Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Про затвердження рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад 12.10.17

                                                                                              

У к р а ї н а

Харківська  область

Куп’янський міський голова

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від  12.10. 2017 р.

                 № 133/ос

м. Куп’янськ

 

 

 

Про затвердження рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

 

       

 

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Положення про порядок проведення конкурсу та конкурсну комісію на заміщення вакантних посад у міській раді та її структурних підрозділах, затвердженого рішенням XII сесії Куп’янської міської ради V скликання від 19.09.2006р.  № 195-V  і взявши до уваги Протокол засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад від 10 жовтня 2017 року № 3:

1. Затвердити рішення конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу на заміщення вакантної посади :

 - начальника Управління фінансів Куп’янської міської ради Замулу Людмилу Володимирівну;

- головного спеціаліста відділу культури та туризму Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Бандурку Світлану Іванівну.

2. Начальнику Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради (Лаптєву М.В.), начальнику сектору кадрової роботи та нагород виконавчого комітету міської ради (Куценко О.П.) організувати підготовку необхідної документації для подальшого призначення   затвердженої кандидатури  на відповідну посаду .

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами      виконавчого комітету міської ради Єльджарову Т.І.

 

 

                        Секретар міської голови                                       В.В.ЗАНІК

 

 

 

  З розпорядженням ознайомлений:           _________________________________________

 

 

Погоджено

юридичний відділ 

керуючий справами виконкому

 

Куценко 5 50 29

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 3

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

в Куп’янській міській раді та її структурних підрозділах

           

м. Куп’янськ                                                                                     10 жовтня 2017  року

Присутні: всі члени комісії, крім Чернишова О.І.- відрядження, усього членів-6.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 1. Допуск претендентів на посаду:
  1. начальника управління фінансів Куп’янської міської ради;
  2. головного спеціаліста відділу культури та туризму Управління культури, молоді та спорту
 2. Проведення письмового іспиту серед претендентів.

                                Голосували : «За» - одноголосно ( 6 ).                           

І.  До конкурсної комісії на посаду:

1.1 начальника управління фінансів Куп’янської міської ради отримані документи від претендентів :                    

- Замули Людмили Володимирівни, 1971 року народження, у 1993 році закінчила Бєлгородський кооперативний інститут і отримала вищу освіту за спеціальністю «економіка і управління у торгівлі і громадському харчуванні» та здобула кваліфікацію економіста-організатора, а у 2007 році закінчила Харківський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію магістра державної служби. Працює. в Куп’янському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Харківської області.

- Кузніцова Віталія Сергійовича, 1987 року народження, в 2009 році закінчив Харківський національну академію міського господарства і отримав повну вищу освіту  за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. Працює в Відділі освіти Куп’янської міської ради головним бухгалтером.

1.2 головного спеціаліста відділу культури та туризму управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради отримані документи від претендентів :

- Думанової Олени Володимирівни, 1992 року народження, в 2015 році закінчила  Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «фізична географія і картографія» та здобула кваліфікацію бакалавра зфізичної географії і картогрфії., а у 2017 роцізакінчила Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «географія рекреації та туризму» та здобула кваліфікацію «фахівець з рекреації». Тимчасово не працює.

-Бандурки Світлани Іванівни, 1979 року народження, у 2002 році закінчила Харківську державну академію культури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Народна художня творчість» та здобула кваліфікацію керівника народного театрального коллективу, викладача фахових дисциплін.Працює в Управлінні культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради режиссером міського парку культури та відпочинку.

-Фролової Ірини Вікторівни, 1980 року народження, у 2003 році закінчила Харківський національний університет радіоелектроники і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформатика» та здобула кваліфікацію інженера із застосуванням комп’ютерів.Тимчасово не працює.

-Токар Світлана Володимирівна, 1984 року народження, у 2008 році закінчила Харківський національний аграрний університет ім.. В.В.Докучаєва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію вченого агронома, а в 2012 році закінчила Харківський національний педагогічний університет ім.. Г.С.Скороводи за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти,Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики.Тимчасово не працює.   

На письмовий іспит прибули всі претенденти , які подавали документи на участь у конкурсі на відповідну вакантну посаду, за винятком Токар Світлани Володимирівни, яка повідомила про не бажання приймати участь у даному конкурсі.

Члени комісії розглянули документи претендентів на  відповідність їх умовам конкурсу і прийшли до висновку, що кандидати, в основному, відповідають умовам за відповідними посадами і наполягають брати участь у даному конкурсі.

Члени комісії вирішили допустити до письмового іспиту  даних претендентів .

                            Голосували : «За» - одноголосно ( 6 ).

 ІІ. Претендентам на посаду був нагаданий порядок проведення  письмового іспиту.

На загальному столі розкладені білети для письмового іспиту по перевірці знань  з основних законів (Конституції України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції») та спеціальні знання у сфері відповідної посади, на яку претендують  конкурсанти. 

 Претендентам на посаду начальника управління фінансів дісталися білети:

 • Замула Л.В.       -  № 3;
 • Кузніцов В.С.  -  №  5.             

Претендентам на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму Управління культури, молоді та спорту дісталися білети:     

 • Думанова  О.В. - № 7;
 • Бандурка С.І.    - № 9;
 • Фролова І.В.    -  № 8.

Для написання письмової відповіді відведено 20 хвилин.

З метою перевірки знань державної мови було заплановано письмові відповіді конкурсантів проводити державною мовою. Результати   з письмовою  роботою  виглядять таким чином:

 - на посаду начальника управління фінансів:

 • Замула Л.В.       -  25 балів;
 • Кузніцов В.С.  -  25 балів ;         

 - на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму

          Думанова  О.В. – 15 балів;

 • Бандурка С.І.    – 23 бала;
 • Фролова І.В.    -  17 балів         

Письмові відповіді претендентів  додаються.

Після цього претенденти були перевірені на знання персонального комп’ютера. Результат  (середній бал)  розподілився таким чином:

 - на посаду начальника управління фінансів:

 • Замула Л.В.       -  5 балів;
 • Кузніцов В.С.  -   5 балів ;         

- на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму:

          Думанова  О.В. – 4 бала;

 • Бандурка С.І.    – 4 бала;
 • Фролова І.В.    -   5 балів         

Відомість оцінювання знань ПК додається.

З претендентами на посаду проведена співбесіда з питань, які відносяться до майбутньої роботи, служби в органах місцевого самоврядування та інше за раніше підготовленими питаннями.

Питання співбесіди додаються.

Після підведення підсумків результатів співбесіди з конкурсантом результати розподілилися таким чином (середній бал):

 - на посаду начальника управління фінансів:

 • Замула Л.В.       -  5 балів;
 • Кузніцов В.С.  -  4,77 бала ;         

 - на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму:

           Думанова  О.В. – 4,3 бала;

 • Бандурка С.І.    – 4,1 бала;
 • Фролова І.В.    -  4,1 бала         

Конкурсна комісія підвела підсумки іспиту, після чого результати розподілилися таким чином:

Прізвище, ім’я та по батькові

білети

ПК

Знання мови

Співбесіда

( середній бал)

                             Усього

   на посаду начальника управління фінансів        

  Замула Л.В.

25 балів

5

3

 5+5+5+5+5+5= 30:6 = 5 балів                                                                                

38  балів                            

  Кузніцов В.С

25 балів

5

3

4,6+4,8+4,8+4,8+5+4,6 =28,6:6= 4,77 бала                                                                             

37,77 бала

  на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму

  Думанова  О.В

15 бала

4

3

4,8+4,2+4,2+4+4,4+4,4=26:6= 4,3 бала

26,3 бала

  Бандурка С.І

23 бала

4

3

4,4+3,6+4,4+4,2+4,4+4=24,6:6=4,1

бала

34,1 бала

  Фролова І.В.

17 балів

5

3

4,2+4+4+3,8+4,4+4=24,4:6=4,1 бала

29,1 бала

           

  Приймаючи до уваги загальні результати проведеного іспиту конкурсна комісія вирішила:

 1. Визначити переможцем конкурсу на заміщення посади:
 • начальника управління фінансів Куп’янської міської ради Харківської області Замулу Людмилу Володимирівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

           головного спеціаліста відділу культури та туризму Куп’янської міської ради Харківської області

           Бандурку Світлану Іванівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

  2.  Рекомендувати міському голові

  2.1  затвердити рішення конкурсної комісії на посаду:

  - начальника управління фінансів Куп’янської міської ради Харківської області Замулу Людмилу Володимирівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

 • головного спеціаліста відділу культури та туризму Куп’янської міської ради

           Харківської області Бандурку Світлану Іванівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

 • внести до списку кадрового резерву як такого, що приймав участь у конкурсі, отримав високі  результати за підсумками іспиту, але не був визначений  переможцем конкурсу  на заміщення посади начальника управління фінансів Куп’янської міської ради Харківської області:
 • Кузніцова Віталія Сергійовича.

                                             Голосували – «ЗА» - одноголосно (6). 

 

                                  Голова комісії:                                             Т.І.Єльджарова

 

                                 Члени комісії :                                                О.В.Скребець                                                                                                            

 

                                                                                                            В.М.Письмак

 

                                                                                                             В.М.Саяпін                                                  

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                            С.В. Стокоз

                                                                                                              

                                                                                                            О.П. Куценко                                                                                                                                                                               

                                

 

Переглядів: 7
Дата публікації: 15:20 12.10.2017
Пошук
Анонс подій
17.01.2018
14:00 - Проведення засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток Проведення засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток Організатор:УПСЗН Час проведення:17.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
14:00 - Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:17.01.2018 14:00 Місце проведення:Зала засідань відділу освіти, вул. Студентська, 2
18.01.2018
день - Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: школярі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Організатор:Відп. Осадча І.А., Дробот І.Г. Радченко І.А. Учасники: всі бажаючі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
09:30 - Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Дошкільний навчальний заклад №1
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:18.01.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
14:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор:УПСЗН Час проведення:18.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
15:00 - Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Не визначено! Час проведення:18.01.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 1
19.01.2018
Докладніше
Стрічка подій:

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для виховате ...

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для вихователів груп середнього дошкільного віку за темою "Формування особистості дитини через інтегрований підхід до національно-патріотичного виховання". З метою підвищення компетентності педагогів було проведено майстер-клас з теми. Захід організовано та проведено на високому методичному рівні.

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені п ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені питання підготовки до реалізації концепції Нова українська школа у школі І ступеня, підготовки до наради керівників закладів освіти міста, до проведення міської конференції школярів "Відкриття".

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило ...

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян звернень до начальника відділу освіти не надходило.

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналі ...

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення;
- підготовка матеріалів про результати виконання міського бюджету за 2017 рік для доповіді на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.


13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднанн ...

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімп ...

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Результати участі будуть оприлюднені пізніше.

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради бу ...

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання впровадження інтерактивних форм і методів організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста.

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – ...

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 313, дітей – 292, інвалідів – 87, пенсіонерів – 700.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 126 осіб, за призначенням житлових субсидій – 83 особи.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверну ...

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернулися перевізники міста з метою організації надання пільг учням під час доїзду до навчальних закладів та в зворотньому напрямку.

11.01.2018 року відбулося чергове засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Куп'янської міської ради. На розгляд комісії б ...

11.01.2018 року відбулося чергове засідання адміністративної комісії при виконавчому комітеті Куп'янської міської ради. На розгляд комісії було винесено три адміністративних протоколи.
Жоден з правопорушників на засідання не з'явився, але так як всі були повідомлені про дату, час та місце розгляду справи та про причини своєї неявки не повідомили, протоколи були розглянуті без їх участі.
Двох осіб було притягнуто за ст. 183 КупАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб), на осіб було накладено стягнення у вигляді штрафу на суму 51 грн.
За порушення правил благоустрію населених пунктів (ст. 152 КупАП) особу було звільнено від відповідальності, враховуючи малозначність діяння, особі було оголошено усне зауваження в порядку ст.22 КупАП.

11.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

11.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих