Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Про стан виконання законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"
Про стан виконання законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"

У к р а ї н а

Харківська  область

Куп’янська  міська  рада

Виконавчий  комітет

 

РІШЕННЯ №

 

   м. Куп’янськ                                                                                 від  ______________ 20      р.

 

Про стан виконання законодавчих актів України

з питань соціального захисту багатодітних сімей

 

Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Куп’янської міської ради Ягодки Н.М. щодо виконання законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей, керуючись п.п. 2, 21 п. б ч. 1 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Куп’янської міської ради ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення Куп’янської міської ради Ягодки Н.М. щодо виконання законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей взяти до відома (додається).

2. Центру  соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді Куп’янської міської ради (Лашкул В.М.)  активізувати роботу зі здійснення соціального обстеження багатодітних сімей, які опинилися в складних життєвих  обставинах.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення Куп’янської міської ради (Ягодка Н.М.), відділу освіти Куп’янської міської ради (Пасічник С.М.),  службі у справах дітей Куп’янської міської ради (Овередна Н.Л.),  центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Куп’янської міської ради (Лашкул В.М.),  відділу охорони здоров’я Куп’янської міської ради (Черкашина Н.Я.),  загальному відділу виконавчого комітету Куп’янської міської ради (Ющенко М.В.) забезпечити  надання допомоги (соціальної, медичної,  психологічної та інших видів допомог) багатодітним сім’ям  згідно діючих повноважень.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення Куп’янської міської ради (Ягодка Н.М.) спільно з Куп’янським міськрайцентром зайнятості (Коваленко О.В.) активізувати роботу із реалізації  пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Скребця О.В.

 

Секретар міської ради                                                                              В.В. ЗАНІК

 

Погоджено

Юридичний відділ

Заступник міського голови

Начальник управління

 

Ягодка Н.М.


 

 

 

Інформація про стан виконання

законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей у 2017 році

 

1. Загальні питання

Згідно з чинним законодавством України «багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває в зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у т.ч. кожного з подружжя, або  один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійних, технічних та вищих навчальних закладах, до закінчення навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років» (Закон України «Про внесення змін до ст.. 1 Закону України «Про охорону дитинства» (6 червня 2011 р. № 3525-VI).»

Почесне звання «Мати-героїня» присвоюється Указом Президента України жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у т.ч. дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей (Указ Президента України від 29.06.2001 р. № 476 «Про почесне звання України»).

Необхідні матеріали для присвоєння почесного звання готуються відділом у справах сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання і подаються до місцевої державної адміністрації для подальшого направлення до Секретаріату Президента  України.

Батькам і дітям з багатодітних сімей видаються відповідні посвідчення. Зразок посвідчення, порядок виготовлення  і видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України  (ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства»).

             

2. Житло, земельні ділянки

Відповідно до ст.. 46 Житлового кодексу, ст.. 11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», сім'ям, які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей – надається житло поза чергою (ст.46 Житлового кодексу, ст.11 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»). Багатодітні сім'ї не втрачають права першочергового одержання жилих приміщень і у випадку, коли після взяття сім'ї на квартирний облік діти досягнуть повноліття.(п.44 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень, затверджених Кабінетом Міністрів).

За інформацією загального відділу виконавчого комітету Куп’янської міської ради  на обліку перебуває 29 багатодітних сімей, які потребують поліпшення житлових умов, в т.ч.  22 сім’ї, в яких виховується 3-4 дитини;    7 сімей, в яких виховується 5 і більше дітей. В м. Куп’янську, смт. Ківшарівка та смт. Куп’янськ-Вузловий понад 25 років будівництво нового житла не ведеться і майже 90% наявного житлового фонду приватизовано, в зв’язку з чим вільного житла немає, а тому в 2017 році виділити житло багатодітним сім’ям не було можливості.

До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:

- вирішення відповідно до законодавства питань про надання допомоги багатодітним сім'ям у будівництві індивідуальних жилих будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів;

- відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва (ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

За інформацією відділу земельних відносин управління архітектури, містобудування та земельних відносин Куп’янської міської ради, в 2017 році звернень від багатодітних сімей щодо виділення земельних ділянок не надходило.

 

3. Пільги, державні соціальні допомоги

Станом на 01.01.2018 року до Єдиного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги занесена інформація на 172 багатодітні сім’ї, в яких виховується 582 дитини.

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства»(зі змінами) багатодітні сім’ї мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, послуг зв’язку у розмірі 50 відсотків плати в межах соціальних норм, передбачених законодавством.

Пільги на житлово-комунальні послуги та тверде паливо(скраплений газ) надаються при умові, що сім’я не користується субсидією та в залежності від доходів сім’ї.

За 2017 рік використали своє право на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу,  послуг зв’язку 49 багатодітних сімей (за 2016 рік – 76 сімей) на загальну суму187639 грн. (за 2016 рік – 369443 грн), в тому числі – житлово-комунальні послуги – 176920 грн. (за 2016 рік – 361443 грн), тверде паливо та скраплений газ – 8787 грн.(за 2016 рік – 8000 грн. – з Державного бюджету), послуги зв’язку – 1932 грн. – місцевий бюджет (за 2016 рік – 3272 грн).

Зменшення кількості сімей, які використали право на пільги у 2017 році відбулось у зв’язку з призначенням субсидії, а також у зв’язку з перевищенням середньомісячного доходу сім’ї розміру соціальної пільги, що дає право на отримання пільг(у 2017 році це 2240 грн.).

В порівняні з 2016 роком зменшення суми нарахування пільг за рахунок зменшення кількості пільговиків, а також за рахунок зменшення соціальних норм, на які нараховується пільги.

 За 2017 рік профінансовано пільг на загальну суму 149553 грн.(за 2016 рік - 406803 грн.).

Відповідно до вищезазначеного Закону діти з багатодітної сім’ї мають право на безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту(крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі - та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання. Станом на 01.01.2018 рік даною пільгою скористалось  357 дітей.

Із загальної кількості малозабезпечених сімей (572 сім’ї, 901 дитина), які одержують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям,  91 сім’я багатодітна, в яких виховується 332 дитини. За 2017 рік багатодітним малозабезпеченим сім’ям призначено та виплачено державну соціальну допомогу (ДСД) на загальну суму 4071646,14 грн. Найбільша кількість звернень багатодітних малозабезпечених сімей була у лютому 2017 р. – 642 сім’ї, в т.ч. 99 багатодітних. На протязі 2017 р. 67 багатодітним сім’ям ДСД малозабезпеченим сім’ям призначалась за рішенням комісії, як виняток у зв’язку з тим, що один із працездатних членів сім’ї не перебував у офіційних трудових відносинах. Середній розмір допомоги становив 3723, 42 грн.

На обліку в УПСЗН перебуває 29 багатодітних малозабезпечених сімей ромських національних меншин, в яких виховується 85 дітей та 9 малозабезпечених багатодітних сімей із числа внутрішньо переміщених осіб, в яких виховується 27 дітей.

На обліку в УПСЗН перебуває 2 дитячих будинки сімейного типу та 3 прийомних сім’ї, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (всього 20 дітей). В 2017 р. виплачено допомоги на дітей та батькам-вихователям на загальну суму 914479 грн.

Допомога при народженні дитини з 01.07.2014 року призначається незалежно від кількості  дітей в сім’ї в розмірі 41280 грн.:  10320 грн – одноразова виплата, - в місяць  народження дитини, а решта суми виплачується щомісячно по 860 грн по місяць досягнення дитиною  3-х років.

За поданням УПСЗН КМР одна багатодітна малозабезпечена сім’я в 2017 році подала заяву до Департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації на участь у пілотному проекті «Пілотний проект із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб».

Жінкам, яким присвоєно почесне звання "Мати-героїня", виплачується одноразова винагорода у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (заснована з 1 січня 2008 року Указом Президента України від 25.12.2007 № 1254 "Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня"). За цей період одноразову виплату одержало 12 матерів-героїнь. В 2017 році звернень не було.

Для жінок, яким присвоєно звання "Мати-героїня" та які не мають права на пенсію (за умови досягнення віку 63 років), передбачена державна соціальна допомога в розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (ст.6 Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”).

Відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою КМУ від 02.04.2005 № 261 у 2017 році звернень не надходило.

           

4. Освіта. Спорт. Харчування

За інформацією відділу освіти на обліку   перебувають 500 дітей із 294 багатодітних сімей (із них 401 дитина є учнями загальноосвітніх навчальних закладів та 99 дітей є вихованцями дошкільних навчальних закладів). В закладах створені належні умови для навчання і виховання дітей з багатодітних сімей. Всі учні забезпечені підручниками. Діти з багатодітних сімей залучаються до занять у різноманітних гуртках та до участі в усіх виховних заходах. 107 учнів ЗНЗ відвідують гуртки при дитячій спортивній школі та центру дитячої та юнацької творчості, 226 дітей відвідують інші гуртки та секції при ЗНЗ та ДНЗ. У  вересні 2017 педагогами соціальними, громадськими інспекторами, класними керівниками було здійснено патронаж  багатодітних сімей   з метою перевірки матеріально-побутових умов проживання. Складені акти обстеження матеріально-побутових умов проживання. Діти забезпечені сезонним одягом, продуктами харчування, створено умови для їх навчання та виховання. Випадків насильства зі сторони батьків по відношенню до дітей не виявлено.  Згідно рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради від 19.12.2017 №468 встановлена 70% знижка на батьківську плату за харчування дітей з багатодітних сімей в дошкільних навчальних закладах, а також вихованців дошкільних груп НВК №2, НВК№7. Всі діти 1-4 класів харчуються безкоштовно.

Держава гарантує надання в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, безкоштовних та пільгових фізкультурно-оздоровчих послуг дітям, в тому числі: ... дітям з багатодітних сімей (ст.4 Закону України „Про фізичну культуру і спорт”).

За інформацією центру  соціальних  служб  для сім’ї,  дітей  та  молоді  Куп’янської  міської  ради у 2017 році:

-перебувають під соціальним супроводом - 5 багатодітних сімей, в них 16 дітей;

- надано 1020 соціальних послуг;

- оздоровлено в оздоровчих таборах - 28 дітей з багатодітних сімей;

- залучено до різноманітних заходів - 78 дітей з багатодітних сімей.

 

За інформацією служби у справах дітей на обліку перебуває 191 багатодітна сім’я, в яких виховується 638 дітей, в т.ч. 153 сім’ї з трьома дітьми,  25 сімей – з чотирма дітьми, 5 сімей з п’ятьма дітьми, 4 сім’ї з шістьма дітьми, 2 сім’ї з сьома дітьми, 2 сім’ї з восьма дітьми. Повних багатодітних сімей – 122,  дві сім’ї, в яких діти виховуються батьком, 67 багатодітних сімей, в яких діти виховуються матір’ю, молодих сімей – 63.  Чотири сім’ї, у яких батьки з функціональними обмеженнями,  п’ять сімей, у яких діти з функціональними обмеженнями,  164 сім’ї, у яких працевлаштований хоч один з батьків,  27 сімей, у яких батьки не працюють,  26 сімей, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті міської ради,  1 сім’я перебуває у складних життєвих обставинах.

Протягом 2017 року службою у справах дітей було видано:

-55 посвідчень батьків багатодітної сім’ї;

-140 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї.

 

5. Медичне обслуговування

За інформацією Комунального некомерційного підприємства «Куп’янський центр первинної медичної допомоги»  Куп’янської міської ради на обліку перебуває 178 багатодітних сімей, в яких виховується 604 дитини.  Дітям з багатодітних сімей згідно з чинним законодавством надаються такі пільги щодо медичного обслуговування та відпочинку:

- безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів (5 дітей на суму 3134,30 грн);

- щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів (100% дітей),  зубопротезування дітей із багатодітних сімей у 2017 році не було;

- першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація (міста та області 72 дитини);

- безоплатного одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (ст.13 Закону України «Про охорону дитинства») не було.  

З метою вдосконалення роботи соціальних служб шляхом повного охоплення соціальними послугами вразливих категорій населення, в тому числі багатодітних родин, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки, раннього виявлення проблемних таких сімей та своєчасного надання їм підтримки,  з метою якісної взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, що опинились в складних життєвих   обставинах, була створена  у  2012 році Координаційна рада з питань взаємодії суб’єктів соціальної роботи

 з сім’ями, що опинились в складних життєвих обставинах.

Це дорадчий орган Куп’янської міської ради,   який сприяє впровадженню державної політики у сфері соціального захисту сімей, що опинились в  складних  життєвих  обставинах  та  потребують  сторонньої допомоги.  У  2017 році проведено 6 засідань, на них розглянуті питання надання  соціальних  послуг  більш як 20-м сім’ям, які перебувають в складних   життєвих  обставинах  або  мають  ризик  потрапити у складні життєві   обставини.  З  них  7  сімей є багатодітними, в яких виховується  26   дітей.

           

Начальник УПСЗН                                                                                     Н.М. Ягодка

 

Шкарлет 53237

Приєднані документи:

Рішення щодо соціального захисту багатодітних

Центр надання
адміністративних
послуг

Пошук
Анонс подій
25.05.2018
08:00 - Свято Останнього дзвоника Свято Останнього дзвоника Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:25.05.2018 08:00 Місце проведення:Заклади загальної середньої освіти міста
11:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор:УПСЗН Час проведення:25.05.2018 11:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
17:00 - Випускний вечір: «До побачення, школо!» Випускний вечір: «До побачення, школо!» Організатор:Учні ДМШ № 2 О.В.Кашуба Час проведення:25.05.2018 17:00 Місце проведення:Зал ДМШ № 2
26.05.2018
27.05.2018
Докладніше
Стрічка подій:

24.05.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверне ...

24.05.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернень від громадян до начальника відділу освіти не надходило.

24.05.2018р. 11:00 - 24.05.2018р. 12:00 В міській бібліотеці №3 відбувся бібліотечний урок до дня слов’янської писемності «Так з’явилися пер ...

24.05.2018р. 11:00 - 24.05.2018р. 12:00 В міській бібліотеці №3 відбувся бібліотечний урок до дня слов’янської писемності «Так з’явилися перші книги»

24.05.2018р. на базі п’яти пунктів тестування, розташованих у закладах освіти м. Куп’янськ, проведено зовнішнє незалежне оцінювання випускни ...

24.05.2018р. на базі п’яти пунктів тестування, розташованих у закладах освіти м. Куп’янськ, проведено зовнішнє незалежне оцінювання випускників 11-х класів з української мови та літератури, у якому взяли участь 100% випускників закладів загальної середньої освіти міста.

24.05.2018р. у відділі освіти проведено прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста. За підсумками прийо ...

24.05.2018р. у відділі освіти проведено прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста. За підсумками прийому видано 7 направлень на влаштування дітей до ДНЗ, 3 дітей поставлено на облік для подальшого влаштування.

24.05.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило. ...

24.05.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило.

22.05.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

22.05.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

22.05.2018р. І (міський) етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл"("Джура") перенесено на 23.05.2018. ...

22.05.2018р. І (міський) етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл"("Джура") перенесено на 23.05.2018.

22.05.2018р. на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №11, Куп’янського автотранспортного коледжу проведено зовнішнє незалежне оцінювання ...

22.05.2018р. на базі Куп’янської загальноосвітньої школи №11, Куп’янського автотранспортного коледжу проведено зовнішнє незалежне оцінювання випускників 11-х класів з математики, у якому взяли участь 122 учня 11-х класів закладів загальної середньої освіти міста.

21.05.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під ч ...

21.05.2018р. у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти Куп’янської міської ради. Під час апаратної наради були обговорені питання організованого закінчення навчального року, проведення урочистостостей з нагоди свята "Останній дзвоник" та організації участі випускників у ЗНО-2018.

21.05.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило. ...

21.05.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило.

21.05.2018р. у кабінеті начальника відділу освіти відбулось засідання експертної комісії з призначення стипендій міського голови. ...

21.05.2018р. у кабінеті начальника відділу освіти відбулось засідання експертної комісії з призначення стипендій міського голови.

21.05.2018р. проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернень від громадян д ...

21.05.2018р. проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернень від громадян до начальника відділу освіти не надходило.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих