Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Довідник | Архів сайту | Про внесення змін до рішення XXXVIII Куп’янської міської ради VII скликання від 21.12.2017 № 698-VII “Про затвердження комплексної програми “Здоров’я Куп’янщини” на 2018 рік
Про внесення змін до рішення XXXVIII Куп’янської міської ради VII скликання від 21.12.2017 № 698-VII “Про затвердження комплексної програми “Здоров’я Куп’янщини” на 2018 рік

                                                                                                            

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

XL СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ №     -VІI 

                                                       

м. Куп’янськ                                                                                           від__________2018  р.

 

Про внесення змін до рішення XXXVIII Куп’янської міської ради

VII скликання  від 21.12.2017 № 698-VII “Про затвердження

комплексної програми “Здоров’я Куп’янщини” на 2018 рік

 

Заслухавши інформацію начальника відділу охорони здоров’я  Куп’янської міської ради Харківської області Черкашиної Н.Я., враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради з соціальних та гуманітарних питань та з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку,  керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення Куп’янської міської ради від 21.12.2017р. № 698-VII “Про затвердження комплексної програми “Здоров’я Куп’янщини” на 2018 рік

2.Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу охорони здоров’я  Куп’янської міської ради Харківської області Черкашину Н.Я.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку (Римський М.І.) та на постійну комісію міської ради з соціальних  та гуманітарних питань (Роганіна Л.І).

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                       В.В. ЗАНІК

 

Черкашина  5 51 23

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення XLI сесії Куп'янської міської  ради VII скликання

від________2018 р.   № ____   - VII 

 

 

К о м  п л е к с н а 

п р о г р а м а

         «Здоров'я Куп’янщини»

на  2018 рік

 

 

м. Куп'янськ

 

 

 

 

П А С П О Р Т

комплексної  програми

«Здоров’я Куп’янщини» на 2018 рік

 

1. Ініціатор розроблення комплексної програми «Здоров’я Куп’янщини» на 2018 рік (далі – Програма): Куп'янська міська рада.

2. Нормативно-правові акти, що стали підставою для розроблення Програми: Конституція України, Закон України  «Про місцеве самоврядування в  Україні», Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

3. Розробник Програми – відділ охорони здоров’я  Куп’янської міської ради Харківської області.

4.  Відповідальні виконавці Програми – КЗОЗ «Куп'янська центральна міська лікарня», КЗ «Куп'янська  міська лікарня», КНП «КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА»,  КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ.

5. Учасники та безпосередні виконавці Програми – заклади охорони здоров’я, підприємства охорони здоров’я комунальної  власності територіальної громади міста Куп'янська. 

7. Термін реалізації Програми – 2018 рік.

8. Джерела фінансування Програми – кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, з урахуванням його реальних можливостей, залучені кошти.

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Досвід розроблення та виконання у попередніх роках  комплексної  програми «Здоров’я Куп’янщини» переконливо свідчить про організаційну та економічну ефективність, яку забезпечує регіональна галузева централізація окремих заходів і концентрація ресурсів, спрямованих на забезпечення доступної, якісної та безоплатної медичної допомоги членам територіальної громади Куп'янського регіону в умовах поступового створення «єдиного медичного простору», досягнення системного розвитку матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств охорони здоров’я Куп’янщини первинного та  вторинного  рівнів.

Ця Програма визначає основні напрями підвищення доступності та покращення якості медичної допомоги громадянам – жителям м. Куп’янська та Куп'янського району в 2018 році та передбачає конкретні заходи щодо удосконалення матеріально-технічної бази  закладів та підприємств охорони здоров’я.

Прийняття програми викликано дефіцитом бюджетних коштів та в зв’язку із запровадженням  нових підходів  в бюджетному законодавстві щодо фінансування галузі охорони здоров'я.

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є реалізація основних пріоритетів державної соціальної політики у сфері охорони здоров’я з огляду на конкретні завдання соціально-економічного розвитку регіону в 2018 році та на підставі конкретних показників місцевого бюджету   галузі на 2018 рік.

3. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Завдання і заходи Програми:

1. Проведення роботи щодо  покриття дефіциту фінансових ресурсів для забезпечення  необхідною медичною  допомогою  пацієнтів регіону.

2. Організація та  забезпечення  діяльності  медичної галузі регіону відповідно до  стратегічних напрямів  державної політики у сфері охорони здоров'я.

3. Подальша модернізація сфери охорони здоров'я регіону відповідно до норм чинного законодавства.

4. Посилення контролю за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів.

5. Проведення робіт  щодо покращення матеріально-технічної бази закладів та підприємств охорони здоров'я.

6. Вирішення питань диспропорцій ліжкового фонду та кадрового потенціалу.

7. Широке висвітлення ходу реалізації та досягнутих результатів виконання Програми.

  Виконання Програми буде здійснюватись в один етап протягом 2018 року.

4. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація діяльності, спрямованої на виконання Програми, покладається на відділ охорони здоров’я міської ради. 

Заклади та підприємства охорони здоров’я міста, а саме: КЗОЗ «Куп'янська центральна міська лікарня», КЗ «Куп'янська  міська лікарня», КНП КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА,  КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ виступають відповідальними виконавцями Програми та до 15 грудня інформують Куп’янську міську раду про результати її виконання.

Контроль за ходом виконанням Програми здійснює Куп'янська міська рада.

Стислий опис ситуації

Надання медичної допомоги населенню міста Куп'янська та Куп’янського району забезпечує мережа  закладів та підприємств охорони здоров’я, що включає в себе КЗОЗ «Куп'янська центральна міська лікарня», КЗ «Куп'янська міська лікарня», КНП КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА,  КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ.

КЗОЗ «Куп'янська центральна міська лікарня» є закладом охорони здоров’я, що надає вторинну медичну допомогу в амбулаторних та стаціонарних умовах лікарями відповідних спеціалізацій у плановому порядку або в екстрених випадках жителям міста Куп’янська, Куп’янського району та частково сусідніх районів.

До складу лікарні входить:

- стаціонар на 230 цілодобових ліжок, а саме: терапевтичного, кардіологічного, хірургічного, гінекологічного, офтальмологічного, урологічного, акушерського, неврологічного, інфекційного профілів;

- поліклінічне відділення на 334 відвідування в зміну.

    Загальна потреба на виконання функцій по охороні здоров’я на 2018 рік по загальному фонду складає  54108,3 тис. грн.

    Передбачено проектом кошторису  по загальному фонду на 2018 рік  42396,3 тис. грн.

 КЗ «Куп'янська міська лікарня» також є закладом охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги жителям селища Ківшарівка, міста Куп’янська, Куп’янського району та частково сусідніх районів за профілями:  терапевтичний, неврологічний, дитячий інфекційний, дитячий соматичний, травматологічний, отоларингологічний.

До складу лікарні входить:

- стаціонар на 135 ліжок;

- поліклінічне відділення на 850 відвідувань в зміну.

Загальна потреба на виконання функцій по охороні здоров’я на 2018 рік по загальному фонду складає 31928,5 тис. грн.

Передбачено проектом кошторису  по загальному фонду на 2018 рік  24246,7 тис. грн.

Протягом останніх двох років проведено оптимізацію ліжкового фонду лікарень шляхом скорочення загальної чисельності цілодобових стаціонарних ліжок з 460 до 365. Показник складає 44,8 ліжок на 10 тис. населення  при середньо-районному показнику 32,8.

 Ліжковий фонд лікарень потребує подальшої оптимізації.

Особливістю регіону є те, що КЗОЗ «Куп'янська центральна міська лікарня» та  КЗ «Куп'янська міська лікарня» фактично виконують функції центрів госпітального округу. Так, в лікарнях надається стаціонарна медична допомога жителям Дворічанського, Шевченківського, Борівського, Великобурлуцького районів за профілями: кардіологічний, офтальмологічний, урологічний, акушерський, неврологічний, інфекційний, травматологічний, отоларингологічний, дитячий соматичний та дитячий інфекційний.

Для забезпечення соціальної справедливості та належного рівня надання медичних послуг жителям міста Куп’янська, Куп’янського району та жителям  сусідніх районів у закладах та підприємствах нашого міста необхідно налагодити роботу по залученню додаткових коштів до бюджету міста у вигляді міжбюджетних трансфертів із районів жителі яких отримують медичні послуги.

 У зв’язку з прийняттям Кабінетом Міністрів України постанови від 30 листопада 2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів»  виникне необхідність перегляду функціональних повноважень закладів охорони здоров’я вторинного рівня та загальної чисельності їх ліжкового фонду.

 КНП КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА - підприємство охорони здоров’я, що надає вторинну медичну допомогу в амбулаторних умовах.

Поліклініка розрахована на  500 відвідувань в зміну, на її базі функціонує денний стаціонар на 80 ліжок.

Загальна потреба на виконання функцій по охороні здоров’я на 2018 рік по загальному фонду складає 7012,7 тис. грн. Передбачено проектом кошторису  по загальному фонду на 2018 рік 4981,3 тис. грн.

КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ об’єднав  усі заклади Куп'янського регіону, що  надають первинну медичну допомогу в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарями загальної практики сімейної медицини.

Загальна потреба на виконання функцій по охороні здоров’я на 2018 рік по загальному фонду складає 13506,5 тис. грн. Передбачено проектом кошторису  по загальному фонду на перше півріччя 2018 року за рахунок державної субвенції 11 040,3 тис. грн. та за рахунок  з місцевого бюджету 2466,2 тис. грн.

В зв’язку з проведення реформування галузі охорони здоров’я в частині надання первинної медичної допомоги на законодавчому рівні приймається низка нормативних документів якими буде передбачено механізм її фінансування за рахунок цільової субвенції.

Напрями діяльності та заходи Програми

I. Фінансово-економічна діяльність

1. Здійснювати фінансування галузі за рахунок коштів державної медичної субвенції, місцевого  бюджету та інших  незаборонених законодавством джерел.

                                                                                                           Термін - протягом року

2. Надавати у закладах та підприємствах охорони здоров’я  згідно з їх функціональними повноваженнями  платні послуги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти» із змінами а  саме:

- проведення попередніх та періодичних профілактичних медичних оглядів населення окремих професій;

- надання  в оренду вільних приміщень ;

 - надання транспортних послуг на прохання громадян, які не пов’язані з медичною діяльністю.

                                                                                  Термін – протягом року

3. Співпрацювати із районною та сільськими  радами,  щодо спільного утримання закладів охорони здоров'я, розташованих на територіях сільських рад (додаток № 2).

                                                                            

                                                                     Термін – протягом року    

 

4. Залучати благодійні (добровільні) внески і пожертви від юридичних та  фізичних осіб у відповідності до вимог діючого законодавства. 

                                                                                   

                                                                         Термін – протягом року

 

5. На проведення громадських робіт на базі закладів охорони здоров’я з місцевого бюджету виділені кошти в загальній сумі 68,7  тис. грн.:

- КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня» - 35,2 тис. грн.,

- КЗ «Куп’янська міська лікарня» - 33,5 тис. грн.

                                                                                                                                     Термін – протягом  року

6. Розробити та впровадити в діяльність закладів та підприємств охорони здоров’я заходи з економії бюджетних коштів (додаток № 3).

                                                                                    Термін – протягом  року

Для зменшення незабезпеченості з виплати заробітної плати закладів та підприємств відділу охорони здоров'я Куп'янської міської ради направлено з місцевого бюджету 3930,0  тис. грн  грн  за рахунок розподілу вільного залишку,який утворився станом на 01.01.2018 року а саме: КЗОЗ «КЦМЛ» -  2323,4 тис. грн., КЗ «Куп'янська міська лікарня» -1362,3 тис. грн., КНП “КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА” — 244,3 тис.грн.

Для зменшення незабезпеченості з виплати заробітної плати  КНП “КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА”направлено вільний залишок коштів медичної субвенції, що склався станом на 01.01.2018 року по КПК 0792080 “Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню” в сумі 0,6 тис. грн на виплату заробітної плати.

                                                                   

II. Подальший розвиток спеціалізованої медичної допомоги

1.  Провести КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня» відшкодування вартості препаратів інсуліну під час забезпечення хворих на цукровий діабет – жителів міста та району через аптечні підприємства всіх форм власності на загальну суму 1373,1 тис. грн. за рахунок коштів медичної субвенції  з  державного бюджету.

                                                                               

                                                                               Термін – протягом року    

2. Провести КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня» відшкодування вартості цукрознижуючих таблетованих  препаратів  для хворих на цукровий діабет на загальну суму 13,3 тис. грн. за рахунок коштів медичної субвенції з  державного бюджету.

                                                                                 

                                                                                 Термін – протягом року

 

3. Провести комунальним закладам та комунальним  некомерційним підприємствам охорони здоров’я  відшкодування вартості лікарських засобів для лікування  осіб, що страждають на серцево – судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму - жителів міста та району через аптечні підприємства всіх форм власності на загальну суму 1 358 498  грн. за рахунок коштів  субвенції  з  державного бюджету  в рамках Урядової програми «Доступні ліки».

Розподіл коштів між міськими  комунальними закладами та комунальними  некомерційними підприємствами охорони здоров’я представлений у таблиці:

Подпись: Установа	Сума коштів ( грн.)
КНП КЦПМД	1 000 000
КЗОЗ КЦМЛ	135 850
КЗ КМЛ	181 893
КНП КМЗП	40 755
ВСЬОГО	1 358 498
 
4.Провести КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ закупівлю спеціального продукту лікувального харчування ПреКУніл для   хворих на фенілкетонурію за рахунок коштів державної  медичної субвенції на загальну суму 92,4 тис. грн.

                                                                                                                                                                     Термін – перше півріччя 2018 року

 

5. Провести   централізовані  заходи з  лікування  онкологічних  хворих  на загальну суму 50,0  тис. грн. за рахунок коштів медичної субвенції з  державного бюджету, а саме:

- КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня» - 37,2 тис. грн.,

- КЗ «Куп’янська міська лікарня» - 12,8 тис. грн.

                                                                                             Термін – протягом року

                                                                           

6. Провести комунальним закладам вторинного рівня надання медичної допомоги відшкодування вартості лікарських засобів, які зареєстровані в Україні та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, відпущених аптечними підприємствами різних форм власності пільговим категоріям осіб на безоплатній основі за рецептами лікарів  у разі амбулаторного лікування на загальну суму  114,5 тис. грн. за рахунок коштів медичної субвенції з  державного бюджету, а саме:

- КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня» - 69,6 тис. грн.,

- КЗ «Куп’янська міська лікарня» - 44,9 тис. грн.

                                                                                Термін – протягом року

                                                                           

7. Провести КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ відшкодування вартості лікарських засобів, які зареєстровані в Україні та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я,  відпущених аптечними підприємствами різних форм власності пільговим категоріям осіб на безоплатній основі за рецептами лікарів  у разі амбулаторного лікування на загальну суму 73,0 тис. грн. за рахунок коштів державної медичної субвенції.

                                                                                   Термін – перше півріччя 2018 року.

 

8. Провести  КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ відшкодування вартості лікарських засобів, відпущених аптечними підприємствами різних форм власності  на безоплатній основі, за рецептами лікарів  у разі амбулаторного лікування особам, які страждають на тяжкі   рідкісні (орфанні) захворювання на   загальну суму 277,0 тис. грн. за рахунок розподілу вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2018 року.

                                                                                     Термін - протягом року

 

9. Провести  придбання  технічних засобів та інших засобів для забезпечення ними  інвалідів за індивідуальною програмою реабілітації на загальну суму 74,1 тис. грн. за рахунок розподілу  вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2018 року, а саме: 

- КЗОЗ «Куп'янська центральна міська лікарня» - 44,7 тис. грн.;   

- КЗ «Куп'янська міська лікарня» 14,2 тис. грн.; 

-  КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  15,2 тис. грн. 

                                                                                                                                                                             Термін-протягом року

 

10.  Провести   КНП “КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА” придбання реактивів,  флюорографічної плівки та дезінфекційних засобів на загальну  суму 14,5  тис. грн. за рахунок розподілу вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2018 року.

                                                                                       Термін протягом року

                                                                             

11. Провести   КНП “КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА”  роботи з санітарно - епідеміологічних досліджень у структурних підрозділах поліклініки та роботи з бактеріологічного обстеження хворих на загальну суму 22,0 тис. грн.. за рахунок розподілу  вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2018 року.

                                                                                         Термін - протягом року

12.Для проведення  КЗОЗ «Куп'янська центральна міська лікарня» відшкодування вартості медичних оглядів (бактеріологічне обстеження) педагогічних працівників районних закладів освіти з районного бюджету направлено до бюджету міста Куп'янська цільову субвенцію на загальну суму 30,5 тис.грн.

13.Для проведення КЗ «Куп'янська міська лікарня»   вартості медичних оглядів (бактеріологічне обстеження) педагогічних працівників районних закладів освіти з районного бюджету направлено до бюджету міста Куп'янська цільову субвенцію на загальну суму 0,6 тис. грн.

14.Для проведення КЗОЗ “Куп'янська центральна міська лікарня” поточного ремонту комплексу рентгенівського мамографічного цифрового апарату “МАДІС” з місцевого бюджету направлено 16,6 тис.грн  за рахунок розподілу вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2018 року

15.За рахунок коштів місцевого бюджету направлені кошти КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ на виготовлення проектів,проведення реконструкції та придбання засобів дистанційної передачі даних вузлів обліку газу у загальній сумі 193,0 тис. грн. за рахунок розподілу вільного залишку,який утворився станом на 01.01.2018 року.

16.Провести КЗ ОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня»  пільгове безоплатне зубопротезування інвалідів війни, у тому числі учасників АТО, ветеранів війни та учасників бойових дій, у тому числі учасників АТО за рахунок коштів обласного бюджету  на загальну суму 40,0 тис. грн., а саме:

 - жителям міста Куп’янська – 19,2 тис. грн.;

- жителям смт. Ківшарівка – 4,5 тис. грн.;

- жителям смт. Куп’янськ-Вузловий – 5,9 тис. грн.;

- жителям Куп’янського району – 8,9 тис. грн.;

- жителям Дворічанського району – 1,5 тис. грн.

 

                             III. Надання медичної допомоги учасникам АТО

 

1.Провести КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня»  відшкодування вартості витрат за проведені комп’ютерні  томографічні обстеження зазначеній категорії осіб на загальну суму 20,0 тис. грн. за рахунок розподілу вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2018 року.

                                                                                     Термін - протягом року

2.Провести КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня» відшкодування  робіт по  проведенню санації ротової порожнини особам зазначеної категорії на загальну суму 10,0 тис. грн. за рахунок розподілу вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2018 року .

                                                                                  Термін-протягом року

3.Провести КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня» придбання реактивів для проведення лабораторних досліджень, а саме: клінічних аналізів крові, сечі, цукору крові, глюкозурованого гемоглобіну, обстеження на гепатити на загальну суму 19,4 тис. грн. за рахунок розподілу   вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2018 року.

                                                                                    Термін – протягом року

4. Провести КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ відшкодування вартості лікарських засобів, які зареєстровані в Україні та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я,  відпущених аптечними підприємствами різних форм власності особам зазначеної категорії на безоплатній основі за рецептами лікарів  у разі амбулаторного лікування на загальну суму 49,0  тис. грн. за рахунок  розподілу вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2018 року.

                                                                                   Термін – протягом  року.

 

 IV. Зміцнення матеріально - технічної бази лікувально - профілактичних закладів

1. Здійснити придбання  КЗОЗ «Куп’янська центральна  міська лікарня»»  за рахунок коштів  бюджету розвитку (додаток  №1).

 

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                В.В.ЗАНІК

 

виконавець: Черкашина Н.Я.

узгоджено: юридичний відділ


                                                                                                         Додаток №1

                                                                                                                              до комплексної програми                                                                                    «Здоров'я Куп’янщини на 2018    

               рік»                        

 

Перелік

об’єктів, видатки на які у 2018 році проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку

 

 

№ з/п

Підрозділ/Заходи

Термін виконання

Вартість робіт (тис. грн.)

 

КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня»

 

1

Придбання ліжок лікарняних з електричним приводом КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня», розташованого за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Лікарняна, 2

2018 рік

200,0

 

2

КПКВК 0732010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»

Капітальний ремонт будівлі  дитячої поліклініки  (літера А)  КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня» ,

   розташованої за адресою : Харківська обл. ,  м.Куп’янськ , вул. 1 Травня 22. :

- Висновок про технічний стан будівельних конструкцій «Капітального ремонту будівлі дитячої поліклініки (літера А) КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня», розташованої за адресою: Харківська обл., м.Куп’янськ. вул.1 Травня,22»;

 - Розробка проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі дитячої поліклініки (літера А) КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня», розташованої за адресою: Харківська обл., м.Куп’янськ. вул.1 Травня,22»;

 - експертиза проектно-кошторисної документації   «Капітальний ремонт будівлі дитячої поліклініки (літера А) КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня», розташованої за адресою: Харківська обл., м.Куп’янськ. вул.1 Травня,22»

 

2018 рік

150,0

 

3

«Виготовлення проектно-кошторисної документації на установку приладів дистанційних вузлів обліку газу на 4 об'єктах КЗОЗ “Куп'янська центральна міська лікарня”, юридична адреса: м.Куп'янськ, вул. Лікарня,2.

2018 рік

75,0

 

 

КЗ «Куп’янська  міська лікарня»

 

2

Капітальний ремонт 3-го поверху педіатричного відділення КЗ «Куп‘янська міська лікарня» м. Куп‘янськ, смт. Ківшарівка, Куп‘янський район, Харківська область (згідно розпорядження КМУ від 11.05.2017№ 310-р).

2018

155,4

 

3

Капітальний ремонт 3-го поверху педіатричного відділення КЗ «Куп‘янська міська лікарня» м. Куп‘янськ, смт. Ківшарівка, Куп‘янський район, Харківська область (коригування) , (співфінансування, згідно ПКМУ від 06.02.12р№ 106 (зі змінами)), технічний та авторський нагляд.

2018

4,7

 

 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КУП‘ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА»

5

Капітальний ремонт приміщень 1 поверху КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КУП‘ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА» КУП‘ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Куп‘янськ, смт. Куп‘янськ – Вузловий , вул. Сонячна, 26 Харківської області (згідно розпорядження КМУ від 11.05.2017 №310-р (зі змінами)).

2018

74,3

6

 

Капітальний ремонт приміщень 1 поверху КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КУП‘ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА” КУП‘ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, м. Куп‘янськ, смт. Куп‘янськ – Вузловий , вул.. Сонячна, 26 Харківської області, (співфінансування, згідно ПКМУвід 06.02.12р№ 106 (зі змінами).

2018

2,2

 

КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ

 

Придбання комп’ютерів  та багатофункціональних пристроїв  КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР  ПЕРВИННОЇ  МЕДИЧНОЇ  ДОПОМОГИ

2018

172,0

 

Всього

 

833,6

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                 В.В.ЗАНІК

 

виконавець: Черкашина Н.Я.

узгоджено: юридичний відділ


 

                                                                                                                  Додаток №2

                                                                                                             до комплексної програми                                                                    «Здоров'я Куп’янщини на 2018    

               рік»                        

.

Перелік

заходів, які будуть  проведені у закладах охорони здоров’я сільської місцевості за рахунок субвенцій  сільських рад, спонсорської допомоги  у 2018 році

 

№ з/п

Підрозділ/Заходи

Термін виконання

(рік)

Вартість робіт (тис. грн.)

1.

Придбання вогнегасників для  ФП Пристін та ФП Синьок - 1,0 тис.грн; на противопожежну обробку дерев'яних конструкцій ФП Синьок -2,8 тис.грн.

2018

3,8

2

Придбання запасних частин для автомобіля АЗПСМ с. Лісна Стінка 3,0 тис. грн, на придбання медикаментів невідкладної допомоги. 3,0 тис.грн.

2018

6,0

 

 

ВСЬОГО

 

9,8

 

 

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                    В.В.ЗАНІК

 

виконавець: Черкашина Н.Я.

узгоджено: юридичний відділ


 

         Додаток № 3

до комплексної програми

«Здоров'я Куп’янщини на 2018 рік»

 

Заходи з економії фінансових ресурсів

 

Термін

Заходи

Очікувані економічні показники

 (тис. грн.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року

Застосування організаційних заходів з економії коштів:

КЗОЗ «Куп'янська центральна міська лікарня»

 

Економія фонду заробітної плати:                                  

- відпустки працівників без збереження заробітної плати згідно чинного законодавства;

- економія  коштів під час тимчасової непрацездатності за рахунок виплат Фонду соціального страхування;

- виплата заробітної плати за рахунок коштів спеціального фонду

 

Економія енергоносіїв

 

РАЗОМ                                                                    

 

КЗ «Куп'янська  міська лікарня» :

 

Економія фонду заробітної плати:                                  

- відпустки працівників без збереження заробітної плати згідно чинного законодавства;

- економія  коштів під час тимчасової непрацездатності за рахунок виплат Фонду соціального страхування;

 

Економія енергоносіїв

 

РАЗОМ                                                                                                

 

 

КНП КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА ЗАЛІЗНИЧНА ПОЛІКЛІНІКА

 

Економія фонду заробітної плати:                                      

- відпустки працівників без збереження заробітної плати згідно чинного законодавства;

- економія  коштів під час тимчасової непрацездатності за рахунок виплат Фонду соціального страхування;

- вакансії                                                                               

 

Економія енергоносіїв

 

РАЗОМ                                                                                    

 

КНП КУП’ЯНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

Економія фонду заробітної плати:                                      

- відпустки працівників без збереження заробітної       плати згідно чинного законодавства;

- економія  коштів під час тимчасової непрацездатності за рахунок виплат Фонду соціального страхування;

Економія енергоносіїв

 

РАЗОМ

 

 

ВСЬОГО  ПО ГАЛУЗІ:

 в т.ч. економія фонду заробітної плати

            економія енергоносіїв                                    

 

 

 

 

1096,1

       250,1

 

      480,0

 

 

366,0

 

 

341,8

 

1437,9

 

 

 

1153,6

1050,7

 

      102,9

  

 

 

439,4

 

1593,0

 

 

 

 

      

485,0

427,8

 

        30,0

 

 

        27,2

 

33,2

 

518,2

 

 

 

 

455,0

305,0

 

       150,0

 

 

38,3

 

493,3

 

 

4042,4

3189,7

852,7

 

СЕКРЕТАР КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ                                В.В.ЗАНІК

 

виконавець: Черкашина Н.Я.

узгоджено: юридичний відділ

 

Переглядів: 85
Дата публікації: 09:09 19.02.2018
Пошук
Анонс подій
21.04.2018
день - Змагання з шашок за програмою обласної Спартакіади з видів спорту Змагання з шашок за програмою обласної Спартакіади з видів спорту Організатор:відділ ФКС управління культури, молоді та спорту Час проведення:21.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:за призначенням
день - Участь учнів в 14-му обласному конкурсі обдарованої молоді “Музична Слобожанщина” Участь учнів в 14-му обласному конкурсі обдарованої молоді “Музична Слобожанщина” Організатор:директор школи Ляшенко І.М., зав.інструментальним відділом Ревека С.Л. Час проведення:21.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:КЗ “Харківська гуманітарно-педагогічна академія”
16:00 - Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка» Організатор:Пухлич Р.І. Гейдарова Р.Б. Час проведення:21.04.2018 16:00 Місце проведення:Міський будинок культури
22.04.2018
день - Гала-концерт огляду-конкурсу учнівських творчих колективів мистецьких шкіл районів та міст Харківської області «Весняний вернісаж» Гала-концерт огляду-конкурсу учнівських творчих колективів мистецьких шкіл районів та міст Харківської області «Весняний вернісаж» Організатор:Не визначено!За результатами відбіркового туру Час проведення:22.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:Не визначено!За розкладом оргкомітету конкурсу
00:00 - Відвідування Гала-концерту за участю переможців ΙΙ туру обласного огляду конкурсу “Весняний вернісаж” Відвідування Гала-концерту за участю переможців ΙΙ туру обласного огляду конкурсу “Весняний вернісаж” Організатор:директор школи Ляшенко І.М. Час проведення:22.04.2018 00:00 Місце проведення:м.Харків
23.04.2018
день - Першість міста з футболу серед КФК та груп здоров’я (квітень-жовтень) (згідно Календарю Першості) Першість міста з футболу серед КФК та груп здоров’я (квітень-жовтень) (згідно Календарю Першості) Організатор:КУФКС "МЦФЗН "Спорт для всіх"-"Спартак"" Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:м. Купянськ, стадіон "Спартак"
день - Історична хроніка «Чорним лихом, чорним смутком в ніч квітневу став Чорнобиль» Історична хроніка «Чорним лихом, чорним смутком в ніч квітневу став Чорнобиль» Організатор:Грініна Л.В., всі групи читачів Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:МБ №2
день - Книжкова виставка до дня Чорнобильської трагедії «Під полинною зорею» Книжкова виставка до дня Чорнобильської трагедії «Під полинною зорею» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Третє прослуховування випускників Третє прослуховування випускників Організатор:Директор школи Акентьєва Н. А., випускники ДМШ Час проведення:23.04.2018 (протягом дня) Місце проведення:Зал ДМШ№1
08:30 - Співбесіди начальника відділу освіти з керівниками дошкільних та позашкільних навчальних закладів Співбесіди начальника відділу освіти з керівниками дошкільних та позашкільних навчальних закладів Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 08:30 Місце проведення:Кабінет начальника відділу освіти, відділ освіти, вул. Студентська, 2
10:00 - Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Апаратна нарада з керівниками відділів управління фінансів Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:23.04.2018 10:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
12:00 - Міський семінар для практичних психологів закладів освіти міста Міський семінар для практичних психологів закладів освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 12:00 Місце проведення:Куп’янська загальноосвітня школа №6
13:30 - Засідання методичної ради відділу освіти Засідання методичної ради відділу освіти Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 13:30 Місце проведення:Зала засідань відділу освіти, вул. Студентська, 2
15:30 - Підбиття підсумків міського етапу Всеукраїнського конкурсу декоративно-прикладного мистецтва "Знай і люби свій край" Підбиття підсумків міського етапу Всеукраїнського конкурсу декоративно-прикладного мистецтва "Знай і люби свій край" Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:23.04.2018 15:30 Місце проведення:ЦДЮТ
Докладніше
Стрічка подій:

20.04.2018р. відбувся семінар директорів закладів дошкільної освіти міста на базі дошкільного навчального закладу №10. Тема семінару "Взаємо ...

20.04.2018р. відбувся семінар директорів закладів дошкільної освіти міста на базі дошкільного навчального закладу №10. Тема семінару "Взаємодія дошкільного навчального закладу і початкової школи-крок до успішного майбутнього дитини".

Станом на 20.04.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1398 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 322, ді ...

Станом на 20.04.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1398 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 322, дітей – 291, інвалідів – 87, пенсіонерів – 698.
17.04.18 року проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток. На засіданні комісії розглянуто 11 звернень, в тому числі 5 – з питань надання пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім‘ям, 6 – з питання призначення субсидій. За результатами засідання комісії 10 заявників отримали призначення. Відповідні рішення приймалися на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов, виходячи з конкретних обставин, що склалися, як виняток, по зверненням громадян, які згідно діючого законодавства права на вказані допомоги на загальних підставах не мають.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 74 оcоби, за призначенням житлових субсидій – 46 осіб.
На особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

19.04.2018р. 14:00 - 19.04.2018р. 16:00 В міській бібліотеці №3 відбулась літературно-пізнавальна година до дня птахів «Лелечин календар» ...

19.04.2018р. 14:00 - 19.04.2018р. 16:00 В міській бібліотеці №3 відбулась літературно-пізнавальна година до дня птахів «Лелечин календар»

19.04.2018р. нараду начальників пришкільних таборів перенесено на 24.04.2018. ...

19.04.2018р. нараду начальників пришкільних таборів перенесено на 24.04.2018.

19.04.2018р. проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, щодо фактичного місця проживання перенесено на тиждень. ...

19.04.2018р. проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, щодо фактичного місця проживання перенесено на тиждень.

19.04.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

19.04.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

19.04.2018р. 12:00 - 19.04.2018р. 12:30 В залі ДМШ № 2 пройшла музична вітальня на тему: «Про що може розповісти музика» ...

19.04.2018р. 12:00 - 19.04.2018р. 12:30 В залі ДМШ № 2 пройшла музична вітальня на тему: «Про що може розповісти музика»

19.04.2018р. 10:00 - 19.04.2018р. 11:00 В територіальному центрі відбулось краєзнавче турне «Мініатюрні фантазії М. Сядристого» (до Міжнарод ...

19.04.2018р. 10:00 - 19.04.2018р. 11:00 В територіальному центрі відбулось краєзнавче турне «Мініатюрні фантазії М. Сядристого» (до Міжнародного дня пам`яток та визначних місць)

19.04.2018 здійснено прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста. Видано 15 направлень для зарахування в ...

19.04.2018 здійснено прийом громадян з питань влаштування дітей до закладів дошкільної освіти міста. Видано 15 направлень для зарахування в дошкільні групи та проведено співбесіду з 20 батьками по влаштуванню дітей до закладів на 2018/2019 навчальний рік.

19.04.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звер ...

19.04.2018р. на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. На поставлені питання надані роз‘яснення по суті.

18.04.2018р. 14:20 - 18.04.2018р. 14:30 В кабінеті № 15 пройшло засідання оркестрово-теоретичного відділу. Відкритий урок викладача Махноног ...

18.04.2018р. 14:20 - 18.04.2018р. 14:30 В кабінеті № 15 пройшло засідання оркестрово-теоретичного відділу. Відкритий урок викладача Махноногової Г. В. «Вправи для голосу на уроках сольного співу»

18.04.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та ...

18.04.2018р. проведено засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих