Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Про затвердження рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад 12.10.17

                                                                                              

У к р а ї н а

Харківська  область

Куп’янський міський голова

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від  12.10. 2017 р.

                 № 133/ос

м. Куп’янськ

 

 

 

Про затвердження рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

 

       

 

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Положення про порядок проведення конкурсу та конкурсну комісію на заміщення вакантних посад у міській раді та її структурних підрозділах, затвердженого рішенням XII сесії Куп’янської міської ради V скликання від 19.09.2006р.  № 195-V  і взявши до уваги Протокол засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад від 10 жовтня 2017 року № 3:

1. Затвердити рішення конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу на заміщення вакантної посади :

 - начальника Управління фінансів Куп’янської міської ради Замулу Людмилу Володимирівну;

- головного спеціаліста відділу культури та туризму Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Бандурку Світлану Іванівну.

2. Начальнику Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради (Лаптєву М.В.), начальнику сектору кадрової роботи та нагород виконавчого комітету міської ради (Куценко О.П.) організувати підготовку необхідної документації для подальшого призначення   затвердженої кандидатури  на відповідну посаду .

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами      виконавчого комітету міської ради Єльджарову Т.І.

 

 

                        Секретар міської голови                                       В.В.ЗАНІК

 

 

 

  З розпорядженням ознайомлений:           _________________________________________

 

 

Погоджено

юридичний відділ 

керуючий справами виконкому

 

Куценко 5 50 29

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 3

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

в Куп’янській міській раді та її структурних підрозділах

           

м. Куп’янськ                                                                                     10 жовтня 2017  року

Присутні: всі члени комісії, крім Чернишова О.І.- відрядження, усього членів-6.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 1. Допуск претендентів на посаду:
  1. начальника управління фінансів Куп’янської міської ради;
  2. головного спеціаліста відділу культури та туризму Управління культури, молоді та спорту
 2. Проведення письмового іспиту серед претендентів.

                                Голосували : «За» - одноголосно ( 6 ).                           

І.  До конкурсної комісії на посаду:

1.1 начальника управління фінансів Куп’янської міської ради отримані документи від претендентів :                    

- Замули Людмили Володимирівни, 1971 року народження, у 1993 році закінчила Бєлгородський кооперативний інститут і отримала вищу освіту за спеціальністю «економіка і управління у торгівлі і громадському харчуванні» та здобула кваліфікацію економіста-організатора, а у 2007 році закінчила Харківський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію магістра державної служби. Працює. в Куп’янському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Харківської області.

- Кузніцова Віталія Сергійовича, 1987 року народження, в 2009 році закінчив Харківський національну академію міського господарства і отримав повну вищу освіту  за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. Працює в Відділі освіти Куп’янської міської ради головним бухгалтером.

1.2 головного спеціаліста відділу культури та туризму управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради отримані документи від претендентів :

- Думанової Олени Володимирівни, 1992 року народження, в 2015 році закінчила  Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «фізична географія і картографія» та здобула кваліфікацію бакалавра зфізичної географії і картогрфії., а у 2017 роцізакінчила Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «географія рекреації та туризму» та здобула кваліфікацію «фахівець з рекреації». Тимчасово не працює.

-Бандурки Світлани Іванівни, 1979 року народження, у 2002 році закінчила Харківську державну академію культури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Народна художня творчість» та здобула кваліфікацію керівника народного театрального коллективу, викладача фахових дисциплін.Працює в Управлінні культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради режиссером міського парку культури та відпочинку.

-Фролової Ірини Вікторівни, 1980 року народження, у 2003 році закінчила Харківський національний університет радіоелектроники і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформатика» та здобула кваліфікацію інженера із застосуванням комп’ютерів.Тимчасово не працює.

-Токар Світлана Володимирівна, 1984 року народження, у 2008 році закінчила Харківський національний аграрний університет ім.. В.В.Докучаєва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію вченого агронома, а в 2012 році закінчила Харківський національний педагогічний університет ім.. Г.С.Скороводи за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти,Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики.Тимчасово не працює.   

На письмовий іспит прибули всі претенденти , які подавали документи на участь у конкурсі на відповідну вакантну посаду, за винятком Токар Світлани Володимирівни, яка повідомила про не бажання приймати участь у даному конкурсі.

Члени комісії розглянули документи претендентів на  відповідність їх умовам конкурсу і прийшли до висновку, що кандидати, в основному, відповідають умовам за відповідними посадами і наполягають брати участь у даному конкурсі.

Члени комісії вирішили допустити до письмового іспиту  даних претендентів .

                            Голосували : «За» - одноголосно ( 6 ).

 ІІ. Претендентам на посаду був нагаданий порядок проведення  письмового іспиту.

На загальному столі розкладені білети для письмового іспиту по перевірці знань  з основних законів (Конституції України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції») та спеціальні знання у сфері відповідної посади, на яку претендують  конкурсанти. 

 Претендентам на посаду начальника управління фінансів дісталися білети:

 • Замула Л.В.       -  № 3;
 • Кузніцов В.С.  -  №  5.             

Претендентам на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму Управління культури, молоді та спорту дісталися білети:     

 • Думанова  О.В. - № 7;
 • Бандурка С.І.    - № 9;
 • Фролова І.В.    -  № 8.

Для написання письмової відповіді відведено 20 хвилин.

З метою перевірки знань державної мови було заплановано письмові відповіді конкурсантів проводити державною мовою. Результати   з письмовою  роботою  виглядять таким чином:

 - на посаду начальника управління фінансів:

 • Замула Л.В.       -  25 балів;
 • Кузніцов В.С.  -  25 балів ;         

 - на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму

          Думанова  О.В. – 15 балів;

 • Бандурка С.І.    – 23 бала;
 • Фролова І.В.    -  17 балів         

Письмові відповіді претендентів  додаються.

Після цього претенденти були перевірені на знання персонального комп’ютера. Результат  (середній бал)  розподілився таким чином:

 - на посаду начальника управління фінансів:

 • Замула Л.В.       -  5 балів;
 • Кузніцов В.С.  -   5 балів ;         

- на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму:

          Думанова  О.В. – 4 бала;

 • Бандурка С.І.    – 4 бала;
 • Фролова І.В.    -   5 балів         

Відомість оцінювання знань ПК додається.

З претендентами на посаду проведена співбесіда з питань, які відносяться до майбутньої роботи, служби в органах місцевого самоврядування та інше за раніше підготовленими питаннями.

Питання співбесіди додаються.

Після підведення підсумків результатів співбесіди з конкурсантом результати розподілилися таким чином (середній бал):

 - на посаду начальника управління фінансів:

 • Замула Л.В.       -  5 балів;
 • Кузніцов В.С.  -  4,77 бала ;         

 - на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму:

           Думанова  О.В. – 4,3 бала;

 • Бандурка С.І.    – 4,1 бала;
 • Фролова І.В.    -  4,1 бала         

Конкурсна комісія підвела підсумки іспиту, після чого результати розподілилися таким чином:

Прізвище, ім’я та по батькові

білети

ПК

Знання мови

Співбесіда

( середній бал)

                             Усього

   на посаду начальника управління фінансів        

  Замула Л.В.

25 балів

5

3

 5+5+5+5+5+5= 30:6 = 5 балів                                                                                

38  балів                            

  Кузніцов В.С

25 балів

5

3

4,6+4,8+4,8+4,8+5+4,6 =28,6:6= 4,77 бала                                                                             

37,77 бала

  на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму

  Думанова  О.В

15 бала

4

3

4,8+4,2+4,2+4+4,4+4,4=26:6= 4,3 бала

26,3 бала

  Бандурка С.І

23 бала

4

3

4,4+3,6+4,4+4,2+4,4+4=24,6:6=4,1

бала

34,1 бала

  Фролова І.В.

17 балів

5

3

4,2+4+4+3,8+4,4+4=24,4:6=4,1 бала

29,1 бала

           

  Приймаючи до уваги загальні результати проведеного іспиту конкурсна комісія вирішила:

 1. Визначити переможцем конкурсу на заміщення посади:
 • начальника управління фінансів Куп’янської міської ради Харківської області Замулу Людмилу Володимирівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

           головного спеціаліста відділу культури та туризму Куп’янської міської ради Харківської області

           Бандурку Світлану Іванівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

  2.  Рекомендувати міському голові

  2.1  затвердити рішення конкурсної комісії на посаду:

  - начальника управління фінансів Куп’янської міської ради Харківської області Замулу Людмилу Володимирівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

 • головного спеціаліста відділу культури та туризму Куп’янської міської ради

           Харківської області Бандурку Світлану Іванівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

 • внести до списку кадрового резерву як такого, що приймав участь у конкурсі, отримав високі  результати за підсумками іспиту, але не був визначений  переможцем конкурсу  на заміщення посади начальника управління фінансів Куп’янської міської ради Харківської області:
 • Кузніцова Віталія Сергійовича.

                                             Голосували – «ЗА» - одноголосно (6). 

 

                                  Голова комісії:                                             Т.І.Єльджарова

 

                                 Члени комісії :                                                О.В.Скребець                                                                                                            

 

                                                                                                            В.М.Письмак

 

                                                                                                             В.М.Саяпін                                                  

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                            С.В. Стокоз

                                                                                                              

                                                                                                            О.П. Куценко                                                                                                                                                                               

                                

 

Переглядів: 65
Дата публікації: 15:20 12.10.2017

Центр надання
адміністративних
послуг

Пошук
Анонс подій
19.06.2018
13:00 - Особистий прийом громадян заступником начальника управління фінансів КМР Сітніковою Л.І. Особистий прийом громадян заступником начальника управління фінансів КМР Сітніковою Л.І. Організатор:Заступник начальника управління фінансів КМР Сітнікова Л.І. Час проведення:19.06.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
19:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загальноосвітньої школи №11 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір" для випускників загальноосвітньої школи №11 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:19.06.2018 19:00 Місце проведення:Будинок науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий
20.06.2018
14:30 - Проведення засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток Проведення засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток Організатор: УПСЗН Час проведення:20.06.2018 14:30 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
19:00 - Загальний об’єднаний міськрайонний «Випускний бал – 2018» Загальний об’єднаний міськрайонний «Випускний бал – 2018» Організатор:Не визначено! Час проведення:20.06.2018 19:00 Місце проведення:Не визначено!
19:30 - Організація участі випускників закладів загальної середньої освіти у міському святі "Випускний бал-2018" Організація участі випускників закладів загальної середньої освіти у міському святі "Випускний бал-2018" Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:20.06.2018 19:30 Місце проведення:Площа Центральна біля міськвиконкому
21.06.2018
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:21.06.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
08:30 - Прийом громадян з питань влаштування дітей до ДНЗ Прийом громадян з питань влаштування дітей до ДНЗ Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:21.06.2018 08:30 Місце проведення:Кабінет № 4, відділ освіти, вул. Студентська, 2
10:00 - Семінар для завідувачів методичних центрів відділів освіти Харківської області Семінар для завідувачів методичних центрів відділів освіти Харківської області Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:21.06.2018 10:00 Місце проведення:Методичний центр відділу освіти
13:00 - Особистий прийом громадян заступником начальника управління фінансів КМР Сітніковою Л.І. Особистий прийом громадян заступником начальника управління фінансів КМР Сітніковою Л.І. Організатор:Заступник начальника управління фінансів КМР Сітнікова Л.І. Час проведення:21.06.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
15:00 - Особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:21.06.2018 15:00 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
19:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №4 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників загальноосвітньої школи №4 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:21.06.2018 19:00 Місце проведення:Майданчик перед ЗОШ №4
19:00 - Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників гімназії №2 Урочистості з нагоди свята "Випускний вечір"для випускників гімназії №2 Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:21.06.2018 19:00 Місце проведення:Будинок науки і техніки сел. Куп’янськ-Вузловий
Докладніше
Стрічка подій:

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матер ...

18.06.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матеріалів по внесенню змін до бюджету м.Куп’янська на 2018 рік для затвердження на черговій сесії міської ради ;
-проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення.

15.06.2018 р. о 10.00 годині в залі засідань виконавчого комітету Куп’янської міської ради відбулося позачергове засідання XLІV сесії Куп’я ...

15.06.2018 р. о 10.00 годині в залі засідань виконавчого комітету Куп’янської міської ради відбулося позачергове засідання XLІV сесії Куп’янської міської ради VІІ скликання. На сесії було розглянуто 10 питань порядку денного, а саме:
- про внесення змін до "Програми соціально-економічного розвитку м. Куп’янська на 2018 рік", затвердженої рішенням XXXVIII сесії Куп’янської міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 718-VII (зі змінами);
- про передачу котелень;
- про внесення змін до рішення XXXVII сесії VII скликання Куп’янської міської ради Харківської області від 21.12.2017р. № 697- VII «Про затвердження у новій редакції міської Комплексної програми розвитку гуманітарної сфери м. Куп’янська на 2016-2018 роки»;
- про внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Куп’янська на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХXVIII сесії Куп'янської міської ради VIІ скликання від 21.12.2017 р. № 699-VIІ (зі змінами);
- про надання згоди на прийняття до міського бюджету субвенції з державного бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг у населених пунктах Харківської області;
- про внесення змін до рішення XXXVIII Куп’янської міської ради VII скликання від 21.12.2017 № 698-VII “Про затвердження комплексної програми “Здоров’я Куп’янщини” на 2018 рік (зі змінами);
- про внесення змін до рішення № 799 -VII ХLII сесії VІІ скликання Куп'янської міської ради від 20.04.2018 року “Про створення КОРПОРАЦІЇ “КУП'ЯНСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ” КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
- про внесення змін до рішення ХХХVIII сесії Куп’янської міської ради VII скликання від 21.12.2017 р.№ 705-VII «Про затвердження Комплексної Програми соціального захисту населення м. Куп’янська на 2018 рік» (зі змінами);
- про внесення змін до рішення Куп’янської міської ради від 21 грудня 2017 року № 723-VII „ Про міський бюджет на 2018 рік ”та додатків до нього (зі змінами);
Визначити на 2018 рік:
- доходи міського бюджету у сумі 569 616,6 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 530 678,2 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 38 938,4тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 29 170,2 тис. грн.
- видатки міського бюджету у сумі 592 280,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 536 062,1 тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 56 218,5 тис. гривень;
- дефіцит загального фонду міського бюджету 5383,9 тис. грн.
- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 17 280,1 тис. грн.

Також було розглянуто питання “Про затвердження містобудівної документації: «Детальний план території кварталу м. Куп’янськ, обмеженого вул. 1 Травня, вул. Пушкінською, вул. Спортивною та вул. Короленка».

Станом на 15.06.18року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1425 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 330, д ...

Станом на 15.06.18року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1425 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 330, дітей - 296, інвалідів – 87, пенсіонерів – 712.
13.06.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток. На засіданні комісії розглянуто 257 звернень, в тому числі 4 – з питань надання пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, За результатами засідання комісії 254 заявника отримав призначення. Відповідні рішення приймалися на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, по зверненням громадян, які згідно діючого законодавства права на вказані допомоги на загальних підставах не мають.
14.06.18 року проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеними особами, щодо фактичного місця проживання На засіданні підтверджено факт проживання 65 внутрішньо переміщеної осіб із зони АТО.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 53 особи, за призначенням житлових субсидій – 297 осіб.
На особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

14.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверне ...

14.06.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернень від громадян до начальника відділу освіти не було.

14.06.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця прожив ...

14.06.2018р. проведено засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання


14 червня 2018 року відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури ...


14 червня 2018 року відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, архітектури, містобудування та охорони навколишнього середовища. На комісії були розглянуті такі питання:
- про передачу котелень;
- про затвердження містобудівної документації: «Детальний план території кварталу м. Куп’янськ, обмеженого вул. 1 Травня, вул. Пушкінською, вул. Спортивною та вул. Короленка»

14.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

14.06.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

14 червня 2018 року відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту ...

14 червня 2018 року відбулося засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв’язку.
На засіданні було розглянуто питання:
- про внесення змін до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Куп’янська на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХXVIII сесії Куп'янської міської ради VIІ скликання від 21.12.2017 р. № 699-VIІ (зі змінами).


14.06.2018р. у відділі освіти проведено прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста. За підсумками прийом ...

14.06.2018р. у відділі освіти проведено прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста. За підсумками прийому 10 дітей поставлено на облік для подальшого влаштування до ДНЗ, видано 4 направлення на влаштування дітей до ДНЗ міста.

14.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

14.06.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

Звіт про поточну діяльність станом на 14.06.2018 року ...

Звіт про поточну діяльність станом на 14.06.2018 року

13.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

13.06.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих