Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Про затвердження рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад 12.10.17

                                                                                              

У к р а ї н а

Харківська  область

Куп’янський міський голова

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від  12.10. 2017 р.

                 № 133/ос

м. Куп’янськ

 

 

 

Про затвердження рішення конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

 

       

 

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002р. № 169 «Про затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», Положення про порядок проведення конкурсу та конкурсну комісію на заміщення вакантних посад у міській раді та її структурних підрозділах, затвердженого рішенням XII сесії Куп’янської міської ради V скликання від 19.09.2006р.  № 195-V  і взявши до уваги Протокол засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад від 10 жовтня 2017 року № 3:

1. Затвердити рішення конкурсної комісії по визначенню переможця конкурсу на заміщення вакантної посади :

 - начальника Управління фінансів Куп’янської міської ради Замулу Людмилу Володимирівну;

- головного спеціаліста відділу культури та туризму Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради Бандурку Світлану Іванівну.

2. Начальнику Управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради (Лаптєву М.В.), начальнику сектору кадрової роботи та нагород виконавчого комітету міської ради (Куценко О.П.) організувати підготовку необхідної документації для подальшого призначення   затвердженої кандидатури  на відповідну посаду .

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами      виконавчого комітету міської ради Єльджарову Т.І.

 

 

                        Секретар міської голови                                       В.В.ЗАНІК

 

 

 

  З розпорядженням ознайомлений:           _________________________________________

 

 

Погоджено

юридичний відділ 

керуючий справами виконкому

 

Куценко 5 50 29

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 3

засідання конкурсної комісії на заміщення вакантних посад

в Куп’янській міській раді та її структурних підрозділах

           

м. Куп’янськ                                                                                     10 жовтня 2017  року

Присутні: всі члени комісії, крім Чернишова О.І.- відрядження, усього членів-6.

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:

 1. Допуск претендентів на посаду:
  1. начальника управління фінансів Куп’янської міської ради;
  2. головного спеціаліста відділу культури та туризму Управління культури, молоді та спорту
 2. Проведення письмового іспиту серед претендентів.

                                Голосували : «За» - одноголосно ( 6 ).                           

І.  До конкурсної комісії на посаду:

1.1 начальника управління фінансів Куп’янської міської ради отримані документи від претендентів :                    

- Замули Людмили Володимирівни, 1971 року народження, у 1993 році закінчила Бєлгородський кооперативний інститут і отримала вищу освіту за спеціальністю «економіка і управління у торгівлі і громадському харчуванні» та здобула кваліфікацію економіста-організатора, а у 2007 році закінчила Харківський національний економічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державна служба» та здобула кваліфікацію магістра державної служби. Працює. в Куп’янському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Харківської області.

- Кузніцова Віталія Сергійовича, 1987 року народження, в 2009 році закінчив Харківський національну академію міського господарства і отримав повну вищу освіту  за спеціальністю «Економіка підприємства» та здобув кваліфікацію спеціаліста з економіки підприємства. Працює в Відділі освіти Куп’янської міської ради головним бухгалтером.

1.2 головного спеціаліста відділу культури та туризму управління культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради отримані документи від претендентів :

- Думанової Олени Володимирівни, 1992 року народження, в 2015 році закінчила  Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна і отримала базову вищу освіту за спеціальністю «фізична географія і картографія» та здобула кваліфікацію бакалавра зфізичної географії і картогрфії., а у 2017 роцізакінчила Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «географія рекреації та туризму» та здобула кваліфікацію «фахівець з рекреації». Тимчасово не працює.

-Бандурки Світлани Іванівни, 1979 року народження, у 2002 році закінчила Харківську державну академію культури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Народна художня творчість» та здобула кваліфікацію керівника народного театрального коллективу, викладача фахових дисциплін.Працює в Управлінні культури, молоді та спорту Куп’янської міської ради режиссером міського парку культури та відпочинку.

-Фролової Ірини Вікторівни, 1980 року народження, у 2003 році закінчила Харківський національний університет радіоелектроники і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Інформатика» та здобула кваліфікацію інженера із застосуванням комп’ютерів.Тимчасово не працює.

-Токар Світлана Володимирівна, 1984 року народження, у 2008 році закінчила Харківський національний аграрний університет ім.. В.В.Докучаєва і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Агрономія» та здобула кваліфікацію вченого агронома, а в 2012 році закінчила Харківський національний педагогічний університет ім.. Г.С.Скороводи за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти,Математика» та здобула кваліфікацію вчителя математики.Тимчасово не працює.   

На письмовий іспит прибули всі претенденти , які подавали документи на участь у конкурсі на відповідну вакантну посаду, за винятком Токар Світлани Володимирівни, яка повідомила про не бажання приймати участь у даному конкурсі.

Члени комісії розглянули документи претендентів на  відповідність їх умовам конкурсу і прийшли до висновку, що кандидати, в основному, відповідають умовам за відповідними посадами і наполягають брати участь у даному конкурсі.

Члени комісії вирішили допустити до письмового іспиту  даних претендентів .

                            Голосували : «За» - одноголосно ( 6 ).

 ІІ. Претендентам на посаду був нагаданий порядок проведення  письмового іспиту.

На загальному столі розкладені білети для письмового іспиту по перевірці знань  з основних законів (Конституції України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції») та спеціальні знання у сфері відповідної посади, на яку претендують  конкурсанти. 

 Претендентам на посаду начальника управління фінансів дісталися білети:

 • Замула Л.В.       -  № 3;
 • Кузніцов В.С.  -  №  5.             

Претендентам на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму Управління культури, молоді та спорту дісталися білети:     

 • Думанова  О.В. - № 7;
 • Бандурка С.І.    - № 9;
 • Фролова І.В.    -  № 8.

Для написання письмової відповіді відведено 20 хвилин.

З метою перевірки знань державної мови було заплановано письмові відповіді конкурсантів проводити державною мовою. Результати   з письмовою  роботою  виглядять таким чином:

 - на посаду начальника управління фінансів:

 • Замула Л.В.       -  25 балів;
 • Кузніцов В.С.  -  25 балів ;         

 - на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму

          Думанова  О.В. – 15 балів;

 • Бандурка С.І.    – 23 бала;
 • Фролова І.В.    -  17 балів         

Письмові відповіді претендентів  додаються.

Після цього претенденти були перевірені на знання персонального комп’ютера. Результат  (середній бал)  розподілився таким чином:

 - на посаду начальника управління фінансів:

 • Замула Л.В.       -  5 балів;
 • Кузніцов В.С.  -   5 балів ;         

- на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму:

          Думанова  О.В. – 4 бала;

 • Бандурка С.І.    – 4 бала;
 • Фролова І.В.    -   5 балів         

Відомість оцінювання знань ПК додається.

З претендентами на посаду проведена співбесіда з питань, які відносяться до майбутньої роботи, служби в органах місцевого самоврядування та інше за раніше підготовленими питаннями.

Питання співбесіди додаються.

Після підведення підсумків результатів співбесіди з конкурсантом результати розподілилися таким чином (середній бал):

 - на посаду начальника управління фінансів:

 • Замула Л.В.       -  5 балів;
 • Кузніцов В.С.  -  4,77 бала ;         

 - на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму:

           Думанова  О.В. – 4,3 бала;

 • Бандурка С.І.    – 4,1 бала;
 • Фролова І.В.    -  4,1 бала         

Конкурсна комісія підвела підсумки іспиту, після чого результати розподілилися таким чином:

Прізвище, ім’я та по батькові

білети

ПК

Знання мови

Співбесіда

( середній бал)

                             Усього

   на посаду начальника управління фінансів        

  Замула Л.В.

25 балів

5

3

 5+5+5+5+5+5= 30:6 = 5 балів                                                                                

38  балів                            

  Кузніцов В.С

25 балів

5

3

4,6+4,8+4,8+4,8+5+4,6 =28,6:6= 4,77 бала                                                                             

37,77 бала

  на посаду головного спеціаліста відділу культури та туризму

  Думанова  О.В

15 бала

4

3

4,8+4,2+4,2+4+4,4+4,4=26:6= 4,3 бала

26,3 бала

  Бандурка С.І

23 бала

4

3

4,4+3,6+4,4+4,2+4,4+4=24,6:6=4,1

бала

34,1 бала

  Фролова І.В.

17 балів

5

3

4,2+4+4+3,8+4,4+4=24,4:6=4,1 бала

29,1 бала

           

  Приймаючи до уваги загальні результати проведеного іспиту конкурсна комісія вирішила:

 1. Визначити переможцем конкурсу на заміщення посади:
 • начальника управління фінансів Куп’янської міської ради Харківської області Замулу Людмилу Володимирівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

           головного спеціаліста відділу культури та туризму Куп’янської міської ради Харківської області

           Бандурку Світлану Іванівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

  2.  Рекомендувати міському голові

  2.1  затвердити рішення конкурсної комісії на посаду:

  - начальника управління фінансів Куп’янської міської ради Харківської області Замулу Людмилу Володимирівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

 • головного спеціаліста відділу культури та туризму Куп’янської міської ради

           Харківської області Бандурку Світлану Іванівну.

                                                 Голосували – «ЗА» - одноголосно (6).

 • внести до списку кадрового резерву як такого, що приймав участь у конкурсі, отримав високі  результати за підсумками іспиту, але не був визначений  переможцем конкурсу  на заміщення посади начальника управління фінансів Куп’янської міської ради Харківської області:
 • Кузніцова Віталія Сергійовича.

                                             Голосували – «ЗА» - одноголосно (6). 

 

                                  Голова комісії:                                             Т.І.Єльджарова

 

                                 Члени комісії :                                                О.В.Скребець                                                                                                            

 

                                                                                                            В.М.Письмак

 

                                                                                                             В.М.Саяпін                                                  

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                            С.В. Стокоз

                                                                                                              

                                                                                                            О.П. Куценко                                                                                                                                                                               

                                

 

Переглядів: 43
Дата публікації: 15:20 12.10.2017
Пошук
Анонс подій
22.03.2018
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:22.03.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
08:30 - Прийом громадян з питань влаштування дітей до ДНЗ Прийом громадян з питань влаштування дітей до ДНЗ Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:22.03.2018 08:30 Місце проведення:Кабінет № 7, відділ освіти, вул. Студентська, 2
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:22.03.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
13:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор: УПСЗН Час проведення:22.03.2018 13:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
13:30 - Семінар для класних керівників 5-11-х класів Семінар для класних керівників 5-11-х класів Організатор:Шовкопляс Т.В.-заступник начальника відділу освіти Час проведення:22.03.2018 13:30 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №4
14:00 - Засідання адміністративної комісії виконавчого комітетету Куп'янської міської ради Засідання адміністративної комісії виконавчого комітетету Куп'янської міської ради Організатор:Єльджарова Т.І. - керуючий справами виконавчого комітету Куп’янської міської ради Час проведення:22.03.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, проспект Конституції 3, 2 поверх, каб.25
23.03.2018
12:00 - Засідання інструментального відділу: Засідання інструментального відділу:
1. Відкритий урок викладача класу фортепіано Ревека С.Л. за темою: “Робота над творами великої форми у молодших класах”.
2. Обговорення підсумків проведення відкритих концертів, колоквіуму.
3. Обговорення та затвердження календарного плану роботи відділу на ΙV чверть
Організатор:Ревека С.Л. Час проведення:23.03.2018 12:00 Місце проведення:КДМШ № 3

14:00 - Урочиста церемонія присвоєння почесної відзнаки «Людина року 2017» Урочиста церемонія присвоєння почесної відзнаки «Людина року 2017» Організатор:Хаустова О.М. Час проведення:23.03.2018 14:00 Місце проведення:Велика зала ПК
16:00 - Прослуховування програм учнів випускного класу Прослуховування програм учнів випускного класу Організатор:Ревека С.Л. – завідувач інструментальним відділом Час проведення:23.03.2018 16:00 Місце проведення:КДМШ № 3
24.03.2018
Докладніше
Стрічка подій:

20.03.2018р. на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №6 відбулися міські змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед дівчат "Влу ...

20.03.2018р. на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №6 відбулися міські змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки серед дівчат "Влучний стрілець". Результати змагань будуть оприлюднені на головній сторінці сайту.

19.03.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило. ...

19.03.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило.

19.03.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені ...

19.03.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені питання організації та проведення масових заходів з учнями та педагогічними працівниками закладів освіти міста протягом тижня, підсумки міського етапу Всеукраїнських учнівських турнірів, хід виконання плану роботи відділу освіти на 2018 рік.

19.03.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матер ...

19.03.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- підготовка матеріалів по внесенню змін до бюджету м.Куп'янська на 2018 рік для затвердження на черговій сесії міської ради ;
- контроль за виникненням дебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ, аналіз причин та запобігання їх утворення.


Традиційно, щосуботи, у фойє Міського будинку культури, було проведено захід для людей похилого віку. Танцювальний вечір оюбительського об'є ...

Традиційно, щосуботи, у фойє Міського будинку культури, було проведено захід для людей похилого віку. Танцювальний вечір оюбительського об'єднання "Веселка", незважаючі погодні імови, пройшов у привітній весняній атмосфері.

17 березня у спортивній залі ДЮСШ «Металург» зібралися прихильники баскетболу різних віків, щоб вшанувати світлу пам'ять ветерана спорту, су ...

17 березня у спортивній залі ДЮСШ «Металург» зібралися прихильники баскетболу різних віків, щоб вшанувати світлу пам'ять ветерана спорту, судді національної категорії, колишнього директора дитячо-юнацької спортивної школи відділу освіти міськради Телюха Олега Єгоровича. Саме з цієї нагоди суботнього ранку в ківшарівській спортивній школі стартував пам’ятний Турнір з баскетболу серед чоловічих команд.
До участі у Турнірі заявилися місцеві баскетбольні дружини: БК «Куп’янські вовки» (Куп’янськ) та СК «Локомотив» (Куп’янськ-Вузловий), а також гості Куп’янщини: БК «Залізні черепахи» (Харків) та БК «Рогань» (Рогань).
За підсумками проведених баскетбаталій місця розподілились наступним чином:
IVмісце – СК «Локомотив»;
IІІ місце – БК «Куп’янські вовки»;
IІ місце – БК «Рогань»;
I місце – БК «Залізні черепахи».
Кращими гравцями Турніру були визнані Олексій Горбачов (БК «Залізні черепахи»), Олег Отрижко (БК «Рогань»), Євген Чепіль (БК «Куп’янські вовки») та Сергій Єресько (СК «Локомотив»). Кращим бомбардиром штрафних кидків одностайно став Олег Отрижко (БК «Рогань»). По триочковим кидкам кращим став Сергій Єресько (СК «Локомотив»).
Нажаль, наші земляки не отримали бажаного результату, поступившись гостям з першої столиці та Рогані, але головне, що в нашому місті все ж таки живий цей захоплюючий вид спорту та любов до баскетболу передається з покоління в покоління.
Наші вітання харків’янам з перемогою та подяка всім учасникам Турніру за участь та бажання вшановувати пам'ять людей, які все своє життя присвятили спорту.

Заступник директора ДЮСШ «Металург» Наталія Мирошниченко.

16 березня у концертному залі КПСМНЗ "Дитяча музична школа № 3" пройшов звітній концерт музичної школи за участю новоствореного вокально-інс ...

16 березня у концертному залі КПСМНЗ "Дитяча музична школа № 3" пройшов звітній концерт музичної школи за участю новоствореного вокально-інструментального ансамблю учнів школи. У концерті були представлені, також, інші нові напрацювання творчого колективу школи.

16 березня у приміщенні КПСМНЗ "Дитяча музична школа № 1" було проведено І тур обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів мисте ...

16 березня у приміщенні КПСМНЗ "Дитяча музична школа № 1" було проведено І тур обласного огляду-конкурсу учнівських творчих колективів мистецьких шкіл районів та міст області "Весняний вернісаж". У конкурсі прийняли участь учні та викладачі з Борівського, Куп'янського, Дворічанського та Шевченківського районів.

16.03.2018р. на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №11 відбувся І (міський) етап Всеукраїнського турніру юних істориків. ...

16.03.2018р. на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №11 відбувся І (міський) етап Всеукраїнського турніру юних істориків.

16 березня у приміщенні Міського будиноку культури, пров. Духовний, 2 відбувся святковий концерт та урочистості прицурочені до професійного ...

16 березня у приміщенні Міського будиноку культури, пров. Духовний, 2 відбувся святковий концерт та урочистості прицурочені до професійного свята працівників житлово-комунального господарства. Працівників сфери зі святом вітали колективи художньої самодіяльності "Конопушки", Ірина Кисіль та Олексій Підлубний, хореографічний колектив "Мери Денс" Ірини Євсюкової. Від імені керівництва міста вітали секретар Куп'янської міської ради В.Занік та заступник міського голови з питань виконавчих органів ради А.Козуб.

16.03.2018 у дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №4 комбінованого типу проведено засідання міського методичного об’єднання вихователі ...

16.03.2018 у дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №4 комбінованого типу проведено засідання міського методичного об’єднання вихователів дітей молодшого віку закладів дошкільної освіти міста за темою:"Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільника засобами художньо-продуктивної діяльності". Засідання проведено у формі майстер-класу з урахуванням диференційованого підходу до навчання педагогів.

Станом на 16.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1380 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 320, ді ...

Станом на 16.03.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1380 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 320, дітей – 286, інвалідів – 87, пенсіонерів – 687.
15.03.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Підтверджено факт проживання 35 внутрішньо переміщеним особам.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 32 особи, за призначенням житлових субсидій – 46 осіб.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих