Офіційний сайт Куп’янської міської ради, міського голови, виконавчого комітету
Діяльність | Регуляторна діяльність | Звіти про здійснення регуляторної політики | Звіт про здійснення державної регуляторної політики Куп’янською міською радою та її виконавчим комітетом у 2014 році
Звіт про здійснення державної регуляторної політики Куп’янською міською радою та її виконавчим комітетом у 2014 році

Україна

Харківська область

КУП’ЯНСЬКА міська рада

LХIV СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ № 1513-VI

 

м. Куп’янськ                                                                             від 26.03.2015р.

 

Про затвердження звіту про здійснення державної регуляторної політики Куп’янською міською радою та її виконавчим комітетому 2014 році

 

Заслухавши звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради — начальника управління економіки Куп’янської міської ради Письмака В.М. щодо здійснення державної регуляторної політики Куп’янською міською радою та виконавчим комітетом у 2014 році та з метою підвищення обізнаності територіальної громади в питаннях регуляторної політики органів місцевого самоврядування, відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійної комісій міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики, КУП’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити звіт про здійснення державної регуляторної політики Куп’янською міською радою  та її виконавчим комітетом у 2014 році (додається).
 2. Розробникам регуляторних актів приділити особливу увагу щодо здійснення базових, повторних та періодичних відстежень результативності регуляторних актів.
 3. Керівникам управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради забезпечити підготовку проектів регуляторних актів разом з аналізами регуляторного впливу у терміни, що встановлені затвердженим Планом роботи міської ради на 2015 рік.
 4. Відділу внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті м. Куп’янська.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з правових питань, боротьби з корупцією, контролю за дотриманням законності, кадрової політики, депутатської діяльності та етики (Шишов В.М.).

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                       В.В. ДЕМЧЕНКО

Єльджарова 5 11 23, 5 65 26


                                                                                              Додаток до рішення LХIV сесії

                                                                                              Куп’янської міської ради VI скликання

від 26.03.2015р. № 1513-VI

 

Звіт про здійснення державної регуляторної політики Куп’янською міською радою

 та її виконавчим комітетом у 2014 році

 

Реалізація державної регуляторної політики у 2014 році Куп’янською міською радою та її виконавчим комітетом здійснюється у відповідності до завдань, визначених Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі — Закон), Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

Регуляторним органом в місті є Куп’янська міська рада та виконавчий комітет.

Регуляторний акт це рішення регуляторного органу, яке спрямоване на правове регулювання господарських та адміністративних відносин. Регуляторний акт застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб.

Проекти регуляторних актів оприлюднюються з метою одержання зауважень і пропозицій. Строк протягом якого приймаються зауваження не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці.

Управлінням економіки Куп’янської міської ради контроль та координація за здійсненням державної регуляторної політики покладено на відділ споживчого ринку та розвитку малого підприємництва.

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводиться у таких напрямках:

 • планування діяльності з підготовки регуляторних актів;
 • ведення реєстру власних регуляторних актів в місті;
 • оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;
 • проведення відстеження результативності регуляторних актів;
 • ·залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

У відповідності з вимогами ст. 7 Закону затверджено план діяльності Куп’янської міської ради та виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік (рішення міської ради від 06.12.2013 року №1189-VI). План оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради у розділі “Регуляторна політика”.

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було запланованим, вносились відповідні зміни до плану діяльності.

Ведення реєстру діючих регуляторних актів в місті

На сторінці веб-сайту Куп'янської міської ради, у розділі “Регуляторна політика” розміщено Реєстр власних регуляторних актів, забезпечено підтримку його в актуальному стані.

На 01.01.2015 року  в реєстрі налічується діючих 36 регуляторний акт, з них:

 • 23 рішення  міської ради;
 • 13 рішень виконавчого комітету.

Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування земельних, орендних відносин, встановлення тарифів, податків та зборів.

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до статті 13 вищезазначеного Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Куп’янською міською радою та її виконавчим комітетом протягом звітуємого періоду 2014 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені на сторінках газети  “Вісник Куп’янщини” та веб-сайті Куп’янської  міської ради (www.http://kupyansk-rada.org.ua/).

Протягом звітного періоду структурними підрозділами міської ради, комунальними підприємствами розроблено та прийнято 8 рішень, у тому числі:

4 рішення міської ради:

 • від 11.07.2014 року №1330-VI “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території м. Куп’янська”;
 • від 06.06.2014 року №1298-VI “Про затвердження ставок земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено”;
 • від 11.07.2014 року №1325-VI “Про затвердження Порядку розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янську (нова редакція);
 • від12.09.2014 року№1363-VI “Про затвердження нормативної грошової оцінки земель м. Куп’янська, смт. Куп’янська, смт.  Куп’янськ -Вузловий, смт. Ківшарівка”

та 4 рішення виконавчого комітету:

 • від 18.03.2014 року №105 “Про встановлення вартості 1-ї норми часу на роботи та послуги, що виконуються КП “Куп’янське бюро технічної інвентаризації”;
 • від18.02.2014 року №62 “Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним закладом охорони здоров’я “Куп’янська центральна міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області.
 • від 19.08.2014 року №291 “Про встановлення тарифів на платні медичні послуги (зубне протезування), які надаються комунальним закладом охорони здоров’я “Куп’янська центральна міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області”;
 • від18.11.2014 року №400 “Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним закладом “Куп’янська міська лікарня” Куп’янської міської ради Харківської області.

Розробку та прийняття чотирьох запланованих на 2014 рік проектів регуляторних актів, згідно затвердженого плану перенесено на 2015 рік.

Моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів

З метою оцінки стану впровадження регуляторних актів та досягнення актами цілей, задекларованих при їх прийнятті, проводились відстеження результативності цих актів. Всі відстеження проводились відповідно до затвердженого графіку розробниками регуляторних актів.

Загалом у звітному періоді 2014 року  проведено відстеження 8 регуляторних актів, у тому числі: 4 рішень міської радита 4 рішення виконавчого комітету:

Результати відстеження результативності 8 прийнятих регуляторних актів показали достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації їх положень дадуть  позитивну динаміку.

Також за результатами відстеження встановлено необхідність внесення змін та скасування окремих регуляторних актів що втратили актуальність у зв’язку із змінами чинного законодавства, зокрема:

 • рішення міської ради ХХХVІ сесії КМР VІ скликання від 01.03.2013 №957-VІ “Про затвердження ставок земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено”;
 • рішення міської ради  ХLІV сесії КМР VІ скликання від 04.10.2013 №1159-VІ “Про затвердження Порядку  розміщення, встановлення технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення), супутникових антен та охоронних засобів на будівлях, спорудах в м. Куп’янськ”.
 • рішення виконавчого комітету від 17.05.2011 року № 298 «Про встановлення вартості однієї години на роботи та послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав та інші роботи, що виконуються КП «Куп’янське бюро технічної інвентаризації»;
 • рішення виконавчого комітету від 20.08.2013 року № 331 «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним закладом охорони здоров’я «Куп’янська центральна міська лікарня» Куп’янської міської ради Харківської області»;
 • рішення виконавчого комітету  Куп’янської міської ради Харківської області №574 від 16.10.2012р. «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги (зубне протезування), які надає комунальний заклад охорони здоров'я «Куп’янська центральна міська лікарня»;
 • рішення виконавчого комітету Куп’янської міської ради № 201 від 21.05.2013 року «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним закладом «Куп’янська міська лікарня» Куп’янської міської ради Харківської області».

Залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Саме на реалізацію цього принципу були спрямовані заходи щодо доведення до відома громадськості інформації про регуляторну діяльність. На сторінках газети “Вісник Куп’янщини” та офіційному веб-сайті Куп’янської міської ради постійно та своєчасно оприлюднювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, плани діяльності,  інша інформація.

Проекти рішень публічно обговорювались на громадських слуханнях та круглих столах за участю жителів міста, підприємств, установ та громадських організацій, суб’єктів господарювання.

Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були враховані у проектах регуляторних актів.

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2015 рік:

 • підтримка діалогу між міською радою і суб'єктами господарювання, громадськими організаціями і об’єднаннями підприємців у регуляторній діяльності; врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів;
 • перегляд діючих нормативно-правових актів на відповідність їх принципам державної регуляторної політики;
 • недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними, або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                     Ю.І.МАРТИНОВ

Переглядів: 3
Дата публікації: 11:48 29.11.2015
Пошук
Анонс подій
17.01.2018
14:00 - Проведення засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток Проведення засідання комісії при виконавчому комітеті Куп’янської міської ради щодо призначення всіх видів соціальних допомог та пільг громадянам, як виняток Організатор:УПСЗН Час проведення:17.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
14:00 - Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:17.01.2018 14:00 Місце проведення:Зала засідань відділу освіти, вул. Студентська, 2
18.01.2018
день - Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Бібліотечний хронограф «Соборність України – єдність нації» до Дня Соборності України Організатор:Відп.: Сохар Т.В. Учасники: користувачі різних вікових груп Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека№1
день - Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Книжкова виставка до дня Соборності «Братається Захід зі Сходом» Організатор:Відп. Григорова А.М. Учасники: школярі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Міська бібліотека №3
день - Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Тематична виставка «Старожитності Куп’янського повіту» Організатор:Відп. Осадча І.А., Дробот І.Г. Радченко І.А. Учасники: всі бажаючі Час проведення:18.01.2018 (протягом дня) Місце проведення:Виставкова зала №1 Куп'янський краєзнавчий музей
08:00 - Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Особистий прийом громадян начальником УПСЗН КМР Ягодкою Н.М. Організатор:Проводить Ягодка Н.М. - начальник УПСЗН Куп’янської міської ради Час проведення:18.01.2018 08:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
09:30 - Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Засідання міського методичного об’єднання музичних керівників та інструкторів з фізичної культури закладів дошкільної освіти міста Організатор:Пасічник С.М. - начальник відділу освіти Час проведення:18.01.2018 09:30 Місце проведення:Дошкільний навчальний заклад №1
13:00 - Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Особистий прийом громадян начальником управління фінансів КМР Замули Л.В. Організатор:Начальник управління фінансів КМР Замула Л.В. Час проведення:18.01.2018 13:00 Місце проведення:м.Куп’янськ, пр-т. Конституції (колишня вул. Леніна),буд. 3, кб.38
14:00 - Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Проведення засідання робочої групи з питань перевірки даних, наданих внутрішньо переміщеним особам, щодо фактичного місця проживання Організатор:УПСЗН Час проведення:18.01.2018 14:00 Місце проведення:м. Куп’янськ, вул. 1 Травня, 6, каб. 217 УПСЗН
15:00 - Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Особистий прийом громадян за місцем їх роботи та проживання начальником відділу освіти Пасічник С.М. Організатор:Не визначено! Час проведення:18.01.2018 15:00 Місце проведення:ЗОШ № 1
19.01.2018
Докладніше
Стрічка подій:

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час ...

17.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання реалізації Концепції "Нова українська школа", реформування початкової освіти та основні завдання закладів освіти міста та органів управління освітою у 2018 році.

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило. ...

16.01.2018р. звернень від громадян до управління фінансів не надходило.

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для виховате ...

16.01.2018року в Купянському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок № 4 проведено засідання міського методичного обєднання для вихователів груп середнього дошкільного віку за темою "Формування особистості дитини через інтегрований підхід до національно-патріотичного виховання". З метою підвищення компетентності педагогів було проведено майстер-клас з теми. Захід організовано та проведено на високому методичному рівні.

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені п ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів відділу освіти. Під час наради були обговорені питання підготовки до реалізації концепції Нова українська школа у школі І ступеня, підготовки до наради керівників закладів освіти міста, до проведення міської конференції школярів "Відкриття".

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило ...

15.01.2018р. звернень від громадян до управління праці та соціального захисту населення не надходило

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян ...

15.01.2018 у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому громадян звернень до начальника відділу освіти не надходило.

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналі ...

15.01.2018р. проведено апаратну нараду з керівниками відділів управління фінансів. На нараді були розглянуті питання:
- проведення аналізу казначейського звіту на звітні дати щодо дебіторської та кредиторської заборгованості до міського бюджету по субсидіям і пільгам населенню з визначенням причин її утворення та шляхів її погашення;
- підготовка матеріалів про результати виконання міського бюджету за 2017 рік для доповіді на засіданні виконавчого комітету міської ради та на сесії міської ради.


13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднанн ...

13.01.2018р. 16:00 - 13.01.2018р. 17:00 В міському будинку культури, пров. Духовний, 2 відбулись танцювальні вечори любительського об’єднання «Веселка»

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімп ...

13.01.2018р. Шитова Ірина, учениця 11 класу загальноосвітньої школи №4 взяла участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання. Результати участі будуть оприлюднені пізніше.

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради бу ...

12.01.2018 у відділі освіти проведено нараду заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Під час наради були обговорені питання впровадження інтерактивних форм і методів організації виховної роботи в закладах загальної середньої освіти міста.

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – ...

Станом на 12.01.2018 року в УПСЗН КМР фактично на обліку перебуває 1392 внутрішньо переміщених осіб, з них осіб працездатного віку – 313, дітей – 292, інвалідів – 87, пенсіонерів – 700.
Протягом тижня до управління праці та соціального захисту населення за призначенням державних соціальних допомог звернулося 126 осіб, за призначенням житлових субсидій – 83 особи.
За тиждень на особистому прийомі до начальника управління праці та соціального захисту населення Куп‘янської міської ради Ягодки Н.М. звернулося 2 особи з загальних питань соціального захисту. Заявникам надані роз‘яснення по суті.

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому зверну ...

11.01.2018р. у відділі освіти проведено особистий прийом громадян начальником відділу освіти Пасічник С.М. Під час особистого прийому звернулися перевізники міста з метою організації надання пільг учням під час доїзду до навчальних закладів та в зворотньому напрямку.

Докладніше
Посилання
Версія для слабо- зорих