКМС В.О.Ковальова, яка, отримавши у чоловіка 5 пульок, всі 5 відправила точно в ціль, довівши, хто в домі з цього дня господар. Серед металургівців найвлучнішими стали Оксана Шарапова (3 постріли «в десятку»), та Людмила Василівна Сухіна (2 влучних попадання з п’яти можливих).
Волейбольні двобої виявились в прямому сенсі не тільки видовищними та веселими, а і пекельними, бо температура піску була настільки зависока, що примушувала учасників грати пританцьовуючи, щоб не підсмажити підошви раніше за шашлик.
По закінченні змагальної програми відбулася церемонія нагородження, в ході якої пам’ятні призи отримав кожен з учасників товариської зустрічі, незалежно від місця, яке посіла та чи інша команда, бо в кінцевому результаті, перемогла, звісно ж, дружба. Дружба між колективами великого управління, які працюють на один спільний результат, та дружба між земляками, які люблять свою роботу, обожнюють рідне місто та вміють відпочивати.
А коли всі призи знайшли своїх володарів стартувала друга частина «марлезонского балету», найочікуваніша – перевірка кухарських здібностей та смакових рецепторів всіх учасників. В цьому виді змагальної програми бажання виявити переможця залишилося марним, бо всі були надзвичайно спритними та моторними і по швидкості, і по кількості.
Родзинку додала заходу прогулянка великим колективом мальовничими краєвидами Краснооскільського водосховища на катері «Петро І» із застіллям, піснями та танцями. І тіло, і настрій всіх учасників водної подорожі надзвичайно освіжало мокре паті, організатором якого виступив невгамовний директор міського центру «Спорт для всіх»-«Спартак» Анатолій Федорович та його юний помічник, які в парі вилили на палубу не одну барель води.
То ж час сплинув досить швидко, наче вода скрізь решето. Дуже задоволені та трішки зморені ківшаряни та спартаківці ввечері рушили по домівках, супроводжуючи шлях додому веселими піснями та анекдотами. Спільне фото на пам'ять і повні груди свіжого повітря та незабутніх вражень в черговий раз довели, що число 13 – не завжди передвісник чогось негативного. Якщо дуже захотіти, то і 13-те та ще й п’ятниця обов’язково посміхнуться вам на всі 32, подарувавши кожному багато радості, добра та щастя.
Від імені організаторів веселого спортивного свята МЦФЗН «Спорт для всіх»-«Спартак» та всіх учасників п’ятничного липневого заходу безмежна щира вдячність колективу яхт-клубу «Оскіл» під головуванням С.М.Матвієнко за гостинність та допомогу в ході товариської зустрічі та підприємцю С.П.Ганусу за надану фінансову підтримку.
І нехай і надалі багатоборство приносить нам не тільки бажання боротися і перемагати, а і насолоду від спілкування та радість і позитивні враження на довгі роки нашого життя.

Відділ фізкультури та спорту УКМС

12.07.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверне ...

12.07.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернень від громадян до начальника відділу освіти не надходило.

12.07.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця прожив ...

12.07.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання

12.07.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

12.07.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

12.07.2018р. на прийомі у відділі освіти з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста зареєстровано 25 громадян. Направлен ...

12.07.2018р. на прийомі у відділі освіти з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста зареєстровано 25 громадян. Направлення для зарахування в дошкільні заклади отримали 20 дітей. 5 громадянам надані роз’яснення щодо зарахування дітей до закладів дошкільної освіти у 2019 році.

12.07.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило. ...

12.07.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило.

11 липня 2018 року відбулося спільне засідання постійних комісій міської ради, на якому були розглянуті питання порядку денного, а саме:
...

11 липня 2018 року відбулося спільне засідання постійних комісій міської ради, на якому були розглянуті питання порядку денного, а саме:
- про затвердження порядку денного ХLVІ сесії Куп’янської міської ради VІІ скликання;
- про внесення змін до рішення VІІ сесії VІІ скликання Куп’янської міської ради «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Куп’янської міської ради, апарату виконавчого комітету» від 25.03.2016 року № 117-VІІ;
- про надання повноважень;
- про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Куп’янська матеріальних цінностей;
- про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу освіти, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Куп’янська;
- про призначення стипендій міського голови обдарованим та талановитим учням;
- про залучення кредиту НЕФКО та гранту для фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності у громадських будівлях та вуличному освітленні міста Куп’янськ, Харківської області»;
- про погодження розміщення пересувної тимчасової торгівлі;
- про прийняття автомобіля КАМАЗ 43253 КО-440-7 Сміттєвоз–СВ з комунальної власності територіальної громади м. Харкова до комунальної власності територіальної громади м. Куп’янська;
- про надання дозволу на списання нежитлових будівель з балансу КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КУП’ЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ з подальшим демонтажем.
- про внесення змін до рішення XXXVII сесії VII скликання Куп'янської міської ради Харківської області від 21.12.2017р. № 697-VII «Про затвердження у новій редакції міської Комплексної програми розвитку гуманітарної сфери м. Куп'янська на 2016- 2018 роки»;
- про внесення змін до рішення XXXVIII Куп’янської міської ради VII скликання від 21.12.2017 № 698-VII “Про затвердження комплексної програми “Здоров’я Куп’янщини” на 2018 рік (зі змінами);
- про затвердження в новій редакції Положення про управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп'янської міської ради Харківської області та затвердження структури управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп'янської міської ради Харківської області;
- про внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Куп’янська на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХXVIII сесії Куп'янської міської ради VIІ скликання від 21.12.2017 р. № 699-VIІ (зі змінами);
- про затвердження нової редакції статуту КУП’ЯНСЬКОЇ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ;
- про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
- про надання соціальної матеріальної допомоги;
- про внесення змін до рішення Куп’янської міської ради від 21 грудня 2017 року № 723-VII „ Про міський бюджет на 2018 рік ”та додатків до нього;
- про затвердження питань землекористування;
- про припинення дії договору оренди землі ХОГО «Вірменська національна міська громада» за адресою: м. Куп’янськ, просп. Конституції;
- про передачу в оренду Громадській організації«Куп’янська міська міжрайонна Вірменська національна громада» земельної ділянки за адресою: м. Куп’янськ, пр-т Конституції;
- про припинення договору оренди землі ЗАТ «Домобудівник» за адресою: м. Куп’янськ, вул. Сватівська,81;
- про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами у м Куп’янськ (в новій редакції);
- про надання дозволу на розроблення детального плану території;
- про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель у м Куп’янськ.

11 липня 2018 року у виконавчому комітеті міської ради відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, фінан ...

11 липня 2018 року у виконавчому комітеті міської ради відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку. На комісії депутатами були розглянуті такі питання:
- про внесення змін до рішення VІІ сесії VІІ скликання Куп’янської міської ради «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Куп’янської міської ради, апарату виконавчого комітету» від 25.03.2016 року № 117-VІІ;
- про внесення змін до рішення XXXVIII Куп’янської міської ради VII скликання від 21.12.2017 № 698-VII “Про затвердження комплексної програми “Здоров’я Куп’янщини” на 2018 рік (зі змінами);
- про призначення стипендій міського голови обдарованим та талановитим учням;
- про внесення змін до рішення XXXVII сесії VII скликання Куп'янської міської ради Харківської області від 21.12.2017р. № 697-VII «Про затвердження у новій редакції міської Комплексної програми розвитку гуманітарної сфери м. Куп'янська на 2016- 2018 роки»;
- про внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Куп’янська на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХXVIII сесії Куп'янської міської ради VIІ скликання від 21.12.2017 р. № 699-VIІ (зі змінами);
- про затвердження нової редакції ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
- про надання соціальної матеріальної допомоги;
- про внесення змін до рішення Куп’янської міської ради від 21 грудня 2017 року № 723-VII „ Про міський бюджет на 2018 рік ”та додатків до нього.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих