Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Аналіз регуляторного впливу (07.10.2014)

Аналіз регуляторного впливудо проекту рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради “ Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним закладом “Куп’янська міська лікарня” Куп’янської міської ради"

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади Державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності” від 11.09.03р. № 1160-4 та з урахуванням методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради “Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним закладом “Куп’янська міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області”.

1. Вивчення та аналіз проблеми, яку пропонується вирішити шляхом державного регулювання господарських відносин.

На сьогодні комунальний заклад “Куп’янська міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області надає платні медичні послуги, згідно переліку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р. №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються  в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти».

Тарифи на платні медичні послуги економічно обґрунтовуються та встановлюються виходячи з фактичних витрат на кожну послугу окремо.

Одночасно з цим протягом останніх років відбувалось значне зростання заробітної плати працівників медичних закладів, підвищення цін на енергоносії та комунальні послуги. Це призводить до виходу вартості надання медичних послуг за межі рентабельності.

Враховуючи невідповідність діючих тарифів з фактичними витратами комунального закладу “Куп’янська міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області виникла необхідність проведення нових розрахунків вартості платних  медичних послуг.

2. Визначення мети державного регулювання.

Метою цього нормативно-правового акту є врегулювання відносин щодо організації належної роботи комунального закладу “Куп’янська міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області. Мета даного врегулювання - питання інтересів органів місцевого самоврядування, адміністрації підприємства, суб’єктів підприємницької діяльності населення, а саме:

- поліпшення фінансового стану медичного закладу;

- підвищення якості професійного відбору при прийомі на роботу;

- зниження рівня професійних захворювань;

- можливість надати населенню та підприємницьким структурам якісні медичні послуги;

- підвищення іміджу підприємства.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення тарифів на платні медичні послуги без змін

Може призвести до проблем, пов’язаних з виплатою заробітної плати медичним працівникам, сплатою обов’язкових податків та зборів, придбанням необхідних медикаментів та хімічних реактивів, господарських предметів тощо.

- Не повна відповідність принципам регуляторної політики.

- Не повна відповідність вимогам чинного законодавства.

- Проблема розв’язується частково, бо діючі тарифи не забезпечують достатній баланс інтересів медичного закладу, громадян та суб’єктів господарювання.

Відміна державного регулювання тарифів на медичні послуги

Може призвести до надмірного зростання вартості цих послуг, їх недоступності для більшості населення, що також матиме негативні соціальні наслідки.

 - Не відповідність принципам регуляторної політики.

- Не виконання поданих Урядом повноважень щодо регулювання (встановлення) тарифів на платні медичні послуги.

Прийняття даного регуляторного акта

- Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

- Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

- Встановлює тарифи на медичні послуги, що надаються комунальним закладом  «Куп’янська міська лікарня» Куп’янської міської ради Харківської області у економічно обґрунтованому розмірі.

- Відповідає вимогам чинного законодавства.

- Забезпечує реалізацію принципам державної регуляторної політики.

- Упорядковує інтереси та відносини медичного закладу, громадян та суб’єктів господарювання.

- Поліпшує якість надання  медичних послуг усім бажаючим.

Останній запропонований спосіб відповідає діючому законодавству, а також дозволить стабілізувати фінансовий стан закладу, не допускаючи погіршення якості послуг або припинення їх надання.

Затвердження даного регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.

4. Опис механізмів та заходів забезпечуючи розв’язання визначеної проблеми шляхом ухвалення запропонованого регуляторного акту.

З метою надання якісних медичних послуг та придбання нового медичного обладнання необхідно пропонувати до встановлення нового тарифу на платні медичні послуги (додаток), які б поєднали інтереси органів місцевого самоврядування, населення та суб’єктів підприємницької діяльності.

Основними базисними показниками при розрахунку тарифу на платні медичні послуги є заробітна плата, нарахування на з/плату, накладні витрати.

Рентабельність на платні послуги у середньому застосована у розмірі 25%.

Результатом цієї роботи є підготовлені до встановлення тарифи на платні медичні послуги, які надаються комунальним закладом “Куп’янська міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області.

5. Досягнення поставленої мети у разі ухвалення запропонованого регуляторного акту можливо через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання і громадян виконувати встановлені вимоги.

Обґрунтування можливостей досягнення поставленої мети і рішення існуючої програми лікувального закладу в разі ухвалення запропонованого регуляторного акту дасть можливість додаткового фінансування.

Фактично за Iпівріччя  2014р. (тис.грн)

Прогноз при застосуванні цього тарифу (тис.грн)

Прибуток (тис.грн)

60,8

85,8

25,0

Встановлення нового тарифу на медичні послуги надасть можливість підприємству поліпшити якість медичних послуг. Але слід зазначити, що в даному випадку має місце ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного акту, таких як зростання мінімальної заробітної плати, підвищення цін (тарифів) на матеріали, енергоресурси та інше. Усе це може привести до недоцільності в подальшому застосуванні прийнятого даного регуляторного акту або зміни його суті чи окремих положень.

6. Розрахунок витрат і можливої вигоди від впровадження запропонованого регуляторного акту та альтернатив регуляторного акту.

Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків.

Таблиця вигод-витрат:

В и г о д и

Можливість безперебійно одержувати соціально-необхідні види послуг

Інтереси органу місцевого самоврядування

Інтереси суб’єктів підприємницької діяльності

Надання якісних та вчасних медичних послуг, поліпшення іміджу

Можливість одержання якісних медичних послуг

Можливість безперебійно отримати медичні  послуги

В и т р а т и

Додаткові витрати з місцевого бюджету для придбання нового устаткування, матеріалів та інше

Неможливість отримувати якісні послуги

Неможливість отримувати якісні послуги

Погіршення іміджу влади

   

Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акту маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження нового тарифу на платні медичні послуги, що надаються комунальним закладом “Куп’янська міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області.

7. Показники результативності регуляторного акту.

Підвищення рівня задоволеності мешканців міста роботою медичного закладу.

Підвищення якості надання послуг за рахунок самодостатнього тарифу.

8. Термін дії регуляторного акту та відстеження його результативності.

Строк дії регуляторного акту дійсний до внесення змін до законодавчих актів та зміни розміру складових до тарифів. Відстеження буде здійснено спеціалістами комунального закладу “Куп’янська міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності по звітності.

Базове відстеження здійснюватиметься до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

 

Головний лікар КЗ “Куп’янська міська лікарня”                                 О.Д. БУРАКОВ

Переглядів: 4
Дата публікації: 21:18 26.11.2015
Пошук
Анонс подій
18.01.2018
день - Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: школярі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Організатор:Відп. Осадча І.А., Дробот І.Г. Радченко І.А. Учасники: всі бажаючі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
09:30 - Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Дошкільний навчальний заклад №1
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:18.01.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
14:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор:УПСЗН Час проведення:18.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
15:00 - Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Не визначено! Час проведення:18.01.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 1
19.01.2018
20.01.2018
день - Учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) Учбово-тренувальні збори зі спортивних танців (м. Київ) Організатор:Ширяєва С.В. Час проведення:20.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Київ
09:00 - Участь учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Участь учнів у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:20.01.2018 09:00 Місце проведення:м. Харків
16:00 - Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Організатор:Пухлич Р.І. Гейдарова Р.Б. Час проведення:20.01.2018 16:00 Місце проведення:Міський будинок культури, пров. Духовний, 2
Докладніше
Стрічка подій:

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час ...

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання реалізації Концепції "Нова українська школа", реформування початкової освіти та основні завдання закладів освіти міста та органів управління освітою у 2018 році.

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для виховате ...

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для вихователів груп середнього дошкільного віку за темою "Формування особистості дитини через інтегрований підхід до національно-патріотичного виховання". З метою підвищення компетентності педагогів було проведено майстер-клас з теми. Захід організовано та проведено на високому методичному рівні.

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені п ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені питання підготовки до реалізації концепції Нова українська школа у школі І ступеня, підготовки до наради керівників закладів освіти міста, до проведення міської конференції школярів "Відкриття".

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило ...

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян звернень до начальника відділу освіти не надходило.

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналі ...

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення;
- підготовка матеріалів про результати виконання міського бюджету за 2017 рік для доповіді на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.


13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднанн ...

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімп ...

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Результати участі будуть оприлюднені пізніше.

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради бу ...

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання впровадження інтерактивних форм і методів організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста.

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – ...

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 313, дітей – 292, інвалідів – 87, пенсіонерів – 700.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 126 осіб, за призначенням житлових субсидій – 83 особи.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверну ...

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернулися перевізники міста з метою організації надання пільг учням під час доїзду до навчальних закладів та в зворотньому напрямку.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих